Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Dana Irbe 31.08.2018 04:47
Kur Madonā var apgùt tenissu? Ja nevar,kāpēc?
Dāvis Veckalniņš Sabiedrisko attiecību speciālists 17.09.2018 14:53
Madonā nav iespējams apgūt tenisa spēli, bet ir iespēja to spēlēt, tenisa laukumā pie krodziņa "Bura".
Anna Nina 22.08.2018 20:56
Kad varētu gaidīt asfaltu vai kādu citu labāku ceļa segumu līdz Lubāna ezeram? Rēzeknes novadam no R[…]ēzeknes līdz ezeram visu ceļa posmu ir cienīgams ceļš, tostarp no Degumniekiem līdz Lubāna ezeram ciemiņus vest negribās!? ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ Esam zvanijusi uz bezmaksas nr, 80005555 Cela remunts nebus sogat nau naudas !!!!
Dāvis Veckalniņš Sabiedrisko attiecību speciālists 17.09.2018 14:55
Šis jautājums ir adresējams Latvijas valsts ceļiem. Diemžēl šobrīd atjaunošanas darbi netiek plānoti, vairāk informācijas var gūt noskatoties VTV veidoto sižetu https://www.youtube.com/watch?v=CuzSZGI8aDw
Labdien Osupes pagasta parvaldei 10.08.2018 19:25
Labdien! Vai Degumniekos ciemata nākotnē varētu tikt uzstādīts bioloģiski noārdāmo atkritumu savākša[…]nas punkts? Varbūt jau ir vieta, kur katru dienu var aiznest kartupeļu mizas vai, piemēram, sabojājušos tomātu? Liekas, ka šiem atkritumiem jānonāk kompostā, nevis pie sadzīves atkritumiem. Paldies!
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 13.08.2018 09:52
Degumniekos šāda veida atkritumu savākšana netiek plānota. Šāds konteineris nav visā SIA Madonas namsaimnieks apkalpes zonā. Sadzīves atkritumu šķirošana tiek organizēta savākšanas poligonā poligonā.
Baiba Madonā 09.08.2018 15:55
Vēlos uzzināt cik ilgi Andris Trops izmantos darba mašīnu privātam vajadzībām, ( a/s Madonas siltums[…] ), jo galu galā mašīna tiek uzturēta no mūsu samaksātās naudas par siltumu. 9
Uldis Lielvalodis SIA "Madonas Siltums" valdes loceklis 10.08.2018 10:56
Uzņēmuma īpašumā esošās automašīnas ir izmantojamas tikai uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
Vilis Skuja 08.08.2018 16:31
Kad bērnu rotaļlaukumos būs uzlikts segums.
Agnese Silupa Ainavu arhitekte 23.08.2018 16:30
Labdien! Informējam, ka iepirkumu procedūras rezultātā ir noslēgts līgums ar būvuzņēmēju un vienlaidus gumijas seguma ieklāšanas būvdarbi ir uzsākti 20.08.2018. Darbu izpilde paredzēta līdz oktobra sākumam, pie[…] nosacījuma, ka neiestāsies tehnoloģiskais pārtraukums.
Alina Ikauniece 25.07.2018 09:04
Labdien! Vai Madonas pilsētā nākotnē varētu tikt uzstādīts bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas[…] punkts? Varbūt jau ir vieta, kur katru dienu var aiznest kartupeļu mizas vai, piemēram, sabojājušos tomātu? Liekas, ka šiem atkritumiem jānonāk kompostā, nevis pie sadzīves atkritumiem. Paldies!
Gita Lutce Īpašumu uzturēšanas nodaļas labiekārtošanas darbu speciāliste 25.07.2018 15:06
Madonas pilsētas iedzīvotājiem tiek piedāvāta bioloģiski noārdāmo atkritumu (lapu, zāles u.c.) bezmaksas savākšana divas reizes gadā - pavasarī un rudenī, kad tiek dalīti lielie lapu maisi. Neliela apjoma biolo[…]ģiski noārdāmie atkritumi (mājsaimniecībā radušās kartupeļu mizas, bojāti dārzeņi u.c.) noglabājami pie sadzīves atkritumiem.
Sakarā ar Mārcienas jautājumu 14.07.2018 21:43
Ir Alkoholisko dzērienu aprites likums. 6.pants. 1) Alkoholisko dzērienu mazumtirzniecība ir aizl[…]iegta valsts un pašvaldību iestāžu telpās, izņemot kultūras un sporta iestāžu telpas un to teritoriju. Likumi.lv
Edgars Lācis Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājs 30.07.2018 10:40
Labdien! Telpas ir iznomātas no 2005.gada mazumtirdzniecības veikšanai un alkohola vai tabakas izstrādājumu tirdzniecība nenotiek telpās, kuras izmanto pagasta pārvalde.
Lidija Gailīte 12.07.2018 19:31
š.g.09.jūlijā apmeklējām estrādē motociklistu saietu, koncerts bija lielisks,taču jutāmies nepatīka[…]mi pārsteigti ,pārnākot mājās .Visiem ģimenes locekļiem un paziņām drēbes bija sabojātas ar krāsu un sveķiem ,tādēļ cien. A.G. neko gaišu un pozitīvu ieraudzīt neizdevās. To, ka jāņem līdzi paliktnītis sēdēšanai ,nevienam tiešām neienāca prātā.Kopumā vairāk pazaudējām, kā ieguvām.
Antra Gotlaufa Deputāte 30.07.2018 09:44
Atvainojiet, ka Jūsu ģimenei un paziņām pasākums beidzās nepatīkami. Tomēr skaistā vasara turpinās un pasākumi notiks."Zelta šlāgera" apmeklētājiem papildus tiks sagādāti paliktņi, kurus varēs izmantot solu vir[…]smu nosegšanai, bez tam organizatori reklamējot pasākumu, atgādinās par solu iespējamo smērēšanu un aicinās paņemt līdzi kaut ko piemērotu drošai sēdēšanai.
Kas notiek ??? 12.07.2018 19:06
Vai tā esot taisnība, ka Mārcienas pagasta adminstratīvajās telpās esošais veikals pieder Mārcienas […]pagasta padomes īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītāja Kišņakova kunga radiniecei? Ja jā, vai tas ir likumīgi?
Edgars Lācis Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājs 30.07.2018 10:46
Labdien! Telpu nomas līgums atbilst visām normatīvo aktu prasībām.
Agrita Putniņa 11.07.2018 16:42
Vēlos uzzināt, vai Madonas pilsētā skolu jauniešiem tuvākajā nākotnē būs iespēja apgūt dambretes spē[…]li?
Māris Gailums sporta darba organizators 30.07.2018 17:05
Labdien. Apgūt dambretes spēli Madonas pilsētā būs iespējams Madonas pilsētas vidusskolā – sākumskolas klasēs ar 2018./19. mācību gadu.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »