Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Artūrs, Māris, Tekla Vidzemnieki 20.01.2020 14:58
Kas notiek Biksērē pie katlu mājas? Vai pagasta pārvalde labiekārto Biksēres apkārtni? Varbūt privāt[…]persona izmanto pagasta zemi, lai nokrautu savu peronīgo mantu? Lūdzu ašu reakciju.
Andrejs Jankovskis Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītāja p.i. 21.01.2020 16:06
Pie katlu mājas ir novietotas privātpersonai piederošās mantas. Pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs A.Jankovskis telefonsarunā privātpersonu brīdināja, ka pagasta zeme ir jāatbrīvo pusotra mēneša laikā. Pa[…]r Biksēres apkārtnes labiekārtošanu sniegt sekojošu informāciju, ka atbilstoši laika apstākļiem apkārtne tiek kopta – konkrēti, kopts Biksēres parks, regulāri tiek uzlasīti atkritumi Biksēres centrā un tās apkārtnē (pieturas, Biksēres avotiņš, peldvieta pie dīķa u.c.), šobrīd iespēju un finanšu robežās tiek pielabotas Biksēres centrā uz ceļiem radušās bedres. Ir labiekārtots Biksērē bērnu laukumiņš. Paldies rakstītājiem par aizrādījumu un pagasta pārvalde būs pateicīga, ka, tuvojoties Lielajai Talkai, būs lielāks atbalsts labiekārtošanā no Biksēres iedzīvotājiem. Būsim pateicīgi par Jūsu ierosinājumiem vai kādām idejām centra labiekārtošanā un ne tikai Biksēres centra, bet visa pagasta teritorijā.
Labdien Degumniekos 19.01.2020 20:00
Par algotu sabiedrisko darbu veikšanu. Labdien, gribētu uzzināt kas atbild par algotu sabiedrisko da[…]rbu veicējiem pagastos. Mans un citu iedzīvotāju novērojums ir, ka viņi atnāk uz darbu 2 stundas kaut ko padara vai pat tikai nosēž šīs stundas un dodas mājās. Vai tiešām par 200,00 eiro tomēr vajadzētu strādāt? Varbūt var veikt kontroli par šo darbinieku darbu un darba laiku?Degumniekos aizaudzis viss ar krumiem kas vinus cirtis ara, Celtnieku iela un Skunu iela Lidz lidakanam ,,,
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 20.01.2020 16:51
Algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji tiek nodarbināti saskaņā ar noslēgto līgumu, atbilstoši laika apstākļiem un veicamo darbu raksturam. Ceļmalu apaugumu jau vairākus gadus pļaujam mehanizēti atbilstoši tā[…] atjaunošanās intensitātei. Detalizētāku informāciju par šiem un citiem Jums interesējošiem jautājumiem var saņemt pagasta pārvaldē pie īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājas Anitas Ikaunieces.
Ilze Bērziņa 16.01.2020 12:54
Labdien! Interesē, kāpēc Madonas muzejā ilgstoši tiek pieņemti darbinieki bez konkursa uz vakancēm […]izsludināšanas? Varbūt es arī gribu un varu strādāt savā muzejā! Cik zinu, tās ir jau 7 vakances divu gadu laikā!!!!
Līvija Zepa Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore 22.01.2020 14:34
Labdien! 2019.gadā jūnijā muzejs izsludināja pieteikšanos uz restauratora amatu un jūlijā uz kultūrvēstures nodaļas vadītāja amatu. Paziņojumi par vakancēm tika ievietoti muzeja un novada mājas lapās, muzeja s[…]ociālajos tīklos /Facebook/, kā arī ievietots nodarbinātības dienesta vakancēs. Muzejā tika izveidotas pretendentu vērtēšanas komisijas, uzklausīti visi pretendenti. Darbs tika piedāvāts vakancei atbilstošākajiem pretendentiem. Muzeja speciālistu darbības jomā ietilpst Latvijas un novada vēstures pārzināšana un pētniecība, izstāžu un ekspozīciju veidošana, darbs ar Nacionālo muzeju krājumu kopkatalogu, priekšmetu ievadīšana un zinātnisko aprakstu sagatavošana, publikāciju, prezentāciju, referātu, pasākumu, muzejpedagoģisko programmu sagatavošana, konsultāciju sniegšana, ekskursiju vadīšana muzejā un novadā, un daudzi citi jautājumi, atbilstoši Muzeju likumā noteiktajām funkcijām. Iespēja strādāt muzejā ir jebkuram, piesakoties uz izsludināto vakanci.
Skolēna Mamma 14.01.2020 12:20
Labdien!Lūgums pašvaldības policijai kādu rītu un vakaru padežūrēt pie bērnudārza Kastanītis!Ir vecā[…]ki kuri neievēro ceļu zīmes,un novieto savas automašīnas tur,kur to aizliedz ceļa zīmes.Arī Madonas namsaimnieka mašīna nevar savākt miskasti no bērnudārza teritorijas,jo traucē mašīnas...Paldies!
Ilze Riekstiņa sabiedrisko attiecību speciāliste 22.01.2020 14:35
Labdien! Informācija tika nodota Madonas novada pašvaldības kārtībniekiem, arī Valsts policijai. Ceram uz situācijas uzlabojumu.
Gunārs Ušča 10.01.2020 18:06
Izdariet, lūdzu, tā, lai portālā veb kameras no pilsētām, man nebūtu kauns - nopērciet normālu kamer[…]u, lai nav tā melnbaltā fotogrāfija bez asuma. Paldies.
Ilze Riekstiņa sabiedrisko attiecību speciāliste 12.01.2020 10:52
Labdien! Lūdzu miniet precīzi un konkrēti - par kuru kameru, kuru vietu, kurā portālā Jūs runājiet?
Līga Līga 07.01.2020 11:43
Par algotu sabiedrisko darbu veikšanu. Labdien, gribētu uzzināt kas atbild par algotu sabiedrisko d[…]arbu veicējiem pagastos. Mans un citu iedzīvotāju novērojums ir, ka viņi atnāk uz darbu 2 stundas kaut ko padara vai pat tikai nosēž šīs stundas un dodas mājās. Vai tiešām par 200,00 eiro tomēr vajadzētu strādāt? Varbūt var veikt kontroli par šo darbinieku darbu un darba laiku?
Ilze Riekstiņa sabiedrisko attiecību speciāliste 12.01.2020 13:45
Labdien! Lūgums minēt precīzi to pagastu, par kuru jeb kurā Jums ir šie novērojumi.
Līga Broka 09.12.2019 14:47
Madonas novada domei: Kāpēc pašvaldības dome novembra un šā mēneša sākumā nav nodrošinājusi Mārci[…]enas pagasta iedzīvotājiem bāriņtiesas pieejamību?
Inga Lediņa Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 10.12.2019 17:37
Madonas novada bāriņtiesa nodrošināja apmeklētāju pieņemšanu Mārcienas pagastā novembrī un decembra sākumā. Apmeklētāju pieņemšanas notika Jaunā ielā 1, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, 6., 20. un […]27. novembrī un 4. decembrī.
Līga Broka 09.12.2019 14:39
Madonas novada domei: 1. Kāpēc publiski nav pieejams Bāriņtiesas pārskats par darbu 2018. un 2019[…]. gadā? (Pieejams ir par 2017. un par 2016.gadu)
Inga Lediņa Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 10.12.2019 17:35
Pārskats par bāriņtiesas darbu par 2019.gadu vēl nav sastādīts, jo vēl turpinās darbs 2019.gadā. Pārskats par darbu 2019.gadā tiks sastādīts 2020.gada sākumā. Pārskats par bāriņtiesas darbu 2018.gadā ir iekļaut[…]s Madonas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata 85.lapā un ar to var iepazīties pašvaldības mājas lapā.
Līga Broka 09.12.2019 14:33
Madonas novada domei: 1. Kāpēc atbilstoši normatīvajiem aktiem savlaicīgi ar 01.10.2019. nav izstr[…]ādāts un apstiprināts Madonas novada bāriņtiesas nolikums? ( Publiski norādīts, ka Madonas novada pašvaldības BĀRIŅTIESAS DIENESTA NOLIKUMAM TIEK IZSTRĀDĀTI GROZĪJUMI.
Inga Lediņa Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 10.12.2019 17:36
Notiek darbs pie bāriņtiesas nolikuma aktualizēšanas. 2006.gada Ministru kabineta noteikumos Nr.1037 3.punktā noteikts, ka bāriņtiesas nolikumā paredz bāriņtiesas organizatorisko struktūru, apmeklētāju pieņemša[…]nas laiku, kā arī kārtību, kāda administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem. Madonas novada bāriņtiesā no 2019.gada 1.oktobra ir veiktas izmaiņas struktūrā, kā arī kļuva vakanta viena bāriņtiesas locekļa vieta. Šobrīd darbu uzsākuši visi bāriņtiesas locekļi, saskaņoti apmeklētāju pieņemšanas laiki, izstrādāts projekts bāriņtiesas nolikumam, kurš jāapspriež domes komitejā un jāapstiprina domes sēdē.
Arturs Arturs 04.12.2019 22:19
Sveiki velreiz! Korektais manis uzdotais jaut.,ir konkreti par inzieri Sia Madonas Siltums..Andri T[…]recaku.. jauutajums sekojos: Kada sakariba Trecaks darba masinu lieto Savam privatajam dZives vajadzibam? Ir pieradijumi-vaig-nosuutisu! Vins un vina berni ari izbraukumos dodaas, bet nejau par savu degvielu.. ar siltuma firmas karti virsi... Otrs jaut: ka vins var but inzenieris, ja nesaprot neko, paradat man ludzu kadu vina tehnisko darbibu... un tresais- Itka vajadzetu inspekcijai uz siltumu auzbraukt jo tur...metinatajs draugs trecakam..katru dienu dzer darba! Ka var vins metinat majam trubas alko reibuma? Tur siltuma vaig pusi jaunus stradniekus! Jo piemeram manam pazinam sametinaja nepareizi un bij probl, vien vard Sakot cery mikelsons manu sacito sadzirdes! Ja cilveks nelektu augstak par degunu ..tad Es klusetu! Paldies!
Ivars Grandāns SIA "Madonas Siltums" valdes loceklis 17.12.2019 09:43
SIA “Madonas Siltums” darba autotransports tiek izmantots tikai darba vajadzībām. No A.Trečaka ir pieprasīts paskaidrojums. SIA “Madonas Siltums” ir pieņēmis zināšanai Jūsu sniegto informāciju.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »