Madonas novada pašvaldības realizētie Valsts Zivju fonda projekti

iesūtīts: 2017.11.08 18:20

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, Latvijas Valsts Zivju fondu un Mētrienas pagasta pārvaldi ir īstenojusi projektu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezerā”.

Projekta ietvaros Mētrienas pagasta Odzienas ezerā ielaisti 4 800 gab. zandartu mazuļi. Kopējās projekta izmaksas EUR 1 277,76, t.sk Valsts Zivju fonda finansējums EUR 1 077, 76, Mētrienas pagasta pārvaldes finansējums EUR 200,00. Zivju mazuļu piegādi projekta ietvaros veica Šmita IU “Rūķis”. Projekta īstenošanas termiņš 21.03.2017. - 31.10.2017.

  

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, Valsts Zivju fondu un Liezēres pagasta pārvaldi ir īstenojusi 2 projektus:

  • “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Liezēres pagasta Dziļūkstes ezeram”. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi projekta ietvaros veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides Zinātniskais institūts “BIOR”. Noteikumu izstrāde paredz veikt kvalitatīvu ezera apsaimniekošanu un  zivju resursu atjaunošanas pasākumu īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas EUR 606,22, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums EUR 533,72 un Liezēres pagasta pārvaldes finansējums EUR 72,50. Projekta īstenošanas termiņš 20.04.2017. – 31.10.2017.
  • “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Liezēres pagasta Sezēra ezeram”. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi projekta ietvaros veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides Zinātniskais institūts “BIOR”. Noteikumu izstrāde paredz veikt kvalitatīvu ezera apsaimniekošanu un  zivju resursu atjaunošanas pasākumu īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas EUR 606,22, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums EUR 533,72 un Liezēres pagasta pārvaldes finansējums EUR 72,50. Projekta īstenošanas termiņš 20.04.2017. – 31.10.2017.


Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, Valsts Zivju fondu, Vestienas pagasta pārvaldi un biedrību “Kāla ezera padome” ir īstenojusi projektu “Kālezera ekoloģiskās situācijas izvērtēšana, ilgtspējīgas zivsaimniecības apsaimniekošanas plāna izstrāde”. Izstrādātais plāns paredz Kāla ezera ekosistēmas un zivju resursu izvērtēšanu, kas paredz veidot ilgtspējīgas ezera ekosistēmas apsaimniekošanas plānu. Pētījuma rezultāti tiks ņemti par pamatu zivju sugu atražošanai ezerā un jaunu projektu ideju īstenošanai nākotnē. Pētījumu projekta ietvaros izstrādāja SIA “Vides risinājumu institūts”. Projekta kopējās izmaksas EUR 5 566,00, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums EUR 4 566,00, Vestienas pagasta pārvaldes finansējums EUR 500,00 un biedrības “Kāla ezera padome” finansējums EUR 500, 00. Projekta īstenošanas laiks 20.04.2017. – 31.10.2017.


Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu un Zivju fondu ir īstenojusi vairākus projektus:

  • “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai”. Projekta ietvaros tika iegādāts kvadracikls, binoklis, videokamera ar iebūvētu projektoru, vasaras un ziemas apģērbs zivju resursu aizsardzības un uzraudzības speciālistam. Kopējās projekta izmaksas EUR 12 479,77, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums EUR 10 665,92, Madonas novada pašvaldības finansējums EUR 1 813,85. Projekta īstenošanas termiņš 01.06.2017. – 31.10.2017.
  • “Termokameras iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai”. Projekta ietvaros zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai tika iegādāta termokamera. Kopējās projekta izmaksas EUR 4 050,00, t.sk Valsts Zivju fonda finansējums EUR 3 347,11, Madonas novada pašvaldības finansējums EUR 607,50. Projekta īstenošanas termiņš 01.06.2017. – 31.10.2017.


Informāciju sagatavoja:
‌Indra Kārkliņa
‌Inese Solozemniece
‌Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes

‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »