Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Ošupes pagasta pārvaldei Degumniekos 06.10.2019 16:26
Labdien, vēlos zināt, kāpēc vides objekts Ošupes pagastā Degumniekos lidakalns un Celtnieku iela[…] ir nepabeigts, nesakopts un visu aizmirsts, kāpēc vajadzēja piešķirt pašvaldības budžeta līdzekļus ceļa sakārtošanai uz šo objektu, ja tas nav skatāms?
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 09.10.2019 11:44
Labdien! Līdakkalns, Degumniekos, Ošupes pagastā, nav īpašs vides objekts, tāpat kā Celtnieku iela. Nekādi īpaši iezīmēti līdzekļi šiem objektiem nekad nav bijuši.
Praulienas iedzīvotāji Praulinas pagasta iezīvotājs 22.09.2019 19:32
Atkal tovojas Ģitāristu sesija , atkal Pulkstenis ar savu komandu uzdzīvos Praulienas pamatskolā izm[…]antos visas telpas , izmantos elektrībum , udeni par visu to ir jāmaksā diezgan liela nauda ,bet mēs esm tik bagāti ka varam to atļaut izmantot par velti , galu galā tas ir pasākums par ko tiek maksāta nauda , lai piedalītos un pašvaldība nav nekā privātais biznes ka var atļaut izmantot visu par velti tā ir valsts nauda un būtu jau 5 gadu laikā piernācis brīdis arī par kaut ko maksāt Pulksteņa kungam.
Valdis Gotlaufs Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 26.09.2019 11:58
Labdien! Skolas rudens brīvlaikā Praulienas skolā notiek muzikāli izglītojošs pasākums Ģitāristu sesija ko organizē SIA" Sinepes un Medus" sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību un Praulienas pagasta pārvaldi.[…] Sesijas ietvaros notiek Praulienas pagasta pārvaldes organizētais jauno muzikālo grupu konkurs "Praulienas ritmi". Šī pasākuma muzikālo apskaņošanu nodrošina Ģitāristu sesijas apskaņotāji. Sesijas laikā jaunajiem mūziķiem ir iespēja apgūt un pilnveidot savas muzikālās prasmes pieredzējušu - gan latviešu, gan ārzemju - pedagogu vadībā. Mūsu pagasta jauniešiem šo meistarklašu apmeklējums un apmācība ir bezmaksas. Tādēļ aicinu izmantot unikālo iespēju savas muzikālās prasmes apgūt atzītu mūziķu vadībā. Katru gadu uz Ģitāristu sesiju kā pedagogi tiek uzaicināti mūziķi, kas ir ieguvuši atzinību un popularitāti pasaules mērogā. Pagasta iedzīvotājiem ir iespēja četru vakaru garumā apmeklēt savai gaumei atbilstošus koncertus, ko sniedz dažādas grupas, mūziķi un meistarklašu pedagogi. Aicinu visus apmeklēt šos pasākumus un baudīt kvalitatīvu mūziku.
Madonas iedzīvotāja 22.09.2019 15:06
Labdien! Pie privàtmàjas Raiņa ielā 25 jau ilgstoši gàjèjiem traucè pàrkàrusies veca àbele, kurai ne[…]sen jau viens zars nolūza. Zari ir savàkti, taču asie zaru gali ir cilvèka acu aukstumà un ir jàiet ļoti uzmanīgi, pieliecoties vai apejot pa zàlàju, lai nesatraumètos, īpaši bèrni, kuri brauc ar velosipèdu. Tàpat uz šīs ietves ir regulàri piebiruši àboli un tie turpat arī sapūst, jo netiek savàkti. Tas attiecas arī uz blakus esošajàm privàtmàjàm. Zinu, ka tà ir privàtmàju ìpašnieku atbildība, taču šķiet, ka viņi neko nerisinàs. Varbūt var lūgt domes palīdzību šīs situàcijas risinàjumà, kamēr nav gūtas kàdas traumas.
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 25.09.2019 12:30
Labdien! Paldies par sniegto informāciju, pašvaldība uzdos kārtībniekiem apsekot šos īpašumus un lūgs šiem īpašniekiem sakārtot savus īpašumus, lai tajā augošie augļu koki un citi koki neradītu neērtības citie[…]m iedzīvotājiem.
Ošupes pagasta pārvaldei neizpratnes jautājums 18.09.2019 11:44
Labdien! Nesen DEGUMNIEKOS atvēra multifunkcionālo centru, kur jauniešiem pavadīt brīvo laiku un pil[…]nveidoties. Rodas jautājums par darba laiku. Tagad ir skolēnu brīvlaiks, bet centra darba laiks ir tāds kā parastā skolas laikā, apkārtējos pagastos šis darba laiks ir pieskaņots brīvlaikaiem, un pat tiek pagarināts un veidotas dienas nometnes. Daudzi pagasta jaunieši nemaz darba dienās netiek apmeklēt šo centru, bet brīvlaikos un brīvdienās būtu iespēja to apmeklēt. Kas ir atbildīgs par DEGUMNIEKOS centra darba laiku un vai nav tomēr iespējams to kaut kā saskaņot ar brīvdienām? Arī aktivitātes nekādas nenotiek.
Dace Kalniņa Degumnieku multifunkcionālā centra vadītāja 23.09.2019 12:01
Paldies par uzdoto jautājumu. Multifunkcionālais centrs nu jau atvērts gandrīz divus gadus. Centra darba laiks pirmdien 9.00-18.00, otrdien 14.00-18.00,trešdien 9.00- 18.00, piektdien 13.00- 18.00 un sestdien […] 15:00-18:00. Pašlaik norisinās neformālās izglītības kursi šūšanā visām vecumu grupām. Un jauniešiem startē Pumpurs projekts „Mēs tev ticam!”, kurā paredzētas vairāk kā desmit pilnībā atmaksātas aktivitātes. Neuzskaitīšu te realizētos projektus, kas jau ir pagātne. Par centra darba laiku atbildīga esmu gan es, gan Ošupes pagasta pārvalde, ar kuru darba laiks ir saskaņots. Katrās skolēnu brīvdienās centrā norisinās papildu aktivitātes, lūdzam sekot aktuālajai informācijai afišās. Centrs „13.km” ikdienā un brīvdienās ir ļoti apmeklēts, neredzu problēmu kādam neatrast iespēju nākt un darboties. Visi laipni aicināti!
Inese Bože 17.09.2019 23:05
labdien. gribētu uzzināt kautko vairāk par domes darbinieku lidojumu uz Franciju. ar kādu mērķi brau[…]ca? ko tur pētīja izpildirektors, viņa sieva!!! un juriste? ko apmekēja un kādā valodā sarunajās biznes darīju tikšnās reizē? vai viņi iesniedz atskaiti par šo braucienu? kur mājas lapā ar to var iepazīties? par domes darbinieku vizināšanos puzdienās ar darba mašīnām- regukāri pie Azaida stāv ašvaldības mašīna ar logā uzlīmi (caurspīdīgu) ar kuru pārvietokjas ģimenīte pusdienās.kauns!!! Es vispār ieteiktu visas domes mašīnas aplīmēt ar uzlīmēm lai var saprats un atšķirt kur domes darbinieki izmanto privātās mašīnas. nau jau pirmā un vienīgā reize.
Āris Vilšķērsts Madonas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. 18.09.2019 20:57
Pamatojoties uz Kulēnas (Coulaines) pašvaldības Francijā un bijušo Madonas rajona teritoriju pārstāvošo novadu pašvaldību starpā 2011.gda 18.maijā noslēgtajā starppašvaldību sadarbības līgumā noteikto, laikā n[…]o 11.09.2019. līdz 16.09.2019. (ieskaitot laiku ceļā) notika bijušo Madonas rajona teritoriju pārstāvošo novadu (šoreiz Cesvaines, Ērgļu, Madonas un Varakļānu novada) kopējas delegācijas, kā arī Kulēnas – Madonas draudzības biedrības ielūgto personu brauciens uz Kulēnas pašvaldību Francijā. Šādi braucieni tiek organizēti katru otro gadu, tāpat kā franču puses braucieni uz Madonu un apkārtējiem novadiem. Sadarbības mērķi un uzdevumi ir izklāstīti minētajā starppašvaldību sadarbības līgumā. Ar to var iepazīties pašvaldības mājas lapā sadaļā par ārzemju sadarbību. Iesaistītās pašvaldības delegācijas sastāvā iespēju robežās iekļauj tādus darbiniekus, kas vēl nav apmeklējuši Kulēnu. Kulēnas puse tiek informēta par delegācijas dalībnieku pašvaldībās ieņemamajiem amatiem, lai vizītes programmā varētu iekļaut vai nu atbilstošu objektu apmeklējumu, vai sagatavotu informāciju par attiecīgās nozares aktualitātēm un risinājumiem Kulēnas pašvaldībā. Šajā reizē tika apmeklēta jaunuzceltā skola, pārrunāti gan mācību procesa organizācijas, gan ēdināšanas un tās finansēšanas jautājumi. Tāpat bija iespēja apmeklēt ļoti plašu uzņēmējdarbības dienu izstādi. Tika arī norunāts nākamajā vizītē uzsvaru likt uz sociālo jautājumu risinājumiem, delegācijā iekļaujot šīs nozares speciālistus. Kā saziņas valoda individuālos kontaktos tiek izmantota vācu vai angļu valoda, bet pārējā laikā saziņu nodrošina delegācijas sastāvā iekļautais tulks. Par darba automašīnu izmantošanu – pašvaldības darbiniekiem, tāpat kā jebkuram strādājošajam, ir tiesības uz laiku pusdienu ieturēšanai, bet bieži vien šis laiks ir ļoti ierobežots. Līdz ar to, zaudējums no tā, ka darbinieks līdz ēdnīcai, kur var netālu un ātri paēst, aizbrauc ar darba mašīnu, noteikti ir mazāks par zaudējumu no tā, ka šis darbinieks laikus nenokļūst tajā mūsu plašā novada vietā, kur viņam ir noteiktā brīdī jābūt un jāveic savs darbs.
Skolēna Mamma 12.09.2019 13:44
Labdien!Mani,un ne tikai mani uztrauc neesošas gājēju pārejas krustojumā pie kultūras nama.Es domāju[…],ka ir skaidri zināms kas tas ir par krustojumu!Bērniem jāiet uz mūzikas skolu,autoostu,bibliotēku,muzeju,no rīta uz skolu,bet nav iespējas tikt droši pāri ceļam!!!Vai tiešām jānotiek kādai nelaimei,lai tur būtu gājēju pārejas no visām pusēm?Kāpēc citas kaimiņu novadu pilsētās gājēju pārejas ir tur kur tās ir nepieciešamas!!!Aizbrauciet uz Jēkabpili,Gulbeni,Alūksni...Gaidu atbildi!!!
Edgars Gailums Attīstības nodaļas ceļu inženieris 08.10.2019 15:34
Labdien! 2012. gadā Madonas novada pašvaldība plānoja uzlabot gājēju pārejas drošību Raiņa ielas un Valdemāra bulvāra krustojumā. Tāpat bija plānots izveidot jaunu gājēju pāreju Raiņa un Skolas ielas krustojum[…]ā pie Kultūras nama. Saskaņā ar likumu par autoceļiem, kas nosaka, ka jebkuras satiksmes organizācijas izmaiņas ir jāsaskaņo ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Madonas novada pašvaldība 2012.gadā sazinājās ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, lai noskaidrotu šīs institūcijas viedokli par gājēju pārejas uzlabošanu Raiņa ielas un Valdemāra bulvāra krustojumā un jaunas gājēju pārejas izveidošanu Raiņa un Skolas ielas krustojumā. VAS “Latvijas Valsts ceļi” 30.10.2012. vēstulē Nr. 4.5.7.-290 norādīja, ka nav iebildumu pret gājēju pārejas labiekārtošanu Raiņa un Valdemāra bulvāra krustojumā, savukārt Raiņa un Skolas ielas krustojumā gājēju pāreju izvietot neieteica, jo Raiņa ielas garenslīpums ir ļoti liels un, braucot no Cēsu puses, krustojums no labās puses nav pārredzams, kā arī gājēju pāreju pārsvarā izmantos bērni, kas pārvietojas ar lielāku ātrumu un ir daudz neuzmanīgāki nekā pieaugušie cilvēki. Bieži vien gājēji, šķērsojot ielu pār gājēju pāreju, nepārliecinās par satiksmes drošību, uzskatot, ka gājējiem ir priekšroka, līdz ar to radot bīstamas situācijas. Arī ceļu satiksmes negadījumi, kas saistīti ar automašīnu un gājēju sadursmēm, visbiežāk, notiek tieši uz gājēju pārejām. Šķērsojot ielu vietās, kur nav gājēju pāreja, cilvēks ir daudz uzmanīgāks, piesardzīgāks un pārliecinās par satiksmes drošību. Tas nozīmē, ka nepamatoti ierīkota gājēju pārejas nevis uzlabo, bet tieši otrādi – pasliktina satiksmes drošību. Ņemot vērā VAS “Latvijas Valsts ceļi” viedokli, 2012.gadā tika labiekārtota gājēju pāreja Raiņa ielas un Valdemāra bulvāra krustojumā, bet gājēju pāreja Raiņa un Skolas ielas krustojumā netika ierīkota. Bez VAS “Latvijas Valsts ceļi” apstiprinājuma un saskaņošanas gājēju pāreju izveidot nedrīkst, līdz ar to Madonas novada pašvaldība neierīkos gājēju pāreju Raiņa un Skolas ielas krustojumā.
Guntis Ābeltiņš 12.09.2019 12:48
Sakiet, kas tas par murgu notiek Madonas centrā starp Konzumu un Drogām? Kas tās par suņu būdām tiek[…] celtas pilsētas vidū? Vai tiešām tas notiek ar domes ziņu??? Vietā, kur būtu jābūt soliņiem, glītam vides objektam, vai stateniskajai puķu dobei tagad būs koka būda? Uz ko ejam tālāk? Kādi vēl šedevri sagaidāmi? Konzumā ir brīvas telpas, kāpēc savu tirdzniecību nevar pārnest uz siltām un mājīgām telpām, kur ērti arī pircējiem???
Jānis Vilcāns Madonas novada pašvaldības būvvaldes būvinspektors 11.10.2019 11:29
Labdien! Zemes gabala īpašnieks SIA ,,Zemkalni” uzaicināts līdz š.g. 18.oktobrim ierasties Madonas novada pašvaldības būvvaldē un sniegt rakstisku skaidrojumu par patvaļīgu būvniecību - tirdzniecības kioska no[…]vietošanu.
neizpratnes jautājums 11.09.2019 16:25
Kā tie aktīvie iedzīvotāji zināja, ka būs tāds projekts par siltumapgādes pieslēgšanu privātmājām???[…] Izskatās, ka zināja tie kam sakari ir Pašvaldībā vai Siltumtīklos. Pieslēgtas tiek pārsvarā tiem iedzīvotājiem kas strādā Pašvaldībā vai tās uzņēmumos un to tuvākajiem kaimiņiem. Tātad ir izredzētie!!! Šeit darbs būtu "Bez Tabu"
Uldis Lielvalodis SIA "Madonas Siltums" valdes loceklis 17.09.2019 15:47
2016. un 2017.gadā grupa aktīvu Madonas iedzīvotāju apvienojās un vērsās Madonas novada pašvaldībā ar iniciatīvu par savu māju pieslēgšanu pie pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Ne Madonas novada pa[…]švaldība, ne arī SIA “Madonas Siltums” aptauju par potenciālajiem klientiem, kuri vēlētos pieslēgties apkurei, neveica. Tā bija tikai pašu iedzīvotāju iniciatīva. Protams, katrā no ielām vismaz viens mājas īpašnieks uzņēmās iniciatīvu aptaujāt savus kaimiņus. Iedzīvotāju iniciatīva tika uzsākta ar mērķi lūgt vismaz daļēju Madonas novada pašvaldības finansējumu siltumtrases atzaru izbūvei, pārējos izdevumus apņēmās segt paši iedzīvotāji. Taču finansējuma trūkuma dēļ, šī iniciatīva netika tālāk virzīta. 2018.gadā ar Madonas novada pašvaldības domes akceptu šie jau iesniegtie Madonas iedzīvotāju iesniegumi tika izmantoti ES līdzfinansētā projekta izstrādē. Laikā, kad tika sniegti pirmie iesniegumi un šāda iniciatīva vispār uzsākta, nekas nebija zināms par iespējamu ES līdzfinansētu projektu. SIA “Madonas Siltums” regulāri piesakās kādas privātmājas īpašnieks, par kura finanšu līdzekļiem tiek arī izbūvēts siltumtrases atzars un siltummezgls, ja vien tas ir tehniski iespējams. Cerēsim, ka nākamajā plānošanas periodā ES projekti turpināsies. Šis bija pirmais šāda veida projekts. Sekosim līdzi ES projektu uzsaukumiem.
dace gunate 07.09.2019 17:33
labdien,sakiet ludzu kapec madonas domes darbinieki izmanto savus darba auto privatizbraucieniem? un[…] kapec nav sava darba laika uz vietas
Ilze Riekstiņa sabiedrisko attiecību speciāliste 10.09.2019 09:38
Labdien! Jūsu jautājums ir vispārināts. Ja iespējams, miniet precīzus darbiniekus, savus pierādījumus un aizdomas, lai mēs varētu sagatavot konkrētu atbildi. Žēl, ka Jūsu norādītais e-pasts nav patiess, neizd[…]evās ar Jums sazināties. Varat rakstīt personīgi man uz e-pastu: ilze.riekstina@madona.lv
Jānis Liepiņš 02.09.2019 21:21
Jautājums Kalsnavas pārvaldniekam-Vai tiešām Kalsnavā beidzot likvidēti krutku un cigarešu tirgoņi k[…]a policistam vairs katru dienu nav jāsēž pagastā???Cik tika dzirdēts tad pirms gada pīpējošie simtnieki pie viena Jāņa centrā gāja "iepirkties",vai TIEŠĀM šogad ir gājis uz labo pusi???
Artis Mūrmanis Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 09.09.2019 11:27
Labdien! Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju Kalsnavas pagasta teritorijā ir iesaistīta Valsts policija, kas ar šo jautājumu jau nodarbojas.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »