TE IR DARBS! Izsludināta pieteikšanās uz ekonomista amatu Madonas novada pašvaldībā.

iesūtīts: 2020.09.01 14:06
Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000054572, izsludina pieteikšanos uz vakanto ekonomista amatu.

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs ;
 • Darba pieredze vismaz  trīs gadi ekonomikā, grāmatvedībā;
 • Labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
 • Labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Latvijas Republikas normatīvo aktu zināšanas grāmatvedības un nodokļu jomā;
 • Pozitīva un radoša attieksme pret darbu;
 • Spējas organizēt un plānot savu darbu atbilstoši uzdevumam.

Galvenie pienākumi:

 • Piedalīties pašvaldības ikgadējā budžeta projekta sastādīšanā;
 • Izvērtēt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību iesniegtās budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes;
 • Sagatavot Domes lēmumu projektus par grozījumiem pašvaldības budžetā;
 • Regulāri kontrolēt pašvaldības budžeta izpildi;
 • Sniegt metodiskos norādījumus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem budžeta plānošanā un izpildē;
 • Sagatavot aprēķinus un domes lēmuma projektus par pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu;
 • Sagatavot nepieciešamos dokumentus pašvaldības kredīta ņemšanas un galvojuma sniegšanas gadījumos;

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivācijas vēstule
 • Dzīves gājuma apraksts (CV Europass formā)
 • Izglītības dokumentu kopijas

Papildu informācija:

 • Mēnešalga EUR 930,00 (bruto)
 • Normāls daba laiks (40 h nedēļā)

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801 vai iesūtīt e-pastā pasts@madona.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz ekonomista amatu”

Pretendenti, kuri, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, visvairāk atbilst izvirzītajām prasībām tiks uzaicināti uz pārrunām.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020 gada 11. septembrim plkst. 16.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie pieteikumi netiek izvērtēti.

  

Pieteikuma dokumentos norādītie  personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Madonas novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. Nr. 64860090; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9.panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.  

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »