Madonas Valsts ģimnāzija 2021. gadu sāk jaunā ēkā

iesūtīts: 2021.01.11 08:30
Madonas Valsts ģimnāzija un vienlaikus arī Madonas novada pašvaldība Jauno gadu ir sagaidījusi ar priecīgu notikumu - 2020. gada 28. decembrī ekspluatācijā pieņemta Madonas Valsts ģimnāzijas (MVĢ) jaunā ēka (Skolas iela 10, Madona).

Madonas novada pašvaldības projektu ieviešanas nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa, kas vadīja Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūvi neslēpj, ka MVĢ pārbūve ir bijis lielākais, finanšu ietilpīgākais projekts, kas īstenots Madonas novadā šajā ES fondu plānošanas periodā (2014. – 2020. gads).

Projekts tika īstenots četrās kārtās. Pirmajā kārtā veikta savienojošā korpusa paplašināšana, izveidojot divstāvīgu ēkas korpusu, ēkas 1. stāvā izveidojot ēdamzāli, ēdiena sadales telpas, telpu siltummezglam, atsevišķu ieejas mezglu, kāpņu telpas, gaiteņus. Lai nodrošinātu vides pieejamību šajā korpusā, tika izbūvēts lifts. Ēkas 2. stāvā izvietoti mācību kabineti.

Otrajā kārtā pagrabstāvā izveidotas garderobes ar 46 slēdzamiem apavu skapīšiem, sanitārie mezgli, trenažieru zāle, ģērbtuves, arhīva telpa, saimniecības palīgtelpas, kāpņu telpas un papildu evakuācijas izejas. 1. stāvā atjaunota sporta zāle, ģērbtuves un palīgtelpas, savukārt 2. stāvā izveidota mediju studija un sporta klase.

Trešajā kārtā pagrabstāvā izveidoti darbmācības, mājturības un tehnoloģiju kabineti, garderobe ar 126 slēdzamiem garderobes skapīšiem un tautas tērpu noliktavu. Korpusa 1. stāvā izbūvēta bibliotēka, lasītava, grāmatu glabātuve, dežuranta telpa, atjaunoti sanitārie mezgli un mācību kabineti. 2. stāvā izvietots skolas direktores kabinets, skolotāju istaba, atjaunots sanitārais mezgls, aktu zāle un mācību kabineti. 3. stāvā atjaunoti sanitārie mezgli un izveidotas mācību kabinetu telpas, savukārt ēkas 4. stāvā, kas līdz šim netika izmantots, izveidots mūzikas kabinets, vizuālās mākslas studija un izstāžu telpa. Izbūvējot kāpnes, pieejamāks kļuvis arī skolas skatu tornītis, no kura paveras skaista pilsētas panorāma. Lai nodrošinātu vides pieejamību šajā korpusā, tiks izbūvēts lifts.

Pēdējā – ceturtajā kārtā tika veikta skolas stadiona pārbūve, kuras ietvaros atjaunoja esošo stadionu, izveidojot trīs celiņu skrejceļu, četrus 100 m distances celiņus, skrejceļu, tāllēkšanas bedri, augstlēkšanas, šķēpmešanas un lodes grūšanas sektoru, skatītāju sēdvietas, futbola laukumu ar mākslīgo segumu, norobežojošu žogu apkārt stadiona teritorijai. Izveidots basketbola laukums ar jaunu gumijas plākšņu segumu un basketbola groziem, volejbola laukums ar smilšu segumu, āra trenažieru laukums ar gumijas plākšņu segumu, kas aprīkots ar mūsdienu prasībām atbilstošiem trenažieriem. Nojaukta esošā palīgēka, tās vietā uzstādot konteinertipa būvi sporta aprīkojuma uzglabāšanai. Veikta stadiona pieguļošās teritorijas apzaļumošana, celiņu izveidošana, apgaismojuma un videonovērošanas ierīkošana. Ceturtā kārta ekspluatācijā nodota ar atliktiem darbiem. Būvniekam stadionā vēl jāieklāj gumijas segums un mākslīgā futbola laukuma zāliena segums.

“Šobrīd, kad ēka nodota ekspluatācijā un, atskaitot dažus atliktos darbus ceturtajā kārtā, projekts ir noslēdzies, varu sajust gandarījumu un atvieglojumu, jo sākot darbu bija iekšējas bailes, vai neesmu sevi pārvērtējusi, un tik apjomīgu projektu, kas sadalīts četrās savstarpēji saistītās kārtās izdosies sekmīgi vadīt. Saņemot Būvniecības valsts kontroles biroja inspektoru, kas uzrauga 3. kategorijas būvju nodošanu ekspluatācijā, atzinumu, ka gan dokumenti un būve ir sakārtoti augstā kvalitātē un nav neviena aizrādījuma, sajūtas bija vienreizējas. Šis objekts nelīdzinājās nevienam citam, kurā biju strādājusi. Vēlos uzsvērt komandas darba nozīmi rezultāta sasniegšanā. Kaut arī darba procesā bija daudzas nianses, kuras projektējot nevarējām paredzēt, un tās atklājās vien būvniecības laikā, visām pusēm aktīvi iesaistoties, tika rasti labākie risinājumi.  Gan būvnieks SIA "Woltec", gan būvuzraugs SIA "Būvrem", gan autoruzraugs SIA "Ceturtais stils", gan skolas vadība un es kā projekta vadītāja darījām visu pēc labākās sirdsapziņas, lai objektu pabeigtu un paši būtu apmierināti ar darba rezultātu,” uz būvniecības gaitu atskatās Indra Kārkliņa.

Ņemot vērā ēkas vēsturisko un emocionālo nozīmi, atbildīgi veikta daudzu ēkas vēsturisko akcentu saglabāšana. Kur vien tas iespējams, saglabāti un atjaunoti ēkas oriģinālie interjera elementi, kā, piemēram, kāpņu margas. Pagrabstāvā saglabātas atsegtas mūrakmens sienas u.c. 

Kaut arī kopumā Covid-19 uz Latvijas iedzīvotāju dzīvēm un ekonomiku ir atstājis postošu ietekmi, skolas ēku pārbūvi tas neietekmēja.

“Pagājušā gada martā, saskaroties ar pirmo pandēmijas vilni, mums bija bažas, vai būvnieks varēs darbu turpināt, jo šāda tendence bija vērojama būvniecības jomā. Saņēmām apstiprinājumu, ka būvmateriālu pietiek un cilvēkresurss ir pieejams, lai darbs turpinātos. Rudenī, sākoties otrajam vilnim, jau bijām iegājuši finiša taisnē un vienīgais, kas iekavējās bija ceturtās kārtas būvdarbi, kuriem gan vairāk patraucēja laika apstākļi”, skaidro Indra Kārkliņa.

Skolas pārbūves periodā darbos aktīvi iesaistījās arī MVĢ direktore Vanda Maderniece, kura atzīst, ka skolas nodošana ekspluatācijā ir sengaidīts brīdis gan ģimnāzijas skolēniem, gan pedagogu kolektīvam.

“Līdzšinējie vairāk nekā pieci gadi nav bijuši viegli - sākot no lēmuma par projekta uzsākšanu, kas nozīmēja divu pilsētas vidusskolu apvienošanu un MVĢ pārcelšanos uz ēku Skolas ielā 10, līdz pat šim brīdim, kad organizējam pārcelšanos. Gandarījumu rada tas, ka ēkas pārbūves procesā tika ievērtēts skolas viedoklis. Daudzus piedāvājumus izvērtējām un pieņēmām kopīgi, rodot skolas vajadzībām atbilstošākos risinājumus - gan dizainiskus, gan praktiskus. Manuprāt, šī kopdarba rezultāts ir brīnišķīgs,“ arī Vanda Maderniece izceļ komandas darba nozīmi apjomīgā projekta īstenošanā.

Katrā pārbūvētās skolas telpas dizainā jūtami jauni akcenti. Interesanta nianse ir priekšmetu kabinetu krāsojums. Ņemot vērā to, ka skolotāju istabā katrs mācību priekšmets stundu sarakstā ir iekrāsots savā krāsā, šīs gadu gaitā iesakņojušās krāsas ir pārcēlušās arī uz mācību priekšmetu kabinetiem, kuru sienu krāsojumā tās izmantotas. Šobrīd MVĢ mācās 265 skolēni, taču pārbūvētās skolas telpas plānotas 350 skolēniem. MVĢ direktore norāda, ka dabaszinātņu kabineti, kas iekārtoti skolas piebūvē, paredzēti mazākam skolēnu skaitam klasēs, tādēļ ar laiku MVĢ plānots komplektēt skaitliski mazākas klases. Tiesa, ieguvumu mācību iestādei pārceļoties uz jaunajām telpām netrūks. Būtiskākā pārmaiņa ir tā, ka visu mācību procesu turpmāk būs iespējams organizēt vienuviet (agrāk tas notika pat sešos dažādos objektos). MVĢ beidzot būs savs sporta laukums, kurā varēs aizvadīt gan sporta stundas, gan rīkot sporta pasākumus novada izglītības iestāžu skolēniem.

Arī ēdināšanas bloks būs skolas ēkā, nevis ārpus tās. Pagaidām gan skola vēl tikai gada savus audzēkņus un Covid-19 pandēmija neļauj droši prognozēt, kad tie piepildīs gaiteņus un klašu telpas.

“Pārcelšanās process ir nedaudz nomācošs. Žēl, ka skolēniem nebija iespējas atvadīties no ēkas, kurā līdz šim mācījās. Dodoties brīvdienās, viņi nezināja, ka vecajā ēkā vairs nebūs lemts atgriezties – mācības būs jāatsāk jaunā ēkā, kuras atklāšanā ģimnāzisti ierobežojumu dēļ nevarēs piedalīties. Diemžēl, tā ir laika, kurā dzīvojam, iezīme”, akcentē MVĢ direktore, piebilstot, ka lai gan plašu atklāšanas ceremoniju rīkot nevarēs, janvāra nogalē, kad tiks atcelti ierobežojumi, plānota klusāka pārbūvētās ēkas atklāšana.

Jāatgādina, ka būvdarbi objektam “Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve” noritēja projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā", Ident. Nr. 8.1.2.0/17/I/017 ietvaros. Būvdarbu kopējās izmaksas: EUR 4 414 597, 23, t.sk. būvdarbu izmaksas EUR 4 333 376,70, būvuzraudzības izmaksas EUR 56 536,53, autoruzraudzības izmaksas 24 684,00.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Valsts budžeta dotācijas finansējums būvdarbiem EUR 1 539 656,06. Visas izmaksas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli.

Kopējā platība, kurā veikti pārbūves darbi - ēkai 4752,70 m2, stadionam 5 121,00 m2.

 Informāciju sagatavoja: Egils Kazakevičs, Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

 

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »