Jautā pašvaldībai

 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Bērnu vecāki 29.08.2017 12:23
Kad tiks atjaunots interešu izglītības programmas saraksts šim mācību gadam?
Sarmīte Jansone Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājas vietniece 31.08.2017 11:17
Labdien! 2017./2018.mācību gadā Madonas Bērnu un jauniešu centrā īstenojamo interešu izglītības programmu saraksts tiks ievietots Madonas novada pašvaldības mājas lapā līdz 01.09.2017. Ar novada vispārēj[…]ās izglītības iestādēs- skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs- piedāvāto interešu izglītības programmu sarakstu iespējams iepazīties katrā izglītības iestādē, kā arī konkrētās skolas vai pirmsskolas izglītības iestādes mājas lapā, sadaļā Izglītība. Informācija tiks aktualizēta līdz 01.09.2017. Vēlam, lai ikvienam bērnam vai jaunietim izdodas atrast sev atbilstošāko interešu izglītības programmu un darboties ar prieku!
Vecāks no Biksēres 24.08.2017 14:00
Labdien! Atbildē ko saņēmu par Biksēres jauniešu centru, saprotu, ka jauniešu lietu speciālists tur[…] ir tikai, lai pieskatītu telpas nevis darbotos ar bērniem un jauniešiem. Uzskatu, ka lai gūtu pašiniciatīvu attiecīgajam darbiniekiem šī darboties griba ir jāstimulē un jāpiedāvā arī dažādi varianti bērniem, nevis tikai jāgaida piedāvājumi no bērniem. Varbūt ir iespējams piesaistīt pieredzējušāku speciālistu-konsultantu, lai veicinātu aktīvāku centra darbību un interesi pagasta bērnos? Gribētos, lai šajā centrā beidzot kaut kas notiek!
Krista Vorslava Sarkaņu pagasta jaunatnes lietu speciāliste 24.08.2017 16:55
Darbinieks ikdienā centrā uzturas kopā ar jauniešiem, gan iesaistoties kopīgās aktivitātēs, piemēram, kopīgi tiek spēlētas galda spēles, kā arī darbinieks palīdz jauniešiem darboties radošajā darbnīcā un iesais[…]tās lielākajā daļā aktivitāšu kopā ar jauniešiem. Protams, pamatā darbiniekam ir jādarbojas ar jaunākajiem centra apmeklētājiem, jo tie prasa krietni lielāku uzmanību un rūpes. Pagasta bērniem ikdienā tiek piedāvāts radošo darbnīcu stūris, kur jaunieši ikdienu izpaužas radoši, gan zīmējot, krāsojot un gleznojot, šos darbus centra telpās arī var apskatīt, jo ir izveidota darbu izstāde. Tāpat centra jaunieši ir ļoti radoši un izpausties griboši, jaunajiem censoņiem tiek sniegta iespēja veidot pašiem savus pasākumus, kur darbinieks iesaistās gan ar idejām, gan arī palīdzību - kopīgi tiek veidoti pasākuma plāni, mēģinājumu grafiki un rakstīts pasākuma scenārijs, lai jaunietim būtu iespēja izprast, cik daudz darba ir jāiegulda, lai pasākums tiktu novests līdz finālam. Kā jau iepriekš ir minēts, jaunieši izrāda pašiniciatīvu un ļoti bieži iesaka idejas, bet tikpat bieži šīs idejas tiek noliktas kādā centra plauktā, jo jaunieši gaida, ka darbinieks izdarīs visu viņu vietā. Ir arī jāņem vērā, ka šobrīd liela daļa jauniešu ir tajā vecumā, ka tos nekas neinteresē un ir ļoti grūti uzminēt viņu vēlmes, jo uz katru ideju atbilde ir „Jā būtu forši, bet es nepiedalīšos, bet skatīšos” Jaunieši nevēlas nedz publiski uzstāties, nedz arī iesaistīties aktivitātēs. Kā arī liela daļa pagasta bērnu un jauniešu ir ļoti noslogoti citos ārpusskolas pulciņos un aktivitātēs, kas nozīmē, ka papildus aktivitātes centrā tiem ir apgrūtinājums, ko jaunieši paši arī atdzīst. Jāatzīmē tas, ka ļoti bieži idejas rodas spontāni – visi tiek sasaukti uz teātra improvizācijas izrādi, dziesmām vai dejām, kā arī pārģērbšanās šoviem, vai seju apgleznošanas darbnīcām. Darbinieks ikdienā ļoti ieklausās jauniešos un to vēlmēs, tādēļ ir izveidots, gan teātra atribūtikas stūris, gan mākslas stūrītis, vai vienkārši atpūtas stūris. Šīs vasaras izskaņā centra jaunieši tiks iesaistīti radošo darbnīcu maratonā, kur veidosim skolai nepieciešamus aksesuārus, kā arī vasaras brīvlaika izskaņā centra jaunietes priecēs ar pašu veidotu pasākumu, kur skatītāji tiks pirecēti gan ar teatrāliem priekšnesumiem un citiem atraktīviem un interesantiem priekšnesumiem. Centrs nedarbojas uz āru, proti, jaunieši centra telpā izpaužas gan radoši, gan arī mazliet pasīvāk, šobrīd ir izveidojusies viena liela centra jauniešu ģimene, centra telpas ļoti bieži tiek sauktas par mājām un vietu, bez kuras jaunieši vairs nevarētu iedomāties Biksēres ciemu. Arī pie centra vadītājas jaunieši vēršas, gan pēc padoma, gan arī atbalsta un ļoti bieži uztic savus noslēpumus, kas norāda, ka jaunieši multifunkcionālajā centrā „Logs” jūtas ļoti labi un droši. To arī pierāda tas, ka ikdienu centru apmeklē vidēji no 12 līdz 18 jauniešiem. Liels paldies par viedokļiem! Šie komentāri tiks ņemti vērā un centrā viss turpinās notikt un ar lielāku atdevi un darboties degsmi notiks vēl vairāk! Turpmāk vecāki tiek aicināti ierosinājumus un idejas centra darbībai, sniegt rakstot uz sarkanujauniesi@gmail.com vai zvanot 25716054 - Krista un kopīgiem spēkiem mēģināsim rast risinājumus.
Mārīte Politere 24.08.2017 09:05
Labdien,man jautājums Madonas pašvaldibai. VAI MADONĀ IR VAJADZĪGAS SPĒĻU ZĀLES? Cik nojaušu tad top[…] vēl viena . Varbūt pašvaldībai vajadzētu padomāt par to lai mūsu pilsēta būtu tīra no spēļu zālēm.
Juridiskā nodaļa 29.08.2017 15:21
Ja jautājums skar jaunas spēļu zāles Saules ielā 14, Madonā atvēršanas pamatotību/likumību, paskaidrojam, ka 2012.gadā septembra un novembra pašvaldības Domes sēdē tika skatīts jautājums par atļauju spēļu zāle[…]s atvēršanai Saules ielā 14, Madonā. Dome izskatot azartspēļu organizētāja iesniegumu un izvērtējot Azartspēļu un izložu likumā noteiktos azartspēļu organizēšanas ierobežojumus, un pamatojoties uz lēmumā minētajiem apstākļiem, secināja, ka nekustamais īpašums minētajā adresē ir atzīstams par atbilstošu spēļu zāles atvēršanai un azartspēļu organizēšanai un ņemot vērā, ka azartspēļu organizētājs ir ievērojis visus likumā tam noteiktos priekšnosacījumus, lai saņemtu atļauju spēļu zāles atvēršanai, ir secinājusi, ka nepastāv šķēršļi, kas nepieļauj atļaujas azartspēļu organizēšanai izsniegšanu, līdz ar to nav pamata atteikumam izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai minētajā adresē.
Marija Aplociņa 22.08.2017 11:29
Labdien! Vai būs publisks konkurss uz vakanci novada attīstības nodaļas vadītāja vietu?
Dāvis Veckalniņš Sabiedrisko attiecību speciālists 23.08.2017 12:56
Šobrīd Nodaļas vadītājs ir Nauris Volkovs un viņš turpinās veikt savus pienākumus vadot attīstības nodaļu.
Līga Saulone 20.08.2017 20:02
sveiki! Gribēju paintresēties vai pareizāk pasūdzēties ka vismaz jau mēnesi regulāri (gandriz katr[…]u vakaru) apmeram pēc 23 Raiņa ielas, Daugavas ielas apkārtnē ir jūtama dedzinātas plasmasas smaka (pieļaujam tiek dedzināti atgritumi), šķiet tas tiek darīts vakaros lai cilvēki to it kā nejustu, šo 7dien iespējams spiedīgā gaisa un bezvēja dēl šī smaka bija jūtama pat vēl pusdienlaikā..varbūt vēl kāds to ir piefiksējis? kas rada šo kaitējumu..jo sadzīt pēdas ir grūti kapēc kas tāds ir sācies un bojā Madonas svaigo gaisu
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 24.08.2017 13:39
Paldies par informāciju, tā tiks nodota Madonas kārtībniekiem.
Labdien Osupes pagasts parvalde 18.08.2017 21:28
Sveiki.kad bus jaunas ielu norades ,Degumniekos , Ozola iela ari Livanu iela ,ceriba ka bus sogat ??
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 23.08.2017 12:51
Norāde uz Līvānu ielu tiks uzstādīta. Uz Ozolu ielu norādes nebūs , jo tādas ielas Degumniekos vienkārši nav.
Anita Ziemele 18.08.2017 16:08
Jautājums pilsētas pārvaldniekam Guntim Ķeverim: Kad saremontēs betona kāpnes Rūpniecības kvartālā( […]no mājas Rūpniecības 18A uz Rūpniecības 20 -4.korpusu)?
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 24.08.2017 13:39
Šogad tika saremontētas divas trepes Rūpniecības kvartālā (ieguldot 10 tūkstošus), konkrētās trepes tiek uzturētas, bet šogad netiks izbūvētas no jauna.
Normunds Gecs 17.08.2017 12:45
Liels paldies, Bērzaunes pagasta pārvaldei un komunālajam uzņēmumam par Sauleskalna bērnudārza piegu[…]ļošās teritorijas sakopšanu ( patreiz zāles nopļaušanu). PALDIES!
23.08.2017 12:56
Paldies par viedokli
Magda Krūma 15.08.2017 15:42
Paldies Lazdonas pagasta pārvaldes vadītājam par ātro noreaģēšanu un darbu izpildi pie Rāceņa ezera.[…] Paldies par soliņiem un paldies par pakaramajiem ģērbtuvēs. Cerams, ka būs vēl kādi patīkami uzlabojumi. Uzreiz var redzēt, ka Lazdonas pagastam ir īsts saimnieks! Paldies!
23.08.2017 12:56
Paldies par viedokli
Olga Madonā 15.08.2017 13:34
Labdien, Tā kā AS Madonas ūdens ir Madonas novada Domes uzņēmums, vēlētos zināt, kas pieņem lēmumu […]un nosaka ūdensapgādes / kanalizācijas tarifu izmaksas? Salīdzinot vidēji tarifus visā Latvijā ,Madonā ir viss augstākie tarifi : Madona : Ūdensapgāde 1.20 + PVN Kanalizācija 1.48 + PVN Gulbene : Ūdensapgāde 0.97 + PVN Kanalizācija 1.10 + PVN Valmiera Ūdensapgāde 0.86 + PVN Kanalizācija 1.03 + PVN Ventspils Ūdensapgāde 0.73 + PVN Kanalizācija 1.11 + PVN Rēzekne ūdensapgāde 0.58 + PVN kanalizācija 1.02 + PVN Cēsis ūdensapgāde 0.85 + PVN kanalizācija 0.65 + PVN Rīga ūdensapgāde 0.63 + PVN kanalizācija 0.65 + PVN
AS Madonas ūdens administrācija. 17.08.2017 10:15
Atbildot uz Jūsu vēstuli par tarifiem, vēlamies informēt, ka pašreizējais tarifs, ko AS “Madonas ūdens” pielieto par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem Madonas ūdens apkalpes zonā, (ūdens- 1,20 eur/m3 un kana[…]lizācija- 1,48 eur/m3, bez PVN) tiek pielietots kopš 2012.gada 1.decembra. Šis tarifs tika izskatīts un apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) (Lēmums nr.237, no 03.10.2012.). Izvērtējot AS „Madonas ūdens” iesniegto tarifu projektu, SPRKomisija konstatēja un secināja- Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un atbilst likumam „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”. Komisija izvērtēja tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secināja, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu AS „Madonas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Analizējot Jūsu vēstulē norādītos piemērus par tarifiem citās pilsētās, jāsaka, ka Jūs kā piemēru minat lielākās Latvijas pilsētas- Rīga, Ventspils, Rēzekne, Valmiera…, šajās pilsētās ir daudz lielāks rūpnieciskais sektors, kā rezultātā ūdens un kanalizācijas patēriņš būtiski palielinās. Madonas pilsētā un novadā ūdenssaimniecības pakalpojumu pamatlietotāji ir iedzīvotāji, ar minimālu patēriņu diennaktī uz vienu iedzīvotāju (~60 litri ūdens). Bieži vien ūdenssaimniecības uzturēšanas izmaksas ir līdzīgas (analīzes, darbaspēks, tīklu remonti..), neskatoties uz to, vai tiek pārdots 10 000 vai 100 000 m3 ūdens vai novadīta kanalizācija, un pārdodot lielāku daudzumu ūdens, jebkurā gadījumā tarifs būs zemāks. Kopš AS “Madonas ūdens” dibināšanas (22.08.1995.) ir realizēti vairāki apjomīgi ūdenssaimniecības projekti, kur savs līdzdalības kapitāls tika ieguldīts arī no uzņēmuma puses. Rezultātā Madonas pilsēta ieguva tīru dzeramo ūdeni, visām prasībām un normām atbilstoši attīrītus notekūdeņus, sakārtotus maģistrālos ūdens un kanalizācijas tīklus, dodot gandrīz 100% iespēju Madonas iedzīvotājiem pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (tiem, kas vēl nav mūsu abonenti). Pa šiem gadiem situācija ir mainījusies. Vairāku gadu garumā veiksmīgi realizējam Madonas novada pašvaldības domes uzstādījumu – ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu Madonas novada pagastos. Jau sniedzam ūdenssaimniecības pakalpojumus Lazdonas, Dzelzavas, Ļaudonas, Praulienas, Liezēres, Sarkaņu, Degumnieku pagastos, pašlaik strādājam pie Barkavas un Aronas pagastu pārņemšanas. Rezultātā būtiski mainās pārdotā ūdens un novadītās kanalizācijas apjomi, mainās uzturēšanas izmaksas. Saskaņā ar SPRK likumu un metodiku, AS “Madonas ūdens”, uz šī gada beigām, plāno iesniegt jaunu tarifu projektu (vienotu visai apkalpes zonai), kas tiks izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un jaunajai situācijai. Provizoriski šis tarifs būtiski nemainīsies, bet varētu būt par dažiem euro centiem zemāks.
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »