Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Anna Nina 12.04.2018 15:46
Kad varētu gaidīt asfaltu vai kādu citu labāku ceļa segumu līdz Lubāna ezeram? Rēzeknes novadam no R[…]ēzeknes līdz ezeram visu ceļa posmu ir cienīgams ceļš, tostarp no Degumniekiem līdz Lubāna ezeram ciemiņus vest negribās!?
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 13.04.2018 11:12
Pilnībā piekrītu Jūsu apgalvojumiem par Valsts autoceļa stāvokli posmā no Degumniekiem līdz Lubāna ezeram. Vēlos uzsvērt, ka tas nav pašvaldības autoceļš, bet Valsts autoceļš un tā uzturēšana vai seguma pārklāš[…]ana ir Valsts akciju sabiedrības ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ uzdevums. Pašvaldības intereses ir uzlabot ne tikai ceļa posma Degumnieki-Lubāna ezers tehnisko stāvokli, bet visu ceļu Meirāni-Lubāna ezers. Pašvaldība regulāri griežas LR Satiksmes ministrijā ar pretenzijām par šo ceļu posmu tehnisko stāvokli. Pēdējā gada laikā arī iedzīvotāji ir bijuši aktīvi. Gan Satiksmes ministrijai, gan Latvijas Valsts ceļiem divas reizes ir nosūtītas kolektīvas sūdzības par valsts autoceļa Meirāni-Lubāna ezers stāvokli. Esmu pārliecināts, ka mēs tiksim uzklausīti un Valsts autoceļu no Meirāniem līdz Lubāna ezeram drīzumā redzēsim jaunā kvalitātē.
Pazudusī Liepa 10.04.2018 15:40
Interesē kāpēc ir nozāģētas liepas Madonā, Saules ielā pie t/c Konzums un Rimi???
Gita Lutce labiekārtošanas darbu speciāliste 12.04.2018 09:33
Saules ielā pie t/c Konzums un Rimi ir veikta nedrošo un bīstamo koku nozāģēšana. 2017.gada 28.septembrī Koku ciršanas komisija nosūtīja vēstuli Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) ar lūgumu izvērtēt Saules ielā[…] 4 augošās parastās gobas (Ulmus glabra) stāvokli, jo tika konstatētas Holandes gobu slimības pazīmes- lapu vīšana un ieritināšanās, dzinumu galotne āķveidā noliecas, zaru bojāeja. 2017.gada 5.oktobrī DAP apsekošanas laikā konstatēja ka, “koka lapas jau ir nobirušas, kas noticis ātrāk nekā citiem šīs sugas kokiem. Goba vainagā vērojami kaltuši zari. Praktiski visu skeletzaru gali ir kaltuši, kas norāda uz koka vainaga samazināšanos. Kokam konstatēti stresa zari, kas liecina par koka veselības stāvokļa problēmām. Gobas sakņu sistēmas daļā ir veikti vairāki inženierkomunikācijas darbi,….., kuru rezultātā, visticamāk, ir bojāta sakņu sistēma, kas arī izraisīja koka stāvokļa pasliktināšanos. Koks ir nosvēries stāvlaukuma virzienā, kur regulāri tiek novietotas automašīnas. Pašreizējā stāvoklī koks var radīt draudus cilvēku dzīvībai un īpašumiem.” Ņemot vērā iepriekš minēto, tika sniegts rakstisks atzinums, ka DAP neiebilst vienas parastās gobas nozāģēšanai. Blakus gobai atradās piecas parastās liepas (Tilia cordata). Liepu vainagi galotņoti jeb “staboti”. Liepa, kura atradās tuvāk iebrauktuvei stāvlaukumā, jau bija nokaltusi, pilnībā zaudētas augtspējas. Jāatzīmē, ka nozāģējot kokam galotni, sākas trupe. Tas ir tikai laika jautājums, cik ātri koks aiziet bojā. Šādus kokus izglābt vairs nav iespējams. Zari, kas atauguši, nav stabili, jo turas tikai kambija slānī. Koki ir nedroši. Nozāģēto koku vietā ir paredzēts izveidot jaunus liepu stādījumus. Tāda pati situācija dotajā brīdī ir izveidojusies Centra skvēra (bērnu rotaļu laukumā), kur ļoti uzskatāmi ir redzami trupes bojājumi ietves malā esošajās liepās. Savu atzinumu šajā gadījumā snieguši arī kokkopji – arboristi Dainis Kreilis un Andris Lediņš. Atzinumā norādot ka no skvērā esošajām 17 liepām, kuras aug gar taciņas malu, par bīstamā ir atzītas 10 liepas. Koki ir stipri bojāti, apdraudot bērnus, jo atrodas blakus rotaļu laukumam. Atsevišķām liepām ir iztrupējuši vidi (serdes) un koki turas tikai uz nelielas koksnes kārtas. Iepriekšējo gadu zāģēto zaru vietās izveidojušies trupējumi, kuri veicinājuši koku nestabilitāti. Regulāra vainagu formēšana ir nodrošinājusi bīstamības kavēšanu, bet tas nav ilglaicīgs risinājums. Kokkopji- arboristi norāda, ka nekavējoties jāveic 10 bīstamo liepu nozāģēšana, kā arī jāizvērtē atlikušo 7 liepu nomaiņa pret jauniem stādījumiem. Centra skvēram izstrādātajā labiekārtojuma projektā ir paredzēta ne tikai jaunu stādījumu izveidošana, bet arī seguma izveidošana zem rotaļu elementiem un apgaismojuma izbūve. Madonas pilsētā, tāpat kā citviet Latvijā un Eiropā, savu izplatību turpina Holandes gobu slimība un tā saucamā “ošu slimība”. Oši, gobas un vīksnas pakāpeniski izzudīs no ainavas. Pievienoju Andreja Svilāna (Nacionālā Botāniskā dārza direktora, Latvijas dendrologu biedrības prezidenta) komentāru: ”Līdz šim nav atklāts pietiekoši efektīvs līdzeklis slimības uzņēmīgo ošu sugu aizsardzībai pret Chalara fraxinea infekciju. Tāpēc tuvākajās desmitgadēs prognozējama tālāka un praktiski neierobežojama infekcijas izplatīšanās visā Latvijā. Līdzīgi Latvijas teritorijā jau ir noticis ar vīksnām un gobām, ko ilgstoši postījusi grafioze jeb Holandes slimība, kuras rezultātā mūsu teritorijā šo koku ir atlicis ļoti maz. Arī šīs koku slimības „klīniskā aina” ir lapu vīšana un ieritināšanās. Atkarībā no laika apstākļiem, koka vecuma un tā uzņēmības tas var iznīkt dažās nedēļās vai mēnešos. Līdzīgi kā ar ošiem arī gobu un vīksnu slimību skarto koku pilnībā izārstēt nevar, bet tikai attālināt tā nokalšanu. Tuvākajās desmitgadēs Latvijā vairs nebūs lielu ošu. Infekcijai savu ceļu turpinot, kamēr tās populācija mazināsies un neradīsies pret to rezistenti (izturīgi) stādi, mūsu valsts teritorijā galvenokārt būs tikai mazi oši. Svarīgi ir saprast, ka vizuāli maldīgā efekta dēļ (koks it kā vēl zaļo), slimību skartie oši būtiski apdraud cilvēku un infrastruktūras drošību, īpaši teritorijās, kas tiek izmantotas publiskiem mērķiem. Tāpēc vēlama to izzāģēšana, īpaši tūristu apmeklētās vietās, pie autoceļiem, tūristu takās, pie skatu platformām un tamlīdzīgi”. Madonas pilsētā parkos, skvēros, ielu malās u.c. koplietošanas teritorijās, tiek nozāģēti tikai nokaltuši, bīstami, aizlauzti koki, kuri apdraud cilvēku veselību un dzīvību, kā arī īpašumu. Nozāģēto koku vietā, izvērtējot esošo inženierkomunikāciju izbūvi un plānoto teritorijas attīstību, tiks izveidoti jauni stādījumi.
Līga Beča 10.04.2018 14:23
Madona ir attiecigas iestades kas atbild par klaiņojušiem vai izmukušiem suņiem? Satrauc Muzikas sko[…]las,bernu laukuma un 2vidusskolas apkartne kur jau otro reizi( vismaz personigi) redzu suni ar siksnu ap kaklu kurš no ritiem terorizē skolniekus,lec virsū,ķerās drebēs un somās. Un vai policija nevaretu padežuret biežāk vismaz taja laika posma kad bērni dodas uz skolu?
Gatis Kušķis Madonas novada pašvaldības kārtībnieks 17.04.2018 10:33
Labdien! Paldies Jums par sniegto informāciju! Turpmāk, ja rodas šāda situācija, lūdzam notikuma brīdī telefoniski informēt Madonas novada pašvaldības kārtībniekus. Ja iespējams, redzamo dzīvnieku piefiksēt, […]to nofotografējot vai nofilmējot un nosūtot kartibnieks@madona.lv vai uz numuru 25725666.
Zane Cērpiņa 10.04.2018 08:44
Labrīt! Kas noticis ar "Bērzaunes Rītu"? Līdz šim regulāri lasīju internetā. Bet šogad tāds neieras[…]ts klusums!
Edgars Lācis Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 12.04.2018 15:56
Visi numuri ir internetā ievietoti un lasāmi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Tirgus Apmeklētājs 07.04.2018 11:02
Labdien, gribēju zināt, kāpēc nav ikmēneša tirgus? Vai par tā neesamību nebūtu jāpaziņo?
Dāvis Veckalniņš Sabiedrisko attiecību speciālists 09.04.2018 09:39
Labdien, ikmēneša tirgus Madonā notiek katra mēneša otrajā sestdienā, tātad šomēnes 14 aprīlī.
santa off 31.03.2018 19:20
Sveiki,vai Kalsnavas pagasta, pagasts piemaksa Donoriem par asins nodosanu??? Jo Plavinas par saviem[…] deklaretajiem iedzivotajiem rupejas!
Artis Mūrmanis Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 05.04.2018 10:44
Labdien, Santa! Darba likuma 74.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam noteikto darba samaksu vai arī vidējo izpeļņu, gadījumā, kad darbinieks, iepriekš par to[…] paziņojot darba devējam, ārstniecības iestādē nodod asinis vai asins komponentus. Savukārt šī panta sestā daļa noteic, ka darbiniekam pēc asins vai asins komponentu nodošanas ārstniecības iestādē ir tiesības uz atpūtas dienu. Darbiniekam un darba devējam savstarpēji vienojoties, šo atpūtas dienu var piešķirt citā laikā .Citas piemaksas donoriem Madonas novadā pašlaik netiek maksātas.
konkurss Labais 22.03.2018 08:40
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU 2018. GADA PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS 3.7. Pašvaldības līdzfinansējumu […]nepiešķir: 3.7.7. biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju īstenotiem projektiem; - kā to saprast? Kam tad piešķir?
Valda Kļaviņa Madonas novada domes deputāte, NVO projektu vērtēšanas komisijas locekle. 22.03.2018 15:28
Projektu konkursā atbilstoši nolikuma punktam 3.7.7., Madonas novada pašvaldība nepiešķir līdzfinansējumu projektiem, kas ir īstenoti no citiem finanšu avotiem (piemēram Lauku atbalsta dienests, Valsts Kultūrka[…]pitāla fonds u.c.) kā arī projektiem, kas ir īstenoti iepriekšējā kalendāra gada ietvaros līdz konkursā noteiktā termiņa iesniegšanas datumam. Projekta konkursa nolikumā ir norādīta arī konkrēta speciālista kontaktinformācija- Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa, kontaktinformācija: tālr. 29324572, e-pasts: indra.karklina@madona.lv, kas neskaidrību gadījumos ir gatava konsultēt jautājumos, kas saistās ar projektu konkursa noteikumiem.
Labdien Degumniekos 11.03.2018 17:54
Labdien.vai musu pagastam ir .Madonas novada fondiem LEADER projeti.Cik lieli lidzekli ir apguti.??K[…]adi ir darbi paredzeti sogat paveit ,jaunaja gada ?
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 12.03.2018 10:54
Ar LEADER programmas atbalstu 2017. gadā Ošupes pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam tika sagādāti jauni tautas tērpi, LEADER finansējums 6465.19 euro. Tika atbalstīts biedrības KONTAKTLIGZDA pr[…]ojekts par atklātās slidotavas izveidi Degumniekos, LEADER finansējums 12600.00 euro. 2018. gadā Pašvaldība startēs projektā par Degumnieku lidlauka darbības uzsākšanu. Projekta apstiprināšanas gadījumā LEADER finansējums būs 70000.00 euro.
zuzanna liegā 08.03.2018 20:02
Labdien! Paldies, ka Madonā ir tik jauka vieta kā Smeceres sils, kur var sportot Madonas iedzīvotāji[…] kā arī viesi. Patiešām lepnums, ka te tiek organizētas starptautiskas sacensības! Jautājums ir par veco tiltu jeb tuneli, kas atrodas netālu no šautuves, un kas ir kritiskā stāvoklī un bojā skatu. Vai ir kāda doma, kāpēc ar to nekas netiek darīts, vai arī to plānots atjaunot? Un diezgan amizanti, ka to rotā plakāts "Madonas novads".
Gunārs Ikaunieks Sporta un atpūtas bāzes "Smeceres sils" vadītājs 14.03.2018 10:31
Labdien! Paldies par jautājumu. Šovasar plānota šautuves rekonstrukcija un starta finiša laukuma pārbūve, kuras laikā arī tiks nojaukts vecais tilts.
iedzīvotājis Ošupes pagasta pārvalde 08.03.2018 11:32
Labdien, vai varētu rast iespēju pie atbilstošiem laika apstākļiem nolīdzināt - nogreiderēt Degumnie[…]kos Celtniku ielas zemes ceļa daļu, kas iet uz skunisiem ? Paldies! Sogat tiks lapitas bedres,pie degumnieki pietras ar ir bedres vajaga aizlapit??
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 08.03.2018 14:40
Celtnieku ielas planēšanu nāksies atlikt līdz brīdim, kad būs beidzies sasalums. Ja līdz pavasarim vēl uzkritīs sniegs, tad tāpat kā līdz šim tas tiks notīrīts arī šajā posmā. Bedrītes asfaltā plānojam remontēt[…] pēc sasaluma beigām, tad tās būs labāk redzamas.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »