Jaunieši aicināti piedalīties talantu konkursā

iesūtīts: 2018.07.18 22:20
Madonas novada jauniešu domes rīkotais talantu konkurss “Kronis visam 2018” šogad ieguvis plašāku vērienu. Tas iekļauts Starptautiskajai Jaunatnes dienai veltītā festivāla “Paspēt 12 stundās” programmā. Konkurss notiks 2018. gada 12. augustā, Madonā

 

Jauniešu talantu konkursa “Kronis visam 2018”

Nolikums

1.        Konkursa organizētājs:

Madonas novada jauniešu dome

Raiņa iela 12, Madona, LV-4801 e-pasts: mnjdome@gmail.com

2.        Konkursa mērķis:

2.1.  Iedrošināt jauniešus, dodot iespēju izpausties un parādīt savu talantu citiem.

2.2.  Noskaidrot savdabīgāko un interesantāko talantu īpašniekus

2.3.  Iepazīstināt Jauniešu festivāla “Paspēt 12 stundās” dalībniekus un viesus ar jauniešu īpašajiem talantiem

2.4.  Bagātināt jauniešu redzesloku

2.5.  Veicināt jauniešu sabiedrisko aktivitāti un savstarpējo komunikāciju

3.        Konkursa norises vieta un laiks:

3.1.  Vieta:  Priežu kalns, Madonas pilsēta

3.2.  Laiks:  2018. gada 12. augusts plkst. 14.00

4.        Konkursa noteikumi:

4.1.  Talantu konkursa tēma:  “Es – talantīgs jaunietis!”

4.2.  Dalībnieki:  Jaunieši, vecumā no 13 līdz 25 gadiem kā individuāli, tā grupās

4.3.  Talantu veidi:

4.3.1.  Jebkāds pēc dalībnieka ieskatiem un spējām;

4.3.2.  Talanta prezentācija nedrīkst apdraudēt dalībnieku un skatītāju drošību vai veselību

4.4.            Konkursa dalībnieki sagatavo sava talanta prezentāciju mākslinieciskā priekšnesumā, kas ilgst ne vairāk kā 4 minūtes

4.5.            Konkurss notiek uz Jauniešu festivāla “Paspēt 12 stundās” lielās skatuves

4.6.            Jaunieši demonstrē savus talantus, uzstājoties iepriekš noteiktā secībā.

4.7.            Piesakoties, dalībniekam obligāti jānorāda talanta prezentācijā izmantojamais tehniskais nodrošinājums.

4.8.            Visus nepieciešamos rekvizītus dalībnieki sagādā paši, organizatori nodrošina apskaņošanu.

5.        Pieteikšanās:

5.1.  Jāaizpilda pieteikuma anketa elektroniski -  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg2cRKPBsMfXPBVP2KgnA8qTWD6LSvTrou4kdST0Gbi6w68g/viewform?c=0&w=1

5.2.  Pieteikuma iesūtīšanas laiks no 2018. gada 16. jūlija līdz 2018. gada 8. augustam

5.3.  Iesniedzot pieteikumu, dalībnieks piekrīt, ka organizatoram ir tiesības konkursa foto, video materiālus publicēt masu medijos un sociālajos tīklos ar mērķi popularizēt jauniešu aktivitātes

6.        Vērtēšana:

6.1.  Talantu konkursu vērtē žūrija

6.2.  Vērtēšanas kritēriji:

6.2.1.          Priekšnesuma oriģinalitāte un izpildījuma kvalitāte

6.2.2.          Priekšnesuma atbilstība vecuma kategorijai, ētikas normām

6.2.3.          Dalībnieka stila izjūta, vizuālais tēls

6.2.4.          Komunikācija ar skatītāju

6.2.5.          Kopējais iespaids

6.3.  Katru konkursa dalībnieku vērtē žūrija, atbilstoši, ar atzīmēm 1-10, katrā no kritērijiem

6.4.  Žūrija nosaka pirmo trīs vietu ieguvējus.

7.        Apbalvošana:

7.1.  Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti konkursa noslēgumā Latvijas Jauniešu festivāla “Paspēt 12 stundās” ietvaros 12. augustā.

7.2.  Balvas saņem pirmo 3 vietu ieguvēji

7.3.  Katrs konkursa dalībnieks saņem pateicības rakstu un piemiņas balvu par piedalīšanos.

8.        Konkursa organizētāju kontaktinformācija:

8.1.  Katrīna Lukaševica Tel. 26230296

8.2.  e-pasts – mjdome@gmail.com

Par citām festivālā "Paspēt 12 stundās" plānotajām aktivitātēm jau tuvākajā laikā būs pieejama informācija sociālā tīklā www.facebook.lv   profilā “Madonas novads - Jauniešu galvaspilsēta 2018” vai Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā “Jauniešiem”

‌Konkursu “Latvijas jauniešu galvaspilsēta” organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. 


‌ 


‌Informāciju ievietoja 
‌Indra Veipa
‌MNMJIC "KUBS" jaunatnes darbiniece
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »