Sakopj Karjera ezera teritoriju

iesūtīts: 2020.07.08 13:24
Karjera ezers jau gadu desmitiem ir bijusi vieta, kur madoniešiem meklēt patvērumu tveicīgās vasaras dienās. Plašāki plāni labiekārtot karjera ezera teritoriju līdz šim ir atdūrušies pret būtisku šķērsli – karjers un tā teritorija nav bijis pašvaldības īpašums, kas ir kavēji publiskā finansējuma ieguldīšanu labiekārtošanas darbos.

Šobrīd situācija ir mainījusies un pašvaldība jau tuvākajā laikā pārņems no AS “Latvijas valsts meži” teritoriju, kas ļaus īstenot tās attīstības ieceres, kas pašvaldībai jau vairāku gadu garumā ir bijušas attiecībā uz Karjera ezeru. Pašvaldība Karjera ezera teritorijas labiekārtošanai 2020. gada pamatbudžetā ieplānoja līdzekļus  20 000 eiro apmērā. Tik pat lielu summu Madonas novada pašvaldības domes deputāti, veicot grozījumu budžetā, atvēlēja papildu aktivitātēm, kuras vēl šogad ieplānots īstenot ezera teritorijā.    

Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris skaidro, ka ezera teritorijā sākusies peldvietas krasta sakārtošana. Pašvaldība ir pasūtījusi jaunas ģērbtuves, atkritumu urnas un zviļņus, kurus plānots uzstādīt vēl peldsezonas laikā. Iecerēta arī piknika vietu izbūve.

- Šogad veiksim tos darbus, kurus iegūstot pašvaldības īpašumā zemi, ar mūsu rīcībā pieejamo finansējumu, ir iespējams veikt, bet nākamgad jau plānoti lielāki labiekārtošanas darbi, kuriem gan būs jāizstrādā tehniskais projekts, - norāda Guntis Ķeveris.

Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas ainavu arhitekte Agnese Silupa min, ka pašlaik ezera teritorijā norisošie sakopšanas darbi ietver apauguma novākšanu, grants kalna izlīdzināšanu, pludmales zonas izveidi, izlīdzinot krasta zonu, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk pludmali izmantot.

- Paralēli šogad strādājam pie attīstības vīzijas, lai brīdī, kad teritorija būs pilnībā pašvaldības īpašumā, mēs varētu īstenot plašākas ar teritorijas attīstību saistītas aktivitātes, jo šī nebūs peldvieta, bet gan parks. Pašvaldības rīcībā jau ir plašs iedzīvotāju ideju apkopojums, par to kā karjera ezera teritorijai būtu jāizskatās un kādas aktīvās atpūtas iespējas jāpiedāvā. Varam ideju iesūtīšanas procesu aktualizēt un atkāroti, aptaujas formā, uzklausīt iedzīvotāju domas, jo iespējams gadu gaitā vēlmes ir mainījušās, - nepieciešamību izstrādāt attīstības vīziju visai karjera ezera teritorijai akcentē Agnese Silupa. 

Arī Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs uzver nepieciešamību iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties šīs vietas izveidē par tādu objektu, kuru būtu patīkami apmeklēt gan pašiem, gan atvest uz to novada viesus. Netrūkst pozitīvu paraugu arī privātai iniciatīvai, kā, piemēram, veikparka izveide, kas ļāvusi paplašināt Karjera ezera aktīvās atpūtas un rekreācijas piedāvājumu. Atbalsts labām iniciatīvām jāturpina arī, izstrādājot un īstenojot turpmāko vīziju par Karjera ezera teritorijas attīstību.

- Esam jau uzsākuši darbus pie teritorijas sakārtošanas, lai pēc iespējas ātrāk varētu Madonas pievārtē attīstīt vietu dažāda veida aktīvajai atpūtai, rekreācijai, atpūtai ģimenēm ar bērniem. Jau sperti pirmie soļi, taču šobrīd mums ir jāliek kopā galvas un jādomā, kā ilgtermiņā attīstīti ezera teritoriju, lai tā perspektīvā izveidotos par tūrisma galamērķi un vienu no Madonas attīstības simboliem, - norāda Agris Lungevičs.


Informāciju sagatavoja: Egils Kazakevičs

Madonas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »