Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Jānis no Madonas 13.09.2017 16:46
Labdien, prieks, ka tiek būvēts ceļš uz sporta bāzi "Smeceres sils", bet vai būvniekiem, vai pašai b[…]āzei nebūtu jāuzstāda informatīvās ceļazīmes un jānodrošina piekļuve bāzei, lai nemaldinātu braucējus.
Gunārs Ikaunieks Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” vadītājs 14.09.2017 09:24
Šobrīd notiek autoceļa "Madonas apvedceļš - Maztrules" un pievedceļa uz sporta un atpūtas bāzi "Smeceres sils" Lazdonas pagastā, Madonas novadā pārbūve. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā ir būvdarbu veicēja[…] atbildība, tāpat būvdarbu veicējam ir jānodrošina piekļuve sporta un atpūtas bāzei "Smeceres sils" un piekļūšana privātīpašumiem. Lai paātrinātu būvdarbu gaitu, brīžiem nepieciešams slēgt autoceļu. Šajā laikā tiek nodrošināts apvedceļš caur sporta un atpūtas bāzes "Smeceres sils" trasi. Turpmāk tiks pievērsta pastiprināta uzmanība, lai objektā tiktu uzstādītas atbilstošas ceļa zīmes, kas informētu autobraucējus un tie netiktu maldināti.
Osupes pagasta parvaldei 12.09.2017 23:17
Labdien.Ludzu veikt apgaismojuma parbadi Zvidzienas iela kur jau labu laiku nedeg. 2. Dienas ceru no[…]versis bojajumus.
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 13.09.2017 13:00
Paldies, pārbaudīsim!
Edgars Kaplers 06.09.2017 21:26
Latvijā mazās pašvaldības arvien biežāk būvē peldbaseinus novadu centros. Iepriekš jau rakstījāt, ka[…] Madonā pieejami privātie baseini. Piedodiet, bet tie ir tikai relaksācijas nolūkiem, ieguvums iedzīvotāju veselībai - 0. Madonā nepieciešams 25m slēgta tipa peldbaseins, treneri, lai cilvēki ieguldītu savā veselībā. Vai tas maz ir iekļauts pašvaldības attīstības plānā?
Nauris Volkovs Attīstības nodaļas vadītājs 07.09.2017 10:03
Labdien, peldbaseins ir iekļauts attīstības plānā. Attīstības plāns: http://www.madona.lv/lat/box/files/PlanosanasDokumenti/ap_attistibas_programma.pdf
Līga irbe 05.09.2017 15:32
Labdien! Vai Jūs varētu paskaidrot, kāpēc pēkšņi ir jājauc nost Madonai unikālas ēkas Valdemāra bul[…]vārī 12? Nojaukt ir visvienkāršāk...varbūt tomēr IR vērts tās saglabāt nākošajām paaudzēm...Vai ir kāds plāns šai vietai?
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 06.09.2017 14:39
Ēka Valdemāra bulvārī 12 ir avārijas stāvoklī, ir saņemts būvekspertīzes slēdziens, kur norādīts, kā māja ir jānojauc, jo ir bojāti pamati. Teritorija ir paredzēta Madonas pilsētas vidusskolas sporta laukuma […]attīstībai.
Bērnu vecāki 29.08.2017 12:23
Kad tiks atjaunots interešu izglītības programmas saraksts šim mācību gadam?
Sarmīte Jansone Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājas vietniece 31.08.2017 11:17
Labdien! 2017./2018.mācību gadā Madonas Bērnu un jauniešu centrā īstenojamo interešu izglītības programmu saraksts tiks ievietots Madonas novada pašvaldības mājas lapā līdz 01.09.2017. Ar novada vispārēj[…]ās izglītības iestādēs- skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs- piedāvāto interešu izglītības programmu sarakstu iespējams iepazīties katrā izglītības iestādē, kā arī konkrētās skolas vai pirmsskolas izglītības iestādes mājas lapā, sadaļā Izglītība. Informācija tiks aktualizēta līdz 01.09.2017. Vēlam, lai ikvienam bērnam vai jaunietim izdodas atrast sev atbilstošāko interešu izglītības programmu un darboties ar prieku!
Vecāks no Biksēres 24.08.2017 14:00
Labdien! Atbildē ko saņēmu par Biksēres jauniešu centru, saprotu, ka jauniešu lietu speciālists tur[…] ir tikai, lai pieskatītu telpas nevis darbotos ar bērniem un jauniešiem. Uzskatu, ka lai gūtu pašiniciatīvu attiecīgajam darbiniekiem šī darboties griba ir jāstimulē un jāpiedāvā arī dažādi varianti bērniem, nevis tikai jāgaida piedāvājumi no bērniem. Varbūt ir iespējams piesaistīt pieredzējušāku speciālistu-konsultantu, lai veicinātu aktīvāku centra darbību un interesi pagasta bērnos? Gribētos, lai šajā centrā beidzot kaut kas notiek!
Krista Vorslava Sarkaņu pagasta jaunatnes lietu speciāliste 24.08.2017 16:55
Darbinieks ikdienā centrā uzturas kopā ar jauniešiem, gan iesaistoties kopīgās aktivitātēs, piemēram, kopīgi tiek spēlētas galda spēles, kā arī darbinieks palīdz jauniešiem darboties radošajā darbnīcā un iesais[…]tās lielākajā daļā aktivitāšu kopā ar jauniešiem. Protams, pamatā darbiniekam ir jādarbojas ar jaunākajiem centra apmeklētājiem, jo tie prasa krietni lielāku uzmanību un rūpes. Pagasta bērniem ikdienā tiek piedāvāts radošo darbnīcu stūris, kur jaunieši ikdienu izpaužas radoši, gan zīmējot, krāsojot un gleznojot, šos darbus centra telpās arī var apskatīt, jo ir izveidota darbu izstāde. Tāpat centra jaunieši ir ļoti radoši un izpausties griboši, jaunajiem censoņiem tiek sniegta iespēja veidot pašiem savus pasākumus, kur darbinieks iesaistās gan ar idejām, gan arī palīdzību - kopīgi tiek veidoti pasākuma plāni, mēģinājumu grafiki un rakstīts pasākuma scenārijs, lai jaunietim būtu iespēja izprast, cik daudz darba ir jāiegulda, lai pasākums tiktu novests līdz finālam. Kā jau iepriekš ir minēts, jaunieši izrāda pašiniciatīvu un ļoti bieži iesaka idejas, bet tikpat bieži šīs idejas tiek noliktas kādā centra plauktā, jo jaunieši gaida, ka darbinieks izdarīs visu viņu vietā. Ir arī jāņem vērā, ka šobrīd liela daļa jauniešu ir tajā vecumā, ka tos nekas neinteresē un ir ļoti grūti uzminēt viņu vēlmes, jo uz katru ideju atbilde ir „Jā būtu forši, bet es nepiedalīšos, bet skatīšos” Jaunieši nevēlas nedz publiski uzstāties, nedz arī iesaistīties aktivitātēs. Kā arī liela daļa pagasta bērnu un jauniešu ir ļoti noslogoti citos ārpusskolas pulciņos un aktivitātēs, kas nozīmē, ka papildus aktivitātes centrā tiem ir apgrūtinājums, ko jaunieši paši arī atdzīst. Jāatzīmē tas, ka ļoti bieži idejas rodas spontāni – visi tiek sasaukti uz teātra improvizācijas izrādi, dziesmām vai dejām, kā arī pārģērbšanās šoviem, vai seju apgleznošanas darbnīcām. Darbinieks ikdienā ļoti ieklausās jauniešos un to vēlmēs, tādēļ ir izveidots, gan teātra atribūtikas stūris, gan mākslas stūrītis, vai vienkārši atpūtas stūris. Šīs vasaras izskaņā centra jaunieši tiks iesaistīti radošo darbnīcu maratonā, kur veidosim skolai nepieciešamus aksesuārus, kā arī vasaras brīvlaika izskaņā centra jaunietes priecēs ar pašu veidotu pasākumu, kur skatītāji tiks pirecēti gan ar teatrāliem priekšnesumiem un citiem atraktīviem un interesantiem priekšnesumiem. Centrs nedarbojas uz āru, proti, jaunieši centra telpā izpaužas gan radoši, gan arī mazliet pasīvāk, šobrīd ir izveidojusies viena liela centra jauniešu ģimene, centra telpas ļoti bieži tiek sauktas par mājām un vietu, bez kuras jaunieši vairs nevarētu iedomāties Biksēres ciemu. Arī pie centra vadītājas jaunieši vēršas, gan pēc padoma, gan arī atbalsta un ļoti bieži uztic savus noslēpumus, kas norāda, ka jaunieši multifunkcionālajā centrā „Logs” jūtas ļoti labi un droši. To arī pierāda tas, ka ikdienu centru apmeklē vidēji no 12 līdz 18 jauniešiem. Liels paldies par viedokļiem! Šie komentāri tiks ņemti vērā un centrā viss turpinās notikt un ar lielāku atdevi un darboties degsmi notiks vēl vairāk! Turpmāk vecāki tiek aicināti ierosinājumus un idejas centra darbībai, sniegt rakstot uz sarkanujauniesi@gmail.com vai zvanot 25716054 - Krista un kopīgiem spēkiem mēģināsim rast risinājumus.
Mārīte Politere 24.08.2017 09:05
Labdien,man jautājums Madonas pašvaldibai. VAI MADONĀ IR VAJADZĪGAS SPĒĻU ZĀLES? Cik nojaušu tad top[…] vēl viena . Varbūt pašvaldībai vajadzētu padomāt par to lai mūsu pilsēta būtu tīra no spēļu zālēm.
Juridiskā nodaļa 29.08.2017 15:21
Ja jautājums skar jaunas spēļu zāles Saules ielā 14, Madonā atvēršanas pamatotību/likumību, paskaidrojam, ka 2012.gadā septembra un novembra pašvaldības Domes sēdē tika skatīts jautājums par atļauju spēļu zāle[…]s atvēršanai Saules ielā 14, Madonā. Dome izskatot azartspēļu organizētāja iesniegumu un izvērtējot Azartspēļu un izložu likumā noteiktos azartspēļu organizēšanas ierobežojumus, un pamatojoties uz lēmumā minētajiem apstākļiem, secināja, ka nekustamais īpašums minētajā adresē ir atzīstams par atbilstošu spēļu zāles atvēršanai un azartspēļu organizēšanai un ņemot vērā, ka azartspēļu organizētājs ir ievērojis visus likumā tam noteiktos priekšnosacījumus, lai saņemtu atļauju spēļu zāles atvēršanai, ir secinājusi, ka nepastāv šķēršļi, kas nepieļauj atļaujas azartspēļu organizēšanai izsniegšanu, līdz ar to nav pamata atteikumam izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai minētajā adresē.
Marija Aplociņa 22.08.2017 11:29
Labdien! Vai būs publisks konkurss uz vakanci novada attīstības nodaļas vadītāja vietu?
Dāvis Veckalniņš Sabiedrisko attiecību speciālists 23.08.2017 12:56
Šobrīd Nodaļas vadītājs ir Nauris Volkovs un viņš turpinās veikt savus pienākumus vadot attīstības nodaļu.
Līga Saulone 20.08.2017 20:02
sveiki! Gribēju paintresēties vai pareizāk pasūdzēties ka vismaz jau mēnesi regulāri (gandriz katr[…]u vakaru) apmeram pēc 23 Raiņa ielas, Daugavas ielas apkārtnē ir jūtama dedzinātas plasmasas smaka (pieļaujam tiek dedzināti atgritumi), šķiet tas tiek darīts vakaros lai cilvēki to it kā nejustu, šo 7dien iespējams spiedīgā gaisa un bezvēja dēl šī smaka bija jūtama pat vēl pusdienlaikā..varbūt vēl kāds to ir piefiksējis? kas rada šo kaitējumu..jo sadzīt pēdas ir grūti kapēc kas tāds ir sācies un bojā Madonas svaigo gaisu
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 24.08.2017 13:39
Paldies par informāciju, tā tiks nodota Madonas kārtībniekiem.
Labdien Osupes pagasts parvalde 18.08.2017 21:28
Sveiki.kad bus jaunas ielu norades ,Degumniekos , Ozola iela ari Livanu iela ,ceriba ka bus sogat ??
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 23.08.2017 12:51
Norāde uz Līvānu ielu tiks uzstādīta. Uz Ozolu ielu norādes nebūs , jo tādas ielas Degumniekos vienkārši nav.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »