Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Jaunais Speciālists 28.07.2020 20:12
Labdien! Kāpēc Madonas pašvaldība ļauj īrniekiem par smieklīgu cenu (3×mazāk kā tirgus cena) atpirkt[…] pašvaldības dzīvokļus, tajā pat laikā nespējot piedāvāt dzīvokļus jaunajiem speciālistiem, kuri gribētu strādāt Madonā? Cik pašvaldības dzīvokļu ir šādi pārdoti pēdējo 4 gadu laikā?
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 04.08.2020 11:42
Labdien! Madonas novada pašvaldība tās īpašumā esošos dzīvokļus netirgo par cenu, kas ir trīs reizes zemāka par dzīvokļa tirgus vērtību. Pirms vairākiem gadiem likums ļāva īrniekiem iegādāties dzīvokļus par kad[…]astrālo vērtību, taču šobrīd šādas iespējas vairs nav. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tajā atsavinot un nododot īpašumā dzīvokli citai personai par iespējami augstāku cenu. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka, ka atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms piedāvā pirkt īrniekam. Pēdējos četros gados pašvaldības dzīvokļa īpašumi ir pārdoti par tirgus cenu, kas iegūta balstoties uz sertificētā vērtētāja veikto vērtējumu. Madonas pilsētā pašvaldības dienesta dzīvokļi piešķirti četriem jaunajiem speciālistiem. Četri dzīvokļi vēl ir brīvi, taču jau trīs no tiem ir rezervēti un tuvāko mēnešu laikā ievāksies īrnieki (vienās ārsts un divi pedagogi). Arī daudzviet pagastos ir brīvi pieejami pašvaldības dzīvokļi, taču pagaidām no jauno speciālistu puses pieprasījums uz tiem nav liels. Madonas pilsētā šī problēma ir aktuāla, tādēļ katrs pašvaldības dzīvoklis, kas dažādu apstākļu rezultātā atbrīvojas tiek labiekārtots tiek rezervēts jaunajiem, pašvaldībai tik ļoti nepieciešamajiem speciālistiem. Vienlaikus jāuzsver, ka pašvaldība nedrīkst bez ļoti nozīmīga pamatojuma liegt pašvaldības dzīvokļu īrniekiem tos iegādāties. Prakse gan liecina, ka pēdējos četrus dzīvokļus, kas tika nodoti uz atsavināšanu īrnieki nevēlējās iegādāties, jo tirgus vērtība bija pārāk augsta. Kopumā četros gados ir pārdoti ne vairāk kā 10 pašvaldības dzīvokļi
Diāna Bērziņa 26.07.2020 20:04
Vai Salas ezerā drīkst izklaidēties ar ūzdensmotocikliem? Ja nē, tad kam ziņot, kad tas tiek darīts,[…] jo tas notiek pastāvīgi. Esu novērojusi, ka tiek traucēta putnu ligzdošana arī putniem mazuļu izvadāšana, kā arī citiem atpūtniekiem, kuri šajā ezerā peldas.
Gatis Kušķis Madonas novada pašvaldības kārtībnieks 12.08.2020 15:33
Labdien! Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu daru zināmu, ka Salu ezers ir publisks un tur var pārvietoties ar ūdens motocikliem. Kārtību, kas jāievēro ūdens motociklu vadītājiem ir noteikts Ministru kabineta not[…]eikumos Nr 92 ''Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos" 21. punktā. Ja ar savām izklaidēm ūdens motocikli apdraud cilvēku veselību un dzīvību, noteikti ir jāzvana Valsts policijai uz telefonu 110.
Ance Auziņa 26.07.2020 15:44
Labdien. Vēlos zināt,kad ir plānots ceļa remonts uz Zābera ielas Madonā.Teikt,ka iela ir briesmīgā s[…]tāvoklī ir nepateikt neko!Kā arī O.Kalpaka iela no pilsētas stadiona līdz aplim (uz Luterāņu baznīcu) ir šausmīga!!!! Bet Zābera,protams, pārspēj visas ielas Madonā!!! Gaigīšu atbildi
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 29.07.2020 15:53
Labdien! Remontdarbi Jūsu minētajās ielās tuvākajā laikā nav plānoti.
Madonas Iedzīvotājs 24.07.2020 11:06
Labdien!Mani interesē kādēļ Madonas kapos zāle ir izaugusi 2metru augstumā un tā netiek pļauta (20[…]20.gadā) vispār.Bija vietas kur ir izpļauts ,bet tas bija tikai platajās ejās.Kādēļ ir jābrien cauri šai garajai zālei pie saviem tuviniekiem ?Bija runāts ar kapu pārzini Ilgvaru Meļķi ,bet atbilde bija sekojoša "Man nav laika pļaut zāli visur" ,es saprotu teritorija ir liela un ,protams, es jau pats nopļāvu apkārt savu tuvinieku kapu vietai (kā arī bija tuvumā kapa vieta ,kuru neviens nekopj ,kurai nācās arī nopļaut zāli ,jo nevienam izskatās nerūp ,lai kapi būtu sakopti) P.S. Ar iepriekšējo kapu pārzini šādu problēmu nebija. Zāli paši nopļāvām pēc 3 nedēļām pēc sarunas ar kapu pārzini
Gita Lutce Madonas novada pašvaldības Īpašumu uzturēšanas nodaļas labiekārtošanas darbu speciāliste 12.08.2020 09:21
Labdien! Madonas pilsētas kapu pārziņa atbildībā ir divas kapsētas (Madonas un Liseskalna kapi) ar kopējo platību vairāk nekā 13ha. Ikdienā lielāka uzmanība tiek pievērsta galvenajiem un platākajiem celiņiem. M[…]azākās taciņas tiek izpļautas uz kapusvētkiem. Paldies par Jūsu rūpēm un ieguldīto darbu kapsētas sakopšanā.
Vēlos palikt Anonīms 21.07.2020 19:36
Labdien! Es ceru, ka mācības 1.- 6. klasei atsāksies klātienē, lai vai tur kas! Es domāju, ka novada[…] skolās vajadzētu piesaistīt no Madonas un apkārtnes psihologa pakalpojumus, tas būtu liels pluss šīm skolām, kaut vai vienu dienu nedēļā, jo bērniem ir jāsocializējas un arī jāizrunā pandēmijas laika lokdauna-karantīnas psiholoģiskās traumas! Un tehnoloģiskās attālinātās mācības, šo skolu kādam skolēnam, kurš mācīsies 6. klasē, ir radījušas atkarību no viedierīcēm! Viņš ir no maznodrošinātās ģimenes, un vecākiem ir bail viņu vest pie psihologa, psihiatra un ārsta, jo tas varētu atstāt pēdas viņa biogrāfijā un ka mazais pagasts viņu problēmu izpļurktinās pa rajonu, bet pēc manām domām viņam vajadzīga obligāta psihologa palīdzība. Vajadzētu apmaksāt psihologa palīdzību visām ģimenēm un jānodrošina anonimitāte un privātums pacientiem! Ļoti lūdzu, ieviesiet savās skolās psihologa pakalpojumus! Glābiet ģimenes! Un arī ceru, ka ļoti minimāli izmantosiet viedierīces klātienes mācību stundās! Esiet taču cilvēki un ar mugurkaulu! Atļaujiet atpūsties bērniem no tehnoloģijām! Tās ir bīstamas bērnu veselībai un psihei! Esat pirmrindnieki tehnoloģiju mānijas apkarošanā! Ar cieņu, Vēlos palikt Anonīms!
Gundega Puķīte Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas izglītības darba speciāliste 24.07.2020 08:57
Labdien! Pateicamies par pausto viedokli un ieteikumiem. Ņemot vērā situāciju ar Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā, kā arī jaunā mācību gada tuvošanos, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Veselīb[…]as ministriju un Slimību profilakses un kontroles centru veido nosacījumus izglītības darba organizācijai. To pamatā – mācību norise plānota klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumus, tomēr aicinām sekot oficiālajai informācijai, kuru sniedz par procesu atbildīgais informācijas avots – šajā gadījumā – Izglītības un zinātnes ministrija. Apzinoties, ka jautājums par mācību gadu ir sabiedrības uzmanības lokā un tam pievērsta pastiprināta uzmanība, IZM publiski izziņos jaunos nosacījumus nekavējoties, tiklīdz tiem būs oficiāla dokumenta spēks. Tādēļ šobrīd vēl nav iespējams skaidri atbildēt, vai mācības 1.septembrī skolās atsāksies klātienē vai tiks turpināta attālināta mācīšanās. Jau šobrīd daļā izglītības iestāžu ir pieejami psihologa pakalpojumi, bet skolās, kurās izglītības psihologs nav pieejams vai arī skolēns nevēlas sadarboties tieši arī skolā strādājošo izglītības psihologu, ir iespēja pieteikties uz konsultācijām pie izglītības psiholoģes Ineses Vaniņas Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļā (kontaktinformācija pieejama šeit - http://www.madona.lv/lat/izglitibas-nodala). Papildus informējam, ka šobrīd pašvaldībā tiek izskatīta iespēja palielināt izglītības psihologa amata vietu skaitu – šajā gadījumā tas nebūs kādai konkrētai izglītības iestādei piesaistīts psihologs, bet interesenti varēs saņemt psihologa konsultācijas Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļā. Komentējot viedokli par viedierīču izmantošanu – viedierīces mācību procesā tika un tiks izmantotas. Par to, kādi viedierīču lietošanas ieradumi veidojas bērniem, atbildīga ir ne tikai skola, bet arī ģimene, tādēļ skolas un ģimenes uzdevums ir veicināt viedierīču jēgpilnu lietošanu. Ja parādās problēmas ar viedierīču lietošanas biežumu, jāanalizē, kas slēpjas zem šīs problēmas un jādomā, kā mazināt pusaudža trauksmi, depresiju, kā novērst riskus, lai dators vai telefons nekļūtu par vienīgo sabiedroto – nereti iemesls atkarībai no viedierīcēm var būt ir tieši komunikācijas grūtības, problēmas ģimenē, skolā vai ar vienaudžiem.
ayy es nez 15.07.2020 08:38
Labdien! Vai Madonas skolās būs ZPD šajā mācību gadā? Daudzi skolēni vēl pat gan jau nav izvēlējušie[…]s sev skolotājus-virsvadītājus! Kā jūs rīkosieties šādā situācijā? Paldies.
Gundega Puķīte Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas izglītības darba speciāliste 24.07.2020 08:58
Labdien! Zinātniski pētnieciskais darbs (ZPD) ir skolēna patstāvīgi veikts pētījums, kura izstrādes gaitā tiek veicināta skolēnu kompetence par zinātniskās pētniecības būtību, organizāciju un metodēm. Veicot ZP[…]D, skolēns parāda savu spēju mērķtiecīgi izmantot un analizēt zinātnisko literatūru un informācijas avotus, izvēlēties mērķa sasniegšanai atbilstošas pētniecības metodes, analizēt iegūtos datus, izteikt loģiskus, cēloņsakarībās balstītus spriedumus, izdarīt secinājumus. Vienlaikus tiek attīstītas skolēna analītiskās spējas, kritiskās domāšanas prasmes, prasme izmantot teorētiskās atziņas konkrētu problēmu izpētē, kā arī prezentēšanas prasmes. Lēmumu par to, vai skola izmantos ZPD kā vienu no mācību satura un skolēnu kompetences apguves formu, pieņem konkrētā izglītības iestāde, tomēr šobrīd nav saskatāmi kādi šķēršļi vai riski, kādēļ ZPD izstrāde nebūtu iespējama.
Lasītāja Stars 11.07.2020 14:17
Labdien! Vēlētos uzzināt, vai pašvaldībai pieder kapitāldaļas laikrakstā "Stars"? Vai pašvaldība pēd[…]ējo piecu gadu laikā finansiāli ir atbalstījusi šo preses izdevumu?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 14.07.2020 11:03
Labdien! Madonas novada pašvaldībai nepieder kapitāldaļas laikrakstā "Stars". Pašvaldībai ar laikrakstu ir spēkā esošs līgums par informācijas publicēšanas pakalpojuma sniegšanu. Divreiz mēnesī laikraksts ievie[…]to pašvaldības sagatavoto informāciju par kādu no aktuālajiem jautājumiem, kā arī regulāri slejā "Pasākumi" ievieto informāciju par novada pasākumiem (sporta, kultūras, jauniešu, kapusvētki u.c.). Līgumcena par pakalpojuma sniegšanu ir 245 eiro mēnesī.
Sarmite Zeile 08.07.2020 06:09
Kāpēc Madonas ūdens bez rakstiskas piekrišanas sūta privātām personam(mājas vecākajam)iedzīvotāju ūd[…]ens patēriņu.Vai tas ir likumīgi?
Arnis Puksts Fizisko personu datu aizsardzības speciālists 15.07.2020 16:50
Labdien! Atbildot uz Jūsu jautājumu par informācijas nodošanas tiesiskumu namu apsaimniekotājam, norādām, ka datu nodošanas nolūks ir skaitītāju rādītāju kontrole sabiedrības interesēs, proti, lai negodprātīgu […]dzīvokļu īpašnieku vai īrnieku, kuri norāda mazāku ūdens patēriņu, nekā ir patiesībā patērēts, nebūtu jācieš pārējiem dzīvokļu īpašniekiem - jo ūdens patēriņa starpība starp mājas galveno skaitītāju un summāro dzīvokļu patēriņu (tā sauktie zudumi) tiek ar koeficienta daļu sadalīti uz visiem attiecīgās mājas ūdens lietotājiem (dzīvokļu īpašniekiem). Lai labāk aizsargātu datu subjektu privātumu, nodota tiek tikai vitāli nepieciešamā informācija, proti, mājas numurs, dzīvokļa numurs, skaitītāja numurs, pēdējais skaitītāja rādījums un tekošais skaitītāja rādījums. Tā kā vienīgās personas, kurām ir tiesības veikt kontroli par konkrētajiem skaitītājiem ir apsaimniekotājs, kas šīs tiesības realizē ar mājas vecāko starpniecību vai patstāvīgi, atkarībā no konkrētās situācijas. Izvērtējot iespējamo risku, kas varētu rasties godprātīgam datu subjektam, proti, ja ūdens patēriņš tiek norādīts korekti, ir secināts, ka riska faktiski nav, tā kā ūdens patēriņa rādītāji ir objektīvi skaitļi, kas atbilst reālajai situācijai.
Biksēres mammas 07.07.2020 12:08
Rakstu vairāku Biksēres mammu un vecmāmiņu vārdā! Paldies, ka Biksērē ir moderns bērnu laukumiņš un […]ieklāts moderns segums, bet katru reizi aizejot uz laukumiņu, puse no laukumiņa ir samesta sīkajos akmentiņos. Kapēc vispār bērnu laukumiņā ir ieplānoti tik sīki akmentiņi, kas tiek regulāri izmētāti un apdraud bērnu drošību? Laukumiņu apmeklē dažāda vecuma bērni gan tādi, kas tikko sākuši staigāt, gan jaunieši. Bērni savā starpā mētājas ar šiem akmeņiem un mazākie bērni krītot noberž celīšus un rokas. Mammas un vecmāmiņas pašas staigā ar slotām un mēģina šos akmeņus savākt, bet nākamajā dienā viss atkal ir piemētāts. Varbūt ir kāds risinājums, lai aizvāktu šos akmeņus?
Sandis Kalniņš Madonas novada pašvaldības Dzelzavas un Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 08.07.2020 16:00
Labdien! Paldies par vērību un jautājumu. Minēto jautājumu pārvaldē esam apsprieduši. Secināts, ka akmentiņi nebija tas labākais variants laukuma aizpildīšanā. Tuvākajā laikā esam ieplānojuši ieklāt cieto segum[…]u (betona plāksnes) un iesēt zāli. Uz cietā seguma tiks uzstādīti divi soliņi, atkritumu urna un velo novietne.
Santa ,,, 05.07.2020 12:12
Labdien, vēlreiz.Es uzdevu divus jautājumus,bet atbildi saņēmu uz vienu.Varu uzrakstīt vēreiz. Kals[…]navas pagasta Aiviekstē ir bērnu laukums,kurš ir avārijas stāvoklī, visas konstrukcijas ir nolietotas/salūzušas. Kas apsaimnieko laukumu un vai paredzēts atjaunot vai izveidot jaunu, drošu laukumu bērniem?
Māris Stiprais Kalsnavas pagasta pārvaldes Īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītāja p.i. 07.07.2020 15:14
Labdien! Bērnu rotaļu laukumu Aiviekstē apsaimnieko Kalsnvas pagasta pārvalde. Darbi pie bojāto bērnu rotaļu laukuma konstrukciju nomaiņas ir uzsākti un pilnībā tos plānots pabeigt līdz jūlija beigām.
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »