Aicinājums iesūtīt pieteikumus Madonas novada pašvaldības apbalvojumiem

iesūtīts: 2020.09.22 16:26
Madonas novadā ir skaista tradīcija – ik gadu apzināt, sveikt un godināt līdzcilvēkus par mūža ieguldījumu un sevišķiem nopelniem (vienreizējs izcils darbs vai ilgstoša un mērķtiecīga, panākumiem bagāta darbība) Madonas novada labā, tā izaugsmē un attīstībā, tāpēc Madonas novada pašvaldība izsludina pretendentu pieteikšanu 2020. gada augstākajiem apbalvojumiem.

Saskaņā ar nolikumu apbalvojumu var piešķirt Madonas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojošai fiziskai personai, atsevišķos gadījumos arī Madonas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojošai esošai juridiskai personai, personu grupai, kolektīvam vai organizācijai. Pretendentus apbalvojuma piešķiršanai ir tiesīga pieteikt pašvaldības domes pastāvīgā komiteja, pašvaldības domes deputāts, pašvaldības komisija, valsts vai pašvaldības iestāde, Madonas novadā dzīvojoša fiziska persona vai Madonas novadā reģistrēta juridiskā persona vai organizācija.

Pieteikumā būtiski norādīt:

  • par fizisku personu - vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju (arī tālr.nr.); dzīvesgaitas datus, nozīmīgāko darbu vai nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot attiecīgo personu;
  • par juridisku personu - nosaukumu, juridisko adresi, darbības virzienu, nozīmīgāko darbu vai nopelnu aprakstu, kontaktinformāciju, par kuriem ierosina apbalvot pretendentu.

Par sevišķiem nopelniem, mūža ieguldījumu Madonas novada izaugsmē un attīstībā, par ieguldījumu kultūras, sporta, izglītības un saimnieciskajās jomās, kā arī Madonas novada attīstībā kopumā, par nozīmīgu darba un dzīves jubileju, par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, pozitīva Madonas novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu Madonas novada pašvaldība piešķir trīs veidu apbalvojumus: Goda diplomu un goda zīmi, atzinības rakstu, pateicības rakstu.

Apbalvojuma piešķiršanu izvērtē Apbalvojumu piešķiršanas komisija.


Saskaņā ar nolikumu pieteikumi adresējami Madonas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisijai un iesniedzami personiski vai iesūtāmi pa pastu Madonas novada pašvaldībai Saieta laukumā 1, 101.kabinetā līdz š.g. 15. oktobrim.

Domes lēmums par apbalvojumu piešķiršanu desmit dienu laikā pēc tā pieņemšanas tiks publicēts pašvaldības mājas lapā un nākošajā informatīvā izdevuma "Madonas Novada Vēstnesis" numurā.

Apbalvotie tiks godināti pašvaldības organizētā apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā - š.g. 13. novembrī (ja to neliegs valstī noteiktie ierobežojumi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību). Sekojiet informācijai!


Informāciju sagatavoja: Ilze Riekstiņa

Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »