Ierobežojumi izglītības iestāžu darba organizācijā līdz 2020.gada 6.novembrim

iesūtīts: 2020.10.16 10:45
Veselības ministrija kopā ar epidemiologiem secinājusi, ka ir vajadzīga proaktīvu ierobežojumu noteikšana visā valstī uz noteiktu laiku, kur potenciāli ir iespējama daudz lielāka Covid-19 vīrusa pārnese. Tādēļ 2020.gada 13.oktobrī valdības sēdē lemts par papildu ierobežojumiem, lai mazinātu Covid-19 izplatību, kas skar arī vairāku izglītības iestāžu darba organizāciju.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pieņemtajiem grozījumiem, arī Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu darbībā ir noteikti vairāki ierobežojumi.

Ierobežojumi izglītības iestāžu darbībā

Apmeklējot Madonas novada pašvaldības izglītības iestādes, apmeklētājiem ir jālieto sejas maskas, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādēs. Tas nepieciešams, jo, piemēram, atvedot un aizvedot bērnus no pirmsskolas izglītības iestādes, var veidoties vecāku plūsma, kad nav iespējama 2 metru distances ievērošana vai uzturēšanās telpā var būt ilgāka par 15 minūtēm, kā arī izglītības iestādēs nav fiziski atdalošu barjeru.

Vecāku sapulces, lai mazinātu Covid-19 izplatību, tiek organizētas attālināti.

No 26. līdz 30.oktobrim:

·         7.–12.klasē izglītības programmu apguve notiks attālināti;

·         1.-6.klašu skolēni turpinās mācīties klātienē.

No 26. līdz 30.oktobrim pagarinātās dienas grupas nodarbības 1.-6.klasei var tikt organizētas vienas klases ietvaros.

Izglītības iestāžu peldbaseinos tiek turpināta peldētapmācība. Peldētapmācības nodarbībās vienas izglītības iestādes grupas vai klases ietvaros tiks ievēroti epidemioloģiskās drošības noteikumi – dažādu klašu vai grupu nesatikšanās pirms un pēc nodarbībām, kā arī to laikā.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

No 17.oktobra līdz 6.novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības notiek attālināti, klātienē tās var īstenot tikai individuāli (viens pedagogs ar vienu audzēkni). Šie nosacījumi attiecas arī uz jauniešu centriem pagastos, jo šajās iestādēs nodarbības apmeklē un brīvo laiku pavadīt nāk bērni un jaunieši no dažādām izglītības iestādēm un klašu grupām. Papildu ierobežojumi nosaka, ka nodarbību ietvaros netiek rīkotas aktivitātes, publiski un privāti pasākumi, kuros piedalās izglītojamie un personas no citas apguves grupas, klases vai kolektīva un nodarbību dalībnieki nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām.

Pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs bērni no 1. līdz 6.klasei vienas grupas vai klases ietvaros drīkst piedalīties iestādes organizētās interešu izglītības nodarbībās. Izglītības iestādes vadītājs izvērtē riskus un pieņem lēmumu atļaut/neatļaut interešu izglītības programmu īstenošanu vienai klasei (skolā) vai grupai (pirmsskolā) gadījumā, ja interešu izglītības pedagogs nav šis izglītības iestādes darbinieks.

Pieņemtie ierobežojumi nenosaka atcelt nometnes. No 19. līdz 23.oktobrim, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, plānotās nometnes notiks. Nometnē maksimālais dalībnieku skaits ir 30 dalībnieki.

Nosacījumi par nodarbībām attālināti vai klātienē tikai individuāli attiecas arī uz  amatiermākslas kolektīviem, tai skaitā koriem, orķestriem, deju un citiem tautas mākslas kolektīviem. No 17.oktobra līdz 6.novembrim mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem nodarbības iespēju robežās tiks organizētas individuāli un attālināti.

Sporta aktivitāšu norise

No 17.oktobra līdz 6.novembrim organizētiem sporta treniņiem (nodarbībām) jānorisinās ārtelpās, individuāli vai attālināti. Šis nosacījums attiecas arī uz Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolu. Šajā periodā skola nedrīkst organizēt sporta pasākumus un sacensības. Aizliegums neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem.

Ārpusstundu aktivitātes

Aicinām skolu vadību, pedagogus un bērnu vecākus rūpīgi apsvērt nepieciešamību pašlaik organizēt un bērniem piedalīties ārpusstundu aktivitātes, piemēram, ekskursijās un pārgājienos, un izvērtēt aktivitātes nepieciešamību. Tomēr, ja lemts šādās ārpusstundu aktivitātēs doties, izmantojot sabiedrisko transportu, arī skolēnu autobusu, jānēsā sejas maska. Sejas masku izmantošana nav obligāta bērniem vecumā līdz 13 gadiem.

Madonas novada pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju būt atbildīgam un ievērot drošības noteikumus Covid-19 izplatības mazināšanai – 2 metru distance, roku mazgāšana vai dezinfekcija, sejas aizsargmaskas lietošana publiskās vietās, telpu vēdināšana!

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums