Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltītie pasākumi Madonas novadā

iesūtīts: 2017.11.02 23:56
Šajā ziņu ierakstā pieejama informācija par Madonas novada kultūras iestāžu plānotiem Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltītajiem pasākumiem Madonas novadā.


ARONAS PAGASTĀ
17.novembrī pulksten 19.00 Lauteres kultūras namā
Latvijas Republikas 99.dzimšanas dienai veltīts svinīgs sarīkojums.
Valsts svētkos godināsim cilvēkus, kuri veicina Aronas pagasta atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību un cilvēku labklājību, kā arī par sasniegumiem un ieguldījumu pagasta kultūras, izglītības un citās jomās.
Svētku koncertā piedalīsies pirmsskolas izglītības iestādes ,,Sprīdītis” un Kusas pamatskolas audzēkņi, kā arī pagasta pašdarbības kolektīvi.
Ieeja bez maksas.

 

BARKAVAS PAGASTĀ
11.novembrī pulksten 16.00 Barkavas Svētā Staņislava Romas katoļu baznīcā
mise, jaunsargu svinīgais zvērests.

11.novembrī no pulksten 17.20 no baznīcas uz Barkavas kapiem
Lāpu gājiens pie brīvības cīnītāju A.Lakstīgalas, J.Kupča un J.Reidzāna kapa.

17.novembrī pulksten 17.00 Barkavas kultūras namā
Barkavas pagasta pārvalde ielūdz uz etnogrupas "Tautumeitas" koncertu!
Ieeja bez maksas.


BĒRZAUNES PAGASTĀ

10.novembrī pulksten 19.30 Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
skanēs vīru vokālā ansambļa “Kalsnava” koncerts veltīts Lāčplēša dienai.
Ieeja bez maksas.

17.novembrī pulksten 19.00 Sauleskalna tautas namā
skanēs Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltīts koncerts ar Sauleskalna tautas nama amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos.
Ieeja bez maksas.


DZELZAVAS PAGASTĀ
10.novembrī pulksten 15.30 no Dzelzavas pamatskolas
Lāpu gājiens uz pieminekli „Par Tēvu zemi kritušiem”.

18.novembrī pulksten 15.00 Dzelzavas kultūras namā
solistu apvienības "Jubilāri" koncerts.
Pirms koncerta Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāja svētku uzruna un pārvaldes apbalvojumu pasniegšana.
Ieeja bez maksas.


KALSNAVAS PAGASTĀ
11.novembrī pulksten 16.00 Kalsnavas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā
Lāčplēša dienai veltīts koncerts.
Koncertā piedalās Saldus novada Ezeres sieviešu koris “Kaprīze”, Bērzaunes pagasta vīru koris “Gaiziņš”, Kalsnavas pagasta sieviešu koris “Silvita”.
Ieeja bez maksas.
Pēc koncerta kopā ar Jauniešu un bērnu centru “UPS” veidosim no svecītēm gaismas ceļu .

17.novembrī pulksten 19.00 Kalsnavas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā
Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltīts pasākums “Mūsu saknes ir Latvijā”. Kalsnavas pagasta atzinību rakstu pasniegšana un titula “Kalsnavas lepnums” godināšana.
Pasākumu kuplinās pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” un Kalsnavas pamatskolas audzēkņi, Kalsnavas pašdarbības kolektīvu kuplā saime.
Ieeja bez maksas.

17.novembrī pulksten 22.00 Kalsnavas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā
Svētku balle. Spēlē “Janušeks”.
Ieeja bez maksas.


LAZDONAS PAGASTĀ


LIEZĒRES PAGASTĀ

17.novembrī pulksten 19.00 Liezēres kultūras namā
valsts svētkiem veltīts koncerts.
Ieeja bez maksas.
Pēc koncerta svētku balle. Muzicē grupa "Vidroks" no Madonas.
Ieejas maksa: 3.00 EUR.
Iespējams rezervēt galdiņu.


ĻAUDONAS PAGASTĀ
11.novembrī pulksten 15.00 A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzeja zālē
Lāčplēša dienai veltīts koncerts „Iededzies par Latviju” un Tautas Saimes grāmatas iedziedāšana Ļaudonā.
Jau no pulksten 13:00 ierakstu veikšana Latvijas Tautas Saimes grāmatā .
Pēc koncerta lāpu gājiens pār Aiviekstes tiltu uz pagasta simboliku.

18.novembrī pulksten 16.00 A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzeja zālē
dzejkoncerts “Latviju mīlot”.
Koncerta programmā skan Knuta Skujenieka, Vizmas Belševicas, VeltasTomas, Jāņa Petera, Māras Zālītes un Māra Čaklā dzeja, kā arī Mārtiņa Brauna, Jāņa Lūsēna, Raimonda Paula un Imanta Kalniņa dziesmas.
Piedalās Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska un Māris Kupčs (ģitāra).
Bezmaksas ieeju uz pasākumu nodrošina ļaudoniešu atbalsts.


MADONAS PILSĒTĀ

10.novembrī pulksten 14.00 Saieta laukumā
ikviens ir laipni aicināts pulcēties un doties kopīgā gājienā uz piemiņas vietu Liseskalna kapos, kur caur dzeju, dziesmām, lāpu un sveču gaismā godināsim mūsu tautas varoņus un stiprināsim piederības apziņu mūsu zemei un valstij, kurā dzīvojam. Pasākumu organizē Madonas Valsts ģimnāzija.

10.novembrī pulksten 14.30 Liseskalna kapos

piemiņas brīdis.

10.novembrī pulksten 18.00 Madonas pilsētas kultūras namā
III Latvijas orķestru asociācijas festivāla koncerts.
Ieeja bez maksas.

11.novembrī pulksten 15.00 Madonas pilsētas kultūras namā

svētku noskaņu radīs bērnu tautisko deju kolektīvi ar koncertu “Cīrulīši mazputniņi”.
Ieeja bez maksas.

11.novembrī pulksten 17.30 Poruka ielā
turpināsim tradīciju, kuru jau daudzus gadus dzīvu uztur Madonas Grāmatu biedrības vadītāja Beāte Ozoliņa. Šogad Grāmatu draugu biedrība, sadarbojoties ar Madonas pilsētas kultūras namu, aicina madoniešus uz piemiņas brīdi ar zīmīgu nosaukumu “Mūžam nerims varoņu gars”.
Poruka ielā pasākumu kuplinās Ļaudonas jauktais koris “Lai top!”, diriģente Anita Melnupa, un Sarkaņu amatierteātra “Piņģerots” aktieri, režisore Gunta Apele, kā arī ikviens ir aicināts ar līdzi paņemto sveci godināt latviešu tautas varoņus.
Dalība bez maksas.

No 13. līdz 19.novembrim Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā
“Latvijas nedēļa”. Radošu aktivitāšu un uzdevumu veidā skolēniem būs iespēja iepazītie ar Latvijas vēsturē nozīmīgiem notikumiem, iepazīties, uzzināt vai atkārtot nozīmīgus faktus par Latvijas valsts simboliem un Latvijas valsts vēsturi.
Uz aktivitātēm skolēnus aicinām pieteikties, zvanot uz tālruni 64823844 vai 26102225.

15.novembrī pulksten 12.00 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā

ikmēneša tikšanās senioriem ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”.
Ieeja bez maksas.

16.novembrī pulksten 18.00 Madonas pilsētas kultūras namā

Madonas novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas svinīgais sarīkojums.

17.novembrī pulksten 12.00 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā

Madonas novada politiski represēto tikšanās muzejā, atzīmējot Valsts svētkus.
Ieeja bez maksas.

18.novembrī pulksten 15.00 Madonas pilsētas kultūras namā

ar koncertprogrammu “Esmu Latvietis” viesosies vīru ansamblis “Dobeles Zemessargi”.
Biļetes cena: 3.00, 5.00 un 7.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana: "Biļešu paradīzes" un Madonas pilsētas kultūras nama kasēs, kā arī www.bilesuparadize.lv .

22.novembrī pulksten 19.00 Madonas pilsētas kultūras namā

labākā 2008./2009.gada sezonas izrāde, skatītāju balvas ieguvēja Jaunā Rīgas teātra izrāde “Vectēvs”.
Vilis Daudziņš. Alvis Hermanis.
Biļetes cena: 10.00, 12.00, 15.00 un 18.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana: "Biļešu paradīzes" un Madonas pilsētas kultūras nama, kā arī www.bilesuparadize.lv . 


MĀRCIENAS PAGASTĀ
11.novembrī pulksten 13.00 Mārcienas sākumskolā
Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Vides spēle”.
Ieeja bez maksas.

18.novembrī pulksten 16.00 Mārcienas kultūras namā
svētku koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai „Latvijas takas, ceļi un lielceļi…".
Ieeja bez maksas.

18.novembrī pulksten 22.00 Mārcienas kultūras namā
Balle. Spēlē grupa “Vidroks”.
Iespējams vakaru pavadīt pie galdiņiem.
Ieeja bez maksas.


MĒTRIENAS PAGASTĀ

11.novembrī pulksten 17.00
Lāpu gājiens un piemiņas brīdis Mētrienas centrā pie piemiņas akmens.

18.novembrī pulksten 19.00 Mētrienas tautas namā
Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltīts koncerts.
Piedalās Mētrienas pagasta pašdarbības kolektīvi.
Ieeja bez maksas.

18.novembrī pulksten 21.00 Mētrienas tautas namā
balle kopā ar Skuju ģimeni.
Ieeja bez maksas.


OŠUPES PAGASTĀ

11.novembrī pulksten 20.00 Degumnieku tautas namā
deju uzvedums “Rainis. Aspazija. Zaļumballe” jauniešu deju kolektīva “Žuburi” izpildījumā.
Deju kolektīva vadītāja Laila Ozoliņa. Režisore Ilze Kraukle.
Ieejas maksa: pieaugušajiem 2.00 EUR, skolēniem 1.00 EUR.

17.novembrī pulksten 20.00 Degumnieku tautas namā
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts sarīkojums “Ozolu un liepu zemē - Latvijā” - Degumnieku tautas nama pašdarbības kolektīvu koncerts.
Pēc koncerta svētku balle kopā ar grupu “Ceļojums”.
Ierašanās svinīgā apģērbā (Dress code).
būs iespējams pavadīt pie galdiņiem.
Ieejas bez maksas.


PRAULIENAS PAGASTĀ
17.novembrī pulksten 19.00 Praulienas pamatskolas zālē
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku koncerts „Skaista mana tēvu zeme!”.
Latvijas 100-gades svinību ieskaņas koncertā būsim kopā ar Praulienas pagasta pašdarbības kolektīviem, Madonas koklētāju ansambli „Rasa”, pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaciņa”, Adriju Apini un Samantu Ceruku. Koncerta gaitā sumināsim cilvēkus, kuri ar savu darbu veicinājuši pagasta attīstību un atpazīstamību.
Pasākuma apmeklētājus aicinām ņemt līdzi svecītes, lai izgaismotu ceļu pie Praulienas skolas.
Ieeja bez maksas.

17.novembrī pulksten 22.00 Praulienas pamatskolas zālē
uz atpūtas vakaru ielūdz grupa „Pļumpapā” no Saldus.
Galdiņu rezervācija pa tālruni: 27825165.
Ieejas maksa: 2.00 EUR.


SARKAŅU PAGASTĀ

11.novembrī pulksten 19.00 tautas namā “Kalnagravas”
deju kolektīvu sadancis “Ielūdz Labākie gadi".
Ieeja bez maksas.

18.novembrī pulksten 19.00 tautas namā “Kalnagravas”
Sarkaņu amatierteātra “Piņģerots” veltījums Latvijai simtgadē.
Alfrēds Putniņš “Vai vērdiņš vēl dzīvs”. Režisore Gunta Apele.
Ieeja bez maksas.


VESTIENAS PAGASTĀ

10.novembrī pulksten 16.00 no Vestienas pamatskolas
Lāčplēša dienas Lāpu gājiens uz Vecajiem kapiem.
Pulksten 16.30 Piemiņas brīdis.

18.novembrī pulksten 18.00 Vestienas tautas namā
Valsts svētkos godināsim Vestienas pagasta kuplākās, stiprākās un radošākās ģimenes.
Stipra valsts sākas no stiprām ģimenēm!
Svinēsim Latvijas 99.dzimšanas dienu un pabūsim kopā kā viena liela un stipra ģimene!
Ieeja bez maksas.

18.novembrī pulksten 22.00 Vestienas tautas namā
svētku balle. Spēlēs D.Lazdiņš.
Ieeja bez maksas.

Informācija sagatavota 2017.gada 2.novembrī.

Informāciju apkopoja un sagatavoja
Inga Arāja
Madonas novada pašvaldības
Kultūras nodaļas vadītāja p.i..
Tālr. 00 371 64860579
inga.araja@madona.lv
http://www.madona.lv

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums