Izsludināta pieteikšanās Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursam - 2020

iesūtīts: 2020.03.02 17:16
Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 17.02.2020. sēdes lēmumu Nr.73 (protokols Nr.4; 19.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursu - 2020.

Konkursa mērķi: veicināt mūžizglītības iespējas Madonas novadā.

Konkursa prioritātes:

  1. Sekmēt Madonas novada pašvaldības iedzīvotāju profesionālo kompetenču attīstību.
  2. Veicināt pieaugušo izglītības pieejamības novadā.
  3. Veicināt paaudžu sadarbību un kultūras mantojuma nodošanu.

Projekta iesniegšanas termiņš – 2020.gada 1.aprīlis, plkst.1600 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – Rezultāti tiks paziņoti rakstiski 2 nedēļu laikā no projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņa līdz 16.04.2020.

Projekta ieviešanas termiņš - no 05.05.2020. līdz 15.11.2020.


Nolikums
Veidlapa
‌Saturiskā atskaite
‌Finanšu atskaite

‌Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste 

Vivita Vecozola

64860071