SIA "Madonas siltums" paziņojums par tarifa projektu

iesūtīts: 2020.07.21 10:02
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”, vienotais reģ. Nr. 45403004471, juridiskā adrese – Cesvaines iela 24A, Madona, Madonas novads, LV-4801, 2020.gada 07.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu.

Tas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs * (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Siltumenerģijas ražošana

33,07

34,39

4%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

16,63

14,46

-13%

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,98

1,60

63%

Siltumenerģijas gala tarifs

50,68

50,45

0%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.11.2020. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar to, ka SIA “Madonas Siltums” ir uzsācis sniegt siltumenerģijas pakalpojumus piecos Madonas novada pagastos. Četros no šiem pagastiem tika veikta KF līdzfinansētu projektu realizācija, kā rezultātā šajos  pagastos tika sakārtota siltumapgādes sistēma, un pēc projektu pabeigšanas ir nepieciešams noteikt vienotu tarifu visai SIA “Madonas Siltums” apkalpes zonai.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma  tarifa projektu, lietotājs var SIA “Madonas Siltums”, Cesvaines ielā 24A, Madona, Madonas novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Madonas Siltums” valdes locekli Ivaru Grandānu, tālr. +371 26564598, vai nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi : madonas.siltums@madona.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Cesvaines ielā 24A, Madona, Madonas novads, e-pasts: madonas.siltums@madona.lv,   kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
‌Informāciju iesūtīja: Edīte Arāja
SIA "Madonas Siltums" juriste
T.26564138
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »