Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Sarkaņu pagasta iedzīvotāja Sarkaņos 15.10.2019 11:25
Labdien! Esmu novērojusi, ka ceļa posmā Madona-Sarkaņi daudzi iedzīvotaji pārvietojas kājām vai ar v[…]elosipēdu. Vai ir doma izveidot velo-gajēju celiņu ceļa posmā Madona-Sarkaņi, jo tā būtu daudz drošāk pārvietoties.
Edgars Gailums Attīstības nodaļas ceļu inženieris 22.10.2019 09:32
Madonas novada pašvaldība 2011.gadā veica Saules ielas posma (no Rūpniecības ielas rotācijas loka līdz iebraucamajam ceļam Saules ielas 67 teritorijā) rekonstrukciju Madonas pilsētā, kuras rezultātā tika izbūvē[…]ts arī apvienotais gājēju un velosipēdu celiņš. 2017. gadā VAS “ Latvijas Valsts ceļi” veica būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene (Madona – Cesvaine) posma no km 42,76 līdz km 60,14 pārbūve” izstrādi. Pārbūves posma sākums paredzēts no iebraucamā ceļa Saules ielas 67 teritorijā netālu no CSDD Madonas nodaļas, kur pašvaldības iela pāriet valsts reģionālajā autoceļā P37. Madonas novada pašvaldības izdotajos tehniskajos noteikumos VAS “Latvijas Valsts ceļi” tika prasīts būvprojektā paredzēt apvienoto gājēju un velosipēdu celiņu no trases sākuma līdz Madonas pilsētas robežai, taču finansiālu apsvērumu dēļ šī prasība netika ņemta vērā, līdz ar to veicot Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene (Madona – Cesvaine) posma no km 42,76 līdz km 60,14 pārbūvi, apvienotais gājēju un velosipēdu celiņš netiks izbūvēts. Madonas novada pašvaldība tuvākajā laikā arī neplāno par saviem līdzekļiem veikt apvienotā gājēju un velosipēdu celiņa izbūvi gar valsts reģionālo autoceļu P37 posmā Madona – Sarkaņi.
Kristīne Pakalna 11.10.2019 12:43
Mēs skatāmies un esam šokā, par kalsnavas īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja amata vietas meklēšan[…]u. Kaut kas noticis ar Māris, vai paredzams ka ieliks kādu "savējo"? Puisis tik labi veic savus pienākumus. kalsnavā beidzot viss iet uz priekšu.... Konkurss ir nepieciešams, bet vai tiešām ar tādiem noteikumiem? Novads viens un noteikumi vieni, bet te šķiet prezidentu meklē. Kalsnaviete neizpratnē.
Artis Mūrmanis Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 16.10.2019 09:26
Labdien! Šī gada 14.oktobrī Kalsnavas pagasta pārvalde izbeidza darba attiecības ar īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītāju Lindu Ūdri-Rizgu, kas līdz šim datumam bija bērna kopšanas atvaļinājumā. Lai neveidotos[…] situācijas, ko uzdeva kalsnavietis par "savējiem", kuras tika aprakstītas š. g. 15. aprīlī un 2018.gada 5.februārī Madonas novada pašvaldības mājaslapā - jautā pašvaldībai, Kalsnavas pagasta pārvalde izsludina konkursu uz īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītāja vietu. Konkursa noteikumi ir atbilstoši struktūrvienības vadītāja nepieciešamai kvalifikācijai.
Jautātāja Jautātāja 09.10.2019 10:46
Vai ir plānots labiekārtot vietu starp Konzumu un Drogām? Vai tur jaunuzbūvētā tirdzniecības vieta […]ir ar Domes saskaņojumu?
Jānis Vilcāns Madonas novada pašvaldības būvvaldes būvinspektors 11.10.2019 11:29
Labdien! Zemes gabala īpašnieks SIA ,,Zemkalni” uzaicināts līdz š.g. 18.oktobrim ierasties Madonas novada pašvaldības būvvaldē un sniegt rakstisku skaidrojumu par patvaļīgu būvniecību - tirdzniecības kioska no[…]vietošanu.
Inese Inese 08.10.2019 09:29
Labdien, kad tiks labotas lielās trepes Saieta laukumā. Šeit notiek dažādu līmeņu pasākumi, bet trep[…]ēm plāksnes izdrupušas, pārlūzušas, vairākas kustās, kas rada iespēju krist. Man kā iesdzīvotājai, kas bieži izmanto šīs kāpnes, jau ir zināms, kur iet. Bet, kādu godu tas dara pilsētai, ja, kādā no pasākumiem, pilsētas viesis krīt šādu kāpņu dēļ?!
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 08.10.2019 16:44
Labdien! Iespēju robežās šīs trepju plāksnes tiek labotas un atjaunotas, bet par trepju pārbūvi varam cerēt uz to laiku, kad notiks Saieta laukuma rekonstrukcija.
Sarkaņu pagasta iedzīvotājs 07.10.2019 09:59
Labdien! Biksēres pašā centrā, apmēram 100 m no bērnu rotaļu laukuma un daudzdzīvokļu mājām, top skā[…]bbarības sagataves kalns. Gribētos zināt vai pašvaldībai par to nav nekādas teikšanas un cik tas vispār ir pamatoti, apdzīvotas vietas pašā centrā gatavot lopbarību. Tomēr tā ir netīrība, smakas un pavasarī droši vien arī dažādi insekti.
Sarkaņu pagasta pārvalde 09.10.2019 14:01
Labdien! Pēc pirmajiem iedzīvotāju trauksmes telefona zvaniem, pašvaldība sazinājās ar uzņēmēju, kurš veic skābbarības glabāšanu laukumā, kas ir viņa īpašumā. Tika paskaidrots, ka uzņēmumam izsniegtas visas va[…]jadzīgās atļaujas darbību veikšanai (arī Vides dienestā) – konkrēti skābbarības gatavošanai speciāli tam domātos slēgtos maisos. Š.g. 5.oktobrī bija iespēja interesantiem būt klātienē darba procesā, kur viesiem tika paskaidrots process no sagatavošanas līdz barības izņemšanai no speciāliem slēgtiem maisiem. Šādā veidā skābbarību uzņēmums glabā jau ilgus gadus. Arī Poļvarkas ciemā, kas arī ir ļoti tuvu apdzīvotai vietai. Pašvaldība nav tiesīga un šobrīd nav pamata iejaukties un kavēt uzņēmējdarbību šinī procesā – barības gatavošanā dzīvniekiem ziemas sezonai. Neskaidrību un bažu gadījumā var traucēt uzņēmēju Jāni Kvantu, kurš visu var paskaidrot tuvāk (mob. tel. 29419869).
Ošupes pagasta pārvaldei Degumniekos 06.10.2019 16:26
Labdien, vēlos zināt, kāpēc vides objekts Ošupes pagastā Degumniekos lidakalns un Celtnieku iela[…] ir nepabeigts, nesakopts un visu aizmirsts, kāpēc vajadzēja piešķirt pašvaldības budžeta līdzekļus ceļa sakārtošanai uz šo objektu, ja tas nav skatāms?
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 09.10.2019 11:44
Labdien! Līdakkalns, Degumniekos, Ošupes pagastā, nav īpašs vides objekts, tāpat kā Celtnieku iela. Nekādi īpaši iezīmēti līdzekļi šiem objektiem nekad nav bijuši.
Praulienas iedzīvotāji Praulinas pagasta iezīvotājs 22.09.2019 19:32
Atkal tovojas Ģitāristu sesija , atkal Pulkstenis ar savu komandu uzdzīvos Praulienas pamatskolā izm[…]antos visas telpas , izmantos elektrībum , udeni par visu to ir jāmaksā diezgan liela nauda ,bet mēs esm tik bagāti ka varam to atļaut izmantot par velti , galu galā tas ir pasākums par ko tiek maksāta nauda , lai piedalītos un pašvaldība nav nekā privātais biznes ka var atļaut izmantot visu par velti tā ir valsts nauda un būtu jau 5 gadu laikā piernācis brīdis arī par kaut ko maksāt Pulksteņa kungam.
Valdis Gotlaufs Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 26.09.2019 11:58
Labdien! Skolas rudens brīvlaikā Praulienas skolā notiek muzikāli izglītojošs pasākums Ģitāristu sesija ko organizē SIA" Sinepes un Medus" sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību un Praulienas pagasta pārvaldi.[…] Sesijas ietvaros notiek Praulienas pagasta pārvaldes organizētais jauno muzikālo grupu konkurs "Praulienas ritmi". Šī pasākuma muzikālo apskaņošanu nodrošina Ģitāristu sesijas apskaņotāji. Sesijas laikā jaunajiem mūziķiem ir iespēja apgūt un pilnveidot savas muzikālās prasmes pieredzējušu - gan latviešu, gan ārzemju - pedagogu vadībā. Mūsu pagasta jauniešiem šo meistarklašu apmeklējums un apmācība ir bezmaksas. Tādēļ aicinu izmantot unikālo iespēju savas muzikālās prasmes apgūt atzītu mūziķu vadībā. Katru gadu uz Ģitāristu sesiju kā pedagogi tiek uzaicināti mūziķi, kas ir ieguvuši atzinību un popularitāti pasaules mērogā. Pagasta iedzīvotājiem ir iespēja četru vakaru garumā apmeklēt savai gaumei atbilstošus koncertus, ko sniedz dažādas grupas, mūziķi un meistarklašu pedagogi. Aicinu visus apmeklēt šos pasākumus un baudīt kvalitatīvu mūziku.
Madonas iedzīvotāja 22.09.2019 15:06
Labdien! Pie privàtmàjas Raiņa ielā 25 jau ilgstoši gàjèjiem traucè pàrkàrusies veca àbele, kurai ne[…]sen jau viens zars nolūza. Zari ir savàkti, taču asie zaru gali ir cilvèka acu aukstumà un ir jàiet ļoti uzmanīgi, pieliecoties vai apejot pa zàlàju, lai nesatraumètos, īpaši bèrni, kuri brauc ar velosipèdu. Tàpat uz šīs ietves ir regulàri piebiruši àboli un tie turpat arī sapūst, jo netiek savàkti. Tas attiecas arī uz blakus esošajàm privàtmàjàm. Zinu, ka tà ir privàtmàju ìpašnieku atbildība, taču šķiet, ka viņi neko nerisinàs. Varbūt var lūgt domes palīdzību šīs situàcijas risinàjumà, kamēr nav gūtas kàdas traumas.
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 25.09.2019 12:30
Labdien! Paldies par sniegto informāciju, pašvaldība uzdos kārtībniekiem apsekot šos īpašumus un lūgs šiem īpašniekiem sakārtot savus īpašumus, lai tajā augošie augļu koki un citi koki neradītu neērtības citie[…]m iedzīvotājiem.
Ošupes pagasta pārvaldei neizpratnes jautājums 18.09.2019 11:44
Labdien! Nesen DEGUMNIEKOS atvēra multifunkcionālo centru, kur jauniešiem pavadīt brīvo laiku un pil[…]nveidoties. Rodas jautājums par darba laiku. Tagad ir skolēnu brīvlaiks, bet centra darba laiks ir tāds kā parastā skolas laikā, apkārtējos pagastos šis darba laiks ir pieskaņots brīvlaikaiem, un pat tiek pagarināts un veidotas dienas nometnes. Daudzi pagasta jaunieši nemaz darba dienās netiek apmeklēt šo centru, bet brīvlaikos un brīvdienās būtu iespēja to apmeklēt. Kas ir atbildīgs par DEGUMNIEKOS centra darba laiku un vai nav tomēr iespējams to kaut kā saskaņot ar brīvdienām? Arī aktivitātes nekādas nenotiek.
Dace Kalniņa Degumnieku multifunkcionālā centra vadītāja 23.09.2019 12:01
Paldies par uzdoto jautājumu. Multifunkcionālais centrs nu jau atvērts gandrīz divus gadus. Centra darba laiks pirmdien 9.00-18.00, otrdien 14.00-18.00,trešdien 9.00- 18.00, piektdien 13.00- 18.00 un sestdien […] 15:00-18:00. Pašlaik norisinās neformālās izglītības kursi šūšanā visām vecumu grupām. Un jauniešiem startē Pumpurs projekts „Mēs tev ticam!”, kurā paredzētas vairāk kā desmit pilnībā atmaksātas aktivitātes. Neuzskaitīšu te realizētos projektus, kas jau ir pagātne. Par centra darba laiku atbildīga esmu gan es, gan Ošupes pagasta pārvalde, ar kuru darba laiks ir saskaņots. Katrās skolēnu brīvdienās centrā norisinās papildu aktivitātes, lūdzam sekot aktuālajai informācijai afišās. Centrs „13.km” ikdienā un brīvdienās ir ļoti apmeklēts, neredzu problēmu kādam neatrast iespēju nākt un darboties. Visi laipni aicināti!
Inese Bože 17.09.2019 23:05
labdien. gribētu uzzināt kautko vairāk par domes darbinieku lidojumu uz Franciju. ar kādu mērķi brau[…]ca? ko tur pētīja izpildirektors, viņa sieva!!! un juriste? ko apmekēja un kādā valodā sarunajās biznes darīju tikšnās reizē? vai viņi iesniedz atskaiti par šo braucienu? kur mājas lapā ar to var iepazīties? par domes darbinieku vizināšanos puzdienās ar darba mašīnām- regukāri pie Azaida stāv ašvaldības mašīna ar logā uzlīmi (caurspīdīgu) ar kuru pārvietokjas ģimenīte pusdienās.kauns!!! Es vispār ieteiktu visas domes mašīnas aplīmēt ar uzlīmēm lai var saprats un atšķirt kur domes darbinieki izmanto privātās mašīnas. nau jau pirmā un vienīgā reize.
Āris Vilšķērsts Madonas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. 18.09.2019 20:57
Pamatojoties uz Kulēnas (Coulaines) pašvaldības Francijā un bijušo Madonas rajona teritoriju pārstāvošo novadu pašvaldību starpā 2011.gda 18.maijā noslēgtajā starppašvaldību sadarbības līgumā noteikto, laikā n[…]o 11.09.2019. līdz 16.09.2019. (ieskaitot laiku ceļā) notika bijušo Madonas rajona teritoriju pārstāvošo novadu (šoreiz Cesvaines, Ērgļu, Madonas un Varakļānu novada) kopējas delegācijas, kā arī Kulēnas – Madonas draudzības biedrības ielūgto personu brauciens uz Kulēnas pašvaldību Francijā. Šādi braucieni tiek organizēti katru otro gadu, tāpat kā franču puses braucieni uz Madonu un apkārtējiem novadiem. Sadarbības mērķi un uzdevumi ir izklāstīti minētajā starppašvaldību sadarbības līgumā. Ar to var iepazīties pašvaldības mājas lapā sadaļā par ārzemju sadarbību. Iesaistītās pašvaldības delegācijas sastāvā iespēju robežās iekļauj tādus darbiniekus, kas vēl nav apmeklējuši Kulēnu. Kulēnas puse tiek informēta par delegācijas dalībnieku pašvaldībās ieņemamajiem amatiem, lai vizītes programmā varētu iekļaut vai nu atbilstošu objektu apmeklējumu, vai sagatavotu informāciju par attiecīgās nozares aktualitātēm un risinājumiem Kulēnas pašvaldībā. Šajā reizē tika apmeklēta jaunuzceltā skola, pārrunāti gan mācību procesa organizācijas, gan ēdināšanas un tās finansēšanas jautājumi. Tāpat bija iespēja apmeklēt ļoti plašu uzņēmējdarbības dienu izstādi. Tika arī norunāts nākamajā vizītē uzsvaru likt uz sociālo jautājumu risinājumiem, delegācijā iekļaujot šīs nozares speciālistus. Kā saziņas valoda individuālos kontaktos tiek izmantota vācu vai angļu valoda, bet pārējā laikā saziņu nodrošina delegācijas sastāvā iekļautais tulks. Par darba automašīnu izmantošanu – pašvaldības darbiniekiem, tāpat kā jebkuram strādājošajam, ir tiesības uz laiku pusdienu ieturēšanai, bet bieži vien šis laiks ir ļoti ierobežots. Līdz ar to, zaudējums no tā, ka darbinieks līdz ēdnīcai, kur var netālu un ātri paēst, aizbrauc ar darba mašīnu, noteikti ir mazāks par zaudējumu no tā, ka šis darbinieks laikus nenokļūst tajā mūsu plašā novada vietā, kur viņam ir noteiktā brīdī jābūt un jāveic savs darbs.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »