Zivju krājumu papildināšana Sāvienas ezerā
 
 

Projekta īstenošanas termiņš

09.2010. – 11.2010.

Projekta nosaukums

Zivju krājumu papildināšana Sāvienas ezerā

Projekta specifiskais mērķis

Papildināt vērtīgo zivju krājumus

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

  • Papildināt zivju krājumus Sāvienas ezerā.

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas: 2 657,55 Ls

Projekta ieviešanas gaita

Projekts realizēts