Lokālplānojums zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 70010011569; 70010011571; 70010011572, 70010011373, Saules ielā,  Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Lokālplānojuma precizētais Vides pārskats
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »