Lokālplānojums nekustamā īpašumā “Norte”, Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 7086 010 0219, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »