Karjeras attīstības atbalsta pasākums: Darba pasaules iepazīšana „Profesijas muzejā” Madonas pilsētas vidusskolā

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākuma dalībnieki: Madonas pilsētas vidusskolas 4.b klases 27 skolēni. Audzinātāja Santa Daugule.

Pasākuma vieta un laiks: 2019.gada 19.septembris no 12.45 līdz 13.45 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā

Pasākuma programma:

- iepazīšanās ar PROFESIJĀM MUZEJĀ,

- iepazīšanās ar  profesijas pārstāvi,

- muzeja  profesiju  „pielaikošana”,

- kontaktu nodibināšana.

Pasākuma norise:

Muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde, kas vāc, saglabā, pēta, popularizē un izstāda apskatīšanai materiālās liecības, kas raksturo sabiedrību un tās vidi.

Katrs muzejs veido savu krājumu (gan materiālo, gan nemateriālo). Krājuma priekšmetus muzeji uzskaita un reģistrē. Muzejiem jānodrošina krājuma priekšmetu saglabāšana. Nepieciešamības gadījumā speciālisti veic priekšmetu konservāciju un restaurāciju. Krājumu un ar to saistīto informāciju pēta attiecīgās jomas speciālisti. Lai popularizētu muzeja krājumu, tiek veidotas ekspozīcijas un izstādes, gatavotas publikācijas, vadītas ekskursijas un izglītojošās programmas.

Muzejā strādāekspozīciju un izstāžu kurators, muzejpedagogs, izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs, krājuma glabātājs u.c. ar muzeju saistīti profesiju pārstāvji.

 

Intervija ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izglītojošā darba nodaļas vadītāju Zani Grīnvaldi.

Darbības virziens?

Kultūra.

Kādi ir galvenie darba pienākumi?

Darbs ar apmeklētājiem, pasākumu organizēšana, komunikācijas darbs, pētnieciskais darbs.

Kāda ir darba vide un darba laiks?

Galvenokārt, izstāžu zālēs, izstāžu telpās, kabinetā. Darba laiks no 8.00 līdz 17.00, pēc nepieciešamības arī pēc darba laika, brīvdienās.

Kādi ir darba instrumenti?

Datortehnika, rakstāmpiederumi.

Kā norit tipiska darba diena?

E-pastu pārskate, sagatavošanās darbam konkrētajā dienā, viss atkarīgs no intensitātes, ieplānotajiem pasākumiem, ekskursijām, muzejpedagoģiskajām nodarbībām.

Kādi profesijas ,,+” un ,,-‘’?

“+” – radošs, intensīvs darbs, komunikācija ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iespēja izglītoties.

“-“ – atalgojums, ko vienmēr gribētos lielāku.

Kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt?

Komunikabls, prasme strādāt komandā, radošums, laipnība – darbs ar apmeklētājiem, mērķtiecība.

Kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama?

Vēstures augstākā izglītība, nepieciešams apmeklēt papildus lekcijas, seminārus, kas saistīti ar muzeju, nozari, paralēli jāapgūst mākslinieciski knifi pašmācības ceļā. Zināšanas tiek iegūtas piedaloties konferencēs, tiekoties ar citiem muzeju pārstāvjiem, dodoties pieredzes apmaiņā.

Kādas ir radniecīgās profesijas?

Pedagoģija, kultūras pasākumu organizēšana, dizainers, žurnālistika.

Kāpēc cilvēki izvēlas šo profesiju?

Jo darbs muzejā patīk, jo interesē vēsture, kultūras mantojums, jo ir vēlme izglītot sabiedrību par to.

Kā var atrast darbu šajā profesijā?

Ejot uz muzejiem, sūtot pieteikumus. Sākumā tā var būt prakse vai brīvprātīgais darbs.

Cik pieprasīta ir un būs šī profesija?

Pieprasīta ir, pašlaik notiek aktīva paaudžu maiņa. Kamēr būs muzeji, būs nepieciešami cilvēki, kas strādā, vēlas strādāt muzejā.

Kāds ir atalgojums?

Nesasniedz valsts noteikto vidējās algas lielumu. Uz papīra 720,00 EUR.

Ko šobrīd darīt bērnam/jaunietim, kuru interesē šī profesija?

Doties uz muzejiem, pieteikties kā brīvprātīgajam, kā ēnai Ēnu dienā, interesēties par vēsturi, lasīt, skatīties, klausīties.

Vēlējums mūsdienu bērniem/jauniešiem!

Atrast dzīves piepildījumu darbā/profesijā, kas ir sirds darbs un tad arī visi darbi un ieceres izdosies.

Paldies Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izglītojošā darba nodaļas vadītājai Zanei Grīnvaldei par interviju un nodarbības vadīšanu!

Paldies 4.b klasei un viņu audzinātājai Santai Daugulei par aktīvo darbošanos Karjeras projektā!


 

Informāciju apkopoja Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza.

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums