Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Labdien Degumniekos 10.11.2019 18:10
Labdien!Mani,un ne tikai mani uztrauc nav gājēju pārejas krustojumā pie Osupes pgasta parvaldes Deg[…]umniekos .Es domāju,ka ir skaidri zināms kas tas ir par krustojumu!Bērniem jāiet uz skolu,autoostu,bibliotēku,no rīta uz skolu,bet nav iespējas tikt droši pāri Skolas iela 13. Degumnieku pamatskolas ceļam!!!Vai tiešām jānotiek kādai nelaimei,lai tur būtu gājēju pārejas no visām pusēm?Kāpēc citas kaimiņu novadu centros gājēju pārejas ir tur kur tās ir nepieciešamas!!!Aizbrauciet uz Barkavu vai Lubanu...Gaidu atbildi!!!
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 12.11.2019 09:40
Jautājums par gājēju pāreju pie Degumnieku pamatskolas, Skolas iela 13 ir skatīts vairākas reizes. Diemžēl, tā nav pašvaldības iela, tas ir valsta autoceļš V843 Barkava - Lubāna. Pēc VAS "Latvijas valsts ceļi"[…] standartiem šim autoceļam ir nepietiekama intensitāte, lai ierīkotu gājēju pāreju, tāpēc visi pašvaldības ierosinājumi ierīkot gājēju pāreju ir noraidīti.
Santa Liepiņa 05.11.2019 13:15
Labdien, kāpēc Kalsnavas pašā centrā ir iestādītas 3 egles? Vai tiešām tām sasniedzot savu pilno iz[…]mēru būs estētisks skats? Kāpēc ir šāda izvēle? Un pie skolas ceriņu rindā pēkšņi iestādītas divas priedes- vai ir kāds pamatojums šādai koku izvēlei? Kas bijis iniciators šādai apzaļumošanai? To drīzāk varēja stādīt parkā (kaut gan tur arī prasās kaut ko košāku, dzīvīgāku).
Aija Kaškure Brīvdārzniece sadarbībā ar Kalsnavas pagasta pārvaldi 08.11.2019 17:40
Patiesi prieks, ka ir pamanītas aktīvās darbības Kalsnavas pagasta centrā pie skolas. Vēl lielāks prieks, ka sabiedrībai nav vienalga, kur un kādus kokus stāda. Man kā šīs stādīšanas iniciatorei ir pienākums […]atbildēt uz jautājumiem - kāpēc tieši tur un kāpēc tieši šos (sortiments). Mūsu klimatā vairāk kā pusi gada lapu koki ir bez lapām, tādēļ pieņemts, ka stādījumos vienai trešdaļai, bet ne mazāk par vienu ceturtdaļu ir jābūt mūžzaļiem kokiem, Vidzemes vidienē praktiski skuju kokiem, lai pelēkajos rudeņos un pavasaros, bezsniega ziemās cilvēki pūtinātu acis zaļumā. Jaunkalsnavā zonā starp stāvlaukumu un arhitektoniski ne visai veiksmīgo skolas stūri ar piebūvi jau bija pēc projekta stādītas un savu mūžu nodzīvojušas vilkābeles. Ir tikai loģiski, ka šīs vietas tagad ieņem Kanādas hemlokegles (Tsuga canadensis), kam ar parastajām eglēm maz kopīga - arborētumā aptuveni 40 gadu vecumā labos augšanas apstākļos tās sasniegušas ap 10-11m augstumu. Hemlokeglēm raksturīga kompakta sakņu sistēma, smalks zarojums, kas izgaismotā vietā ilgstoši saglabājas zems. Lai nu kur, bet ciemata centrā atsauces uz arborētuma kolekcijām ir vietā. Ceriņu šķirņu rindai klājas pagrūti – ļoti sausa un nabadzīga vieta, bet ne tik grūti kā ar labu gribu pirms dažiem gadiem stādītajām hortenzijām. Hortenzijām atrasta piemērotāka vieta, kur atkopties. Kalnu priedes lielajam asfaltētajam laukumam kaut nedaudz būs zaļi akcenti un būs mierā ar augšanas apstākļiem. Gribu piebilst, ka stādi katrai stādvietai ir izvēlēti individuāli – no sēklām audzētie atšķiras viens no otra līdzīgi kā vienu vecāku bērni... Pateicībā par ieinteresētību un cerot ieraudzīt stādītāju un kopēju vidū arī Santu Liepiņu!
Gita Vlasova 22.10.2019 13:32
Kāpēc bērniem, kurus vecāki no tuvējiem pagastiem vadā ar pers.automašīnu uz skolu Madonā (1-mā klas[…]e) (pagastā ir skola), netiek segti degvielas izdevumu kaut vai tādā pašā apmērā kā autobusa biļete? Kur vienlīdzība? Turklāt lauku bērns pirmajā klasē labi, ja, šķersojot ceļu, paskatās vai ceļš ir brīvs. Neiet runa par dažu labu kontingenu autoostā...tumšajiem vakariem u.c. uzskaitījumu!
Solvita Seržāne Izglītības nodaļas vadītāja 11.11.2019 19:13
Transporta izdevumu nodrošināšana Madonas novada pašvaldībā tiek veikta saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 27.09.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.18 "Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kom[…]pensēšanas kārtību Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā". Pašvaldība nekompensē transporta izdevumus, ja šo maršrutu ir iespējams veikt ar sabiedrisko transportu, neatkarīgi no izglītojamā vecuma. Pašvaldībai ir būtiski, ka ir pieejams sabiedriskais transports un to izmanto iedzīvotāji. Tāpat, vecākiem, izvēloties izglītības iestādi, ir rūpīgi jāizvērtē visi riski, vēl jo vairāk, ja pagasta teritorijā ir skola. Pagastu iedzīvotāji ir ieinteresēti, ka pagastā uz vietas ir izglītības iestāde, bet skola var pastāvēt, ja to apmeklē pagasta teritorijā dzīvojušie bērni.
Labdien Degumniekos 15.10.2019 16:37
Kad beidzot neasfaltēto ielu līdzināšana notiks kvalitatīvi? Degumniekos Tikko pa Celtnieku un ielu […]Šķūņa nobrauca greideris. Abos virzienos. Tas notiek samērā regulāri, bet no līdzināšanas liela jēga nav, jo Šķūņu ielas galā pie Celtnieku ielas, kur sākas asfaltētā daļa, apmēram 15 metru neasfaltētā daļa ir tik bedraina, ka tur ar mašīnu jābrauc iešanas ātrumā. Greidera vadītājs nav pacenties izlīdzināt šīs bedres visu gadu, un pat ja tās ir mazliet aplīdzinātas, tās ātri atjaunojas. Ja tās nevar izlīdzināt ar greideri, lūdzu sakārtot šo posmu ar citiem līdzekļiem. Ja vajadzīgs, varu nosūtīt fotogrāfijas. Facebook portālā jau tās ieliku.
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 21.10.2019 11:42
Labdien! Šķūņu iela, Celtnieku ielas posms no krustojuma ar Šķūņu ielu līdz Degumnieku Dienvidu apvedceļam ar greideri nav labojams. Šie posmi vēl šoruden tiks uzfrēzēti, noblietēti un profilēti.
Sarkaņu pagasta iedzīvotāja Sarkaņos 15.10.2019 11:25
Labdien! Esmu novērojusi, ka ceļa posmā Madona-Sarkaņi daudzi iedzīvotaji pārvietojas kājām vai ar v[…]elosipēdu. Vai ir doma izveidot velo-gajēju celiņu ceļa posmā Madona-Sarkaņi, jo tā būtu daudz drošāk pārvietoties.
Edgars Gailums Attīstības nodaļas ceļu inženieris 22.10.2019 09:32
Madonas novada pašvaldība 2011.gadā veica Saules ielas posma (no Rūpniecības ielas rotācijas loka līdz iebraucamajam ceļam Saules ielas 67 teritorijā) rekonstrukciju Madonas pilsētā, kuras rezultātā tika izbūvē[…]ts arī apvienotais gājēju un velosipēdu celiņš. 2017. gadā VAS “ Latvijas Valsts ceļi” veica būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene (Madona – Cesvaine) posma no km 42,76 līdz km 60,14 pārbūve” izstrādi. Pārbūves posma sākums paredzēts no iebraucamā ceļa Saules ielas 67 teritorijā netālu no CSDD Madonas nodaļas, kur pašvaldības iela pāriet valsts reģionālajā autoceļā P37. Madonas novada pašvaldības izdotajos tehniskajos noteikumos VAS “Latvijas Valsts ceļi” tika prasīts būvprojektā paredzēt apvienoto gājēju un velosipēdu celiņu no trases sākuma līdz Madonas pilsētas robežai, taču finansiālu apsvērumu dēļ šī prasība netika ņemta vērā, līdz ar to veicot Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene (Madona – Cesvaine) posma no km 42,76 līdz km 60,14 pārbūvi, apvienotais gājēju un velosipēdu celiņš netiks izbūvēts. Madonas novada pašvaldība tuvākajā laikā arī neplāno par saviem līdzekļiem veikt apvienotā gājēju un velosipēdu celiņa izbūvi gar valsts reģionālo autoceļu P37 posmā Madona – Sarkaņi.
Kristīne Pakalna 11.10.2019 12:43
Mēs skatāmies un esam šokā, par kalsnavas īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja amata vietas meklēšan[…]u. Kaut kas noticis ar Māris, vai paredzams ka ieliks kādu "savējo"? Puisis tik labi veic savus pienākumus. kalsnavā beidzot viss iet uz priekšu.... Konkurss ir nepieciešams, bet vai tiešām ar tādiem noteikumiem? Novads viens un noteikumi vieni, bet te šķiet prezidentu meklē. Kalsnaviete neizpratnē.
Artis Mūrmanis Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 16.10.2019 09:26
Labdien! Šī gada 14.oktobrī Kalsnavas pagasta pārvalde izbeidza darba attiecības ar īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītāju Lindu Ūdri-Rizgu, kas līdz šim datumam bija bērna kopšanas atvaļinājumā. Lai neveidotos[…] situācijas, ko uzdeva kalsnavietis par "savējiem", kuras tika aprakstītas š. g. 15. aprīlī un 2018.gada 5.februārī Madonas novada pašvaldības mājaslapā - jautā pašvaldībai, Kalsnavas pagasta pārvalde izsludina konkursu uz īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītāja vietu. Konkursa noteikumi ir atbilstoši struktūrvienības vadītāja nepieciešamai kvalifikācijai.
Jautātāja Jautātāja 09.10.2019 10:46
Vai ir plānots labiekārtot vietu starp Konzumu un Drogām? Vai tur jaunuzbūvētā tirdzniecības vieta […]ir ar Domes saskaņojumu?
Jānis Vilcāns Madonas novada pašvaldības būvvaldes būvinspektors 11.10.2019 11:29
Labdien! Zemes gabala īpašnieks SIA ,,Zemkalni” uzaicināts līdz š.g. 18.oktobrim ierasties Madonas novada pašvaldības būvvaldē un sniegt rakstisku skaidrojumu par patvaļīgu būvniecību - tirdzniecības kioska no[…]vietošanu.
Inese Inese 08.10.2019 09:29
Labdien, kad tiks labotas lielās trepes Saieta laukumā. Šeit notiek dažādu līmeņu pasākumi, bet trep[…]ēm plāksnes izdrupušas, pārlūzušas, vairākas kustās, kas rada iespēju krist. Man kā iesdzīvotājai, kas bieži izmanto šīs kāpnes, jau ir zināms, kur iet. Bet, kādu godu tas dara pilsētai, ja, kādā no pasākumiem, pilsētas viesis krīt šādu kāpņu dēļ?!
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 08.10.2019 16:44
Labdien! Iespēju robežās šīs trepju plāksnes tiek labotas un atjaunotas, bet par trepju pārbūvi varam cerēt uz to laiku, kad notiks Saieta laukuma rekonstrukcija.
Sarkaņu pagasta iedzīvotājs 07.10.2019 09:59
Labdien! Biksēres pašā centrā, apmēram 100 m no bērnu rotaļu laukuma un daudzdzīvokļu mājām, top skā[…]bbarības sagataves kalns. Gribētos zināt vai pašvaldībai par to nav nekādas teikšanas un cik tas vispār ir pamatoti, apdzīvotas vietas pašā centrā gatavot lopbarību. Tomēr tā ir netīrība, smakas un pavasarī droši vien arī dažādi insekti.
Sarkaņu pagasta pārvalde 09.10.2019 14:01
Labdien! Pēc pirmajiem iedzīvotāju trauksmes telefona zvaniem, pašvaldība sazinājās ar uzņēmēju, kurš veic skābbarības glabāšanu laukumā, kas ir viņa īpašumā. Tika paskaidrots, ka uzņēmumam izsniegtas visas va[…]jadzīgās atļaujas darbību veikšanai (arī Vides dienestā) – konkrēti skābbarības gatavošanai speciāli tam domātos slēgtos maisos. Š.g. 5.oktobrī bija iespēja interesantiem būt klātienē darba procesā, kur viesiem tika paskaidrots process no sagatavošanas līdz barības izņemšanai no speciāliem slēgtiem maisiem. Šādā veidā skābbarību uzņēmums glabā jau ilgus gadus. Arī Poļvarkas ciemā, kas arī ir ļoti tuvu apdzīvotai vietai. Pašvaldība nav tiesīga un šobrīd nav pamata iejaukties un kavēt uzņēmējdarbību šinī procesā – barības gatavošanā dzīvniekiem ziemas sezonai. Neskaidrību un bažu gadījumā var traucēt uzņēmēju Jāni Kvantu, kurš visu var paskaidrot tuvāk (mob. tel. 29419869).
Ošupes pagasta pārvaldei Degumniekos 06.10.2019 16:26
Labdien, vēlos zināt, kāpēc vides objekts Ošupes pagastā Degumniekos lidakalns un Celtnieku iela[…] ir nepabeigts, nesakopts un visu aizmirsts, kāpēc vajadzēja piešķirt pašvaldības budžeta līdzekļus ceļa sakārtošanai uz šo objektu, ja tas nav skatāms?
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 09.10.2019 11:44
Labdien! Līdakkalns, Degumniekos, Ošupes pagastā, nav īpašs vides objekts, tāpat kā Celtnieku iela. Nekādi īpaši iezīmēti līdzekļi šiem objektiem nekad nav bijuši.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »