Mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2019./2020. mācību gadā

iesūtīts: 2019.09.23 15:02
Mācību priekšmetu olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenču un citu konkursu norises grafiks 2019./2020. mācību gadā. Statistika par 2018./2019.mācību gadā notikušajām olimpiādēm pieejama sadaļā "Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu arhīvs"

Mācību priekšmetsKlase 2. posms (novadu apvienībā) 2.posma rezultāti 3. posms (valstī)3. posma rezultāti 
Angļu valodas valsts 49.olimpiāde
10.-12. 29.10.2019.REZULTĀTII kārta 06.12.2019.
UZAICINĀTIE

Konkurss "Vārdnīcu erudīts"
7.-9.  30.10.2019.REZULTĀTI - -
 Vācu valodas valsts 50.olimpiāde
 10.-12.14.11.2019.REZULTĀTIno novadu apvienības
uz 3.posmu
nav uzaicināto
-
 Krievu valodas valsts 23.olimpiāde
9.-12.  26.11.2019.REZULTĀTI  
 Bioloģijas valsts 42.olimpiāde
 • NORISES KĀRTĪBA
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 14.11.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 21.11.)
 9.-12.28.11.2018. REZULTĀTI22.01.-24.01.2020.
UZAICINĀTIE

 Vēstures valsts 26.olimpiāde
9. un 10.-12.13.12.2019.
 Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) atlases 1.kārta
 • NORISES KĀRTĪBA
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 02.12.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 09.12.) 
9.-10. 16.12.2019.    
 Filozofijas valsts 6.olimpiāde
 11.-12.08.01.2020.
Latviešu valodas un literatūras valsts 46.olimpiāde
8.-9. 13.01.2020.
Informātikas (programmēšanas) valsts 33.olimpiāde
 • NORISES KĀRTĪBA
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 09.01.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 14.01.)
 14.01.2020.    
Fizikas valsts 70.olimpiāde
 • NORISES KĀRTĪBA
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 08.01.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 13.01.)
9.-12. 17.01.2020.
Latviešu valodas un literatūras valsts 46.olimpiāde
 • NORISES KĀRTĪBA
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 13.01.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 20.01.) 
11.-12. 27.01.2020.
Ekonomikas valsts 21.olimpiāde
 • NORISES KĀRTĪBA
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 15.01.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 22.01.) 
10.-12. 29.01.2020.
Matemātikas valsts 70.olimpiāde
9.-12. 31.01.2020.
Ķīmijas valsts 61.olimpiāde
 • NORISES KĀRTĪBA
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 21.01.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 28.01.) 
 9.-12.04.02.2020.
 Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiāde
 • NORISES KĀRTĪBA
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 30.01.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 06.02.) 
10.-12.  13.02.2020.   
Matemātikas 70.olimpiāde
5.-8. 14.02.2020.
Ģeogrāfijas olimpiāde komandām
 • NOLIKUMS
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 13.02.2019.)
8. 20.02.2020.  27.03.2020.
(Amatas pamatskolā
Ieriķu novadā) 
 
 Vācu valodas olimpiāde
 8. 24.02.2020.
Latvijas Skolēnu 44.zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference
 • NOLIKUMS
 • VADLĪNIJAS (izstrādei un vērtēšanai)
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 01.02.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 21.02.) 
9.-12. 28.02.2020.
03.04.-04.04.2020.
(uz valsts ZPD konferenci izvirzīti skolēni,
kas reģionālajā konferencē kopvērtējumā 

ieguvuši 80 vai vairāk punktu - skat. REZULTĀTUS)