Galerijas » Ziedu nolikšana pulkveža O. Kalpaka atdusas vietā.

Piemiņas pasākumi Brīvības cīņās kritušajam Latvijas Pirmās Neatkarīgās armijas Pulkvedim Oskaram Kalpakam, notiek visā Latvijā. Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds organizē neklātienes un klātienes konkursus jauniešiem ikgadu.. Zvaigznes dienā-6.janvārī, tiek atklāts atceres pasākumu cikls, kurš noslēdzas 6.martā, kad kādā no konkursa ciklā iesaistītajām mācību iestādēm skan NBS orķestra koncerts un tiek apbalvoti pasākuma cikla uzvarētāji kopvērtējumā.
Pasākuma cikls notiek Kalpaka dzimtajā- Madonas pusē.Zvaigznes dienā Kalpaka dzimtas mājās ''LIEPSALĀS'' tiek degta Ticības liesma DIEVAM.LATVIJAI.ZEMNIEKAM,KARAVĪRAM, tiek atklāts pasākumu cikls. Pasākuma cikla ietvaros skolēni tiekas ,lai spēcinātu savu fizisko un gara rūdījumu. Sacensībās piedalās 1.-4.kl., 5./6.kl. 7.-9.kl. un 10.-12.kl. skolēnu komandas.Skolēni, sagaidot LV- 100 gadi, aktīvi iesaistījās zīmējumu konkursā: '' Ar ko man iesākas Latvija'', Erudīcijas konkursā( Madonas Bērnu Jauniešu centrā),Veiklības stafetēs, dambretes turnīrā( Meirānu Kalpaka pamatskolā),Spēka un izturības sac,( Lubānas vidusskolā), Volejbola sac.( Madonas sporta skolā), Ierindas skatē( Madonas pilsētas 1.vsk.) .2.martā cikla noslēguma sacensības Ošupes pagasta Degumnieku pamatskolā, kas ilgus gadus ir kā bāzes skola Kalpaka piemiņas pasākumu organizēšanā šeit, Madonas pusē.Cikla noslēgumā( Degumniekos)_ Militarizētā stafete, Latvijas vēsture,Latviskā dzīvesziņa, Patriotiskā dziesma,Pirmā palīdzība, Zemnieks- Zemkopis, šie un arī iepriekš pieminētie konkursi ir izstrādāti, pateicoties skolotāju nesavtīgam darbam, Zemessardzes , Jaunsardzes , Latviešu Virsnieku Apvienības, pašvaldību un pašvaldībās iekļauto skolu atbalstam. Kopīgs darbs, lai audzinātu patriotiskus Latvijas valsts pilsoņus.
Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds izsaka pateicību NBS orķestrim par dalību piemiņas brīdī Kalpaka atdusas vietā Visagalā ( Lubānas novads), paldies par skanīgo koncertu, SIRSNĪGAJĀ noslēguma pasākumā,kad tika apbalvoti ''Kalpaka kauss'' uzvarētāji, šoreiz tas notika Latgales pusē- VARAKĻĀNU TAUTAS NAMĀ.(Jo pirms 100 gadiem Doma par Latvijas valsti dzima Latgales kongresā) Tā,savijot pagātnes atmiņu stāstus ar šodienas realitāti, skolu jaunieši tiek sagatavoti 100X 100 Labiem darbiem Latvijai... Pasākuma cikla ietvaros( 2.III.Degumnieku pamatskolā) skolēni veidoja LABA vēlējuma lādītes mūsu Karavīriem, tās adresātiem lūdzām nodot Zemessardzes komandieri A.Ozoliņu, kas bija šī pasākuma Goda viesis no NBS.
Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds Kalpaka atceres pasākuma organizatoru vārdā saka PALDIES NBS bijušajam komandierim R.Graubem par sniegto atbalstu,gādību, rūpēm, organizējot jaunatnes patriotiskos pasākumus ''Kalpaka kauss'' ,nometnes ''Kalpaka Liepsalas'', Karoga svētki un Talkas Kalpaka dzimtas mājās ''Liepsalās''.
Savukārt, NBS jaunajam komandierim L.Kalniņam Laba vēlējumi , stājoties jaunajā amatā.
Izmantojot izdevību, gribas akcentēt PALDIES  un , lai pavasara saulstaru apmirdzēts un sadzirdēts   Paldies tiem cilvēkiem un viņu tuviniekiem ,kuri reiz aizsāka Kalpaka atceres pasākumus , šeit Madonas pusē. Sirsnīgs PALDIES, visiem  , KAS šogad  AKTĪVI IESAISTĪJĀS atceres pasākuma cikla ORGANIZĒŠANĀ UN VADĪŠANĀ.
Ar cieņu, POKPF valdes locekle Edīte Zaube
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »