TE IR DARBS! Madonas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz ĒRGĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “PIENENĪTE” VADĪTĀJA AMATU.

iesūtīts: 2022.12.06 16:58
Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” Madonas novada pašvaldības dome 30.11.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.775 (protokols Nr.27, 5.p.) “Par Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amata konkursa nolikuma apstiprināšanu”.

Konkursa nolikumu skatīt šeit.

Prasības pretendentiem:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā pēdējo desmit gadu laikā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbā;
 • zināšanas izglītības satura un kvalitātes jautājumos;
 • zināšanas un prasmes pirmsskolas izglītības satura un metodikas jomā;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
 • labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums (pieteikuma veidlapa šeit)
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formā;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un to pielikumu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” darbības un ilgtspēcīgas attīstības virzieniem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā;
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un spējas, kas ir būtiskas pirmsskolas vadītāja amatā.

Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amata alga tiks noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3.tabulu.

Darba samaksu bruto 1267,00 EUR.

Dokumentus pretendenti uz Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” amatu var iesniegt līdz 2022.gada 20.decembrim plkst.17.00:

 • personīgi slēgtā aploksnē Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, darba laikā, uz aploksnes norādot „Konkursam uz Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amatu”;
 • sūtot pa pastu adresātam Madonas novada pašvaldība, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV – 4801;
 • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz elektroniskā pasta adresi: personals@madona.lv

Tālrunis uzziņām: 64860562, 26136230

Ar informāciju par Madonas novada pašvaldības personas datu apstrādes pamatnolūkiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem ir iespējams iepazīties Madonas novada pašvaldības privātuma politikā: datu-privatuma-politika?fu=a&id=1582194984.


Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums