Karjeras projekts Bērzaunes pamatskolā

Bērzaunes pamatskola 2018./2019. mācību gadā aktīvi iesaistījās projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros tika veiktas daudzveidīgas aktivitātes – organizēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi gan skolā, gan ārpus skolas, kuros iepazītas dažādas profesijas; skolēni, vecāki, pedagogi izglītoti par karjeras jautājumiem; veiktas un apkopotas aptaujas un par pasākumiem rakstīts  Bērzaunes pamatskolas mājas lapā.

2018./2019.m.g. 1.semestrī  Bērzaunes pamatskolā ir notikuši 8 dažādi karjeras attīstības atbalsta pasākumi:1) uz vietas skolā organizēti 4 pasākumi – „Zemessargs – Tēvzemes sargs”(nodarbību vadīja  zemessargs Ainārs Ķeirāns) 28.09.2018. 5.klasei, „Tikšanās ar policijas darbiniekiem” 09.10.2018. 1.- 6.klasei, „Interesants vaļasprieks”(tikšanās ar leļļu meistari Inesi Litaunieks) 02.11.2018. 1.-5.klasei, „Veselības aprūpes profesijas”(nodarbību vadīja masiere Jana Teriška) 07.12.2018. 8., 9.klasei;  2) organizētas 3 izglītojošas ekskursijas  - 1) „Profesijas kinoteātrī”11.09.2018. Madonā 5.-7.klasei, 2) „Tikšanās ar policijas darbiniekiem” 11.10.2018. Madonā 7.-9.klasei, 3) „Ciemos pie ražotāja” (uz SIA „Skrīveru gotiņa”) 19.10.2018. Skrīveros 1.-4.klasei;  3) dalība 1 centralizētajā pasākumā - seminārā “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”  06.11.2018. Madonā 9.klasei; 4) novadītas 4., 5., 7.klasei 3 nodarbības „Spēles karjeras izglītībā”, 8., 9.klasei 2 nodarbības  „Savu interešu izpēte. Testi”; 5)organizēta 9.klases  vecākiem sapulce par tēmu „Mīti un stereotipi karjeras izvēlē. Ieteikumi vecākiem skolēna karjeras izvēles procesā”11.10.2018.; 6) veikta aptauja izglītojamajiem par karjeras attīstības atbalsta ietekmi izglītības iestādēs projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 7.-9.klasei; 7)organizētas 2 sanāksmes pedagogiem un regulāra saziņa ar pedagogiem e-pastā; 8)veikta aptauja pedagogiem par karjeras projekta norisi Bērzaunes pamatskolā 1.semestrī 07.12.2018..

2018./2019.m.g. 2.semestrī līdz mācību gada noslēgumam Bērzaunes pamatskolā ir notikuši 6 dažādi karjeras attīstības atbalsta pasākumi: 1) uz vietas skolā organizēti 3 pasākumi – „Vetārsta profesija”(nodarbību vadīja veterinārārsts Kaspars Udrass) 14.01.2019. 1.-6.klasei, „Optometrista profesija”(nodarbību vadīja optometrists Marģers Smudzis) 22.02.2019. 7.-9.klasei, „Vecāku profesiju diena” (nodarbības vadīja Pēteris Koleda – biškopis, Roberts Bākulis – galdnieks, Inga Buske – šuvēja, Inga Jermacāne – ekonomiste, Solvita Šulmane – siera meistare, Andželika Grudule – grāmatvede, Daiga Pilsuma – māksliniece, Līva Skrabe – interjera dizainere)  12.04.2019. 1.-9.klasei; 2)  32 1.-9.klašu skolēnu dalība Ēnu dienās no 07.02. – 13.02.2019.; 3) organizētas 2 izglītojošas ekskursijas – „Ciemos pie ražotāja” Rūjienā (uz SIA „Rūjienas Saldējums”) 5. – 6.klases skolēniem 16.04.2019. un Ādažos (uz SIA “OrklaConfectionery&Snacks Latvija” filiālē ”Ādažu čipsi” ) 7.-9.klašu skolēniem 02.05.2019.; 4) novadītas 3 nodarbības „Spēles karjeras izglītībā” 2.klasei 22.02.2019.; 3.un 6.klasei 22.03.2019.; 5) novadīta nodarbības pedagogiem  par tēmu “Karjeras vadības prasmju attīstīšana ārpusstundu pasākumos” 22.03.2019.; 6) veikta Endurio aptauja skolēniem, pedagogiem, vecākiem par karjeras jautājumiem 2019.gada maijā; veikta aptauja vecākiem karjeras attīstības atbalsta pasākuma  „Vecāku profesiju diena” ietvaros 12.04.2019.; veikta aptauja pedagogiem par Karjeras projekta aktivitātēm 2018./2019.m.g. noslēgumā; 7) veikts Karjeras projekta 2018./2019.m.g. aktivitāšu  izvērtējums pedagoģiskās padomes sēdē 13.06.2019..

Katrs pasākums, katra aktivitāte ir vērsta uz nākotni, jo, kā teikusi televīzijas sarunu šovu vadītāja Opra Vinfrija, “viena no sarežģītākajām lietām dzīvē ir iemācīties, kurus tiltus ir vērts šķērsot un kurus - sadedzināt.” Līdzībās domājot, Karjeras projekta mērķis ir ne tikai uzlabot karjeras atbalstu, bet likt paraudzīties plašāk uz savām izvēles iespējām. Jebkurā dzīves posmā ir jābūt zinātkāriem, jāiekāpj dažādu profesiju „kurpēs”, lai pa īstam saprastu, vai tas ir tieši tas, ko vēlamies. Karjeras projekts šīs izvēles iespējas dod par visiem 100%, ir jāspēj tik tās izmantot.

Liels paldies lektoriem, ekskursiju vadītājiem par iespēju ielūkoties daudzveidīgajā profesiju pasaulē! Īpašs paldies Bērzaunes pamatskolas 8 vecākiem, kuri atsaucās un piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Vecāku profesiju diena”! Paldies skolēniem par ieinteresētību, atvērtību un aktīvu līdzdarbošanos pasākumos, nodarbībās! Lai veiksme pavada 9.klases skolēnus, izvēloties savu nākotnes profesijas skolu! Paldies skolas vadības komandai – direktorei Ilgai Gailumai, direktores vietniecēm Dacei Saliņai, Ivetai Zemītei - un visam skolotāju kolektīvam par čaklu darbošanos projektā! Klašu kolektīvi  projekta ietvaros un ārpus tā  ar profesijām iepazinās arī klases stundās, pārgājienos, ekskursijās (tikšanās ar elektrodrošības speciālistu, zobu higiēnistu, maizes cepēju u.c.); piedaloties konkursā „Šodien laukos”; apmeklējot Karjeras centru; SMU pasākumos skolā, novadā, reģionā un valstī. Paldies skolas jaunajiem korespondentiem un viņu vadītājai skolotājai Dainai Briedei par Karjeras projekta aktivitāšu regulāru atspoguļojumu Bērzaunes pamatskolas mājas lapā! Turpināsim dalību projektā arī nākamajā mācību gadā!

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums