Jautā pašvaldībai

 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
konkurss Labais 22.03.2018 08:40
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU 2018. GADA PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS 3.7. Pašvaldības līdzfinansējumu […]nepiešķir: 3.7.7. biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju īstenotiem projektiem; - kā to saprast? Kam tad piešķir?
Valda Kļaviņa Madonas novada domes deputāte, NVO projektu vērtēšanas komisijas locekle. 22.03.2018 15:28
Projektu konkursā atbilstoši nolikuma punktam 3.7.7., Madonas novada pašvaldība nepiešķir līdzfinansējumu projektiem, kas ir īstenoti no citiem finanšu avotiem (piemēram Lauku atbalsta dienests, Valsts Kultūrka[…]pitāla fonds u.c.) kā arī projektiem, kas ir īstenoti iepriekšējā kalendāra gada ietvaros līdz konkursā noteiktā termiņa iesniegšanas datumam. Projekta konkursa nolikumā ir norādīta arī konkrēta speciālista kontaktinformācija- Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa, kontaktinformācija: tālr. 29324572, e-pasts: indra.karklina@madona.lv, kas neskaidrību gadījumos ir gatava konsultēt jautājumos, kas saistās ar projektu konkursa noteikumiem.
Labdien Degumniekos 11.03.2018 17:54
Labdien.vai musu pagastam ir .Madonas novada fondiem LEADER projeti.Cik lieli lidzekli ir apguti.??K[…]adi ir darbi paredzeti sogat paveit ,jaunaja gada ?
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 12.03.2018 10:54
Ar LEADER programmas atbalstu 2017. gadā Ošupes pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam tika sagādāti jauni tautas tērpi, LEADER finansējums 6465.19 euro. Tika atbalstīts biedrības KONTAKTLIGZDA pr[…]ojekts par atklātās slidotavas izveidi Degumniekos, LEADER finansējums 12600.00 euro. 2018. gadā Pašvaldība startēs projektā par Degumnieku lidlauka darbības uzsākšanu. Projekta apstiprināšanas gadījumā LEADER finansējums būs 70000.00 euro.
zuzanna liegā 08.03.2018 20:02
Labdien! Paldies, ka Madonā ir tik jauka vieta kā Smeceres sils, kur var sportot Madonas iedzīvotāji[…] kā arī viesi. Patiešām lepnums, ka te tiek organizētas starptautiskas sacensības! Jautājums ir par veco tiltu jeb tuneli, kas atrodas netālu no šautuves, un kas ir kritiskā stāvoklī un bojā skatu. Vai ir kāda doma, kāpēc ar to nekas netiek darīts, vai arī to plānots atjaunot? Un diezgan amizanti, ka to rotā plakāts "Madonas novads".
Gunārs Ikaunieks Sporta un atpūtas bāzes "Smeceres sils" vadītājs 14.03.2018 10:31
Labdien! Paldies par jautājumu. Šovasar plānota šautuves rekonstrukcija un starta finiša laukuma pārbūve, kuras laikā arī tiks nojaukts vecais tilts.
iedzīvotājis Ošupes pagasta pārvalde 08.03.2018 11:32
Labdien, vai varētu rast iespēju pie atbilstošiem laika apstākļiem nolīdzināt - nogreiderēt Degumnie[…]kos Celtniku ielas zemes ceļa daļu, kas iet uz skunisiem ? Paldies! Sogat tiks lapitas bedres,pie degumnieki pietras ar ir bedres vajaga aizlapit??
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 08.03.2018 14:40
Celtnieku ielas planēšanu nāksies atlikt līdz brīdim, kad būs beidzies sasalums. Ja līdz pavasarim vēl uzkritīs sniegs, tad tāpat kā līdz šim tas tiks notīrīts arī šajā posmā. Bedrītes asfaltā plānojam remontēt[…] pēc sasaluma beigām, tad tās būs labāk redzamas.
Vilis Antons 03.03.2018 18:37
Labdien. Kāpēc no Mētrienas uz Atašienas pusi netiek tīrīts un kaisīts ceļš.???
Andris Dzenovskis Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs 13.03.2018 19:46
Labdien ! Autoceļš Mētriena - Atašiene tiek tīrīts no sniega Madonas novada robežās. Autoceļš Mētriena - Atašiene ir C klases autoceļš, to nav paredzēts kaisīt. (kritiskos brīžos tas tiek nokaisīts).
Mārīte Spāre. 20.02.2018 10:05
Sakiet lūdzu, kādi pasākumi ir ieplānoti Madonas sporta hallē jūnija mēnesī piektdienās un sestdienā[…]s. Varbūt var var šeit nopublicēt tikai jūnija mēnesi . Paldies jau iepriekš.
Jānis Irbe Madonas BJSS un Madonas pilsētas sporta centra direktora vietnieks 20.02.2018 11:11
Madonas pilsētas sporta centrā uz doto brīdi jūnija mēnesī paredzēts Madonas Valsts ģimnāzijas izlaidums (8.jūnijā un 15.jūnijā).
SNIEDZINS Lazdona 14.02.2018 19:21
Kur gan paliek mani uzdotie jautajumi Lazdonas pagasta parvaldei? 1.Ka tas nakas,ka netika izsludin[…]ata vakance uz vakanto darbu pamatskola-saimnieciskais vaditajs.Cik zinu,ari tur ir neskaidribas-radu busanas. 2.Kadel tiek pagasta darbos iesaistiti vieni un tie pasi cilveki?Varbut jadod ari citiem.
Jānis Rieksts Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājs 15.02.2018 17:47
Labdien! Atbildot uz Lazdonas iedzīvotāju Antoņinas M un Sniedziņa uzdotajiem jautājumiem paskaidroju, ka ar 2018.gada 1. janvāri, saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Lazdonas pamatskolas direkt[…]ora vietnieka saimnieciskajā darbā štata vieta ir likvidēta . Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Riekstam m.t. 29481694
Imants Slišāns 13.02.2018 17:38
Labdien! Vai novadā šogad ir plānotas sacensības šahā? Kāpēc šaha spēle pēdējos gados ir gandrīz p[…]ilnībā apsīkusi?
Māris Gailums Sporta darba organizators 14.02.2018 10:52
Labdien. 2018.gadā pašlaik nav plānotas sacensības šahā. 2014.gadā notika Madonas novada atklātais čempionāts šahā pieaugušajiem, kurā piedalījās 5 dalībnieki. Sakarā ar mazo dalībnieku skaitu tika nolemts pārt[…]raukt šaha čempionātu organizēšanu. Arī jaunatnes vidū šahs nav starp populārākajiem galda spēļu sporta veidiem, līdz ar to jaunie šahisti nepapildina esošo spēlētāju skaitu. Ar šaha spēles apmācību var nodarboties Madonas pilsētas vidusskolā, kur pie interešu izglītības ir šaha pulciņš. Ja nepieciešams plašāks skaidrojums vai ir idejas par šaha spēles attīstību un popularizēšanu Madonas novadā, zvaniet:29478365 – Māris Gailums
Jāņa mamma 13.02.2018 15:03
Madonas izglītības nodaļas vad. S. Seržānei . 12.kl. audzinātāja informēja vecākus par to, kad Madon[…]as pilsētas vid. izlaidums mūsu skolniekiem ir paredzēts 8. jūnijā 15 .00 Vai tiešām dienu trūkst ??? Ne visi vecāki tiek darba dienā un vēl 15.00 uz izlaidumu !!! Lūdzam rast iespēju pārskatīt šo jautājumu .
Solvita Seržāne Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja 19.02.2018 17:07
Šogad 12.klašu izlaidumu laiks sakrīt ar Madonas pilsētas svētkiem un 9.jūnijā tiek organizēts pašdarbības kolektīvu koncerts un gājiens, tādēļ tika ierosināts izlaidumus nerīkot sestdien, 9.jūnijā, jo pašdarbī[…]bas kolektīvos dejo un dzied skolēni, t.sk. absolventi. Piekrītu, vidusskolas izlaiduma laiks plkst.15.00 var radīt neērtības, bet iespējas to mainīt arī nav lielas, jo gan vidusskolas, gan ģimnāzijas izlaiduma vieta ir Madonas sporta centrs.
Lāsma Ozoliņa 05.02.2018 17:08
Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājam A.Mūrmanim. Kādā veidā par Īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītā[…]ju tika apstiprināta Linda Ūdre-Rizga?
Artis Mūrmanis Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 08.02.2018 11:23
Labdien, Lāsma! Kalsnavas pagasta pārvaldē ar 2018.gada 1. janvāri ir izveidota Nekustāmā īpašuma uzturēšanas nodaļa. Līdz nodaļas izveidošanas sākumam Linda Ūdre-Rizga strādāja par Kalsnavas pamatskolas dir[…]ektores vietnieci saimnieciskajā darbā, kur viņas darba pienākumos bija skolas saimnieciskās darbības uzturēšana. Tā kā Kalsnavas pamatskola ir lielākā pašvaldības iestāde pagastā, un L.Ūdre-Rizga savu darbu veica labi, viņai tika piedāvāts nodaļas vadītājas amats, jo funkcionāli darba veids neatšķiras no iepriekšējās darba vietas, tikai paplašinājās darba apjoms.
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »