PAŠVALDĪBA SKAIDRO 4. Ieviests jauns atbalsta pasākums uzņēmējiem.

iesūtīts: 2018.01.24 19:59
Madonas novada pašvaldība 2018.gadā ir ieviesusi jaunu atbalsta pasākumu uzņēmējiem - grantu konkursu “Sertifikācijas un standartu ieviešana uzņēmumā”.

Konkursa ietvaros tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Madonas novada uzņēmumu kvalitātes, vides, darba drošības, pārtikas drošības vai energopārvaldības sistēmas ieviešanas uzņēmumā audita pakalpojuma veikšanai un dokumentācijas sagatavošanai, tādējādi atbalstot sistēmu ieviešanu uzņēmumu darbības efektivizācijai un ilgtspējas nodrošināšanai.

Uz pašvaldības finansējumu šī konkursa ietvaros var pretendēt Madonas novada uzņēmumi, kas reģistrēti LR Uzņēmuma reģistrā ar juridisko adresi Madonas novadā un savu faktisko darbību veic Madonas novada teritorijā.

Maksimālā atbalsta intensitāte uzņēmuma iesniegtajam pieteikumam ir 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 1000. Uzņēmums konkursa kārtībā var saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu vienu reizi attiecīgā konkursa ietvaros.

Konkursa pieteikumā minētās aktivitātes īstenojamas 18 mēnešu laikā no līguma ar Pašvaldību noslēgšanas brīža vai no attiecināmo izmaksu rašanās brīža. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās ne agrāk par 2017. gada 1. janvāri.

Konkursa pieteikumus var iesniegt katru mēnesi, līdz kārtējā mēneša pēdējās darba dienas plkst.1600. Atbalsta saņemšanai 2018.gadā, konkursa pieteikumus var iesniegt līdz 2018.gada 30.novembrim.

Sīkāka informācija par konkursu pieejama:


Citi PAŠVALDĪBA SKAIDRO raksti.

Informāciju sagatavoja: Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītāja p.i. Ilze Vogina

Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »