TE IR DARBS! Izsludināta pieteikšanās uz H.Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skolas vadītāja vietu.

iesūtīts: 2020.05.27 09:03
Madonas novada pašvaldības Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs uz nenoteiktu laiku aicina darbā H.Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skola vadītāju.

Darba vieta: H.Medņa kultūrizglītības centrs Dziesmusvētku skola, “Dzintari”, Praulienas pag., Madonas novads

Prasības pretendentiem:

 • Bakalaura vai maģistra grāds humanitārajās zinātnēs;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas, kā arī labas angļu valodas zināšanas;
 • Pieredze organizatoriskajā, sabiedriskajā darbā, tūrisma un kultūras piedāvājumu veidošanā  (tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Projektu izstrāde un vadīšana;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Labas datorprasmes;
 • Spējas patstāvīgi veikt amata pienākumus.

Galvenie amata pienākumi:

 • strādāt pie H.Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skolas darbības un attīstības stratēģijas, izstrādāt gada un perspektīvos  darba plānus, ar specializāciju kordziedāšanas  vēsturē, vākt, zinātniski apstrādāt un pētīt materiālus par tām;
 • plānot un organizēt kvalitatīvus kultūras pasākumus vietējā, reģionālajā līmenī un nacionālajā līmenī;
 • izstrādāt kvalitatīvus kultūras un  tūrisma pakalpojumus, balstoties uz kordziedāšanas  vērtību saglabāšanu, apzināšanu un ar to saistītās infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšanu;
 • piesaistīt apmeklētājus, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus – ekskursijas, pasākumus, radošās nodarbības u.c.;
 • organizēt sadarbību ar izglītības un kultūras iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, citām institūcijām, piesaistot apmeklētājus, sadarbības partnerus un atbalstītājus;
 • sagatavot prezentācijas, reklāmas materiālus par H.Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skola piedāvājumu novada un muzeja mājas lapām, masu medijiem, sociālās saziņas vietnēm,  tūrisma uzņēmējiem, izglītības iestādēm u.c.;
 • iniciēt un attīstīt inovatīvas idejas un ar tām saistītus projektus, piesaistīt līdzekļus to īstenošanai, piedalīties to realizācijā;
 • veidot atvērtu koprades telpu radošai attīstībai, veicināt sadarbību ar uzņēmējiem, radošajām industrijām;
 • nodrošināt H.Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skolas publicitāti (sniegt intervijas masu medijiem, atspoguļot struktūrvienības darbību un jaunumus masu medijos);
 • sadarbībā ar Praulienas pagasta pārvaldi risināt ar struktūrvienību saistītos saimnieciskos jautājumus, uzraudzīt un uzturēt telpas un teritoriju kārtībā; 
 • ievadīt Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā informāciju par priekšmetiem, kas saistīti ar kordiriģentu H.Medni un  novada kordziedāšanas vēsturi;
 • veikt neplānotus darba pienākumus iestādes interesēs saskaņā ar vadības mutiskiem un rakstiskiem rīkojumiem un norādījumiem.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu izaugsmi veicinošā vidē;
 • stabilu atalgojumu EUR 803,00 (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī;
 • sociālās garantijas;
 • profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas;
 • radošu un sakārtotu darba vidi.

Pieteikties līdz 2020. gada 19. jūnijam plkst. 15.00 sūtot dokumentus elektroniski uz e-pastu: pasts@madona.lv vai pa pastu sūtot uz Madonas novada pašvaldību, adrese: Saieta laukums 1 Madona, LV 4801 ar norādi “Vakance - H.Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skola vadītājs”.

Pieteikums sastāv no:

 • profesionālās dzīves apraksta (CV);
 • motivācijas vēstules;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijām.

Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas, sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu – klātienes interviju.

Papildus informācija:  +371 26 541 110


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13.pantu, Madonas novada 

pašvaldība informē, ka:

-jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un motivācijas vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

Papildu minētas regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt rakstot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@madona.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 64860090.

Vienlaikus informējam, ka Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu neuzkrāj saņemtos pieteikuma dokumentus un neveido CV datu bāzi, līdz ar ko informējam, ka pretendentu iesūtītie dokumenti tiks iznīcināti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »