Turpinās darbs pie Karjera ezera teritorijas attīstības

iesūtīts: 2020.11.20 11:08
Madonas iedzīvotāji pamanīja, ka šogad Karjera ezera teritorijā, pēc ilgāka pārtraukuma, norisinājās labiekārtošanas darbi. Plašāki plāni sakārtot Karjera ezera teritoriju līdz šim ir atdūrās pret būtisku šķērsli – karjers un tā teritorija nav bijis pašvaldības īpašums, kas ir kavējis publiskā finansējuma ieguldīšanu labiekārtošanas darbos. Šobrīd situācija ir mainījusies un pašvaldība sāk īstenot tās Karjera ezera attīstības ieceres, kas tai jau vairāku gadu garumā ir bijušas.

“Būtisks pilsētas teritorijas attīstības priekšnoteikums ir sakārtotas, funkcionālas un videi draudzīgas publiskās infrastruktūras attīstība, kas veido pievilcīgu dzīves vidi, veicina iedzīvotāju labklājību un komfortu un piesaista tūristus.

Viens no šādiem funkcionāli nozīmīgiem sporta un atpūtas objektiem ir Karjera ezers, tāpēc esam uzsākuši darbu pie ezera teritorijas rekreācijas infrastruktūras attīstības plāna īstenošanas - teritorijas labiekārtošanas iedzīvotāju un pilsētas viesu atpūtai pie ūdens un dabā. Teritorijai ir augsts potenciāls ģimenēm un bērniem draudzīgas publiskās atpūtas un sporta infrastruktūras attīstībai, izveidojot aktīvās atpūtas, t.sk. daudzveidīgu sporta aktivitāšu, labiekārtotas pludmales, dabas taku, brīvā laika pavadīšanas (ūdenssporta, makšķerēšanas) un zaļās zonas,” par pašvaldības plāniem attiecībā uz teritorijas attīstību stāsta Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Ilze Vogina.

Oktobrī SIA "Auron group", pēc Madonas novada pašvaldības pasūtījuma, veica Karjera ezera apsekošanu. Tās ietvaros tika veikta ūdenstilpnes gultnes reljefa skenēšana un dziļumu noteikšana, kā arī ūdenslīdēji apsekoja ezera krasta līnijas faktisko stāvokli. Iegūtie dati tiek izmantoti projektēšanā ezera piekrastes funkcionālo zonu definēšanai.

Madonas novada pašvaldība arī ir noslēgusi līgumu ar SIA "ALPS ainavu darbnīca" par būvprojekta minimālā sastāvā “Karjera ezera teritorijas labiekārtošana - dabas un atpūtas parka izveide” izstrādi.

“Saskaņā ar uzdevumiem, kurus izvirzījām projektētājam projektēšanas uzdevumā, ūdensmalās jāparedz brīva piekļuve ūdenim. Jāveic dažāda tipa un līmeņa krastmalu labiekārtošana, lai veidotu daudzveidīgu un interesantu publisko ārtelpu ar skatupunktiem un laukumiem dažādos līmeņos. Būtiski paredzēt arī infrastruktūru krasta sasniegšanai no ūdensobjekta (piem. nelielas piestātnes peldlīdzekļiem),” min Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas ainavu arhitekte Agnese Silupa.

Projektētājiem saskaņā ar projektēšanas uzdevumu jāizstrādā kompozicionālais risinājums dažādu vecuma grupu iedzīvotāju ikdienas un aktīvajai atpūtai un jāparedz galvenie, sekundārie gājēju ceļi (t. sk. pārvietošanās iespēja skrituļotājiem, velosipēdistiem), pastaigu loki, bērnu rotaļu laukumi (t. sk. ūdens rotaļu elementi), sporta laukumu/fizisko aktivitāšu zonas, zonas ģimeņu aktivitātēm, piknika zonas, makšķernieku zonas. Projektējot teritoriju, nepieciešams nodrošināt vides pieejamības prasības un paredzēt apkalpes transporta piekļuvi teritorijā.

Jāparedz arī pagaidu stacionāro būvju novietni teritorijā (piem. zona/s nomas punktu, tirdzniecības paviljonu, āra kafejnīcu izvietošanai) un jāprojektē auto stāvvietas/ stāvlaukumus.

“Projektēšanas gaitā izstrādājama vienota apgaismojuma koncepcija un jāparedz nepieciešamo labiekārtojuma elementu izvietojums un dizaina priekšlikumi (t.sk. vienota dizaina informatīvo stendu, norāžu/zīmju tīklojumu visā teritorijā, publiskās tualetes kabīnes, pārģērbšanās kabīnes, soli, zviļņi, atkritumu urnas, velosipēdu novietnes u.c.). Labiekārtojuma elementiem jābūt laikmetīgiem un jāiekļaujas vides kontekstā. Apstādījumu izveidei teritorijā pielietojami Latvijas klimatam atbilstoši un publiskām teritorijām piemēroti augi, kas neprasa komplicētu kopšanu. Kā arī nepieciešams paredzēt pieslēguma vietas šo apstādījumu laistīšanai,” norāda Agnese Silupa.

Plānots, ka  būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde noslēgsies  2021. gada sākumā. Plašākus būvniecības un labiekārtošanas darbus Karjera ezera teritorijā plānots uzsākt 2021. gada vasarā.  

Informāciju sagatavoja: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļa 

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »