Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu

Madonas novada pašvaldība 2013.gada 30. maijā domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.330 (protokols Nr.10, 60.p) “Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.-2020. gadam apstiprināšanu”.

Madonas novada attīstības programma laika periodam no 2013. līdz 2020. gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā tiek noteikti novada vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums novada attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, t.i., rīcību virzieni un sasniedzamie mērķi, īstenojamās rīcības un realizējamieprojekti. Madonas novada attīstības programma ir pamats novada pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai.

Attīstības programma izstrādāta 2013.gadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un Teritorijas attīstības plānošanas likumu. Nodrošinot programmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem veikta Madonas novada Attīstības programmas 2013.-2020.gadam regulāra aktualizācija.


Iesūtīts 15.07.2020lasīt tālāk »

Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2020.gadam investīciju plāna (2018.-2020.gadam) aktualizācija

2020.gada 19.maijā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 172 " Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2020.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.10, 8.p.) ir izstrādāta Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam rīcību un investīciju plāna 2020. gada aktualizētā  redakcija.

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.
Iesūtīts 20.05.2020lasīt tālāk »

Par Madonas novada Attīstības programmas 2013. – 2020.gadam uzraudzības ziņojuma 2016.-2018. gadam apstiprināšanu

2020.gada 21.aprīlī tika pieņemts Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 145 " Par Madonas novada Attīstības programmas 2013. – 2020.gadam uzraudzības ziņojuma 2016.-2018. gadam apstiprināšanu" (protokols Nr.8, 5.p.) ir izstrādāta Madonas novada attīstības programmas uzraudzības ziņojuma 2016.-2018. gadam.

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

Iesūtīts 27.04.2020lasīt tālāk »

Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam investīciju un rīcību plāna aktualizāciju 2020. gadā

2020.gada 27.februārī ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 93 " Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2020.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.5, 14.p.) ir izstrādāta Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam rīcību un investīciju plāna 2020. gada aktualizētā  redakcija.

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

Iesūtīts 03.03.2020lasīt tālāk »

Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam Investīciju plāna (2018. – 2020.gadam) aktualizāciju

2019.gada 21.maijā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 192 "Par Madonas novada investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.8, 13.p.) ir aktualizēts Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam Investīciju plāns (2018.-2020.gadam).

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapā http://www.madona.lv sadaļā „Novada attīstības plānošanas dokumenti” vai Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.


Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam Investīciju plāna (2018. – 2020.gadam) aktualizāciju

2018.gada 28.decembrī  ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 549 "Par Madonas novada investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.23, 18.p.) ir aktualizēti Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam Investīciju plāns (2018.-2020.gadam). 

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapā http://www.madona.lv sadaļā „Novada attīstības plānošanas dokumenti” vai Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.-2020. Investīviju plāna un Rīcību plāna apstiprināšanu

2018.gada 29.martā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 128 "Par Madonas novada Attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.5, 20.p.) ir aktualizēti Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam īstenošanas rīcības plāns (2018.-2020.) un Investīciju plāns (2018.-2020.gadam). 

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapā http://www.madona.lv sadaļā „Novada attīstības plānošanas dokumenti” (skatīt zemāk) vai Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

Iesūtīts 02.04.2018

   1 2   
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »