Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Labdien Ošupes pagasta pārvaldei 07.06.2019 14:31
Degumniekos ielu seguma virsmas apstrāde,Celtnieku iela ,Skolas iela, Livanu iela!! Budzeta var atra[…]st lidzeklus siem darbiem !!
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 11.06.2019 14:00
Labdien, virsmas apstrāde ielu segumiem netiek plānota. Tiks veikts bedrīšu remonts.
Inese **** 06.06.2019 08:51
Vai nevarētu vasaras mēnešos pilsētas 2 maršruta autobusa kustības grafiku papildināt ar pieturu - K[…]arjera ezers- kaut vai 3 reizes dienā un arī pēdējo reisu, kas iet uz pilsētas centru noteikt, piemēram plkst 20.40?
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 11.06.2019 11:48
Paldies par ierosinājumu, pašvaldība ar šo jautājumu vērsīsies pie Vidzemes plānošanas reģiona speciālistiem lai šo jautājumu izskata Autotransporta direkcijā un ja ir iespējams tad varētu veikt šādas izmaiņas […]pilsētas autobusa grafikos.
Edijs Edra 04.06.2019 15:44
tomēr jau vajadzētu tikt publicētai visai informācijai par visiem sporta veidiem sporta sadaļā, nees[…]am mēs tikai motosportisti. šobrīd runa ir par powerliftingu. notiek kausa posmi, čempionāti, Madonā tiek organizēti sacensību posmi, kur novadnieki gūts panākumus, bet nekas netiek publicēts. citos novados tomēr tiek pievērsta uzmanība uz VISIEM panākumiem vai piedalīšanos nozīmīgos pasākumos. Kā arī vai šogad kāds no novada domes ieradīsies uz atklāšanu Powerlinftinga pasākumu sestdien?- jo tomēr tādi pasākumi tik reti kādā pilsētā notiek vispar?
Māris Gailums Sporta darba organizators 05.06.2019 10:13
Labdien, Domāju, ka pārmetumi šoreiz ir nevietā. Par visiem pasākumiem, kas notiek Madonas novadā un citur, cenšamies sniegt maksimālu informāciju pirms pasākuma un informāciju pēc pasākuma. Kas saistās ar pau[…]erliftingu(nevis powerliftingu), Madonas novadā šogad ir notikuši jau divi pasākumi un sestdien 8.jūnijā būs trešais. Maz ir tādu novadu vai pilsētu Latvijā, kur būs notikuši trīs pauerliftiga pasākumi vienā gadā. Tas protams ir pateicoties Madonas novada pašvaldības sadarbībai ar biedrībai SCK “Madona” un Mārtiņam Lielupam ar savu komandu. Par informācijas publicēšana: skatīt www.madona.lv sadaļā sports aktualitātes. Madonas novada atklātais čempionāts klasiskajā spēka trīscīņā, Latvijas kausa posms – Madonas pilsētas viduskolas sporta zālē, Skolas ielā 10, notiek 2019.gada 16.februārī – informācija ievietota 2019.gada februāra sporta pasākumu kalendārā,afiša ievietota – sports/aktualitātes 2019.gada 24.janvārī un informācija pēc pasākuma - Trīscīņas sezona tiek atklāta Madonā, ievietota 2019.gada 21.februārī, sadaļā sports/aktualitātes. Madonas novada Degumnieku čempionāts klasiskajā svaru stieņa spiešanā guļus, Vidzemes kausa posms, Degumnieku pamatskolas sporta zālē 2019.gada 6.aprīlī – informācija ievietota 2019.gada aprīļa sporta pasākumu kalendārā,afiša ievietota – sports/ aktualitātes 2019.gada 20.martā un informācija pēc pasākuma – Sīvas cīņas notiek Degumnieku čempionātā klasiskajā spiešanā guļus, ievietota sports/aktualitātes 2019.gada 8.aprīlī. Madonas novada atklātais čempionāts svaru stieņa spiešanā uz atkārtojumu skaitu, Latvijas kausa posms, kafejnīcas Rudzons iekšpagalmā 2019.gada 8.jūnijā – informācija ievietota 2019.gada jūnija sporta pasākumu kalendārā, afiša ievietota – sports/aktualitātes 2019.gada 14.maijā, afiša ievietota Madonas novada pašvaldības ēkā 1.stāva – informācijas ekrānā, afiša ievietota Madonā, Saieta laukumā 1 pie strūklakas, lielajā ekrānā. Visa informācija, kas tiek saņemta no Latvijas Pauerliftinga federācijas sabiedrisko attiecību speciālista, tiek publicēta www.madona.lv Madonas pilsētas svētku ietvaros vienlaicīgi notiek vairāki pasākumi, kuros ir jāsaka atklāšanas uzrunas, tai skaitā arī pauerliftinga sacensības. Plānojam ierasties. Par vēl kādām neskaidrībām lūdzu zvaniet: Māris Gailums, tel. 29478365 vai nākiet ciemos, Madona, Saieta laukums 1, 213.kabinets.
Amēlija Klinšrozīte 21.05.2019 09:16
Labdien! Ļoti interesē kur pazudusi pilsētas autobusa pietura no Ezera ielas veikala????? Nav nekā[…]du norāžu uz kurieni tā ir pārcelta un kur tagad piestāj autobuss.
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 30.05.2019 15:42
Šī vecā autobusu pietura un soliņš atradās uz privātās zemes un saistībā ar to, ka īpašnieks labiekārto teritoriju to demontēja, bet pašvaldība ir vienojusies ar SIA Madonas Namsaimnieks, ka šķiroto atkritumu k[…]onteinerus pārvietos zem bērza ielas malā un tur kur patreiz ir dalīto atkritumu konteineri tur izbūvēsim jaunu autobusa pieturu un pie reizes arī pārnesīsim otrās ielas puses autobusa pieturu, jo savādāk patreiz lietus laikā tā atrodas peļķē.
Ineta Volkova 15.05.2019 22:50
Labdien! Vai ir plānots remontēt gājēju celiņu Valmieras ielā?
Dāvis Veckalniņš Sabiedrisko attiecību speciālists 30.05.2019 12:46
Labdien, šovasar SIA ”Madonas siltums” īstenos Eiropas Savienības Kohēzija fonda projektus, kas skars arī Valmieras ielu, pēc projekta beigām tiks sakārtotas arī gājēju ietves uz Valmieras ielas.
Inese Inese 08.05.2019 12:20
Labdien, nesen laikrakstā stars bija liels raksts par plānotajiem remonta darbiem bijušās Madonas 2.[…] vsk telpās un apkārtnē, lai tos iekārtotu ģimnāzijas vajadzībām. JAUTĀJUMS-kāpēc nekas nenotiek bijušās Madonas 1.vsk.telpās, ne apkārtnē. Sapulcē kultūras namā tika skaisti stāstīts par plāniem, bet nenotiek nekas (tas, ka dažos kabinetos ir jaunas mēbeles un interaktīvās tāfeles- ir tikai "piliens" no tā kas tika plānots). Kur ir pārbūvētais stdions, kur ir jaunā aktu zālē un citas solītās lietas?
Solvita Seržāne (Izglītības nodaļas vadītāja) un Inese Solozemniece (Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste) 17.05.2019 14:11
Informējam, ka Madonas novada pašvaldība aktīvi strādā pie projekta "Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā" ieviešanas. Projekta ietvaros tiks pārbūvēts gan Madonas Valsts ģimnāzi[…]jas, gan Madonas pilsētas vidusskolas ēku komplekss un stadions. Objektam – "Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve Valdemāra bulvārī 6, Madonā" 13.12.2018. tika izsludināta iepirkumu procedūra būvdarbiem. 25.03.2019 tika saņemti pretendentu piedāvājumi. Iepirkums būvdarbiem tika izsludināti uz visu būvprojektā izstrādāto apjomu - 1.kārta Skolas mācību korpusu un savienojošo gaiteņu atjaunošana", 2.kārta Ēdamzāles/aktu zāles korpusa atjaunošana, 3.kārta Sporta zāles korpusa atjaunošana, 4.kārta Stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Minētā objekta būvdarbi ir ir apjomīgi, un nepieciešams ilgs laiks, lai izvērtētu saimnieciski izdevīgāko pretendentu būvdarbu veikšanai. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija paziņos pretendentu, ar kuru ir nolemts slēgt līgumu. Pēc pašvaldības iepirkuma komisijas lēmuma paziņošanas, jautājumu skatīs domē un pašvaldība slēgs līgumu ar būvnieku. Tiks uzsākti būvdarbi. Plānotais būvdarbu veikšanas termiņš ir 18 mēneši, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim.
Pusdienotāja MPV 08.05.2019 12:08
Sveicināti! Pēdējā laikā pusdienās apmeklēju pastiprināti Madonas pilsētas vidusskolas kafejnīcu,[…] lai pie reizes pakontrolētu sava bērna ēdienkarti un ēšanas paradumus. Esmu ievērojusi, ka ēdinu, ko pirmajā dienā ēd bērni, nākošajā dienā tiek pārdots bufetē. Nešķiet, ka tā ir kāda sakritība, jo tas ir ļoti izteikti.. Vai ir pareizi ēdinātājiem pelnīt dubultā var ēdienu - pirmajā reizē no Domes saņemot naudu par bērnu brīvpusdienām, otrajā reizē vēl pārdodot bufetē? Protams, ēdienu ārā nesviedīs, taču cik tas ir pareizi.. Neticu, ka ēdienkarte ir tik šaura, ka nākošajā dienā piedāvā ko skolēniem iepriekšējā. Tad lai piedāvā tajā pašā dienā..
Daiga Elga Ābola Madonas pilsētas PII "Saulīte" vadītāja 13.05.2019 14:25
Labdien! Madonas pilsētas vidusskolas (Valdemāra bulvārī 6) audzēkņu ēdināšanu un nelielo iespēju paēst darbiniekiem bufetē nodrošina Madonas pašvaldības ēdinātāji. Visa bufetē ieņemtā nauda tiek tiek iemaksāta[…] pašvaldības kasē. Bufetes ēdienkartes sortiments ir neliels, jo ēdinātāju pamatuzdevums ir nodrošināt audzēkņu ēdināšanu. Ievērojot PVD normas, ēdiens audzēkņiem un bufetei tiek gatavots tekošajā dienā.
Skaidrīte Kalniņa 02.05.2019 18:29
Labdien, vai ir plānots iztīrīt un atjaunot skaisto dīķi, iebraucot Madonā no Kusas puses (ceļa krei[…]sajā pusē, pie garāžām)? Nav pievilcīgs skats, iebraucot sakoptā pilsētā.
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 10.05.2019 09:41
Labdien! Dīķi rakt un tīrīt patreiz nav ieteicams, jo tur dzīvo vēži un līņi. Lai tīrīšanas darbus varētu veikt, ir jānolaiž ūdens, kas rada apdraudējumu šīm sugām. Patreiz dīķis izskatās aizaudzis, jo, pamat[…]ojoties uz to, ka pagājušā vasara bija sausa, ūdens līmenis ir nokrities par 1,2m. Vienīgais, ko uz šo brīdi tur var veikt - izzāģēt izaugušos krūmus.
Daiga Tropa 25.04.2019 12:02
Labdien! Ceļa posmā Madona-Zeglauska ir grants segums, pa šo ceļu pārvietojas daudz transportlīdzekļ[…]u, kas vasaras periodā, mājam, kas atrodas tuvu ceļam, rada neizturamus putekļu mākoņus. Kad pie šīm mājām uz ceļa sāksiet kaisīt pretputēšanas līdzekļus, kā to darat pašā pilsētā?
Andrejs Piekalns Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 29.04.2019 09:13
Labdien! Pirmkārt, jāsaka, ka šo grants ceļu pārvalda VAS "Latvijas Valsts ceļi" un valsts šādu pret putekļu emulsiju nekaisa. Un, otrkārt, Aronas pagasts to neveic šī līdzekļa augstās cenas dēļ. Nepieciešamība[…]s gadījumā aicinām vērsties VAS "Latvijas Valsts ceļi".
Baiba Madona 23.04.2019 11:43
Atkal vēršos ar jautājumu ,cik ilgi Andris Trops kas strādā Maonas siltumā izmantos darba mašīnu bra[…]ukšanai uz mājām un citiem izbraucieniem privātajām vajadzībām, galu galā mēs par to visu maksājam un ne mazu naudu .
Uldis Lielvalodis SIA "Madonas Siltums" valdes loceklis 25.04.2019 16:36
SIA “Madonas Siltums” administrācija novērtē savu klientu vērību, turpmāk pievērsīsim pastiprinātu uzmanību konkrētajam darbiniekam un arī pārējiem darbiniekiem attiecībā uz darba transporta izmantošanu. Jūsu m[…]inētais darbinieks periodiski strādā arī brīvdienās un svētku dienās un līdz ar to tiek izmantots darba transports. Siltumenerģijas ražošana notiek 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, un siltumenerģijas ražošanas pārtraukumi tehnikas bojājumu dēļ nav pieļaujami. Bez tam SIA “Madonas Siltums” brīvdienu un valsts svētku laikā strādā pastiprinātas uzraudzības režīmā.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »