Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Biksēres iedzīvotājs 25.05.2020 14:30
Labdien, nesen Biskērē uzlēja jaunu asfaltu, kas ir ļoti jauki, liels paldies tiem, kas to panāca. […] Bet vairāk jauno segumu ir apdzīvojuši bērni nekā autobraucēji, kurš ir atbildīgs par drošību uz ceļa? Bērni skrien, brauc ar velosipēdien un ļoti bieži aizmirst, ka atrodas uz ceļa braucamās daļas un ignorē autobraucējus, pat jokojas un rāda nepiedienīgus žestus. Ja vecākiem nenāk prātā savus bērnus pieskatīt vai pamācīt kā uzvesties uz ceļa vai ir iespēja, ka biežāk dežūrētu policija un sodītu vecākus un bērnus par pārdrošu uzvešanos? Viss ir ļoti jauki, bet līdz brīdim, kad atgadīsies nelaime un vainīgs būs šis nelaimīgais autobraucējs.
Sandis Kalniņš Madonas novada pašvaldības Dzelzavas un Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 29.05.2020 11:32
Labdien! Par bērnu drošību, sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu uz ceļiem ir atbildīgi bērnu vecāki. Ceļa posmā maksimāli atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h un auto kustība šajā pos[…]mā nav intensīva. Lūgums vecākiem izrunāties ar saviem bērniem un iepazīstināt viņus gan ar ceļu satiksmes noteikumiem, gan ar riskiem, rotaļājoties uz ceļa braucamās daļas, kā arī pieskatīt savus bērnus. Redzot bērnu pārdrošu attieksmi vai ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, iedzīvotājiem ir iespējams ziņot gan pašvaldības kārtībniekiem, gan ceļu policijai, kas preventīvos nolūkos varētu organizēt reidus šajā atjaunotajā ceļa posmā.
Aija Kalniņa 08.05.2020 10:19
Labdien, sakiet lūdzu vai Valstī noteikto ierobežojumu mīkstināšana arī attiecas uz Jauniešu centrie[…]m pagastos? Bērni ļoti vēlas atsākt apmeklēt Jauniešu centru. Vai tas būs iespējams?
Sarmīte Jansone Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja vietniece 11.05.2020 12:43
Labdien! Saskaņā ar IZM skaidrojumu, jauniešu centros un jauniešu organizācijās, ievērojot visus drošības pasākumus un spēkā esošos ierobežojumus, iespējams organizēt tikai pasākumus. Nav atļauts organizēt no[…]metnes. Bet neformālās un interešu izglītības mācību process arī turpmāk nodrošināms attālināti. Izņēmums ir sporta treniņi un sporta nodarbības, neiesaistot bērnus, kas jaunāki par 7 gadiem.
Jānis Salenieks 05.05.2020 11:55
Labdien, klaiņojoši kaķi Sauleskalnā, tādi ir vismaz 16 un ar katru gadu nāk klāt vēl, kurš par to i[…]r atbildīgs un pie kā jāvēršas, lai šie nelaimģie dzīvnieki nesavairotos nekontrolējamā apmērā?
Edgars Lācis Madonas novada pašvaldības Bērzaunes un Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājs 07.05.2020 11:01
Labdien. Par šo problēmu ir informēts daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs Sauleskalnā - SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums". Ir uzsākta situācijas apsekošana un, piesaistot klaiņojošu dzīvnieku ķērāju, bezsaim[…]nieka dzīvnieki tiks nogādāti pie veterinārārsta. Darbības tiks veiktas saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6. "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Madonas novadā".
Skolēna Mamma 05.05.2020 10:24
Labdien!Kad tiks ieskaitīta naudiņa par bērnu pusdienām?Savādāk sanāk,kurš izvēlējās paku piegādi tā[…]s jau saņem ,bet ,kas izvēlējās naudas pārskaitījumu gaida.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 05.05.2020 13:12
Labdien! Naudas pārskaitījums tiek veikts līdz nākamā mēneša 15. datumam. Plašāk ar kārtību kādā tiek sniegts atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamajiem attālināta mācību procesa laikā http://www.ma[…]dona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=9506
Ošupes pagasta pārvalde Degumniekos 01.05.2020 15:33
Kad varētu gaidīt asfaltu vai kādu citu labāku ceļa segumu līdz Lubāna ezeram? Rēzeknes novadam no R[…]ēzeknes līdz ezeram visu ceļa posmu ir cienīgams ceļš, tostarp no Degumniekiem līdz Lubāna ezeram ciemiņus vest negribās!?
Edgars Gailums Madonas novada pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists, ceļu inženieris 19.05.2020 10:28
Labdien! Valsts vietējie autoceļi V868 "Meirāni – Degumnieki – Zvidziena" un V560 "Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki" posmā no Degumniekiem līdz Madonas novada teritorijas robežai ar Rēzeknes novadu pieder valst[…]ij. LR Satiksmes ministrija šos autoceļus ir nodevusi VAS "Latvijas Valsts ceļi" pārraudzībā, bet ikdienas uzturēšanas darbus veic VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs". Ņemot vērā to, ka šo autoceļu posmi nav Madonas novada pašvaldības pārziņā, Madonas novada pašvaldība ir vairakkārt vērsusies LR Satiksmes ministrijā un VAS "Latvijas Valsts ceļi" ar lūgumu veikt valsts vietējo autoceļu V868 Meirāni – Degumnieki – Zvidziena un V560 Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki posmā no Degumniekiem līdz Madonas novada teritorijas robežai ar Rēzeknes novadu uzlabošanu prioritārā kārtā, izbūvējot melno segumu, lai nodrošinātu sekmīgu uzņēmējdarbību, tūrisma attīstību, kā arī uzlabotu vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļus. Tāpat Madonas novada pašvaldība ir sniegusi informāciju Vidzemes plānošanas reģionam un Latvijas Pašvaldību savienībai par nepieciešamību izbūvēt melno segumu šiem ceļu posmiem uz Lubāna ezeru, kas savienotu Madonas un Rēzeknes novadu, nodrošinot autovadītājiem ērtus un kvalitatīvus braukšanas apstākļus. VAS "Latvijas Valsts ceļi" norādīja, ka ņemot vērā to, ka valstī kopumā sliktākā stāvoklī nekā autoceļi V560 un V868 ir 4385 km valsts vietējo autoceļu ar grants segumu un satiksmes intensitāte uz šiem (V560 un V868) autoceļiem ir salīdzinoši zema, pašlaik autoceļu nozarei pieejamā finansējuma ietvaros minēto autoceļu sakārtošanas darbi netiek plānoti, bet līdz iespējai būtiski uzlabot šos autoceļus, tiks nodrošināta regulāra autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai C ikdienas uzturēšanas klasei. Tāpat LR Satiksmes ministrs Tālis Linkaits, viesojoties Madonā 2019. gada rudenī, norādīja, ka prioritāte ir uzlabot valsts galvenos un reģionālos autoceļus, taču valsts vietējo autoceļu būtiskiem uzlabojumiem tuvākā laikā finansējums nav paredzēts. Saistībā ar jauno administratīvi teritoriālo reformu šī gada pavasarī Vidzemes plānošanas reģions lūdza Madonas novada pašvaldību sniegt aktuālo informāciju par prioritāri pārbūvējamajiem un atjaunojamajiem valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem. Kā vienu no prioritārajiem autoceļu posmiem Madonas novada pašvaldība norādīja valsts vietējo autoceļu V868 Meirāni – Degumnieki – Zvidziena un V560 Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki posmā no Degumniekiem līdz Madonas novada teritorijas robežai ar Rēzeknes novadu uzlabošanu, izbūvējot melno segumu. Madonas novada pašvaldība arī turpmāk atgādinās atbildīgajām institūcijām par valsts vietējo autoceļu V868 Meirāni – Degumnieki – Zvidziena un V560 Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki posmā no Degumniekiem līdz Madonas novada teritorijas robežai ar Rēzeknes novadu nozīmi, tehnisko stāvokli un nepieciešamību šajā posmā izbūvēt melno segumu.
Rūpēs par Madonu 30.04.2020 17:30
Labdien! Aizdomājos par pieminekļiem Madonā, un strūklaku. Vakarā, ejot pa Raiņa ielu, garām Ku[…]ltūras namam, redzama spilgti izgaisomota strūklaka un pavisam, tumsā mītošs R. Blaumaņa piemineklis. Vai nebūtu vērtīgi, cienīgi un jauki dot mazliet uzmanības arī piemineklim un to izgaismot? Pietiktu ar vienu lampiņu zem tā, varbūt divām. Iespējams, varam pat izmantot gaismekli, kas dienas laikā spēj uzlādēties no saules enerģijas. Tāpat situācija ir drūma ar pieminekli pie mūzikas skolas. Prasās mazliet gaismiņas, kad satumst. Piemērs: Vecāki ar bērniem ejot ziemas laikā, ap plkst. 17:00, pēc dārziņa, varētu pamanīt pieminekli un pajautāt, tēti, mammu, kas ir attēlots uz šī pieminekļa, kam par godu tas šeit novietots? Vai viesi, kas ierodas Madonā, domāju ka viņiem būs daudz patīkamāks priekštsts par pilsētu, ja būs mazi, nelieli, bet pareizi akcenti. Akcenti, ka kultūra un mākslas mums ir nozīmīga. Ne tikai apzināties to pašiem, klusi pie sevis. Savukārt, strūklaka atgādina drūmu vietu. Diemžēl. Tur vakarā tiešām negribas iet. Nav redzēts, ka tur degtu kāda laterna, dažas pat sasistas... Varbūt varam tomēr uzstādīt laternas, kuras kalpotu ilgāk, padomātu iespējas, risinājumus un veidotu vidi mums apkārt patīkamu, klusu, mierīgu, drošu, mazliet romantisku? Tā taču ir mīlestības graviņa :) Es nepārmetu, bet būtu tiešam jauki, pozitīvi - ja pieminekļi vakaros būtu izgaismoti, tā parādot arī mūsu - pilsētas iedzīvotāju cieņu pret šiem objektiem, savukārt, gar strūklaku gribētos doties pastaigā caur parka ieloku, pa taciņu kādā mierīgā sestdienas vakarā un justies droši, omulīgi. :)
Agnese Silupa Madonas novada pašvaldības Ainavu arhitekte 08.05.2020 10:19
Paldies par Jūsu rosinājumiem un ieteikumiem! Jāteic, ka piemiņas akmeņu izgaismošana ir visai diskutabls jautājums. Jāņem vērā arī fakts, ka to izgaismošana no apakšas var radīt nepareizu gaismēnu spēli un, at[…]spoguļot akmenī veidoto tēlu savādākā asociācijā. Šādā gadījumā ir jāmeklē risinājumi prožektoru novietošanai pareizajā gaismas krišanas leņķī. Nevaru piekrist apgalvojumam, ka šobrīd abi piemiņas akmeņi atrodas tumsā. Zābera piemineklim, kas atrodas iepretī mūzikas skolai, blakus ir ceļa laterna, kas novakarē ļauj pamanīt pieminekli. Blaumaņa pieminekli pretī esošās ceļa laternas tikai jaušami to izgaismo, bet situācija tiks uzlabota līdz ar laternu nomaiņu (Mīlestības graviņas labiekārtošanas darbu ietvaros), kas atrodas blakus piemineklim. Attiecībā uz Mīlestības graviņu-šogad tika ieplānoti darbi un finansējums strūklakas dīķa atbalstsienas stiprināšanai, celiņu un apgaismojuma izveidei, taču, ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, šie darbi pagaidām ir atlikti. Mīlestības graviņas labiekārtošana ir viena no prioritātēm, kas noteikti tiks īstenota tuvākajā laikā. Ceram uz iedzīvotāju sapratni!
Dace Dace 28.04.2020 13:42
Labdien. Kāpēc pret skolu tehniskajiem , ēdināsanas un bērnudārza dabiniekiem tiek izvirzīta pra[…]sība piespiest iet atvaļinājumā ar maija mēnesi , vai tad mēs esam vainīgi ka ir izveidojusies šāda situācija , iznāk ka esam kā ķīlnieki šai laikā. Katrs plāno savu atvaļinājumu , jo karts grib pavadīt laiku ar bērniem , mazbēriem apciemot savus radus, un atpūsties , vai nav vienalga kad mēs padarām savu darbu vai tagat vai vēlāk. Vai esm sliktaki par citiem ka nonākuši tādā situācijā. Novads lepojas ka tiek iedota nauda bērniem ēdinānas segšanai , bet ar citiem kā nodokļu maksātājiem no kuriem šī nauda nāk var izrīkotier kā grib. Mēs jau šādus noteikumus neizdomājām . Vajag arī iedziļināties un uzklausīt darbinieku viedokli , nevis tikai savas velmes izpildīt un izturēties kā pret niecībām.Visi ir cietēji uzņēmēji, pašnodarbinātie , bet iznāk tā ka tie kas strādā skolā un bērnudārza šajā laikā ir ļoti laimīgi un kā gribam tā ar viņiem izrīkosimies.
Sarmīte Jansone Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja vietniece 29.04.2020 16:08
Labdien! Madonas novada pašvaldība nav “izvirzījusi prasību piespiest izglītības iestāžu darbiniekus pret viņu gribu iet atvaļinājumā maija mēnesī”, kā tas ir teikts iesūtītajā jautājumā. Iespējams, aprakstīt[…]ā situācija ir izveidojusies neveiksmīgas iestādes vadības un darbinieku komunikācijas rezultātā. Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu darbinieku darba organizācija ārkārtējās situācijas ( Covid-19 izplatības ) laikā notiek saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 15.04.2020. rīkojumu Nr. MNP/2.1.1.2./20/30 “Par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu darbinieku darba organizāciju”. Rīkojums ir izdots, ņemot vērā apstākļus, ka skolās mācību process notiek attālināti, bet pirmsskolas izglītības iestādēs ir ievērojami samazinājies audzēkņu skaits (darbojas tikai dežūrgrupas), līdz ar to ir apgrūtinātas iespējas ilgstoši nodarbināt visu personālu. Savukārt vasaras periodā pirmsskolas izglītības iestādēs, iespējams, audzēkņu skaits būs ievērojami palielinājies un pašvaldībai būs jānodrošina iestādes darbības nepārtrauktība jau daudz intensīvākā režīmā. Tādēļ darbiniekiem, kas neveic tiešos amata pienākumus, var piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vai atvaļinājuma daļu. Iepriekš minētajā rīkojumā ir teikts, ka izglītības iestāžu vadītājs piešķir darbiniekam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, pamatojoties uz Darba likuma 150.pantu. Atbilstoši Darba likuma 150.panta pirmās daļas regulējumam ikgadējais apmaksātais atvaļinājums ir piešķirams saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku, ko sastāda darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem. Ja darbinieks ir jau izmantojis kārtējo apmaksāto atvaļinājumu, vadītājs ar rīkojumu var nodarbināt darbinieku darba līgumā neparedzēta darba veikšanai uz laiku, kas nav ilgāks par 1 mēnesi, saglabājot iepriekšējo darba samaksu, pamatojoties uz Darba likuma 57.panata pirmo un otro daļu. Ja darbinieks tam nepiekrīt, darbiniekam saskaņā ar paša darbinieka rakstisku iesniegumu var piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas (Darba likuma 153.panta 3.daļa ). Jautājums par darba organizāciju Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, tostarp darbinieku došanos atvaļinājumā, valstī noteiktās ārkārtējās situācijas ( Covid-19 izplatības ) laikā ir pārrunāts Izglītības nodaļas organizētajos tiešsaistes semināros izglītības iestāžu vadītājiem, akcentējot tiesiskuma un vienādas attieksmes ievērošanu. Pirmkārt, rosinot doties ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā tos darbiniekus, kuriem ir uzkrājies neizmantots atvaļinājums par vairākiem gadiem. Tāpat noteikts, ka, piešķirot atvaļinājumu, ir jāievēro vienāda attieksme pret darbiniekiem, piemēram, maijā visiem, kas nav nodarbināti tiešo pienākumu veikšanā, piešķirot noteiktu daļu atvaļinājuma ( 1-3 nedēļas), bet atlikušo daļu citā-darbiniekam vēlamā-laikā, saskaņā ar darba devēja un darbinieka vienošanos. Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem ārkārtas situācijā tiek nodrošināta darba samaksa pilnā apmērā un sociālās garantijas, t.sk. apmaksāts atvaļinājums. Tādēļ izglītības iestāžu darbinieki ir aicināti būt saprotoši, jo zināmā mērā “ķīlnieki” šajos apstākļos esam mēs visi. Saskaņota, savstarpēji atbildīga rīcība ļaus mums veiksmīgāk šīs grūtības pārvarēt.
Biksēres iedzīvotājs 02.04.2020 09:58
Labdien! Visi ir pamanījuši, ka Biksēres centrā notiek veikala būvniecība. Ūbeļa kungs publiskajā ap[…]spriešanā personīgi solīja, un arī projektā bija paredzēts, ka koki kas gadiem aug šajā vietā paliks neskarti. Tomēr realitātē ir iznīcināti pilnīgi visi koki un krūmi, pat lielā kļava netika taupīta, kas gadiem priecēja vietējos iedzīvotājus. Kā tas nākas un kas ir atbildīgs par to, lai tiktu saglabāta zaļā zona un pildīti projekta noteikumi? "Milzīgs paldies" Sarkaņu pagasta pārvaldei, kas to pieļāva.
Sarkaņu pagasta pārvalde 03.04.2020 10:45
Atbildot uz uzdoto jautājumu darām Jums zināmu, ka lielās kļavas nozāģēšana nav saistīta ar veikala būvniecību Biksērē un vēl mazāk ar uzņēmēju Normundu Ūbeli. Sarkaņu pagasta pārvalde ir uzsākusi Biksēres cie[…]ma apkārtnes sakopšanu, kā rezultātā tiek apzinātas aizaugušās vietas Biksēres ciema teritorijā un tās tiek tīrītas no apauguma, radot estētisku un pievilcīgu ainavu. Š.g. 30.martā, piedaloties Sarkaņu pagasta pārvaldes darbiniekiem Anitai Kurmītei, Andrejam Pujatam un Valsts meža dienesta mežzinim Dzintaram Akmentiņam, tika veikta apsekošana pašvaldības nekustamajos īpašumos “Biksēre – Sarkaņu pagastmāja”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 7090-004-0337) un “Biksēres dīķis” (kadastra apzīmējums 7090-004-0323). Apsekojot augstāk minētos īpašumus tika konstatēts, ka kļava Biksēres ciema centrā, kurai bija nokaltuši lielie zari, ir bīstama un rada apdraudējumu sabiedrībai un apkārtējiem nekustamajiem īpašumiem, jo kokam serdē ir trupe. Pārējie pundurkociņi, kuri tika iestādīti un tagad izrakti, tiks pārstādīti citā vietā ciema teritorijā. Pašreiz Sarkaņu pagasta pārvalde veic teritorijas uzkopšanas darbus Biksēres parkā, kā arī tiek sakārtota Libes upītes krasta teritorija. Apsekošanā rezultātā tika nolemts, ka jāizzāģē sausie un bīstamie koki. Konkrēti, pie tiltiņa tiks nozāģēti 3 vītoli, 2 oši un viena papele un novākts apaugums.
Māra Gaile 19.03.2020 08:37
1.Labdien, uzskatu , ka laikraksts ‘’Stars’’ ir sava veida informācijas izplatītājs par Madonas nova[…]dā notiekošo. 17.marta numurā lasu par Covid -19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem un nesaprotu vai pašvaldības iestādes klātienē apmeklētājus pieņem vai nē? Izrakstīts no teksta: No 14.03.2020. līdz 14.04.2020. slēgt klātienes apmeklējumiem pašvaldības iestādes un to struktūrvienības un to vadītājiem nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti Pašvaldība aicina iedzīvotājus no 13.marta bez īpašas vajadzības neapmeklēt pašvaldības iestādes klātienē un pašvaldībai adresētos iesniegumus nosūtīt elektroniski (Tātad, ja ir īpaša vajadzība var apmeklēt iestādes klātienē?) 2. Vai šis uzdevums par pašvaldību iestāžu slēgšanu un apmeklētāju nepieņemšanu klātienē attiecas arī uz Madonas novada pārvaldēm. Ir pārvaldes, kas turpina pieņemt apmeklētājus klātienē. Vai šāda situācija ir pieļaujamā, ja ir izdots šāds rīkojums? Šie pašvaldību vadītāji nerūpējas par saviem darbiniekiem un pagasta iedzīvotāju drošību un veselību.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 19.03.2020 10:43
Labdien! Kā jau jautājumā minēts, saskaņā ar 13. martā izdoto Madonas novada pašvaldības rīkojumu, līdz 14. aprīlim tiek slēgtas klātienes apmeklējumiem pašvaldību iestādes un to struktūrvienības, pakalpojumu s[…]niegšanu nodrošinot attālināti. Dažas pašvaldības iestādes, kā, piemēram, pirmsskolas izglītības iestādes darbojas dežūras režīmā. Arī pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Madonas slimnīca”, kā ārstniecības iestāde nevar pakalpojumus sniegt attālināti, un turpina pacientu uzņemšanu. Šīs varētu būt tās īpašās vajadzības, kas, izvērtējot situāciju, liek iedzīvotājiem apmeklēt iestādes klātienē. Pašvaldības rīkojums attiecās arī uz pārvaldēm, to teritorijās esošajām pašvaldības iestādēm un to darbiniekiem. Vairāku pagastu pārvalžu ēkās atrodas arī citu pakalpojumu sniedzēji - valsts iestāžu nodaļas, doktorāti, veikali u.c., kas nav slēgti apmeklētājiem. Iespējams tas var radīt iespaidu, ka pagastu pārvaldēs notiek apmeklētāju apkalpošana. Ja Jūsu rīcībā ir informācija par konkrētiem gadījumiem, lūgums tajā dalīties.
Ivars K****** 18.03.2020 19:16
Sveiki, interesē kas notiek ar teritoriju pie Salas ezera (arī Salu ezers, Baznīcezers, Deķēnu ezer[…]s), kur agrāk atradās mazdārziņi. Tur vienu brīdi lika visiem pamest tos mazdārziņus, un tagad tur skats vienkārši drausmīgs. Interesē kam pieder zeme un vai ir kādas idejas tur kautko sakārtot vai veidot? Un otrs jautājums ir par citu mazdārziņu teritoriju, kas atrodas labajā pusē braucot ārā no Madonas uz Cēsu pusi. Tur daudzi tagad iekārtojuši sev ļoti skaistas atpūtas vietas ar mazām pirtīm/ atpūtas namiņiem. Vienīgais kas trūkst ir elektrības pieslēgums. Vai ir kādas cerības ka madonas novads ar to var kautkā palīdzēt? Elektrību tur gribētu daudzi, bet vienai konkrētai personai vilkt kabeli uz savu teritoriju sanāk pārāk dārgi no lielās līnijas.
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 19.03.2020 11:23
Labdien! Teritorija ap salu ezeru ir privātīpašums. Patlaban zemes īpašnieki izstrādā zemes ierīkošanas plānu ar mērķi lielos zemes gabalus sadalīt mazākos apbūves gabalos, kurus plānots par saprātīgu cenu pied[…]āvāt iedzīvotājiem privātmāju būvniecībai. Līdzās Liseskalna kapiem esošā zemes gabala iegādi pašvaldība ir iekļāvusi investīciju plānā. Zemes gabals nepieciešams kapu teritorijas paplašināšanai. Kas attiecas uz Aronas pagasta teritoriju, izbraucot no Madonas uz Kusu, saskaņā ar teritorijas plānojumu šī ir mazdārziņu teritorija. Daļa no zemes ir gan privātā, gan Valsts nekustamo īpašumu aģentūras (VNĪA) īpašumā (90% mazdārziņu ir privāti – tikai uz VNĪA zemes esošie pieder valstij). Kaut arī īpašnieki šajā teritorijā ir sabūvējuši vasaras mājiņas, tas nenozīmē, ka pašvaldība šobrīd var izbūvēt infrastruktūru (ielas, ūdensvadu, kanalizāciju un elektropievadi). Tam nepieciešamas izmaiņas teritorijas plānojumā, paredzot šajā teritorijā privātmāju apbūvi. Liela daļa privātīpašnieku jau šobrīd par saviem līdzekļiem ir ierīkojuši elektrības pieslēgumus. Arī pārējiem, kas to vēlēsies darīt, jārēķinās, ka izmaksas būs jāsedz pašiem.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »