Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Pēteris Antonovs 12.01.2021 09:24
Kādēļ Aiviekstes ciemā par decembri ir tik lieli apkures rēķini.Rēķini ir gandrīz dubultā.Laiks ārā […]tads pats kā novembrī.Lūdzu paskaidrojiet.
Egija Romanovska SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" grāmatvede 15.01.2021 13:04
Labdien! Maksa par apkuri mēnesī jau daudzus gadus ir atkarīga no patērētās siltumenerģijas konkrētā mājā. Siltuma patēriņu mājā ietekmē vairāki faktori: 1. Gaisa temperatūra ārā (jo siltāka ziema, jo mazāks […]siltuma patēriņš); 2. Ēkas tehniskais stāvoklis jeb ēkas siltumnoturība; 3. Iedzīvotāju komforta prasības telpām un karstajam ūdenim. Ja gaisa temperatūru iedzīvotāji nevar iepriekš ietekmēt, tad gan ēkas tehnisko stāvokli, gan komforta prasības var tikt regulētas. Pēc operatīvo novērojumu informācijas, kas publiski pieejama Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājas lapas klimata portālā (klimats.meteo.lv), gan arī izvērtējot temperatūras grafikus novembrim un decembrim meteolapa.lv, ir skaidri redzams, ka decembrī temperatūra ir bijusi zemāka. Vēl viens no faktoriem, kas ir iemesls “lielākam” apkures rēķinam – Aiviekstes ciematā māju siltumskaitītāja rādījumus nolasa pēdējā mēneša dienā. Decembra rādījumi ir nolasīti 04.01.2021., kas ir papildus piecas dienas klāt. Aiviekstes ciematam siltumenerģija tiek iepirkta no AS “Sadales tīkls”. Māju siltumskaitītāju rādījumi nav slepena informācija. Ja ir kādas neskaidrības un/vai jautājumi, lūdzu zvaniet mums (Sauleskalns, Bērzaune 64825124, Mārciena 29177759, Kalsnava 64807693 vai rakstiet e-pastā berzaunesku@inbox.lv).
Aelita Pojarkova 11.01.2021 18:45
Vai Madonas novada ir pieejami pašvaldības dzīvokli?
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks, pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētājs 14.01.2021 12:20
Labdien! Madonas pilsētā pašvaldības īpašumā ir 167 dzīvokļi. Uz pašvaldības dzīvokli pieteicies un stāv rindā 381 iedzīvotājs. Pašvaldības rīcībā brīvo dzīvokļu nav, ir vien 3 dzīvokļi, kas rezervēti jaunajiem[…] speciālistiem. Personas, kuras vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā vēršas ar rakstveida iesniegumu Madonas novada pašvaldības domes Dzīvokļu jautājumu komisijā. Ja nepieciešama plašāka informācija, lūgums ar mani sazināties: tālr.: 26325419; e-pasts: guntis.keveris@madona.lv
Kaspars Madona 07.01.2021 18:35
Labdien. Kāpēc nedarbojas naktīs apgaismojums Saules ielas posmā no Neste līdz CSDD. Un, vai ir iesp[…]ējams atjaunot apgaismojumu (Deg viena no trim laternām) Raiņa ielā nogriežoties pie mājas Raiņa 23a, agros rītos un vēlāk vakaros to šķerso daudzi vecāki un bērni.
Gita Lutce Madonas novada pašvaldības Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja 14.01.2021 12:17
Labdien! Saules ielā posmā no Neste līdz CSDD ir bojāts apgaismojuma kabelis. Līdz ko tiks noteikta precīza bojājuma vieta, tiks veikti remontdarbi. Apgaismojums Raiņa ielā nogriežoties uz Raiņa 23a māju tuvā[…]kajā laikā tiks atjaunots.
Madonietis Ceļinieks 16.12.2020 12:24
Labdien Vai tiks kaisīti arī pilsētas zemes ceļi kā piemēram Mēnes iela,Celtnieku u.t.t.Un vai ir pl[…]ānots tās rekonstruēt?
Gita Lutce Madonas novada pašvaldības Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja 30.12.2020 11:00
Labdien! Minēto ielu uzturēšana ziemā kā ik gadus tiks nodrošināta atbilstoši laika apstākļiem. Pilsētas grantēto ielu seguma rekonstrukcija (virsmas apstrāde) plānota nākamajā un aiznākamajā gadā.
Nobažijies Biksērietis 09.12.2020 11:29
Kurš Sarkaņu pagastā ir zaudējis veselo saprātu? Uzstādīt egli Biksēres visbīstamkajā vietā - pie dī[…]ķa?Pašlaik uz tā ir plāns ledus, stāvi krasti, slūžas.Kurš darbinieks deva šādu rķojumu un kāda būs viņa atbildība par šo stulbo rīkojumu? Jādomā, ka domei ir speciālists, kurš šo situāciju izvērtēs profesionāli.
Sandis Kalniņš Madonas novada pašvaldības Dzelzavas un Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 14.12.2020 10:42
Labdien. Mani priecē, ka Sarkaņu pagasta cilvēkiem rūp ne tikai sava, bet arī līdzcilvēku drošība. Šobrīd visā valsts teritorijā publiski pasākumi un pulcēšanās ir aizliegta, tāpēc Ziemassvētku egle Biksērē ir […]uzstādīta vietā, kur tā vizuāli izceļas vislabāk, lai tā būtu redzama pēc iespējas vairākiem cilvēkiem - gan vietējiem iedzīvotājiem, gan garāmbraucējiem, tātad pēc iespējas vairākiem radītu svētku sajūtu. Cilvēku kolektīva pulcēšanās valstī nav atļauta un līdz ar to pie svētku egles Biksērē nav paredzēta. Jāpiemin, ka tā ir novietota tajā pašā vietā, kur vasaras saulgriežu laikā bija uzstādīts svētku vainags. Individuāli, ģimenes lokā pie egles var piekļūt, bet vietas, kur cilvēkiem ap egli nevajadzētu pārvietoties, tiks norobežotas.
pēteris mētrienā 08.12.2020 12:04
Labdien! Vides pārvalde varētu painteresēties par biedrību AMIS 3 Mētrienā. Regulāri tiek dedzināta[…]s neiztirgotās lupatas un mantas, smaka pa visu pagastu.Pat naktīs ugunskurs nepārstāj degt! Tāpat notiek tirgošanās , nezskatoties uz aizliegumiem. Bet kur nu vēl skaidras naudas apgrozījums bez uzskaites, kas tiek ielikts pa tiešo kabatās. Bet drošivien arī Madonas VID darbinieki šeit iepērkas!
Ilona Zalāne Madonas novada pašvaldības Praulienas un Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāja 16.12.2020 14:04
Labdien! Pēc Jūsu e-pasta saņemšanas tikāmies ar biedrības pārstāvjiem. Tikšanās sarunas laikā tika noskaidrots, ka biedrība preces saņem kā dāvinājumu un sabiedrība var lietas iegūt pret ziedojumiem, kuri tiek[…] iegrāmatoti atbilstoši grāmatvedības noteikumiem. Mantu utilizācijai ieteikts izmantot šim mērķim atbilstošos konteinerus.
jānis mētriena 08.12.2020 11:57
Labdien! I.Zalānes kundze ir uzsākusi darbu Mētrienas pagasta pārvaldnieka amatā, bet solītās imaiņ[…]as pagastā nenptiek. Pagasta grāmatvede joprojām ir priviliģētā stāvoklī un tiek vadāta ar pagasta transportu viāi vajadzīgā laikā. pagasta sekretāre jprojām uz visiem apmekle'tāju jautājumiem atbild ar ,, es nezinu,, , vai ,,brauciet ua Madonas domi,, ,vai ,, zvaniet uz Madonu, jo man tas nav jāzina,,. Zemes programmu nepārzina, vienmēr par jebkuru jautājumu jāgriežas pagastā vairākas reizes, jo sekretārei uzreiz to jautājumu risināt nav laika. Vai tiešām sekretāre pagastā vajadzīga tikai algas saņemšanai?
Ilona Zalāne Madonas novada pašvaldības Praulienas un Mētrienas pagasta pārvaldes vadītāja 16.12.2020 14:06
Labdien! Mētrienas pagasta pārvaldes grāmatvede turpmāk izmantos sabiedrisko transportu. Mētrienas pagasta pārvaldes lietvede-kasiere, sakarā ar pakalpojuma sniedzēju maiņu, aktuālu jautājumu risināšanai klien[…]tiem ir ieteikusi griezties Madonā pie A/S "Madonas ūdens" un SIA "Madonas namsaimnieks". Darba pienākumu veikšanai tiek izmantota programma, taču ātrāk klientu apkalpot iespējams tad, ja līdzi paņemts maksājumu paziņojums. Situācija pārrunāta un darbiniece ieteikumus ņems vērā.
SJĀTĀGZAM SADUAN 24.11.2020 11:01
Labdien! Jautājums, Madonas pilsētas pārvaldniekam Guntim Ķeverim. Sakiet lūdzu, cik uzņēmumi pēd[…]ējo 3,5 gadu laikā ir piesaistītī zāles ( mauriņa ) pļaušanā Madonas pilsētā? Respektīvi , ar cik uzņēmumiem slēgti ārpakalpojuma līgumi par zāles nopļaušanu Madonas pilsētā?
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 27.11.2020 11:02
Labdien! Madonas pilsētā zālāju un mauriņa pļaušanu nodrošina Madonas pilsētas Īpašumu uzturēšanas dienests. Vienīgais pakalpojums ko izmanto pašvaldība ir stāvo melorācijas grāvju un ceļa nomaļu pļaušana ar kr[…]ūmgriežiem Kad bija aktuāla simtlatnieku programma, tad visus šos darbus veica pati nodaļa, bet beidzoties programmai pašvaldībai patstāvīgi štatos nodrošināt 3-4 krūmgriežu operatorus nav izdevīgi, jo šādus darbus nav jāveic visa gada garumā. Tāpēc nu jau 5 gadus Madonas īpašumu uzturēšanas nodaļa veic cenu aptauju uz šādu pakalpojumu un reizi gadā izpļauj šīs problēmvietas ko nevar veikt ar to tehniku, kas ir Īpašumu uzturēšanas nodaļas rīcībā. Veicot cenu aptauju tiek izvēlēts arī lētākais piedāvājums. Šo gadu laikā ir bijušas 4-5 firmas, kas ir pieteikušās uz šādu pakalpojumu. Taču ņemot vērā, ka pakalpojums ir dārgs un tikai tāpēc to veicam vienu reizi gadā, Īpašumu uzturēšanas nodaļa šogad ir iegādājusies modernu pašgājēj robota pļaujmašīnu ar kuru varēs veikt pļaušanu lielās nogāzēs un slīpumos, līdz ar to šos darbus varēs veikt regulārāk un nebūs jāiepērk pakalpojums. Šāds risinājums (pļaujmašīnas iegāde) tika izvēlēts, jo pļaušana ar krūmgriežiem paliek aizvien dārgāka un pakalpojuma sniedzēju - arvien mazāk.
Madonas Patriots 20.11.2020 14:05
Sveiki, jautājumi Agrim Lungevičam. 1.Kad tika izsludināts izpilddirektora vietnieka vakances konk[…]urss Madonas novadā? 2. Vai Raivis Ragainis ir tas pats Jēkabpils domes gāztais priekšsēdētājs no ZZS ? 3. Ja , tas ir tas pats Raivis Ragainis, Agri vai tā nav kārtējā amorālā rīcība kad "savējie" tiek "iebāzti" siltās vietiņās?
Agris Lungevičs Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 23.11.2020 17:25
Labdien! Konkurss uz vakanto Madonas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu netika izsludināts, jo cilvēkam, kurš piekristu šim amatam, nāktos izpilddirektora vietnieka amata pienākumus veikt uz not[…]eiktu laiku (ilgākais līdz 2021. jūlijam). Domes ieskatā šajā amatā nepieciešams cilvēks, kas gatavs uzreiz sākt pildīt amata pienākumus, nevis lēnām tos apgūt. Apzinoties to, ka atrast potenciālo pretendentu - cilvēku, kam būtu plaša pašvaldības administratīvā vadības darba pieredze un, kurš piekristu stāties darba attiecībās vien uz pusgadu – būtu sarežģīti un ilgstoši, dome izvēlējās konkursa rīkošanu aizstāt ar potenciālā pretendenta uzrunāšanu. Tika uzrunāts Raivis Ragainis, kuram uz to brīdi nebija citu darba saistību. Raivim Ragainim ir 8 gadu pieredze izpilddirektora amatā Krustpils novada pašvaldībā un pilna izpratne par pašvaldības darbu. R. Ragaiņa kandidatūru pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatam ierosināja Madonas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Āris Vilšķērsts, kurš R. Ragaini kā profesionālu kolēģi ir iepazinis vairāku gadu garumā. Svarīgi piebilst, ka apstiprinot amatā R. Ragaini, netiek veidota jauna amata vieta. Tiek aizpildīta jau esoša vakance.
Linda no Madonas 14.11.2020 21:47
Labdien, ikdienā pārvietojoties ceļa posmā Sarkaņi- Dzelzava ir nepietiekama ceļa vizuālā uztveramīb[…]a diennakts tumšajā laikā. Nepietiekamas redzamības apstākļos šī situācija ir īpaši bīstama, jo nav redzama vai vienkārši nav ceļa joslu sadalošā līnija vai atstarojošie stabiņi, kas iezīmē ceļu. Viens no būtiskākajiem ceļa drošības faktoriem ir tā saskatāmība tumšajā diennakts laikā. Ceļam un tā turpinājumam jābūt viegli vizuāli uztveramam tumsā, lai nerastos nepieciešamība veikt straujus manevrus tikai tādēļ, ka tumsā nav redzams ceļa turpinājums. Satiksmes drošības uzlabošanai rosinu aktualizēt jautājumu pēc atstarojošiem ceļa elementiem, tieši tāpat kā šāda nepieciešamība ir gājiem. Paldies.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 23.11.2020 16:44
Labdien! Paldies, ka vēršat uzmanību jautājumam, kas skar ceļu satiksmes drošību. Jūsu minētais ceļa posms ir VAS "Latvijas Valsts ceļi" pārvaldījumā. LVC skaidro, ka šogad ceļa horizontālo marķējumu nav plānot[…]s uzvilkt, kā arī nav paredzēta atstarojošo stabiņu uzstādīšana. To plānots veikt nākamā gada pavasarī.
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »