Madonas pilsētas vidusskolā noris rekonstrukcijas darbi

iesūtīts: 2020.07.29 09:17
Madonas novada pašvaldība izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanā un mācību vides uzlabošanā šogad turpina īstenot vairākas aktivitātes. Nozīmīgākās no tām – jau iesākto būvdarbu turpināšana Madonas Valsts ģimnāzijas ēkā, un šomēnes uzsāktie rekonstrukcijas darbi Madonas pilsētas vidusskolā.

Šā gada 26. jūnijā projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” ietvaros Madonas novada pašvaldība un SIA “Woltec” noslēdza līgumu par Madonas pilsētas vidusskolas sporta zāles korpusa atjaunošanu un piebūvēm mācību korpusiem (1. kārta) un ēdamzāles/aktu zāles korpusa atjaunošanu (2. kārta).

Būvdarbi tika uzsākti 7. jūlijā. Kā norāda Madonas novada pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Klinta Galeja, lai vienlaicīgi ar būvdarbiem izglītības iestādē varētu nodrošināt mācību procesu, vispirms paredzēts veikt 1. kārtas būvdarbus un pēc tās nodošanas ekspluatācijā darbus uzsākt 2. kārtā.

1. kārtas ietvaros paredzēts atjaunot sporta zāles korpusu - veikt telpu pārbūvi, izveidojot papildus divas ģērbtuves un sporta inventāra noliktavu, otrā stāva līmenī atjaunot trenažieru zāli, aerobikas zāli un sporta skolotāju istabu, nomainīt esošo koka sporta zāles segumu uz PVH segumu, izbūvēt LED apgaismojumu. Starp pirmo un otro korpusu un starp otro un trešo korpusu paredzēts izbūvēt telpas paplašinājumus un pārbūvēt ārējos inženiertīklus.

2. kārtas ietvaros pie esošā korpusa paredzēta divstāvīga piebūve un esošās ēdamzāles/aktu zāles pārbūve par multifunkcionālu zāli. Piebūves pirmajā stāvā paredzēts izbūvēt bibliotēku, lasītavu un metodisko kabinetu, otrajā stāvā - mūzikas kabinetu, vienlaicīgi izmantojamu kā koru telpu un konferenču zāli. Telpās paredzēts nomainīt grīdas segumus, izbūvēt LED apgaismojumu un pārbūvēt zāles skatuvi.

Darbu progresam diendienā līdzi seko Madonas pilsētas direktore Inese Strode, kas neslēpj, ka ilgi gaidījusi brīdi, kad skolā sāksies būvnieku radītā darba duna.

“Ēka, kurā šobrīd atrodas Madonas pilsētas vidusskola, aizvadītajā mācību gadā atzīmēja savas pastāvēšanas 50 gadu jubileju. Kapitālais remonts skolas ēkā nebija veikts jau ilgāku laiku, un tas bija jūtams ik uz soļa. Skolas inženiertehniskās komunikācijas bija novecojušas. Tās projekta ietvaros tiks atjaunotas un iegūsim gan modernu ventilācijas, gan apkures sistēmu, kā arī ergonomisku mācību vidi. Vienlaikus atrisināsim problēmu ar ēdamzāli/aktu zāli, kas kļūst par plaša pielietojuma telpu, kas tik ļoti līdz šim ir bijusi nepieciešama. Tiks pārbūvēta sporta zāle, kā arī iegūsim jaunas mācību un atpūtas telpas, kas tiks aprīkotas atbilstoši izmaiņām, kuras nes jaunais izglītības saturs un mācību pieejas,” ieguvumus, ko nesīs skolas rekonstrukcija, min Inese Strode.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs skaidro, ka sākotnēji visus trīs vidusskolas korpusus tika plānots atjaunot vienā būvniecības kārtā jau šovasar. Tas, ņemot vērā būvdarbu veikšanas ilgumu, kā arī procedūru, kas saistīta ar objekta nodošanu ekspluatācijā Būvniecības valsts kontroles birojam, pat teorētiski nebija iespējams, tādēļ projekta īstenošana sadalīta 6 kārtās. Šāds lēmums pieņemts, lai būvdarbi abās skolās notiktu secīgi – soli pa solim, kas izslēgtu risku, ka skolēni var palikt bez mācību telpām.

“Īstenojot projektu “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” iegūsim divas pilnībā renovētas skolas uz vairākiem gadu desmitiem paceļot izglītības līmeni Madonas pilsētā un novadā jaunā kvalitātē. Mūsu ieguvums būs laba mācību vide skolēniem un darba apstākļi – pedagogiem. Tās nav tikai atjaunotas vai no jauna uzbūvētas telpas – tās ir arī modernas informācijas tehnoloģiju iekārtas, kam atvēlēta liela daļa no projektā plānotā finansējuma, ergonomisks, mūsdienīgs mācību aprīkojums, ventilācijas sistēma, kā arī sporta zāles un laukumi, kurus ārpus mācību laika varēs izmantot arī citas sabiedrības grupas,” akcentē Agris Lungevičs. 

Šobrīd līgumi noslēgti un būvdarbi sākti 1. un 2. būvniecības kārtā. Līgumcena par abu kārtu būvdarbu izpildi ir 2 749 121,22 eiro. Būvdarbu izpildes termiņš ir 10 mēneši no būves vietas pieņemšanas dienas, kas tiek dalīts pa būvdarbu kārtām sekojoši: 4 mēneši 1. kārtas būvdarbu izpildei un 6 mēneši 2. kārtas būvdarbu izpildei. Būvprojekta autori ir SIA “Livland Group”, savukārt būvuzraudzību veic SIA “Būvrem”.

Vēl trīs kārtās (3., 4. un 5.) plānota vidusskolas mācību korpusu un savienojošo gaiteņu pārbūve, savukārt 6. kārtā plānota vidusskolas stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana, kā arī tribīņu būvniecība.

Informāciju sagatavoja: EGILS KAZAKEVIČS, Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists 

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »