Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Madonas novadā aprīlī notikušās aktivitātes

 Projekta darbības uzsākšanu iezīmēja plašai auditorijai- 7.-12.klašu skolēniem no visām projektā iesaistītajām Madonas novada skolām-  veltīts  Jolantas Priedes lekciju  cikls, kas notika   Madonas kultūras namā ( Raiņa iela 12)   18. aprīlī:

 

·        lekcija “Izpratnes veidošana par profesijas izvēli”  7.-9.klasēm;

·        lekcija “Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū”   10.-12.klasēm.

 

 Skolēni guva izpratni par profesijas izvēles nozīmi, diskutēja par karjeras lēmuma pieņemšanu, iepazīstot dažādus ceļus karjeras izvēlē. Tas rosināja skolēnus izvērtēt savas spējas, prasmes, zināšanas atbilstoši izvēlētajai profesijai. Lektore mācīja, kā izvirzīt karjeras mērķus un uzdevumus, kā plānot laiku.

Sarunā ar vecāko klašu skolēniem tika akcentēta 21.gs izglītības un darba videi raksturīgā straujā attīstība un mainīgums, līdz ar to nepieciešamība būt elastīgiem. Sarunu gaitā skolēniem veidojās izpratne par šodienas un nākotnes darba tirgū pieprasītākajām spējām un prasmēm, kas arī būtiski ietekmē profesijas izvēli atbilstoši mainīgajiem apstākļiem darba tirgū Latvijā, citās Eiropas un pasaules valstīs. Skolēniem vērtīga šķita lektores piedāvātā iespēja arī individuāli apspriest savas karjeras izvēli, t.sk. tālākās izglītības ieguvi.

 

·        Foto mirkļi no pasākuma Madonas kultūras namā 18.aprīlī
‌ “SkillsLatvia 2017”

Š.g. 21. aprīlī Madonas novada 7.-9.klašu  skolēni, skolotāji, pedagogi karjeras konsultanti no Madonas pilsētas 1.vidusskolas un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas   Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  apmeklēja  Valsts izglītības attīstības aģentūras  (VIAA) organizēto  nacionālo profesionālās meistarības konkursu  “SkillsLatvia 2017” Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”,Rīgā.

Vērojot konkursu, kurā sacentās profesionālās izglītības audzēkņi dažādās profesijās, kā arī paralēli  notiekošajos  paraugdemonstrējumos,  kur   katrs interesents varēja izmēģināt  savas spējas un prasmes  arī pats,  mūsu  skolēni uzskatāmi iepazinās ar  dažādām profesijām un prasmēm, iepazinās ar izglītības iestāžu piedāvājumu apgūt interesējošās profesijas.

 „Draugos ar tehniku”

 21. aprīlī  Rīgā Madonas novada Madonas pilsētas 1.vidusskolas un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas 7.-9.klašu  skolēni  pasākuma  „Draugos ar tehniku” ietvaros apmeklēja Rīgas Morotmuzeju ar mērķi  iepazīt auto ražotāja, mehāniķa, auto atslēdznieka, restauratora, autosportista profesijas, attīstīt  skolēnu prasmes izvērtēt savas spējas, prasmes, zināšanas atbilstoši izvēlētajai profesijai.

Nodarbībā ar ekspozīcijas apskati skolēni gida pavadībā iepazina muzeja seno spēkratu stāstus, pievēršot uzmanību būtiskākajām Latvijas un pasaules autobūves pērlēm- unikālajiem spēkratiem. Muzeja ekspozīcijā uzzināja par autobūves aizsākumiem – dažādām ierīcēm un tehnoloģijām, ar kurām rada automobili. Skolēni iepazinās ar auto saistītajām profesijām un pārbaudīja savas spējas, darbojoties ar dažādām multimediju aktivitātēm. Noskaidroja par dažādām iespējām apgūt autosportista, restauratora, auto mehāniķa profesijas, kā arī šo profesiju pieprasījumu darba tirgū. Pēc skolēnu teiktā, tas bija aizraujoši!

·        Daži mirkļi no SkillsLatvia 2017


‌ Pasākums “Izzini, pēti, mācies!”

2017.gada 21.aprīlī Madonas pilsētas 1.vidusskolā pie 8.-9.klašu skolēniem viesojās Valsts dabas  aizsardzības pārvaldes biologs, dabas eksperts, ornitologs Gaidis Grandāns, lai iepazīstinātu ar biologa, ornitologa, vides speciālista profesijas būtību un specifiku, profesijas apguves iespējām, kā arī daudzveidīgo darba vidi.

Praktiskajās nodarbībās skolēniem bija iespēja piedzīvot putnu vērošanas procesu pie Karjera ezera. Lai arī laika apstākļi nelutināja un brīžiem pat sniga, skolēni darbojās ar interesi. Iespaidi bija spilgti, jo viss notika reālos apstākļos, kā to piedzīvo ornitologi, dabas pētnieki savā darba ikdienā.

Pasākums ļāva skolēniem izvērtēt savas intereses un vēlmi apgūt šo profesiju, kas ir aizraujoša, taču prasa lielu pacietību, uzmanību,  koncentrēšanās un adaptācijas spēju,   un  vēl citas rakstura īpašības,  spējas, prasmes un zināšanas.

 

  • Foto- Madonas pilsētas 1.vidusskolas skolēnus ar ornitologa profesijas noslēpumiem iepazīstina dabas pētnieks Gaidis Grandāns


‌  „TEHNOBUSS MADONĀ”

 

2017.gada 24.,25.,26.aprīlī Madonā, Saieta laukumā 1,  uzturējās  TehnoBuss.     Trīs  dienas  laikā no 8:10 līdz 16:50 pēc Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas  apstiprināta grafika Madonas novada skolu 8.-12.klašu skolēni apmeklēja TehnoBusu  ar mērķi   gūt  izpratni par  inženierzinātņu pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās un ražošanas procesos.

Tehnobusa mobilajā laboratorijā skolēni 40-50 minūšu garā apmācību demonstrācijā ar praktiskiem izmēģinājumiem iepazinās ar mašīnbūves, metālapstrādes nozarēm, inženierzinātņu pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās un ražošanas procesos, t.sk. mediju vidē, uzzināja par nozaru daudzveidību un to produktiem.

TehnoBusa speciālisti arī sniedza konsultācijas skolēniem par izglītības, darba un karjeras iespējām profesijās, kas saistītas ar inženierzinātnēm. Skolēni tika rosināti izvērtēt savas spējas, prasmes, intereses atbilstoši izvēlētajai profesijai.

          Pavisam Tehnobusu apmeklēja 276 skolēni no projektā iesaistītajām desmit Madonas novada izmēģinājumskolām un četrām projektā neiesaistītajām skolām ( 8.-9.kl. skolēni), kā arī daudzi pedagogi un novada pedagogi karjeras konsultanti. Interese bija liela, un ieguvums- vērtīgs!

 

·        Daži foto mirkļi no TehnoBusa apmeklējumiem ( no Liezēres pamatskolas skolēnu un pedagogu skatu punkta)
‌ “Karjeras iespējas medicīnas nozarē”

Lai izglītotu skolēnus karjeras izglītības jautājumos, aktuālā informācija jāgūst arī pašiem skolotājiem!  

Ar šādu mērķi š.g. 26. aprīlī Madonas novada pedagogi karjeras konsultanti devās uz Daugavpili, kur notika Valsts izglītības aģentūras (VIAA) organizētais seminārs “Karjeras iespējas medicīnas nozarē”.

          Semināra laikā bija iespēja iepazīties ar Daugavpils medicīnas koledžas piedāvātajām izglītības programmām, ar izglītības un karjeras iespējām Daugavpils Universitātē, apgūstot programmu  Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē, fizioterapeits. To atzinīgi novērtēja arī Madonas Valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieces Elīna Savickaite un Sabīne Skeranska, kuras uz pasākumu devās tāpēc, ka ir  nopietna interese par medicīnu un vēlme savu nākotnes karjeru saistīt ar šo jomu.

Darba devēji deva plašu ieskatu par darba vides pilnveides virzieniem medicīnas nozarē, pauda  savu redzējumu par jauno darbinieku  darba iespējām  Latgales reģionā un Latvijā.   

Pasākumā jautrības devu ienesa atraktīvo dakteru-klaunu piedalīšanās.

   Seminārā gūtās zināšanas un pieredze tiks izmantota turpmākajā karjeras izglītības darbā, iepazīstinot novada skolēnus ar medicīnas nozares profesijām, izglītības un darba iespējām.

 ·        Foto no semināra apmeklējuma Daugavpilī


‌ Par citām aktivitātēm projektā iekļautajās Madonas novada izmēģinājumskolās ( Madonas Valsts ģimnāzija, Madonas pilsētas 1. vidusskola, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola, Barkavas pamatskola, Bērzaunes pamatskola, Degumnieku pamatskola, Dzelzavas pamatskola, Kalsnavas pamatskola, Liezēres pamatskola, Praulienas pamatskola)   varat tuvāk iepazīties skolu mājas lapās.

 

Informāciju sagatavoja Sarmīte Jansone,

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājas vietniece, projekta koordinatore

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums