TE IR DARBS! MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ ĒRGĻU VIDUSSKOLAS DIREKTORA AMATU

iesūtīts: 2021.07.26 07:31
Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” Madonas novada pašvaldības dome 20.07.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.45 (protokols Nr.5, 15.p.) “Par Madonas novada pašvaldības Ērgļu vidusskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu”.

Konkursa nolikumu skatīt šeit.

Prasības pretendentiem:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vispārējās pamata vai vispārējās vidējās izglītības iestādes vadības darbā;
 • zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • zināšanas un prasmes vispārējās izglītības satura un metodikas jomā;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
 • labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums (1.pielikums);
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formā;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un to pielikumu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par Iestādes darbības un attīstības virzieniem (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000);
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un spējas, kas ir būtiskas Iestādes vadītāja amatā.

Ērgļu vidusskolas direktoram amata alga tiks noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3.tabulu.

Dokumentus pretendenti uz Ērgļu vidusskolas direktora amatu var iesniegt līdz 2021.gada 12.augustam plkst.16.00:

 • personīgi slēgtā aploksnē Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, darba laikā, uz aploksnes norādot „Konkursam uz Madonas novada Ērgļu apvienības pārvaldes Ērgļu vidusskolas direktora amatu”;
 • sūtot pa pastu adresātam Madonas novada pašvaldība, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV – 4801;
 • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz elektroniskā pasta adresi: pasts@madona.lv

Tālrunis uzziņām: 64860562

Ar informāciju par Madonas novada pašvaldības personas datu apstrādes pamatnolūkiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem ir iespējams iepazīties Madonas novada pašvaldības privātuma politikā: datu-privatuma-politika?fu=a&id=1582194984.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika