Elektroniskā saziņa ar pašvaldībuE-ADRESE
Gadījumos, ja nepieciešams nodot fiziskas personas datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot E-ADRESI.

Informatīvie materiāli:
  1. Droša saziņa e-adresē.
  2. E-adreses priekšrocības, 1. variants;
  3. E-adreses priekšrocības, 2. variants;
  4. Informatīvs materiāls par e-adresi;
  5. Buklets par e-adresi;
  6. E-risinājumi, latviski un krieviski;
  7. E-risinājumi, latviski un angliski;

Kad E-ADRESE izveidota, izmantojiet to drošai saziņai ar pašvaldību, ja nepieciešams, lejuplādējiet nepieciešamo iesnieguma veidlapu, aizpildiet, saglabājiet to savā datorā un, pievienojot to pielikumā, nosūtiet sagatavoto dokumentu no savas e-adreses uz Madonas novada pašvaldības E-ADRESI

Uzziniet vairāk par dokumentu elektroniskas parakstīšanas iespējām. 

Sūtiet savu priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu pašvaldībai, izmantojot elektronisko pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana"Šī e-pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojuma pieteikšanai.

Veidlapas iesniegumiem pašvaldībai

Iesnieguma veidlapa

 Iesnieguma veidlapa.doc

Pašvaldības pabalsts ar bērna piedzimšanu 
 Iesniegums

Dzīvesvietas deklarācija

 Iesnieguma veidlapa

Iesniegums dzīvojamās telpas piešķiršanai

 Par dzīvojamās telpas piešķiršanu.doc

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

 Deklarētās dzīvesvietas anulēšana.doc

Iesniegums par piekrišanu īrēt dzīvojamo platību

 Par piekrišanu īrēt dzīvojamo platību.doc

Iesniegums īres līguma pagarināšanai

 Par īres līguma pagarināšanu.doc

Iesniegums tirdzniecības atļaujas saņemšanai

 Tirdzniecības atļauja.doc

 Tirdzniecības organizatora iesniegums.doc

Iesniegums publiska pasākuma rīkošanai

publiska pasākuma rīkošana.doc

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanai invalīdam

NĪ atlaide invalīds.doc

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanai represētai personai

NĪ atlaide represētie.doc

 Iesniegums koku ciršanas atļaujas saņemšanai

 Koku ciršanas atļauja.doc

Iesniegums par lauksaimniecības zemi fiziskām personām 
 Fiziskām personām 

Iesniegums par lauksaimniecības zemi juridiskām personām 
 Juridiskām personām 

Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem 

Iesniegums par saziņai turpmāk izmantojamo elektroniskā pasta adresi fiziskām personām
 Par saziņai turpmāk izmantojamo elektroniskā pasta adresi

Iesniegums par saziņai turpmāk izmantojamo elektroniskā pasta adresi juridiskām personām
 Par saziņai turpmāk izmantojamo elektroniskā pasta adresi

Iesniegums par saziņai turpmāk izmantojamo elektroniskā pasta adresi NOMAS rēķiniem
 

Par saziņai turpmāk izmantojamo elektroniskā pasta adresi NOMAS rēķinu saņemšanaiIesniegums būvvaldei par atzīmes veikšanu

  Iesniegums būvvaldei par atzīmes veikšanu
Iesniegums būvvaldei brīvā formā
 Iesnieguma veidlapa būvvaldei brīvā formā

Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta izvietošanu
 Iesnieguma veidlapa par reklāmas/reklāmas objekta izvietošanu 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi
 Veidlapa par zemes ierīcībasprojekta izstrādi 

Par apauguma novākšanas atļaujas saņemšanu
 Veidlapa par apauguma novākšanas atļaujas saņemšanu 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums