Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu laureātu apbalvošanas pasākums

iesūtīts: 2022.05.16 11:19
Šī gada 12.maijā notika Madonas novada Centrālās administrācijas Izglītības nodaļas rīkotais Madonas novada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu noslēgumu pasākums, kas pēc 2 gadu pārtraukuma atkal varēja notikt klātienē, šoreiz jaunbūvētajā Madonas pilsētas vidusskolas aktu zāle.


“Dzīves piedzīvojums ir mācīties

Dzīves mērķis ir augt.”

/V.A.Vards/

Uz pasākumu tika aicināti 2021/2022 mācību gada laikā Madonas novada pašvaldībā notikušo mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu laureāti, zinātniski pētniecisko darbu autori, valsts līmenī augsti novērtētie skolēni, kā arī viņu skolotāji.

Arī šis mācību gads ir bijis īpašs ar dažādiem izaicinājumiem un pārbaudījumiem saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī, līdz ar to prasījis daudz lielāku atdevi mācību darba plānošanā un norises organizēšanā.

Kopumā olimpiādēs un konkursos, kas tika organizēti gan klātienē, gan attālināti, piedalījušies 320 skolēni no Madonas novada un Varakļānu novada apvienības 16 skolām. Tas ir mazliet vairāk nekā pagājušajā gadā, kad piedalījās 283 skolēni. Kopumā iegūtas 91 godalgotas vietas, 29 pirmās vietas, 35 otrās vietas un 27 trešās vietas, kā arī 19 atzinības.

Īpaši izceļami ir panākumi valsts olimpiādēs, to laureāti ir:

  • Rachel Lisa Barovska, kura ieguvusi I pakāpi vācu valodas valsts olimpiādē (Pedagogs: Sandra Sprukule)
  • Edvards Jermacāns, kurš ieguvis II pakāpi bioloģijas valsts olimpiādē (Pedagogs: Agita Bērziņa)
  • Sabīne Zane Cirmuška, kura ieguvusi III pakāpi bioloģijas valsts olimpiādē (Pedagogs: Sarma Dimpere)
  • Mārcis Šķēls, kurš ieguvis III pakāpi vēstures valsts olimpiādē (Pedagogs: Emerita Beļauniece)
  • Elīza Elsiņa, kura ieguvusi III pakāpi vēstures valsts olimpiādē (Pedagogs: Emerita Beļauniece)

Skolēnu zinātniski pētniecības darbu apvienības konkursā piedalījās 15 zinātniski pētniecības darbi dažādās jomās, no kuriem 12 ieguva godalgotas vietas. Šie 12 zinātniski pētnieciskie darbi piedalījās valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursā, kur 3 ieguva pakāpes un 1 atzinību.

Valsts zinātniski pētniecības darbu konkursa laureāti:

  • Annija Īvāna, kura ieguvusi II pakāpi dabaszinātņu nozares grupā (Pedagogs: Jekaterina Ļitvina)
  • Elīza Elsiņa, kura ieguvusi III pakāpi humanitārās un mākslas zinātņu grupā (Pedagogs: Kristīne Lukaševica)
  • Marija Mežāne, kura ieguvusi III pakāpi medicīnas un veselības zinātnes grupā (Pedagogs: Gita Eiduka)
  • Madara Lukaševica, kura ieguvusi atzinību un veicināšanas balvu no  Labklājības ministrijas par zinātniski pētniecisko darbu, kas aktualizē sociāli nozīmīgus jautājumus (Pedagogs: Emerita Beļauniece)

Godalgotos laureātus sveica un pasākumu kuplināja arī Lubānas vidusskolas muzicējošā grupa (pedagogs Teresija Pelša), kā arī Lubānas vidusskolas 1.-4. klašu meiteņu ansamblis (vadītāja Astra Šķēle) ar dažādiem muzikālajiem priekšnesumiem.

Pasākuma noslēgumā Izglītības nodaļas novēlējums skolēniem skanēja sekojuši: “..arī turpmāk rast jaunas idejas, prāta uzbudinājumu, izpratnes triumfu, skata skaidrību, dzirdes asumu, tiekšanos pēc jauniem atklājumiem, darīt vislabāko, ko vien spējat – nebaidīties riskēt, jo dzīve ir spēle. Spēlējiet to!”

Sakām milzīgu paldies un sirsnīgu pateicību skolotājiem un ģimenēm par ieguldīto laiku un sniegto atbalstu, pieredzi un zināšanām bērnu izglītošanā, ļaujot tiem sasniegt augstus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Vēlam ikvienam skolēnam, lai arī turpmāk mācības sniedz prieku un gandarījumu, lai mācīšanās un iecerēto mērķu īstenošana varētu noritēt nepārtraukti un veiksmīgi!

FOTO galerija.

Informāciju sagatavoja: Ilze Riekstiņa

Madonas novada Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums