Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=6992

Madonas novada pašvaldības realizētie Valsts Zivju fonda projekti

2017.11.08 18:20

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, Latvijas Valsts Zivju fondu un Mētrienas pagasta pārvaldi ir īstenojusi projektu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezerā”.

Projekta ietvaros Mētrienas pagasta Odzienas ezerā ielaisti 4 800 gab. zandartu mazuļi. Kopējās projekta izmaksas EUR 1 277,76, t.sk Valsts Zivju fonda finansējums EUR 1 077, 76, Mētrienas pagasta pārvaldes finansējums EUR 200,00. Zivju mazuļu piegādi projekta ietvaros veica Šmita IU “Rūķis”. Projekta īstenošanas termiņš 21.03.2017. - 31.10.2017.

  

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, Valsts Zivju fondu un Liezēres pagasta pārvaldi ir īstenojusi 2 projektus:


Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, Valsts Zivju fondu, Vestienas pagasta pārvaldi un biedrību “Kāla ezera padome” ir īstenojusi projektu “Kālezera ekoloģiskās situācijas izvērtēšana, ilgtspējīgas zivsaimniecības apsaimniekošanas plāna izstrāde”. Izstrādātais plāns paredz Kāla ezera ekosistēmas un zivju resursu izvērtēšanu, kas paredz veidot ilgtspējīgas ezera ekosistēmas apsaimniekošanas plānu. Pētījuma rezultāti tiks ņemti par pamatu zivju sugu atražošanai ezerā un jaunu projektu ideju īstenošanai nākotnē. Pētījumu projekta ietvaros izstrādāja SIA “Vides risinājumu institūts”. Projekta kopējās izmaksas EUR 5 566,00, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums EUR 4 566,00, Vestienas pagasta pārvaldes finansējums EUR 500,00 un biedrības “Kāla ezera padome” finansējums EUR 500, 00. Projekta īstenošanas laiks 20.04.2017. – 31.10.2017.


Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu un Zivju fondu ir īstenojusi vairākus projektus:


Informāciju sagatavoja:
‌Indra Kārkliņa
‌Inese Solozemniece
‌Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes

‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa