Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Liezēres māmiņas 20.04.2018 23:34
Labdien! Gribējām zināt, kāpēc projekts bērnu laukumiņa izveidei tika īstenots tikai Liezēres pagast[…]a Ozolos, bet ne arī Liezērē. Iepriekš par to jautāts pagasta pārvaldes vadītājam, bet atbilde ir, jādara pašiem vecākiem. Liezēres centrā brīvdienās ir ap 20 bērnu un viņiem jāšūpojas vecās, salaustās šūpolēs un jāslidinās salaustā slidkalniņā vai jāiet uz vienīgajām šūpolēm pie kultūras nama. Tas viss sen taisīts un ir morāli un fiziski nokalpojis. Lai tiktu uz skaisto Ozolu laukumiņu ir tālu jāiet vai jābrauc. Kāpēc nevarētu arī Liezēres bērniem būt laukumiņš kur atpūsties? Paldies!
Artūrs Vāvere Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs 07.05.2018 16:04
Paldies par ierosinājumu izveidot rotaļu laukumu Liezērē. Atbildot uz jautājumu par to, kāpēc bērnu rotaļu laukuma izveide tika īstenota Liezēres pagasta Ozolos: Attīstības nodaļas projektu vadītājas I.Kārkl[…]iņas atbilde: “2016. gadā norisinājās LEADER projektu programmas konkurss, ko izsludināja Nodibinājums "Madonas novada fonds". Lai piedalītos projektu konkursā tika apvaicātas visas 14 pagastu pārvaldes ar mērķi iegūt vienu iniciatīvu, kas ir visnepieciešamākā konkrētā pagasta teritorijā. Šajā gadījumā pati pašvaldība neierobežoja iespēju pieteikties visām pārvaldēm ar savām iniciatīvām uz projektu konkursu. No Liezēres pagasta pārvaldes tika saņemta iniciatīva, ka Liezēres pagasta Ozolu ciemā ir nepieciešams izveidot publisko rotaļlaukumu. Norādam, ka LEADER programmas projektu aktivitātes mērķis ir īstenot projektus teritorijās, kas ir pieejama visai sabiedrībai, nevis tikai konkrētam daudzdzīvokļu mājas pagalam". Savukārt Liezēres pagasta pārvaldes izvēlētā projekta realizācijas vieta ir Ozolu ciems, jo Ozolos atrodas bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes centrs, pamatskola, kā arī Ozolos ir vairāk iedzīvotāju.
Ošupes Iedzīvotāji 18.04.2018 14:42
Jautājums Osupes pašvaldības vadībai,kad beidzot tiks salabots,par Eiropas fondiem,''Izvarotais'' ie[…]las Osupe un Degumniekus , Kad varetu gaidit asflta segumu uz ielam iekšpagalms.?????
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 19.04.2018 11:56
Pieļauju, ka "’par Eiropas fondiem ‘’izvarotais’’ ", jautājuma uzdevējs ir domājis ūdenssaimniecības attīstības projektus Degumnieku un Ošupes ciematos. Kategoriski nepiekrītu apgalvojumam, ka būvdarbu gaitā sk[…]artie ielu posmi nav sakārtoti un pašlaik ir sliktā stāvoklī. Māju iekšpagalmi ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, tāpēc to asfaltēšana ir organizējama māju apsaimniekošanas ietvaros. Būsim reāli. Daudzdzīvokļu māju tehniskais stāvoklis ir daudzkārt dramatiskāks-jumti, lietus ūdens notekas, dūmvadi, koplietošanas inženiertīkli, tas viss ir nolietojies. Tāpēc kārtējo reizi aicinu katru dzīvokļa īpašnieku iesaistīties māju apsaimniekošanas pasākumos. Tuvākajos gados neieguldot līdzekļus māju degradācijas apturēšanā var izrādīties, ka nav ne mājas, ne iekšpagalma, lai arī cik bēdīgi tas neizklausās!
Bērzaunes Iedzīvotāji 16.04.2018 11:26
Jautājums Bērzaunes pašvaldības vadībai,kad beidzot tiks salabots,par Eiropas fondiem,''Izvarotais''[…]Gaiziņa ielas 4a un Arkādijas ielas 5a.iekšpagalms.
Edgars Lācis Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 18.04.2018 09:46
Maija mēnesī šo namu apsaimniekotājs organizēs dzīvokļu īpašnieku sanāksmi, kurā kopīgi lemsim par veicamajiem darbiem.
iedzīvotājis Ošupes pagasta pārvalde , 15.04.2018 23:25
Labdien.? Atrodas skolas iela 10 ,Degumniekos , kantora eka brivas telpas kuras ir tuksas vai ir kad[…]i plani atremotet ???
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 19.04.2018 11:54
Skolas iela 10, Degumniekos, Ošupes pagastā ir kopīpašums. Ēkas pirmais stāvs pieder četrām privātpersonām, otrais stāvs pašvaldībai. Diemžēl tā ir, ka ēkas lielākā daļa pašlaik netiek izmantota. Ieguldīt līdze[…]kļus telpu remontā, iepriekš nezinot to turpmākās pielietošanas mērķus, uzskatu par nelietderīgu. Pagājušā gada nogalē šeit darbību uzsāka multifunkcionālais centrs. Tā darbībai nepieciešamās telpas jau ir iesākts sakārtot. Tiklīdz būs reāli priekšlikumi par darbību citās brīvajās pašvaldības telpās, tiks risināti jautājumi par to remontu.
Labdien Degumniekos 12.04.2018 16:11
Labdien! Lūdzam veikt apgaismojuma pārbaudi arī Celtnieku iela 3 un 4 nedarbojas vismaz 1 apgaismes […]lampa??
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 13.04.2018 11:10
Paldies par novērojumu. Tiks pārbaudīts.
Pagsta Iedzivotaja 12.04.2018 16:00
Labdien.Gribetu zinati kur palika projekts ''Energoefektivitates paaugstinasana''.Degumnieku kultura[…]s nama, arejas sienu siltinasana?????
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 13.04.2018 11:11
JAUTĀ PAŠVALDĪBAI pastāvēšanas vēsturē ir atbildēts reizes piecas, pēdējā no tām 03.01.2018.
Anna Nina 12.04.2018 15:46
Kad varētu gaidīt asfaltu vai kādu citu labāku ceļa segumu līdz Lubāna ezeram? Rēzeknes novadam no R[…]ēzeknes līdz ezeram visu ceļa posmu ir cienīgams ceļš, tostarp no Degumniekiem līdz Lubāna ezeram ciemiņus vest negribās!?
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 13.04.2018 11:12
Pilnībā piekrītu Jūsu apgalvojumiem par Valsts autoceļa stāvokli posmā no Degumniekiem līdz Lubāna ezeram. Vēlos uzsvērt, ka tas nav pašvaldības autoceļš, bet Valsts autoceļš un tā uzturēšana vai seguma pārklāš[…]ana ir Valsts akciju sabiedrības ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ uzdevums. Pašvaldības intereses ir uzlabot ne tikai ceļa posma Degumnieki-Lubāna ezers tehnisko stāvokli, bet visu ceļu Meirāni-Lubāna ezers. Pašvaldība regulāri griežas LR Satiksmes ministrijā ar pretenzijām par šo ceļu posmu tehnisko stāvokli. Pēdējā gada laikā arī iedzīvotāji ir bijuši aktīvi. Gan Satiksmes ministrijai, gan Latvijas Valsts ceļiem divas reizes ir nosūtītas kolektīvas sūdzības par valsts autoceļa Meirāni-Lubāna ezers stāvokli. Esmu pārliecināts, ka mēs tiksim uzklausīti un Valsts autoceļu no Meirāniem līdz Lubāna ezeram drīzumā redzēsim jaunā kvalitātē.
Pazudusī Liepa 10.04.2018 15:40
Interesē kāpēc ir nozāģētas liepas Madonā, Saules ielā pie t/c Konzums un Rimi???
Gita Lutce labiekārtošanas darbu speciāliste 12.04.2018 09:33
Saules ielā pie t/c Konzums un Rimi ir veikta nedrošo un bīstamo koku nozāģēšana. 2017.gada 28.septembrī Koku ciršanas komisija nosūtīja vēstuli Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) ar lūgumu izvērtēt Saules ielā[…] 4 augošās parastās gobas (Ulmus glabra) stāvokli, jo tika konstatētas Holandes gobu slimības pazīmes- lapu vīšana un ieritināšanās, dzinumu galotne āķveidā noliecas, zaru bojāeja. 2017.gada 5.oktobrī DAP apsekošanas laikā konstatēja ka, “koka lapas jau ir nobirušas, kas noticis ātrāk nekā citiem šīs sugas kokiem. Goba vainagā vērojami kaltuši zari. Praktiski visu skeletzaru gali ir kaltuši, kas norāda uz koka vainaga samazināšanos. Kokam konstatēti stresa zari, kas liecina par koka veselības stāvokļa problēmām. Gobas sakņu sistēmas daļā ir veikti vairāki inženierkomunikācijas darbi,….., kuru rezultātā, visticamāk, ir bojāta sakņu sistēma, kas arī izraisīja koka stāvokļa pasliktināšanos. Koks ir nosvēries stāvlaukuma virzienā, kur regulāri tiek novietotas automašīnas. Pašreizējā stāvoklī koks var radīt draudus cilvēku dzīvībai un īpašumiem.” Ņemot vērā iepriekš minēto, tika sniegts rakstisks atzinums, ka DAP neiebilst vienas parastās gobas nozāģēšanai. Blakus gobai atradās piecas parastās liepas (Tilia cordata). Liepu vainagi galotņoti jeb “staboti”. Liepa, kura atradās tuvāk iebrauktuvei stāvlaukumā, jau bija nokaltusi, pilnībā zaudētas augtspējas. Jāatzīmē, ka nozāģējot kokam galotni, sākas trupe. Tas ir tikai laika jautājums, cik ātri koks aiziet bojā. Šādus kokus izglābt vairs nav iespējams. Zari, kas atauguši, nav stabili, jo turas tikai kambija slānī. Koki ir nedroši. Nozāģēto koku vietā ir paredzēts izveidot jaunus liepu stādījumus. Tāda pati situācija dotajā brīdī ir izveidojusies Centra skvēra (bērnu rotaļu laukumā), kur ļoti uzskatāmi ir redzami trupes bojājumi ietves malā esošajās liepās. Savu atzinumu šajā gadījumā snieguši arī kokkopji – arboristi Dainis Kreilis un Andris Lediņš. Atzinumā norādot ka no skvērā esošajām 17 liepām, kuras aug gar taciņas malu, par bīstamā ir atzītas 10 liepas. Koki ir stipri bojāti, apdraudot bērnus, jo atrodas blakus rotaļu laukumam. Atsevišķām liepām ir iztrupējuši vidi (serdes) un koki turas tikai uz nelielas koksnes kārtas. Iepriekšējo gadu zāģēto zaru vietās izveidojušies trupējumi, kuri veicinājuši koku nestabilitāti. Regulāra vainagu formēšana ir nodrošinājusi bīstamības kavēšanu, bet tas nav ilglaicīgs risinājums. Kokkopji- arboristi norāda, ka nekavējoties jāveic 10 bīstamo liepu nozāģēšana, kā arī jāizvērtē atlikušo 7 liepu nomaiņa pret jauniem stādījumiem. Centra skvēram izstrādātajā labiekārtojuma projektā ir paredzēta ne tikai jaunu stādījumu izveidošana, bet arī seguma izveidošana zem rotaļu elementiem un apgaismojuma izbūve. Madonas pilsētā, tāpat kā citviet Latvijā un Eiropā, savu izplatību turpina Holandes gobu slimība un tā saucamā “ošu slimība”. Oši, gobas un vīksnas pakāpeniski izzudīs no ainavas. Pievienoju Andreja Svilāna (Nacionālā Botāniskā dārza direktora, Latvijas dendrologu biedrības prezidenta) komentāru: ”Līdz šim nav atklāts pietiekoši efektīvs līdzeklis slimības uzņēmīgo ošu sugu aizsardzībai pret Chalara fraxinea infekciju. Tāpēc tuvākajās desmitgadēs prognozējama tālāka un praktiski neierobežojama infekcijas izplatīšanās visā Latvijā. Līdzīgi Latvijas teritorijā jau ir noticis ar vīksnām un gobām, ko ilgstoši postījusi grafioze jeb Holandes slimība, kuras rezultātā mūsu teritorijā šo koku ir atlicis ļoti maz. Arī šīs koku slimības „klīniskā aina” ir lapu vīšana un ieritināšanās. Atkarībā no laika apstākļiem, koka vecuma un tā uzņēmības tas var iznīkt dažās nedēļās vai mēnešos. Līdzīgi kā ar ošiem arī gobu un vīksnu slimību skarto koku pilnībā izārstēt nevar, bet tikai attālināt tā nokalšanu. Tuvākajās desmitgadēs Latvijā vairs nebūs lielu ošu. Infekcijai savu ceļu turpinot, kamēr tās populācija mazināsies un neradīsies pret to rezistenti (izturīgi) stādi, mūsu valsts teritorijā galvenokārt būs tikai mazi oši. Svarīgi ir saprast, ka vizuāli maldīgā efekta dēļ (koks it kā vēl zaļo), slimību skartie oši būtiski apdraud cilvēku un infrastruktūras drošību, īpaši teritorijās, kas tiek izmantotas publiskiem mērķiem. Tāpēc vēlama to izzāģēšana, īpaši tūristu apmeklētās vietās, pie autoceļiem, tūristu takās, pie skatu platformām un tamlīdzīgi”. Madonas pilsētā parkos, skvēros, ielu malās u.c. koplietošanas teritorijās, tiek nozāģēti tikai nokaltuši, bīstami, aizlauzti koki, kuri apdraud cilvēku veselību un dzīvību, kā arī īpašumu. Nozāģēto koku vietā, izvērtējot esošo inženierkomunikāciju izbūvi un plānoto teritorijas attīstību, tiks izveidoti jauni stādījumi.
Līga Beča 10.04.2018 14:23
Madona ir attiecigas iestades kas atbild par klaiņojušiem vai izmukušiem suņiem? Satrauc Muzikas sko[…]las,bernu laukuma un 2vidusskolas apkartne kur jau otro reizi( vismaz personigi) redzu suni ar siksnu ap kaklu kurš no ritiem terorizē skolniekus,lec virsū,ķerās drebēs un somās. Un vai policija nevaretu padežuret biežāk vismaz taja laika posma kad bērni dodas uz skolu?
Gatis Kušķis Madonas novada pašvaldības kārtībnieks 17.04.2018 10:33
Labdien! Paldies Jums par sniegto informāciju! Turpmāk, ja rodas šāda situācija, lūdzam notikuma brīdī telefoniski informēt Madonas novada pašvaldības kārtībniekus. Ja iespējams, redzamo dzīvnieku piefiksēt, […]to nofotografējot vai nofilmējot un nosūtot kartibnieks@madona.lv vai uz numuru 25725666.
Zane Cērpiņa 10.04.2018 08:44
Labrīt! Kas noticis ar "Bērzaunes Rītu"? Līdz šim regulāri lasīju internetā. Bet šogad tāds neieras[…]ts klusums!
Edgars Lācis Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs 12.04.2018 15:56
Visi numuri ir internetā ievietoti un lasāmi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »