2022.gada 4.martā norisināsies Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference

iesūtīts: 2022.03.02 13:18
2022.gada 4.martā norisināsies Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference Microsoft Teams platformā, kurā tiks prezentēti Latvijas izglītības iestāžu iesniegtie skolēnu zinātniskās pētniecības darbi.

Konferenci organizē, lai veicinātu vispārējās izglītības iestāžu skolēnu individuālo kompetenču un talantu attīstību, padziļinot skolēnu zināšanas dažādās nozarēs, iepazīstinot skolēnus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus tiešā pētījumu izstrādē un lai veidotu skolēnos prasmi patstāvīgai darbībai zinātniskās pētniecības darbu izstrādē.

Izglītības iestādes izvirza dalībai konferencē 9.-12.klašu skolēnu ZPD, kas veikti kādā no zinātnes nozaru grupām, izstrādājot tos kopā ar saviem darba vadītājiem (izglītības iestādes skolotāju vai konsultantu no augstākās izglītības iestādēm).

ZPD konference tiek organizēta 3 posmos:

·         1.posms – ZPD konkurss skolā/ pilsētā/ novadā (organizē  skolas vai pilsētas, vai novada atbildīgie);

·         2.posms – Reģionālā ZPD konference (organizē katra reģiona organizatori);

·         3.posms – valsts ZPD konference (organizē Valsts izglītības satura centrs).

2021./2022.m.g. Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu reģionālajā konferencē no Madonas novada pārstāvēs 12 skolēni no Madonas Valsts ģimnāzijas un 2 skolēni no Madonas pilsētas vidusskolas. Tabulā sīkāk redzams apkopojums ar šā gada skolēnu izstrādātajām darba tēmām:

N. p. k.

Izglītības iestāde

Klase

Darba nosaukums

Zinātņu nozaru grupa

Nozare

Skolotājs

1.

Madonas Valsts ģimnāzija

12.

Deju skolotājs un horeogrāfs Andris Ezeriņš

Humanitārās un mākslas zinātnes

Vēsture un arheoloģija

Anita Tropa

2.

Madonas Valsts ģimnāzija

12.

Madonas Valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēnu interesēs balstīta kultūras pasākumu piedāvājuma izveide

Sociālās zinātnes

Socioloģija

Ligita Irbe

3.

Madonas Valsts ģimnāzija

12.

Zero waste dzīvesveids Madonas novadā Liezēres pagastā

Dabaszinātnes

Zemes un vides zinātnes

Sandra Sinele

4.

Madonas Valsts ģimnāzija

12.

Madonas Valsts ģimnāzijas 17-18 gadīgu jauniešu glikozes un ketonvielu koncentrācijas asinīs izvērtējums

Medicīna un veselības zinātnes

Eva Pētersone

5.

Madonas Valsts ģimnāzija

12.

Latviešu viedokļu līderu ietekme uz anglicismu lietojumu Madonas Valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēnu valodā

Humanitārās un mākslas zinātnes

Valodas un literatūra

Kristīne Lukaševica

6.

Madonas Valsts ģimnāzija

12.

Putnu daudzveidība Lubānas ezerā

Dabaszinātnes

Bioloģija

Kristīne Lukaševica

7.

Madonas Valsts ģimnāzija

12.

Digitālo un filmiņu fotogrāfiju kvalitātes salīdzinājums

Dabaszinātnes

Fizika un astronomija

Vija Bebriša

8.

Madonas Valsts ģimnāzija

12.

CO2 koncentrācija iekštelpās attālināto mācību procesā, iespējas to samazināt

Dabaszinātnes

Fizika un astronomija

Vija Bebriša

9.

Madonas Valsts ģimnāzija

12.

Ģimenes jēdziena traktējuma problemātika Latvijā iespējamo LR Satversmes 110.panta izmaiņu kontekstā

Sociālās zinātnes

Juridiskās zinātnes

Emerita Beļauniece

10.

Madonas Valsts ģimnāzija

12.

Treniņa nodarbības vingrinājumu komplekss, ķermeņa fiziskai attīstībai, breika dejās jauniešiem

Medicīna un veselības zinātnes

Vija Bebriša

11.

Madonas Valsts ģimnāzija

12.

Vasaras kviešu ražības izvērtējums atkarībā no pielietotās lauksaimniecības metodes

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība

Eva Pētersone

12.

Madonas Valsts ģimnāzija

12.

Veselīga veģetāra uztura nodrošināšanas pamatprincipi un izplatība jauniešu vidū Madonas pilsētas vispārizglītojošajās skolās

Sociālās zinātnes

Gita Eiduka

13.

Madonas pilsētas vidusskola

10.

Digitālo rīku mērķtiecīga izmantošana simetrijas apguvē skolas matemātikas kursā

Dabaszinātnes

Matemātika

Jekaterina Ļitvina

14

Madonas pilsētas vidusskola

12.

Sociālo mediju influenceru digitālais saturs jauniešu vērtējumā

Sociālās zinātnes

Komunikācijas zinātne

Regīna Cirvele

Izglītība ļauj veidot ikvienam vēlamo karjeru, sasniegt mērķus un piepildīt sapņus!

Lai veiksme jauniešus pavada ZPD reģionālajā konferencē!Informāciju sagatavoja:

Mairita Smeltere

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas

vecākā Izglītības darba speciāliste

e-pasts: mairita.smeltere@madona.lv

t. 64860071, 24991833
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums