Jautā pašvaldībai

 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Jānis no Madonas 08.03.2017 10:18
Paldies, par labi izdarītu darbu, šorīt bija patīkami izlaist bērnus pie Madonas 1.vsk.
08.03.2017 11:28
Paldies par novērtējumu!
Laura Madonā 08.03.2017 08:55
Labrīt. Kārtējais rīts ar pārsteidzošo sniega daudzumu. Viss jau skaisti-naktī varēja dzirdēt kā ros[…]ās sniega tīrītāji un tas arī parādījās no rīta dodoties ikdienas gaitās. Bet...! Kas notiek vietās, kur gājēju ietves vidū ir ceļazīme? Tur tā jābūt, ka ir melnais caurums, kur Madonā sniegs pats no sevis nenotīrās? Traktors paceļ lāpstu, apbrauc un tīra tālāk! Konkrētā situācija ir Saules ielā 29 pretī veikalam. Tur vēl nevienu reizi traktors netika iztīrījis, kur vēl kāds sētnieks. Ja nebūtu veikals, kura darbinieks tīra konkrēto posmu, lai pats varētu iekļūt darba vietā, kā arī sagaidīt kādu klientu ienākam, nevis pazūdot sniega valnī, tad tur arī gājējam būtu neiespējamā misija cīņā ar sniega valni, nerunājot par mammām ar ratiem, utt. Kāpēc šādas vietas netiek apkoptas atsevišķi, ja traktoram tiešām ir neizbraucami? Ceļa zīmju uzstādīšana diez vai ir notikusi patvaļīgi šādās vietās?! Ar cieņu, Laura
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 08.03.2017 10:00
Paldies par ieteikumu, par konkrēto vietu tiks paziņots ceļu uzturētājiem un tā tiks savesta kārtībā.
Jānis no Madonas 07.03.2017 08:56
Labdien. Vai tīrot ietvi pretīm Madonas 1.vsk. to nevar darīt līdz ar brauktuvi, tanīs vietās kuras […]paredzētas, lai izlaistu bērnus no automašīnas, lai bērniem izkāpjot no transporta nav jāiekāpj kupenā, kas ir pāri zābakiem, ka pēctam ir slapjas kājas un apavi.
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 07.03.2017 14:42
Pēc jūsu minētā ieteikuma sniegu notīrīt līdz brauktuves malai nav iespējams, jo iela savienojas kopā ar gājēju celiņu un tāpēc tur arī veidojas valnītis. Lai risinātu problēmu pie liela sniega daudzumu pašvald[…]ība veic sniega izvešanu, kas tiks veikta arī šovakar. Paldies par sapratni.
Alda Alda 06.03.2017 17:03
Labdien. Jautājums pilsētas dārznieceikam. Pie pii Saulīte esošajā graviņā novēroju vairakus jaunus […]stādus. Mazas eglītes, ja nemaldos. Gribētos zināt, kāpēc jāliek egles (diezgan tumšas un drūmas, kad izaug lielas) gaišajā lapu koku graviņā? Apgaismojums tur ne but nav pats labākais un jā vēl tas egles augs . Kāpēc ne bērzi, piemēram?
Gita Lutce labiekārtošanas darbu speciāliste 08.03.2017 11:31
Minētajā vietā ir iestādīts neliels skaits egles un lapegles stādu ainavas papildināšanai. Abas sugas izvēlētas to dekoratīvo īpašību dēļ- egle, jo tas ir mūžzaļš koks, bagātinās ainavu periodos, kad pārējie ko[…]ki ir bezlapu stāvoklī; lapegle, jo rudenī “lapotne” ilgi paliek zaļa, pēc tam iekrāsojas koši dzeltenos toņos, kā arī spēcīgā sakņu sistēma nostiprinās graviņas malas, aizkavējot augsnes eroziju.
Otto Rudens 27.02.2017 18:20
Labdien! Kad tiks sniegta atbilde uz manu š.g. 14.februārī uzdoto jautājumu? Piełauju, ka šāds sazi[…]nas veids ir radīts, lai atbildes sanemtu ātri :)
28.02.2017 09:56
Atbilde ir sniegta.
Labdien Degumniekos 27.02.2017 14:46
Sveiki.Gribetu pajautati par cela zimem, Degumnieki - Gaigalva sobrit vinas nav ,varbut varetu ustad[…]iti .
Aigars Šķēls Ošupes pārvaldes vadītājs 28.02.2017 09:53
Krustojums, par kuru jautājat, ir divu valsts autoceļu krustojums, tāpēc ceļa zīmju uzstādīšana nav pašvaldības kompetence.
Signita Stiprā 27.02.2017 13:26
Labdien. Kas notiek ar krematorijas plānoto būvi un kapu teritorijas paplašināšanu?! Nekur nekāda in[…]fo nav atrodama.Paldies!
Inese Solozemniece Attīstības nodaļas projektu ieviešanas speciāliste 28.02.2017 14:22
Madonas pilsētas esošo kapu paplašināšanai tika izstrādāts lokālplānojums “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (La[…]zdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā”. Lokālplānojums tika izstrādāts ievērojot valstī noteiktos normatīvos aktus. Izstrādes laikā informācija par publiskās apspriešanas termiņiem un sanāksmēm (protokolu veidā) tika atspoguļota Madonas pašvaldības mājas lapā sadaļā sabiedrības līdzdalība, kā arī laikrakstā “Madonas novada vēstnesis” un “Stars”. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā tika saņemts priekšlikums, nepieļaut krematorijas būvniecību lokālplānojuma teritorijā. Priekšlikums tika ņemts vērā un iestrādāts lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 29.12.2016. Madonas novada domes sēdē ar lēmumu Nr. 716 lokālplānojumateritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa apstiprināti kā saistošie noteikumi Nr.22 “Lokālplānojuma Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. Šobrīd norit darbs pie tehniskā projekta izstrādes kapu paplašināšanai, kurā tiks plānota funkcionālā lokālplānojuma teritorijas izmantošana (Stāvlaukumi, apbedījumu vietas, gājēju celiņi, apstādījumi, žogi, kas nodalītu kapu teritoriju no dzīvojamās apbūves u.c.). Ar lokālplānojuma izstrādes dokumentiem var iepazīties Madonas pašvaldības mājas lapā, sadaļā Pašvaldība – Novada attīstības plānošanas dokumenti – Lokālplānojumi. Ja ir jautājumi var griezties Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Saieta laukumā 1, 204.kab.
Ārija Maiga 24.02.2017 21:56
Labvakar! Jautājums ir par Madonas skolu apvienošanu. Visu laiku biju par skolu apvienošanu Madonas […]pilsētā, bet , atzīstat, ir taču tādi gadījumi, kad skolēni nevar satrādāties ar skolotājiem,ir problēmbērni, bērni, kuri nevar sadzīvot ar klasesbiedriem, agresīvi utt. un līdz šim no 1.vsk. bērni pārgāja uz 2.vsk. Un tur viņus visus laipni uzņēma. Kur ies bērni , kuriem būs grūtības mācīties 1vsk., tad kad 2.vsk.slēgs? Un cik skolēni šinī mācību gadā jau ir pārgājuši? Konkrēti!? Un cik pagājušajā gadā?
Solvita Seržāne Izglītības nodaļas vadītāja 27.02.2017 15:49
Ikvienā izglītības iestādē ir bērni, kuriem mācību procesā var rasties dažāda veida problēmsituācijas: gan saskarsmē ar klasesbiedriem vai skolotājiem, gan grūtības mācību vielas apguvē. Tāpēc šis jautājums […]vairāk būtu skatāms pēc būtības, nevis kontekstā ar skolu apvienošanu Madonas pilsētā. Arī līdz šim ne visi skolēni, kuriem Madonas pilsētas 1.vidusskolā radās kādas grūtības, devās izglītību turpināt uz Madonas pilsētas 2.vidusskolu. Pirmkārt tāpēc, ka Madonas pilsētas 2.vidusskolā izglītojamajiem netiek piedāvāta neviena no speciālās izglītības programmām, kas būtu nepieciešams izglītojamajiem ar mācību traucējumiem, valodas traucējumiem u.tml.(šādas programmas tiek īstenotas Madonas pilsētas 1.vidusskolā, kā arī lielākajā daļā novada pamatskolu). Tāpat skolu maina arī Madonas pilsētas 2.vidusskolas skolēni. Ne vienmēr iemesls skolas maiņai ir mācību grūtības (nespēja apgūt mācību vielu), tā var būt arī bērna nevēlēšanās piepūlēties, centības un mācību motivācijas trūkums. Dažkārt skola tiek mainīta, meklējot vieglāko vai ātrāko risinājumu, tā vietā, lai, savstarpēji sadarbojoties skolai un vecākiem, mēģinātu risināt radušās nesaskaņas. Skolas maiņa parasti neatrisina situāciju, ja netiek izprasti un novērsti problēmas cēloņi. Reformas rezultātā skolu izvēles iespējas Madonas pilsētā 1.-6.klases posmā nebūs, taču kopējais klašu komplektu skaits šajā posmā būtiski nemainīsies, līdz ar to saglabāsies iespēja nepieciešamības gadījumā mainīt klasi (tātad arī skolēnu kolektīvu, klases audzinātāju, skolotājus). Tāpat būs iespēja mācīties kādā no Madonas tuvumā esošajām pamatskolām, jo, kā zināms, daļa pilsētas skolu izglītojamo faktiski dzīvo Madonas novada pagastos. Turklāt, saskaņā ar valsts pārbaudes darbu rezultātiem un citiem skolēnu sasniegumiem, novada pamatskolu piedāvātā izglītības kvalitāte ir laba. Skolēnu skaita izmaiņas un kustība notiek nepārtraukti visās izglītības iestādēs, un iemesli tam ir dažādi. To izvērtē katra konkrētā izglītības iestāde, veicot sava darba pašvērtējumu.
Labdien Degumniekos 23.02.2017 11:01
Labdien.Vai Meirani-Degumnieki cela ,remots sogat ir paredzets menais segums asfalts.
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldnieks 23.02.2017 15:36
Nevaru iepriecināt. Pašvaldība, tāpat kā Jūs, vēlas, lai ceļa posmi ne tikai "Meirāni – Degumnieki""" , bet arī "Meirāni – Degumnieki – Lubāna ezers" tiktu noklāti ar melno segumu. Šie ceļu posmi ir vietējās n[…]ozīmes valsts autoceļi. Par to uzturēšanu un attīstību atbild akciju sabiedrība """Latvijas Valsts ceļi". Pašvaldība regulāri griežas ar lūgumiem Satiksmes ministrijā par šo ceļu posmu sakārtošanu. Līdz šim neesam atbalstīti. Ierosinu ar jautājumiem par vietējās nozīmes valsts autoceļu sakārtošanu griezties LR Satiksmes ministrijā vai VAS "Latvijas valsts ceļi".
Labdien Degumniekos 22.02.2017 13:22
Labdien.Ludzu veikt apgaismojuma parbadi Zvidzienas iela kur jau labu laiku nedeg. 2. Nedelas ceru n[…]oversis bojajumus.
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldnieks 22.02.2017 15:07
Paldies par informāciju, pārbaudīsim!
Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »