Komunālie pakalpojumi Pilsētas maršuti Veselības aprūpe
Izglītība e-pakalpojumi Jauniešiem

Madonas novada pašvaldība izsludina...

uz BĒRZAUNES un VESTIENAS PAGASTA PĀRVALŽU vadītāju amata...

Madona kļuvusi par Jauniešu galvaspilsētu - 2018...

12. augustā Liepājā, koncertzāles “Lielais Dzintars” stāvlaukumā Liepājas pašvaldība sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju...

Paziņojums par divstāvu dzīvojamās ēkas un palīgēku Valdemāra bulvārī 12, Madonā pārdošanu nojaukšanai

Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 37.panta pirmo daļu, Madonas novada pašvaldība par brīvu cenu – EUR 300,00 (trīs simti euro) pārdod nojaukšanai divstāvu dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 7001 001 1354 001), palīgēku (kadastra apzīmējums 7001 001 1354 002) un palīgēku (bez kadastra apzīmējuma), kas atrodas Valdemāra bulvārī 12, Madonā, Madonas novadā.
iesūtīts: 17.08.2017lasīt tālāk »

Veselības veicināšanas nometne bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem “SPĒKAVOTS”

Nometne tiek organizēta projekta ietvaros, kas īstenots Eiropas savienības fondu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.
iesūtīts: 15.08.2017lasīt tālāk »

Informācija par konkursu

uz valdes locekļa amatu SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Madonas novads ir viens no uzņēmuma dalībniekiem, Madonā, Augu ielā 29A ir atkritumu škirošanas-pārkraušanas stacija.
iesūtīts: 11.08.2017lasīt tālāk »

MNJD aicina uz apmācībām "Kopā varam kalnus gāzt"

Daudziem labā atmiņā palikušas Madonas novada jauniešu domes rīkotās apmācības "KOšā MAndarīna DAiva". Turpinot aizsākto tradīciju, no 17. līdz 19. augustam tiek organizētas apmācības novada jauniešiem "Kopā varam kalnus gāzt" Madonas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā "KUBS".
iesūtīts: 08.08.2017lasīt tālāk »

Paziņojums par Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2018. – 2024.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanu

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr.403 " Par Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018-2024.gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (domes sēdes protokols Nr.17, 69.p.) ir nodota publiskai apspriešanai Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018-2024.gadam pirmās redakcija.
iesūtīts: 08.08.2017lasīt tālāk »

Pagājusi jauniešu vasaras nometne "Prieks kopā būt"

Vasarā vairums jauniešu aktīvi apmeklē nometnes. Arī Madonas novada pusaudžiem tika piedāvāta iespēja piedalīties atpūtas un piedzīvojumu nometnē „Prieks kopā būt”, kuru organizēja Bērnu un jauniešu apvienība „Rīts” sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību.
iesūtīts: 28.07.2017lasīt tālāk »

Informatīvs seminārs par dabas skaitīšanu

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību 1.augustā plkst. 11.00 Madonas novada pašvaldībā (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 3.stāvā) aicina uz bezmaksas informatīvo semināru par biotopu inventarizāciju, kas tiek veikta projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros. Paredzamais semināra ilgums – līdz divām stundām. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
iesūtīts: 28.07.2017lasīt tālāk »

Vidzeme – ainavu dārgumiem bagātākais reģions Latvijā; saņemti 333 pieteikumi

Ir noslēgusies skaistāko Vidzemes ainavu pieteikšana Latvijas ainavu dārgumu krātuvei, un saņemto pieteikumu skaits apliecina – Vidzemē netrūkst vietu, ar kurām lepoties. No 928 pieteiktajām Latvijas ainavām 333 pieteikumi saņemti tieši Vidzemes plānošanas reģionā (salīdzinājumam, 193 pieteikumi iesniegti Latgales reģionā, 139 – Zemgales reģionā, 133 – Rīgas reģionā, 130 – Kurzemes reģionā).
iesūtīts: 25.07.2017lasīt tālāk »

Tiek īstenoti Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas projekti tautas tērpu piegādei

LEADER pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros Madonas novada pašvaldībā ir apstiprināti un sākti īstenot 13 tautas tērpu piegādes projekti, kuros Lauku atbalsta dienesta finansējums sastāda 70 % un Madonas novada pašvaldības finansējums 30 % no kopējām izmaksām.
iesūtīts: 20.07.2017lasīt tālāk »

Madonieši dodas pieredzes apmaiņas vizītē uz Rēzeknes novadu

Madonas novada pašvaldība, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Izglītības un Zinātnes ministrijas 2017. gada Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros īsteno projektu “Plāni iet? Plāni nāk!”. Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir izstrādāt Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2018. – 2024. gadam. Lai to izdarītu pēc iespējas kvalitatīvāk, tiek ņemta vērā citu Latvijas novadu pieredze. 18. jūlijā, projekta ietvaros, Madonas novada jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, pašvaldības speciālisti, novada jauniešu domes aktīvisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji apmeklēja Rēzeknes novadu.
iesūtīts: 19.07.2017lasīt tālāk »

Ieskaties Kālezera dzīlēs!

Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību un biedrību "Kāla ezera padome" tiks realizēts Zivju fonda atbalstīts projekts Kāla ezera zivju resursu izpētē. Izpēti veiks Vides risinājumu institūta speciālisti Matīsa Žagara vadībā.
iesūtīts: 15.07.2017lasīt tālāk »
Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »