Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Vilis Antons 03.03.2018 18:37
Labdien. Kāpēc no Mētrienas uz Atašienas pusi netiek tīrīts un kaisīts ceļš.???
Andris Dzenovskis Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 13.03.2018 19:46
Labdien ! Autoceļš Mētriena - Atašiene tiek tīrīts no sniega Madonas novada robežās. Autoceļš Mētriena - Atašiene ir C klases autoceļš, to nav paredzēts kaisīt. (kritiskos brīžos tas tiek nokaisīts).
Mārīte Spāre. 20.02.2018 10:05
Sakiet lūdzu, kādi pasākumi ir ieplānoti Madonas sporta hallē jūnija mēnesī piektdienās un sestdienā[…]s. Varbūt var var šeit nopublicēt tikai jūnija mēnesi . Paldies jau iepriekš.
Jānis Irbe Madonas BJSS un Madonas pilsētas sporta centra direktora vietnieks 20.02.2018 11:11
Madonas pilsētas sporta centrā uz doto brīdi jūnija mēnesī paredzēts Madonas Valsts ģimnāzijas izlaidums (8.jūnijā un 15.jūnijā).
SNIEDZINS Lazdona 14.02.2018 19:21
Kur gan paliek mani uzdotie jautajumi Lazdonas pagasta parvaldei? 1.Ka tas nakas,ka netika izsludin[…]ata vakance uz vakanto darbu pamatskola-saimnieciskais vaditajs.Cik zinu,ari tur ir neskaidribas-radu busanas. 2.Kadel tiek pagasta darbos iesaistiti vieni un tie pasi cilveki?Varbut jadod ari citiem.
Jānis Rieksts Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 15.02.2018 17:47
Labdien! Atbildot uz Lazdonas iedzīvotāju Antoņinas M un Sniedziņa uzdotajiem jautājumiem paskaidroju, ka ar 2018.gada 1. janvāri, saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Lazdonas pamatskolas direkt[…]ora vietnieka saimnieciskajā darbā štata vieta ir likvidēta . Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Riekstam m.t. 29481694
Imants Slišāns 13.02.2018 17:38
Labdien! Vai novadā šogad ir plānotas sacensības šahā? Kāpēc šaha spēle pēdējos gados ir gandrīz p[…]ilnībā apsīkusi?
Māris Gailums Sporta darba organizators 14.02.2018 10:52
Labdien. 2018.gadā pašlaik nav plānotas sacensības šahā. 2014.gadā notika Madonas novada atklātais čempionāts šahā pieaugušajiem, kurā piedalījās 5 dalībnieki. Sakarā ar mazo dalībnieku skaitu tika nolemts pārt[…]raukt šaha čempionātu organizēšanu. Arī jaunatnes vidū šahs nav starp populārākajiem galda spēļu sporta veidiem, līdz ar to jaunie šahisti nepapildina esošo spēlētāju skaitu. Ar šaha spēles apmācību var nodarboties Madonas pilsētas vidusskolā, kur pie interešu izglītības ir šaha pulciņš. Ja nepieciešams plašāks skaidrojums vai ir idejas par šaha spēles attīstību un popularizēšanu Madonas novadā, zvaniet:29478365 – Māris Gailums
Jāņa mamma 13.02.2018 15:03
Madonas izglītības nodaļas vad. S. Seržānei . 12.kl. audzinātāja informēja vecākus par to, kad Madon[…]as pilsētas vid. izlaidums mūsu skolniekiem ir paredzēts 8. jūnijā 15 .00 Vai tiešām dienu trūkst ??? Ne visi vecāki tiek darba dienā un vēl 15.00 uz izlaidumu !!! Lūdzam rast iespēju pārskatīt šo jautājumu .
Solvita Seržāne Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja 19.02.2018 17:07
Šogad 12.klašu izlaidumu laiks sakrīt ar Madonas pilsētas svētkiem un 9.jūnijā tiek organizēts pašdarbības kolektīvu koncerts un gājiens, tādēļ tika ierosināts izlaidumus nerīkot sestdien, 9.jūnijā, jo pašdarbī[…]bas kolektīvos dejo un dzied skolēni, t.sk. absolventi. Piekrītu, vidusskolas izlaiduma laiks plkst.15.00 var radīt neērtības, bet iespējas to mainīt arī nav lielas, jo gan vidusskolas, gan ģimnāzijas izlaiduma vieta ir Madonas sporta centrs.
Lāsma Ozoliņa 05.02.2018 17:08
Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājam A.Mūrmanim. Kādā veidā par Īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītā[…]ju tika apstiprināta Linda Ūdre-Rizga?
Artis Mūrmanis Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 08.02.2018 11:23
Labdien, Lāsma! Kalsnavas pagasta pārvaldē ar 2018.gada 1. janvāri ir izveidota Nekustāmā īpašuma uzturēšanas nodaļa. Līdz nodaļas izveidošanas sākumam Linda Ūdre-Rizga strādāja par Kalsnavas pamatskolas dir[…]ektores vietnieci saimnieciskajā darbā, kur viņas darba pienākumos bija skolas saimnieciskās darbības uzturēšana. Tā kā Kalsnavas pamatskola ir lielākā pašvaldības iestāde pagastā, un L.Ūdre-Rizga savu darbu veica labi, viņai tika piedāvāts nodaļas vadītājas amats, jo funkcionāli darba veids neatšķiras no iepriekšējās darba vietas, tikai paplašinājās darba apjoms.
Edmunds Mitenieks 01.02.2018 13:29
Ārim Vilšķērsta kungam. Dzelzavas pamatskolā strādā darbiniece Ineta Silava, kas saņem algu par 0,4 […]slodzi, kā sētnieks. Bet nu jau vairāk, kā četri gadi šo darbu neveic. Man, kā nodokļu maksātājam interesē, kad beigsies šī naudas izšķiešana un konkrētās strādnieces lobēšana.
Āris Vilšķērsts Madonas novada pašvaldības izpilddirektors 01.02.2018 16:48
Labdien! Minētā situācija, diemžēl, nav unikāla – arī vairākās citās novada pašvaldības iestādēs līdz šim bija satopamas situācijas, ka darbinieka amata nosaukums neatbilda tā faktiski veiktajiem pienākumiem. […]Izskatot iestāžu amata vienību sarakstus 2018.gadam, sevišķa vērība tika pievērsta precīzu, visā novadā vienādu, veicamajiem pienākumiem atbilstošu amata nosaukumu un profesijas kodu piemērošanai. Tas tika darīts, gan lai varētu saprast un objektīvi salīdzināt patieso darbinieku noslodzi novada pagastos, gan lai nerastos tādi jautājumi, kādu pamatoti uzdevāt Jūs. Ar 01.01.2018. visos novada pagastos ir vai nu no jauna izveidotas, vai pārveidotas esošās pašvaldības īpašuma uzturēšanas nodaļas, kurās ir sakoncentrēti visu pašvaldības iestāžu (izņemot pansionātus) tehniskie darbinieki. Arī Jūsu minētajai darbiniecei pēc mēneša termiņa beigām no brīdinājuma par izmaiņām darba līgumā saņemšanas dienas ir jāuzsāk darbs īpašuma uzturēšanas nodaļā.
Labdien! Osupes pagasta parvaldei 15.01.2018 12:54
Labdien! Nesen DEGUMNIEKOS atvēra multifunkcionālo centru, kur jauniešiem pavadīt brīvo laiku un pil[…]nveidoties. Rodas jautājums par darba laiku. Tagad ir skolēnu brīvlaiks, bet centra darba laiks ir tāds kā parastā skolas laikā, apkārtējos pagastos šis darba laiks ir pieskaņots brīvlaikaiem, un pat tiek pagarināts un veidotas dienas nometnes. Daudzi pagasta jaunieši nemaz darba dienās netiek apmeklēt šo centru, bet brīvlaikos un brīvdienās būtu iespēja to apmeklēt. Kas ir atbildīgs par DEGUMNIEKOS centra darba laiku un vai nav tomēr iespējams to kaut kā saskaņot ar brīvdienām? Arī aktivitātes nekādas nenotiek.Durvis gan prasas jaunas ielikt ari kapnes sakartot ??
Dace Kalniņa Degumnieku multifunkcionālā centra vadītāja 16.01.2018 21:35
Paldies par jautājumu. Degumnieku multifunkcionālā centra darba laiks trešdien, piektdien un sestdien ir no 15:00-18:00. Centrs tapis tikai un vienīgi uz jauniešu iniciatīvas un darbojas vien nepilnu mēnesi. […]Vēl pirms nedēļas balsojumā tika noskaidrots tā nosaukums - "13.km". Pašlaik izzinām jauniešu vēlmes un idejas saistībā ar darba laiku un pasākumiem. Nupat noris darbs pie kino vakara organizēšanas. Jau tagad šajās telpās var spēlēt novusu, galda hokeju, galda tenisu, dažādas galda spēles - šahu, monopolu. Telpās plānotas arī vecāka gada gājuma cilvēku aktivitātes, viņi izrāda interesi un jau sācies darbs pie aktivitāšu plānošanas. Katram ir iespēja nākt uz centru, izteikt savas domas un vēlmes. Paldies, kas to jau aktīvi dara. Darba laiks noteikti tiks pakārtots tieši Jūsu vēlmēm. Noris darbs arī pie idejām par dienas nometnēm un dažādām aktivitātēm jauniešiem, kur varam piesaistīt dažādu projektu līdzekļus, bet kā jau minēju - darbs ir tikko sācies. Paldies par interesi un idejām centra nākotnei, tas dod mums stimulu darboties. Šī gada plānos pagasta pārvaldei ir durvju, lievenīša un virkne iekštelpu remontu.
SNIEDZINS Lazdona 12.01.2018 14:18
labdien!Man ir jautajums-kapec uz svetkiem(ziemas un jauna gada sagaidisanas)laiku nebija nekadu rot[…]ajumu uz Lazdonas-Praulienas apla?Visur citur bija,bet uz si apla ne?
Gita Lutce Īpašumu uzturēšanas nodaļas labiekārtošanas darbu speciāliste 16.01.2018 21:17
Labdien! Lazdonas-Praulienas rotācijas aplī, tāpat kā Saules-Rūpniecības ielas, Gaujas-Veidenbauma ielas, Raiņa-Rūpniecības ielas un Augu-Akmens ielas rotācijas apļos nav elektroenerģijas pieslēguma vietas. Lī[…]dz ar to nav iespējams uzstādīt dekorāciju elementus, kuriem nepieciešama elektrība. Rīgas-Rūpniecības ielas rotācijas aplis ir vienīgais, kurā ir iespējams dekorācijām nodrošināt elektrības padevi. Uz pārējiem svētkiem (Lieldienas, Pilsētas svētki u.c.) dekorācijas tiks izvietotas.
Laimonis Onzuls 11.01.2018 18:30
Madonas novadam ir iegādāts apspriežu galds par 17000eur. Vai tā ir taisnība, varbūt baumas? Par ceļ[…]a tīrīšanu mēnesi nav atbildes
Guntis Ķeveris Madona pilsētas pārvaldnieks 19.01.2018 11:08
Domes sēžu zāles galds pašvaldībai izmaksāja 4401 EUR Sēžu zāles galda aprīkojums 1400 EUR Kopējā cena 5801 EUR Sēžu zāles galda aprīkojumā ir 20x2 220v pieslēgumu kontakti 20 mikrofonu pieslēgumi USB pie[…]slēgums 20 Audio un video pieslēgumi Galdā ir izbūvēti speciāli kabeļkanāli un plaukti.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »