Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Karjers”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7066 002 0065, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu

Paziņojums par “Lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Karjers”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7066 002 0065, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” izstrādes uzsākšanu.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »