Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam investīciju un rīcību plāna aktualizāciju 2020. gadā

2020.gada 27.februārī ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 93 " Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2020.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.5, 14.p.) ir izstrādāta Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam rīcību un investīciju plāna 2020. gada aktualizētā  redakcija.

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

Iesūtīts 03.03.2020lasīt tālāk »

Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam Investīciju plāna (2018. – 2020.gadam) aktualizāciju

2019.gada 21.maijā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 192 "Par Madonas novada investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.8, 13.p.) ir aktualizēts Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam Investīciju plāns (2018.-2020.gadam).

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapā http://www.madona.lv sadaļā „Novada attīstības plānošanas dokumenti” vai Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.


Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam Investīciju plāna (2018. – 2020.gadam) aktualizāciju

2018.gada 28.decembrī  ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 549 "Par Madonas novada investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.23, 18.p.) ir aktualizēti Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam Investīciju plāns (2018.-2020.gadam). 

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapā http://www.madona.lv sadaļā „Novada attīstības plānošanas dokumenti” vai Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.-2020. Investīviju plāna un Rīcību plāna apstiprināšanu

2018.gada 29.martā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 128 "Par Madonas novada Attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.5, 20.p.) ir aktualizēti Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam īstenošanas rīcības plāns (2018.-2020.) un Investīciju plāns (2018.-2020.gadam). 

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapā http://www.madona.lv sadaļā „Novada attīstības plānošanas dokumenti” (skatīt zemāk) vai Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

Iesūtīts 02.04.2018

Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam investīciju plānu aktualizāciju (17.05.2016. lēmums Nr. 233)

2016.gada 17.maijā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 233 "Par Madonas novada attīstības programmas Investīciju plāna aktualizāciju " (protokols Nr.10, 20.p.) ir aktualizēti Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam Investīciju plāns (2016.-2018.gadam).

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapāhttp://www.madona.lv sadaļā „Novada attīstības plānošanas dokumenti” (skatīt zemāk) vai Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam rīcības un investīciju plānu aktualizāciju (31.03.2016. lēmums Nr. 137)

2016.gada 31. martā  ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 137 "Par Madonas novada attīstības programmas Rīcību un Investīciju plāna aktualizāciju " (protokols Nr.6, 2.p.) ir aktualizēti Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam īstenošanas rīcības plāns (2015.-2020.) un Investīciju plāns (2015.-2017.gadam).

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapāhttp://www.madona.lv sadaļā „Novada attīstības plānošanas dokumenti” (skatīt zemāk) vai Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam rīcības un investīciju plānu aktualizāciju

2015.gada 26.februārī ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 107 "Par Madonas novada attīstības programmas Rīcību un Investīciju plāna aktualizāciju " (protokols Nr.5, 26.p.) ir aktualizēti Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam īstenošanas rīcības plāns (2015.-2020.) un Investīciju plāns (2015.-2017.gadam). 

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapā http://www.madona.lv sadaļā „Novada attīstības plānošanas dokumenti” (skatīt zemāk) vai Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

Dokumenti 

Attīstības stratēģija 
AP Attīstības programma 
AP īstanošanas rīcības plāns 
AP rīcības plāna rezulttatīvie rādītāji 
Attīstības projekti ar ES fondu finansējumu 
Investīciju plāns 
Situācijas apraksts 
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

Kartes 

Apmežojuma karte 
Satiksmes infrastruktūras karte 
Velomaršrutu karte 
Tūrisma objekti
Derīgie izrakteņi 
Aizsargājamo dabas teritoriju karte 

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »