2019./2020.gada sezonas Madonas novada atklātā basketbola čempionāta

iesūtīts: 2019.12.09 13:39

Madonas novada pašvaldības sporta darba organizators:  /M.Gailums/            

Čempionāta  galvenais tiesnesis:  /A.Beķeris/

Mērķis:

~ Veicināt veselīgu dzīvesveidu Madonas un apkārtējo novadu iedzīvotāju vidū;

~ Popularizēt basketbolu iedzīvotāju vidū;

~ Noskaidrot stiprākās komandas.

Vieta un laiks:

~ 2019./20.gada sezonas čempionāts norisināsies sabraukumu veidā Cesvaines, Barkavas skolu sporta zālēs un Madonas pilsētas sporta centrā no 2019.gada decembra līdz 2020.gada marta mēnesim.

Vadība:

~ Sacensības organizē BK Madona sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību un Madonas BJSS, turnīra galvenais tiesnesis Agnis Beķeris.

~ Kontaktpersona par sacensību norisi: Agnis Beķeris, mob.tālr.  26001142  e-pasta adrese: agnisbekeris@inbox.lv

Dalībnieki:

~ Čempionāts tiek organizēts 6 komandām.

~Čempionātā piedalās iedzīvotāji, kas pārzina basketbola spēles elementus un sacensību noteikumus. Čempionātā var piedalīties Madonas novada, kā arī citu novadu komandas. Visas čempionāta spēles tiesā sacensību organizatoru sastādīta tiesnešu brigāde, priekšsacīkstēs-  tiesneši/spēlētāji no citām sabraukuma komandām.

~ Katrs spēlētājs, parakstoties uz pieteikuma veidlapas, ar savu parakstu apliecina to, ka viņa veselības stāvoklis ir atbilstošs šim turnīram, kā arī pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli.

~ Katra komanda, pēc saviem ieskatiem, nodrošina sev medicīnisko aprūpi spēles laikā.

 Čempionāta norise :

~ Spēles notiek saskaņā ar FIBA oficiālajiem noteikumiem un čempionāta nolikumu. Spēles laiks priekšsacīkstēs 4x8 minūtes, sākoties izslēgšanas spēlēm 4x10 minūtes.

~ Katrai komandai jābūt gatavai uzņemt sabraukumu čempionāta galvenā tiesneša noteiktajā (vēlamajā) laikā.

~ Komandas savā starpā izspēlē divu apļa turnīru ( 1.,2.,3.kārta-21.decembris, 4.,5.,2.apļa 1.kārta - 28.decembris, 2.apļa 2., 3.,4. kārta - 4.janvāris, 2.apļa 5.kārta un „play-off” (1.v.-6.v., 2.v.-5.v.,3.v.-4.v.–.... februāris, Fināli- 2.v.-3.v.; 1.v.-2.v., 3.v.-1.v. – ... marts).

~ „play- off”  līdz vienai uzvarai, kur tiekas 1.v.-6.v., 2.v.-5.v., 3.v.-4.v.

~ Komandai par neierašanos uz spēli tiek piešķirts zaudējums 0:20, bet par savlaicīgu nepaziņošanu ( 48 h pirms spēles) –komanda tiek diskvalificēta no čempionāta.

~ Priekšsacīkstēs spēles laiks 4x8 minūtes, sākoties izslēgšanas spēlēm 4x10 minūtes.

~ Finālā  martā tiekas 3 labākās komandas.

~ Par uzvaru komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu – 1 punktu, bet par neierašanos uz spēli – 0 punktus. Šādā gadījumā komandai, kas nav ieradusies, tiek piešķirts tehniskais zaudējums (0:20).

 ~ Ja spēles pamatlaiks beidzas ar neizšķirtu rezultātu, tad tiek izspēlēts 5 minūšu spēles pagarinājums (papildlaiks).

~ Pie vienāda punktu skaita divām komandām augstāku vietu ieņem komanda, kura uzvarējusi savstarpējā spēlē. Trīs un vairāku komandu vienādu punktu skaita gadījumā vieta tiek noteikta pēc iegūto un zaudēto punktu starpības savstarpējas spēlēs, vai pēc iegūto un zaudēto punktu starpības visās spēlēs.

Sodi:

1. Par saņemtu diskvalificējošo piezīmi spēlētājs tiek diskvalificēts uz vienu spēli.

2.Komandas atbild par savu spēlētāju uzvedību 30 (trīsdesmit) minūtes līdz spēlei, spēles laikā un 30 (trīsdesmit) minūtes pēc spēles. Sankcijas par komandas un spēlētāja disciplinārajiem pārkāpumiem pieņem turnīra galvenais tiesnesis un notikušās spēles tiesnešu komisija.

3. Par izraisītu kautiņu  spēlētājam tiek piemērota diskvalifikācija uz 3 spēlēm. Pēc katra šāda gadījuma sodus izvērtē komisija , kurā piedalās galvenais tiesnesis, čempionāta organizators un abu iesaistīto komandu kapteiņi.

Apbalvošana:

~ Čempionāta noslēgumā 1.- 3. vietu ieguvušās komandas saņem kausus, bet komandu dalībnieki – medaļas. Sacensību rīkotājiem ir tiesības piešķirt īpašas balvas.

Finanses:

~ Par sacensību veiksmīgu norisi katrai komandai tiek noteikta dalības maksa EUR 150,- ( simts  piecdesmit eiro), jauniešu komandām līdz 18.g.v. – EUR 75,- (septiņdesmit pieci eiro).

     Summa jāiemaksā “BK Madona” kontā reģ.nr. 40008203331
konts: LV21UNLA0050020159498 ar norādi – dalības maksa Madonas novada atklātajā čempionātā basketbolā 2019./2020.g.sezonā. Dalības maksa jāveic līdz 2019.gada 20.decembrim, vai skaidrā naudā sacensību galvenajam tiesnesim stundu līdz komandas pirmās spēles sākumam.

~ Gadījumā, ja šāds maksājums netiek veikts- komandai tiek piešķirts zaudējums 0:20.

Informācija un pieteikumi:

~ Vārdiskos pieteikumus (pielikus Nr.1) jāsūta agnisbekeris@inbox.lv .

Pirmās spēles paredzētas 21.decembrī plkst.11.00. Komandā drīkst pieteikt 11 spēlētājus un 1 treneri. Katrs sacensību dalībnieks drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu.

~ Katrā komandā čempionāta dalības pieteikumā drīkst pieteikt 11 spēlētājus un 1 treneri, kas sasnieguši 16 gadus vecumu (un vecākus).

~ Spēlētājiem jābūt vienādos sporta tērpos ar labi saredzamiem numuriem. Zem sporta tērpiem drīkst vilkt T kreklus, kas pieskaņoti spēļu formai.

~ Komandas aizpildītu pieteikuma veidlapu (1. pielikums) iesniedz uz Čempionāta pirmo spēli.

~ Komandu, kas iekļuvusi čempionāta izslēgšanas turnīra fāzē un turpina cīņu par medaļām drīkst pārstāvēt komandas dalībnieks, kas ir aizvadījis vismaz 1 spēli pamatturnīrā. (Atsevišķus gadījumus izskatīs sacensību galvenais tiesnesis).

~ Sacensības finansē un atbalsta:   

Madonas novada pašvaldība un BK Madona.

GRAFIKS

‌TABULA
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »