Jautā pašvaldībai

 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Solvita no Madonas 02.06.2017 11:00
Labdien, Vai būtu iespējams salabot ietves bruģi pie Rudzona, jo vakar nokritu tieši šajā vietā. Pr[…]oams, nekādas sekas nebija, bet, ja kāds vec aks cilvēks kritīs, tad sekas var būt smagākas.
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 02.06.2017 12:18
Paldies par informāciju, vieta tiks apsekota un vajadzības gadījumā tiks salabota.
Kādu laiku dzīvoju Madonas novadā 01.06.2017 22:41
2. vai ir iespēja saistošajos noteikumos aizliegt pilsētā piemērm zāģēt malku, pļaut zāli brīvdienās[…]. nava normāli ka to dara jau no 6.30 rītā brīvdienās. manai ģimenei ir tiesības uz atpūtu šajā laikā.
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 02.06.2017 12:21
Labdien, pēc pilsētas saistošajiem noteikumiem no 22.00-7.00 nedrīkst trokšņot.
Kādu laiku dzīvoju Madonas novadā 01.06.2017 22:35
Paldies par to, kas paveikts. Bet: 1. Regulāri braucu pa Raiņa ielu. Lietus laikā ūdens nenotek str[…]aumēs uz malām, bet plūst pa visu ceļu, tādēļ gribotnegribot nākas apšļakstīt gājējus, arī braucot lēnām. Vai plānojat klāt nākamo kārtu un tad labot asfalta slīpumu, lai lietus ūdens notek pa malām?
Edgars Gailums ceļu būvinženieris - projektu vadītājs 22.06.2017 15:11
Ūdens no autoceļa vai ielas brauktuves virsmas tiek novadīts ar šķērskrituma un garenkrituma palīdzību grāvjos, teknēs vai lietus ūdens uztvērējakās. Saskaņā ar Latvijas valsts standartu prasībām asfaltbetona b[…]rauktuves šķērskritums ir 2,5%, kas Raiņa ielai ir nodrošināts. Garenkritums lielā posmā Raiņa ielai ir 5,0%. Ņemot vērā to, ka Raiņa ielas garenkritums ir lielāks nekā šķērskritums, tad stipra un ilgstoša lietus rezultātā lietus ūdens uzreiz nenotek uz brauktuves malu. Veidojot brauktuvi ar stipri lielāku šķērskritumu ziemas periodos ir iespējama transportlīdzekļu sānslīde, kas palielina ceļu satiksmes negadījumu rašanās risku. Raiņa ielai šobrīd segums ir labā stāvoklī, tāpēc tuvākajos gados nav paredzēta šīs ielas seguma atjaunošana.
Madonas jaunā Ģimene 01.06.2017 18:16
Labdien!Sakiet lūdzu,kad Madonā būs kaut viens mūsdienīgs bērnu rotaļu laukums? Šķiet,ka šajā pilsēt[…]ā par jaunajām ģimenēm netiek domàts vispār...un šķiet,ka nevienā pirmsvēlēšanu programmā šis jautājums arī netiek apspriests.Loti žēl, ka tas ir tik mazsvarīgi un tā tiek domāts (nedomāts) par mūsu nākotni...
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 02.06.2017 12:24
Sveicināti, mūsdienīgi rotaļu laukumi ir skvērā pie mūzikas skolas, Rīgas ielā, Raiņa ielā, Jaunlazdonā. Šobrīd ir izsludināts iepirkums vērienīga rotaļu laukuma izveidei priežu kalnā un upes ielā.
jevgenija kačanova 31.05.2017 22:17
Jautājums...- Vai Madonā uz Jāņiem, madonas estrādē būs kāda balle? Ja nē, tad kapēc?
Ilze Šulce Madonas pilsētas Kultūras nama direktore 06.06.2017 17:08
Tā kā Madonas novadā ir daudz Līgo pasākumu un, lai būtu iespēja apmeklēt pasākumus arī citos pagastos, jau trešo gadu Madonā tiek svinēts Saulgriežu vakars. Aicinām 22.jūnijā pie Madonas kultūras nama skvērā u[…]z Saulgriežu svinēšanu un lustēšanu kopā ar folkgrupu "Luca".
Velta Bērziņa 30.05.2017 10:05
Labdien, Vēlējos noskaidrot, kas notiek ar Kāla ezeru!? Skaists ezers, bet apkārtne briesmīga (v[…]ismaz publiskā peldvieta, kura ir pieejama ikvienam vestienietim, gan tūristiem). Kas sagaida aizbraucor uz turieni? Lūk, zāle nepļauta, izslējusies gandrīz jau līdz ceļgaliem, kurmis čakli visu uzracis, atkritumi mētājas, jo nav, kur tos izmest, iebraucamais ceļš tāds, ka transportlīdzekli bez riepām var atstāt, par pārģērbšanās kabīnīti nemaz nerunāt, jo tādas nav... Internetā pieejama informācija, ka parakstīts līgums, ka biedrība "Kāla ezera padome" ieguvusi tiesības apsaimniekot šo teritoriju uz 30 gadiem. Ko nozīmē apsaimniekošana? Nekā nedarīšana, vai tomēr šai biedrībai būtu pienākums sakopt šo teritoriju un to uzturēt?
02.06.2017 12:26
Sveicināti, ezers ir nodots apsaimniekošanai Biedrībai "Kāla ezera padome" šādu jautājumu sakarā lūgums sazināties ar viņiem: Valdes priekšsēdētājs: Ivars Majors, tālr.29263709 Valdes locekļi: Maija Ārente, tā[…]lr.26136920, Ligita Bogdanova, tālr.29227504
Helēna no Rūpniecības ielas 27.05.2017 12:58
Es nāku no Madonas, Vidzemes pērles - saka Baiba broka. Bet vai tā ir? Tā Vidzemes pērle ir apputēju[…]si un apsūbējusi. Slotu neredzējušie trotuāri, laukumi, ielu nobrauktuves, ielu malas pilnas ar smiltīm, cigarešu izsmēķiem un citiem atkritumiem. Arī zaļajā zonā tā pati aina. Kādreiz jaukā Poruka iela pārvērtusies par iebraucamo vietu ar vienmēr nekopto un aizaugušo puķu dobi skaistās bijušās bibliotēkas ēkas priekšā, neravētām koku apdobēm un smiltīm smiltīm... Pilsētā būšot piemineklis Gailim. Ko viņš darīs? Drīz "mosties agri, Madona" vietā būs jādzied "dusi saldi, Madona". Tā varētu turpināt un turpināt. Bet vai to kāds dzirdēs?
Ilze Riekstiņa sabiedrisko attiecību speciāliste 21.06.2017 13:52
Paldies, Jūsu pārdomas ir saņemtas.
Ksenija Ozole 21.05.2017 09:37
25.07.2016.Edīte Miķelsone teica, ka ir ideja uzstādīt saules pulksteni Madonas bibliotekas laukumā.[…] Cik gadus jau šī ideja nedarbojas! Pirms gada jau kāds iedzīvotājs piedāvāja piebērt ar zemi šo baseinu un iestādīt puķes! Pavasaris ir klāt! Istādiet beidzot puķes! Jūs vēl arvien ticat idejai par pulksteni? Es - nē.
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 23.05.2017 15:06
Labdien. Jā šī ideja par saules pulksteni ir jau vairākus gadus iestrēgusi pašvaldības attīstības plānā, jo nav lieka finansējuma šīs idejas realizēšanai. Tas nav lēts pasākums un tāpēc pašvaldības attīstīb[…]as nodaļas speciālisti nepārtraukti meklējuši projektu iespējas. Pēc neatlaidīga darba izskatā, ka panākumi būs veiksmīgi un mēs varēsim nostartēt projektā, kurā varētu iegūt finansējumu saules pulksteņa izbūvei pie Madonas bibliotēkas. Ja tas neizdosies tad noteikti, ka tur būs jāizveido skaita puķu dobe.
Egļu ielas iedzīvotāja 19.05.2017 23:21
Rudens pusē notika aktīvas debates par jauno kapu izveidi Madonā un par žoga ierīkošanu ap tagad jau[…] esošiem jaunajiem kapiem.Solījumi bija kapus iežogot ar sētu vai valni, vai dzīvžogu. Solījumi bija darbu uzsākt pavasarī. Nu jau maija mēnesis tūlīt beigsies, bet no darbiem nav ne vēsts... Laikam domniekiem svarīgākas lietas kārtojamas, būs par kapu labiekārtošanu piemirsuši...
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 24.05.2017 15:27
Labdien. Visas lietas, kas saistītas ar Madonas pilsētas kapu labiekārtošanu lēnām, bet virzās uz priekšu. Uz šodienu ir izstrādāts skiču projekts Madonas pilsētas kapiem. Nākamais solis būs publiskā apspriešan[…]a, kur tiks uzklausīts iedzīvotāju viedoklis. Un tad tiks izstrādāts tehniskais projekts lai varētu veikt esošo kapu labiekārtošanu un jauno kapu izveidošanu. Jebkādus darbus šodien veikt būtu ekonomiski nelietderīgi, jo projektējot kaut kas varētu mainīties. Tuvākajā laikā arī Madonas mājas lapā visiem apskatei būs pieejams apskatei Madonas pilsētas kapu skiču projekts.
Laila Medina 13.05.2017 16:28
Labdien. Kadēļ Ķeveris Guntis,nav informēts par to kádā stávolī atrodas Jaunlazdona,kádi tur celiń[…]i,mana meita šoduen jau 3reizi brauciot ar riteni nokrīt un ĺoti sasitas. Nevaru vairs to izturet. Protams saprotu ķevera kungs tur pat netàlu dzīvo privátmájá ar savu "kundzi" . Kur ir bërnu drošība??
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 23.05.2017 15:06
Labdien. Saistībā par Jaunlazdonas daudzdzīvokļu māju iekšpagalma trotuāru stāvokli pašvaldībā jautājums ir skatīts vairākkārtīgi un ir bijis kopīgs plāns ar māju apsaimniekotājiem šos trotuārus sakārtot, bet […]ir viss ir apstājies pie tā kad vai nu nav kopīpašnieku mājas kopsapulces vienošanās. Otra problemātika šinī situācijā ir tā, ka visas daudzdzīvokļu mājas Jaunlazdonā atrodas uz privātās zemes, kur šī iemesla dēļ nevar realizēt projektus un būvdarbus bez zemes īpašnieka piekrišanas. Bija arī izstrādāts bērnu rotaļu laukuma projekts kuru mēs nevarējām realizēt tikai tāpēc, ka nevarējām dabūt zemes īpašnieku piekrišanu. Otra lieta ir Ziedu ielas gājēju celiņš. Šajai ielai šogad tika izstrādāts tehniskais projekts kuru pašvaldībai vajadzētu uzsākt 2 gadu laikā. Šajā projektā arī ir iekšā gājēju celiņa rekonstrukcija.
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »