Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Jautātāja! Jautātāja 30.08.2019 08:59
Pēc kādiem kritērijiem tika atlasītas ielas, kuru iedzīvotāji kļuva par izredzētajiem, lai pieslēgto[…]s pilsētas siltumtrasei. Saprotama ir Valmieras ieal, bet Ziedu, Lazdu, u.t.t.
Uldis Lielvalodis SIA "Madonas Siltums" valdes loceklis 02.09.2019 12:25
2016. un 2017.gadā grupa aktīvu Madonas iedzīvotāju apvienojās un vērsās Madonas novada pašvaldībā ar iniciatīvu par savu māju pieslēgšanu pie pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Ne Madonas novada pa[…]švaldība, ne arī SIA “Madonas Siltums" aptauju par potenciālajiem klientiem, kuri vēlētos pieslēgties apkurei, neveica. Tā bija tikai pašu iedzīvotāju iniciatīva. Taču finansējuma trūkuma dēļ, šī iniciatīva netika tālāk virzīta. 2018.gadā ar Madonas novada pašvaldības domes akceptu šie jau iesniegtie Madonas iedzīvotāju iesniegumi tika izmantoti ES līdzfinansēta projekta izstrādē. Tā ka šajā projektā ar īpašu atlasi vai izredzētību nav nekāda sakara, tie, kas pirmie pieteicās un gaidīja 3 gadus, arī ir iekļauti projektā.
BAIBA A. 28.08.2019 19:53
Labdien! Sakiet lūdzu vai esiet informēti, ka pilsētas vidusskolā ir prusaki. Vai tiek, kas darīts? […]Tūlīt sākusies skolas gaitas un mani kā vecākam tas rada negatīvās emocijas... Gaidīšu atbildi.
Inese Strode Madonas pilsētas vidusskolas direktore 04.09.2019 12:08
Labdien! Vēlot veiksmīgu mācību gadu, informēju, ka skolas telpu uzkopšana tiek veikta atbilstoši higiēnas prasībām izglītības iestādēm. Skolas vasaras brīvlaikā notika apjomīga inventāra un mēbeļu pārvietošan[…]a starp ēkām, tāpēc 30.augustā sertificēts darbinieks veica skolas telpu dezinsekciju.
Ginta Ginta 27.08.2019 13:58
Labdien, vēlos zināt, kāpēc vides objekts Praulienas pagastā Vēja stabules ir nepabeigts, nesakopts […]un visu aizmirsts, kāpēc vajadzēja piešķirt pašvaldības budžeta līdzekļus ceļa sakārtošanai uz šo objektu, ja tas nav skatāms?
Inga Arāja Kultūras nodaļas kultūras darba organizatore 06.09.2019 16:04
Labdien! Mēs lepojamies ar novada kultūrvēsturisko mantojumu un pašvaldība iespēju robežās rūpējas par tā saglabāšanu. Arī Jūsu rūpe par vides objektu “Skaņu stabules” ir saprotama un tuva arī pašvaldībai un t[…]ās darbiniekiem. Arī mūs iedvesmo un priecē sakopta un pieejama kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums. Šobrīd “Skaņu stabules” gaida savu “atdzimšanu”, lai jau nākamgad priecētu mūs, novada iedzīvotājus un novada viesus atjaunotā veidolā.
Viens no Mārcienas 27.08.2019 11:46
Sveiki! Vēlējos jautāt vai šogad ir plānots greiderēt ceļa posmu Mārciena-Brāži? Jo greideris šogad […]ir braucis vienu reizi, un ne pēc enduro sacensībām, ne pēc lietavām kas izskaloja ceļu vairs nav braucis greideris,ceļš ir šausmīgs. Un, vai tiks zāģēti zari ceļa malās, jo ceļš jau ir kļuvis nepārredzams. Mārcienas pašvaldība neliekas ne zinis.
Edgars Lācis Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājs 30.08.2019 15:44
Labdien! Līdz šim greiderēšana netika veikta sausā laika dēļ, tuvāko dienu laikā minētais ceļa posms tiks greiderēts. Ceļa malās esošo zaru zāģēšana varētu tikt uzsākta oktobra mēnesī.
Vestienietis Vītoliņš 26.08.2019 22:01
Sveiki šoreiz jautājums Agrim Lungevičam. Kapēc Vestienas pagasta pārvaldei jāmeklē finansējums no […]iekšējiem resursiem,lai veiktu kosmētisko remontu Vestienas sporta zālei???? Jūs Stāvējāt Vestienas pagasta tautas namā,un solījāt visiem Vestēniešiem,ka Jūs atradīsiet Resursus ,un Madonas dome piešķirs naudu Vestienas pagasta sporta zāles kosmētiskajam remontam .. Vai arī tie bija tikai solijumi????
Agris Lungevičs Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 10.09.2019 14:38
Paldies par jautājumu! Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka Madonas novadam ir viens kopīgs budžets, kurš tiek sadalīts pagastu pārvaldēm, iestādēm un struktūrvienībām. Lai arī pagastu pārvaldes veic savas funkcijas ter[…]itoriāli piešķirtā budžeta līdzekļu ietvaros, tā tomēr ir daļa no viena kopēja budžeta. Līdz ar to, arī dažādas aktivitātes un investīciju projekti tiek realizēta kopējā budžeta un iespēju kontekstā. Vestienas pagastā pirms gada ir realizēts viens liels projekts “Apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana Vestienas muižas ēkā” - 83 546,79 EUR, kura ietvaros šobrīd skolā ir centrālapkure. Šajā projektā tika ieguldīti gan pašvaldības, gan ES Struktūrfondu līdzekļi. 2018.g. realizēts projekts “Zandartu mazuļu ielaišana Madonas novada Vestienas pagasta Kālezerā”- 3 375 EUR. 2017. gadā īstenots projekts “Rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana Vestienas pamatskolā”- 11 797 EUR. Turpinājumā tiek realizēts vēl viens liels projekts, kurš sevī ietver centrālās apkures katlu mājas izbūvi un siltumtrašu ierīkošanu pašvaldības iestādēm Vestienā. Plānotās projekta izmaksas 540 000 EUR. Projekta būvniecības fāze plānota nākamajā vasarā. Vestienas pagasta pārvaldes rīcībā esošie finanšu līdzekļi nespēj nodrošināt tik lielu projektu realizāciju. Mazāku projektu realizāciju, kā, piemēram, “kosmētiskais remonts sporta zālē” pagasta pārvalde var nofinansēt un šim projektam nav nepieciešams domes līdzfinansējums. Līdz ar to, tas tiks finansēts no pagasta pārvaldes līdzekļiem.
Vestienietis Vītoliņš 26.08.2019 21:51
Sveiki! Izlasot Vestienas pagasta pārvaldes atbildi,esmu mazliet šokēts! Kad tik izsludināts konku[…]rs,kad sāks remontēt sporta zāli??? Vai ir prātīgi remontu sākt ,skolas laikā? kapēc to visu nevarēja ātrāk darīt? ņemot vērā to ka tūdaļ sākas skola un skolēniem ir nepieciešama sporta zāle... Sporta skolotājs teica,ka sporta zāle būs pieejama oktobra sākumā,kā jūs domājat visu paspēt ,ja vēl Augusta sākumā ,nebija izsludināts konkurs ...
Marika Veiba Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja 03.09.2019 11:29
Labdien! Pašvaldības noteikumi nosaka,ka konkurss nepieciešams Pakalpojumu un piegādes sniegšanai virs EUR 10 000,00 bez PVN, bet būvdarbiem virs EUR 20 000,00 bez PVN, pārējos gadījumos ir piedāvāto cenu apta[…]uja, kur izvēlās zemākās cenas piedāvājumu, finansējuma piešķiršana notiek saskaņā ar Madonas novada pašvaldību, plānojot gada budžetu.
Labvakar Labvakar 05.08.2019 19:08
Sveiki. Kāpēc Madonas pilsētas mājas lapās nevar redzēt, cik pilsētā uz doto brīdi ir iedzīvotāju? E[…]sošajās lapās var redzēt tikai divus gadus vecus datus.
Ilze Riekstiņa sabiedrisko attiecību speciāliste 06.08.2019 09:08
Labdien! Paldies par atgādinājumu un vērību. Mainoties darbiniekiem un atbildībām, šī mājas lapas sadaļa nav tikusi pietiekami uzraudzīta. Centīsimies laika gaitā to sakārtot un aktualizēt informāciju. Taču […]atgādinu, ka visu informāciju, par statistiku katrā novadā un pilsētā iespējams atrast Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā. Dati tiek atjaunoti divas reizes gadā - https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/
Ziņkārīgais Vestienietis 02.08.2019 19:02
Labdien, kur varētu atrast informāciju un tāmes par meža pārdošanu/zāģēšanu Vestienas pašvaldībā. Pa[…]reizāk sakot, kur var atrast iepirkuma tāmi par Vestienai piederošo mežu izzāģēšanu?
Marika Veiba Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja 06.08.2019 09:11
Labdien! Jautājums par līdzekļu ieguvi no meža Vestienas pagasta sporta zāles remontam aizsākās 2019. gada plānotā budžeta sēdē, pērnā gada rudenī. Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks ieteica līdzekļ[…]us zāles kosmētiskajam remontam meklēt pagasta iekšējos resursos. Šī gada pavasarī sazinājos ar Madonas novada mežzini Vilni Zosāru, kurš arī tālāk kārto formalitātes. Jebkura pašvaldības meža ciršana notiek tikai ar domes piekrišanu un obligāti tiek rīkota izsole, kura tiek publicēta un informācija ir pieejama visiem interesentiem. Madonas novada Vestienas pagastā pašvaldības īpašums vēl nav izziņots izciršanai.
Jānis Ozoliņš 30.07.2019 15:59
No Lazdonas uz Ļaudonu ir uzliets ceļa segums, neliels posms. Vai darbi tiks turpināti? Kāpēc šāds c[…]eļa posms ir salabots, bet tālāk nē?
Edgars Gailums Attīstības nodaļas ceļu inženieris 31.07.2019 10:23
Labdien! Šis ir valsts vietējais autoceļš V841 "Madona (Lazdona) - Ļaudona - Jēkabpils", kurš ir VAS "Latvijas Valsts ceļi" valdījumā. Saskaņā ar informāciju VAS "Latvijas Valsts ceļi" mājas lapā, šim autoceļa[…]m posmā no km 1.08 līdz km 3.00 tiek veikta divkārtu virsmas apstrāde. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par objektu un pamatojumu tā uzlabošanai, jāvēršas pie VAS "Latvijas Valsts ceļi".
Ridzenieks MotoSpec 30.07.2019 15:43
Sveiki! Veletos sadzirdet godigu, pamatotu atbildi. RUNA iet par MX parku sneceressils. Trase ir izv[…]eidota, lai lauztu mocus un kaulus, ? Camon, kas ta par trasi , kas tas par segumu, 1x pabraucu un vairs netaisos braukt pa tadu ledu...trasi lidzina tikai 3x sezona; parasti pirms gonkam. Tas ir normali? Lai Lungevica kungs pats pabrauc ar krosa moci, nevis enduro pa enduro trasi-kur ciss ir okei. Smilts butu jasajauc ar melnzemi. Un kada jega man pirkt treniny pa 7€, ja vietejie kalsnavas mb brauceji neperk un brayc pa velti...kas pieskata un uznemas atbildibu par to? Citam jatere nauda bet cits visu sezonu nobrauc pa baltu velti....vismaz taa man staasta vieteejie.. pilniga vienaldziba par komfortu. Ka tik kabatas smagaakas.
Gunārs Ikaunieks Sporta un atpūtas bāzes "Smeceres sils" vadītājs 09.09.2019 09:39
Labdien! Segumi trasēs ir dažādi un Smeceres sila moto trasē tā ir grants. Katram braucējam ir iespēja izvēlēties, vai izmantot šo trasi vai nē. Vietējiem braucējiem ir iespēja iegādāties sezonas abonentu un t[…]ad visu sezonu braukt. Trase tiek vairāk līdzināta pirms un pēc sacensībām, kā arī citos gadījumos, ja ir spēcīgas lietavas, kas izskalo trasi vai arī ļoti daudz braucēju.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »