Jautā pašvaldībai

 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
jevgenija kačanova 31.05.2017 22:17
Jautājums...- Vai Madonā uz Jāņiem, madonas estrādē būs kāda balle? Ja nē, tad kapēc?
Ilze Šulce Madonas pilsētas Kultūras nama direktore 06.06.2017 17:08
Tā kā Madonas novadā ir daudz Līgo pasākumu un, lai būtu iespēja apmeklēt pasākumus arī citos pagastos, jau trešo gadu Madonā tiek svinēts Saulgriežu vakars. Aicinām 22.jūnijā pie Madonas kultūras nama skvērā u[…]z Saulgriežu svinēšanu un lustēšanu kopā ar folkgrupu "Luca".
Velta Bērziņa 30.05.2017 10:05
Labdien, Vēlējos noskaidrot, kas notiek ar Kāla ezeru!? Skaists ezers, bet apkārtne briesmīga (v[…]ismaz publiskā peldvieta, kura ir pieejama ikvienam vestienietim, gan tūristiem). Kas sagaida aizbraucor uz turieni? Lūk, zāle nepļauta, izslējusies gandrīz jau līdz ceļgaliem, kurmis čakli visu uzracis, atkritumi mētājas, jo nav, kur tos izmest, iebraucamais ceļš tāds, ka transportlīdzekli bez riepām var atstāt, par pārģērbšanās kabīnīti nemaz nerunāt, jo tādas nav... Internetā pieejama informācija, ka parakstīts līgums, ka biedrība "Kāla ezera padome" ieguvusi tiesības apsaimniekot šo teritoriju uz 30 gadiem. Ko nozīmē apsaimniekošana? Nekā nedarīšana, vai tomēr šai biedrībai būtu pienākums sakopt šo teritoriju un to uzturēt?
02.06.2017 12:26
Sveicināti, ezers ir nodots apsaimniekošanai Biedrībai "Kāla ezera padome" šādu jautājumu sakarā lūgums sazināties ar viņiem: Valdes priekšsēdētājs: Ivars Majors, tālr.29263709 Valdes locekļi: Maija Ārente, tā[…]lr.26136920, Ligita Bogdanova, tālr.29227504
Helēna no Rūpniecības ielas 27.05.2017 12:58
Es nāku no Madonas, Vidzemes pērles - saka Baiba broka. Bet vai tā ir? Tā Vidzemes pērle ir apputēju[…]si un apsūbējusi. Slotu neredzējušie trotuāri, laukumi, ielu nobrauktuves, ielu malas pilnas ar smiltīm, cigarešu izsmēķiem un citiem atkritumiem. Arī zaļajā zonā tā pati aina. Kādreiz jaukā Poruka iela pārvērtusies par iebraucamo vietu ar vienmēr nekopto un aizaugušo puķu dobi skaistās bijušās bibliotēkas ēkas priekšā, neravētām koku apdobēm un smiltīm smiltīm... Pilsētā būšot piemineklis Gailim. Ko viņš darīs? Drīz "mosties agri, Madona" vietā būs jādzied "dusi saldi, Madona". Tā varētu turpināt un turpināt. Bet vai to kāds dzirdēs?
Ilze Riekstiņa sabiedrisko attiecību speciāliste 21.06.2017 13:52
Paldies, Jūsu pārdomas ir saņemtas.
Ksenija Ozole 21.05.2017 09:37
25.07.2016.Edīte Miķelsone teica, ka ir ideja uzstādīt saules pulksteni Madonas bibliotekas laukumā.[…] Cik gadus jau šī ideja nedarbojas! Pirms gada jau kāds iedzīvotājs piedāvāja piebērt ar zemi šo baseinu un iestādīt puķes! Pavasaris ir klāt! Istādiet beidzot puķes! Jūs vēl arvien ticat idejai par pulksteni? Es - nē.
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 23.05.2017 15:06
Labdien. Jā šī ideja par saules pulksteni ir jau vairākus gadus iestrēgusi pašvaldības attīstības plānā, jo nav lieka finansējuma šīs idejas realizēšanai. Tas nav lēts pasākums un tāpēc pašvaldības attīstīb[…]as nodaļas speciālisti nepārtraukti meklējuši projektu iespējas. Pēc neatlaidīga darba izskatā, ka panākumi būs veiksmīgi un mēs varēsim nostartēt projektā, kurā varētu iegūt finansējumu saules pulksteņa izbūvei pie Madonas bibliotēkas. Ja tas neizdosies tad noteikti, ka tur būs jāizveido skaita puķu dobe.
Egļu ielas iedzīvotāja 19.05.2017 23:21
Rudens pusē notika aktīvas debates par jauno kapu izveidi Madonā un par žoga ierīkošanu ap tagad jau[…] esošiem jaunajiem kapiem.Solījumi bija kapus iežogot ar sētu vai valni, vai dzīvžogu. Solījumi bija darbu uzsākt pavasarī. Nu jau maija mēnesis tūlīt beigsies, bet no darbiem nav ne vēsts... Laikam domniekiem svarīgākas lietas kārtojamas, būs par kapu labiekārtošanu piemirsuši...
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 24.05.2017 15:27
Labdien. Visas lietas, kas saistītas ar Madonas pilsētas kapu labiekārtošanu lēnām, bet virzās uz priekšu. Uz šodienu ir izstrādāts skiču projekts Madonas pilsētas kapiem. Nākamais solis būs publiskā apspriešan[…]a, kur tiks uzklausīts iedzīvotāju viedoklis. Un tad tiks izstrādāts tehniskais projekts lai varētu veikt esošo kapu labiekārtošanu un jauno kapu izveidošanu. Jebkādus darbus šodien veikt būtu ekonomiski nelietderīgi, jo projektējot kaut kas varētu mainīties. Tuvākajā laikā arī Madonas mājas lapā visiem apskatei būs pieejams apskatei Madonas pilsētas kapu skiču projekts.
Laila Medina 13.05.2017 16:28
Labdien. Kadēļ Ķeveris Guntis,nav informēts par to kádā stávolī atrodas Jaunlazdona,kádi tur celiń[…]i,mana meita šoduen jau 3reizi brauciot ar riteni nokrīt un ĺoti sasitas. Nevaru vairs to izturet. Protams saprotu ķevera kungs tur pat netàlu dzīvo privátmájá ar savu "kundzi" . Kur ir bërnu drošība??
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 23.05.2017 15:06
Labdien. Saistībā par Jaunlazdonas daudzdzīvokļu māju iekšpagalma trotuāru stāvokli pašvaldībā jautājums ir skatīts vairākkārtīgi un ir bijis kopīgs plāns ar māju apsaimniekotājiem šos trotuārus sakārtot, bet […]ir viss ir apstājies pie tā kad vai nu nav kopīpašnieku mājas kopsapulces vienošanās. Otra problemātika šinī situācijā ir tā, ka visas daudzdzīvokļu mājas Jaunlazdonā atrodas uz privātās zemes, kur šī iemesla dēļ nevar realizēt projektus un būvdarbus bez zemes īpašnieka piekrišanas. Bija arī izstrādāts bērnu rotaļu laukuma projekts kuru mēs nevarējām realizēt tikai tāpēc, ka nevarējām dabūt zemes īpašnieku piekrišanu. Otra lieta ir Ziedu ielas gājēju celiņš. Šajai ielai šogad tika izstrādāts tehniskais projekts kuru pašvaldībai vajadzētu uzsākt 2 gadu laikā. Šajā projektā arī ir iekšā gājēju celiņa rekonstrukcija.
Madonas Seja 13.05.2017 13:33
Labdien! Tuvojas Madonas svētki. Pilsēta pošas svētku rotā un pašvaldības vadība steidz sludināt, c[…]ik skaista un sakopta ir Madona. Tas, nenoliedzami, tā arī ir. Taču varbūt ir vērts paskatīties, kas pilsētas viesus (un arī vietējos) sagaida iebraucot Madonā? Veca, nodrupusi pilsētas karte, ar ielām, kuru plānojums sen vairs nav tāds kā kartes uzstādīšanas brīdī, ar uzņēmumu logo, kas sen vairs neeksistē, vai ir veikuši rebrendingu. Tas pats attiecas uz mūsu sadraudzības pilsētas Vaijes plāksni, no kuras ne mazums esam saņēmuši, Rīgas ielas sākumā. Sašķiebusies, sarūsējusi un aplupusi. Vai tā ir gana cienīga nest mūsu sadraudzības pilsētas Vaijes vārdu? Tuvojoties pilsētas svētkiem, lūdzu pievērst uzmanību šo vietu stāvoklim un savest tās kārtībā, vai atbrīvoties no, piemēram, pilsētas kartes pavisam. Pilsēta savu tēlu veido ne tikai ar sakoptajiem parkiem, nobruģētajām ielām utt., bet arī ar to, kas ir redzams pirms iebraukšanas pilsētas centrā. Tā teikt - pirmais iespaids ir tas svarīgākais, un ja tas jau ir sabojāts, tad... Lai izdodas!
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 23.05.2017 15:05
Labdien. Paldies par norādītajām vietām, kuras būtu jāsakārto. Ir jau padomāts par vecajām pilsētas kartēm un citām lietām, kas ir iebraucot Madonā. Pašreiz ir atjaunots krāsojums betona uzrakstiem MADONA un n[…]okrāsoti vecie karšu stendi. Vecās kartes ir plānots aizstāt ar jauniem baneriem uz kuriem būtu skaisti dabas skati uz Madonas pilsētu.
Sandris Sproģis 11.05.2017 09:03
Labdien.Ja apkārtējās ielas tika nogreiderētas un noklātas ar pretputekļu vielu,tad kāpēc tiek apdal[…]īta Celtnieku iela??Pagājušogad vismaz tika nokaisīta pret putekļiem.
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 11.05.2017 15:50
Paldies par atgādinājumu. Tas tiks tuvākajā laikā novērsts.
Ojārs Ugars 10.05.2017 18:25
Vai nevar publicēt pašvaldību vēlēšanu sarakstus Madonas lapā. Vai vismaz norādīt linku kur to bar r[…]edzēt
Ilze Riekstiņa Sabiedrisko attiecību speciāliste 11.05.2017 16:36
Informāciju Madonas mājaslapā esam papildinājuši. Bet atgādinām, ka oficiālo informāciju par 2017.gada Pašvaldību vēlēšanām, par vēlēšanu kandidātu sarakstiem Madonas novadā (arī citos novados), par priekšvēlēš[…]anu programmām, par kandidātiem un statistiku nodrošina Centrālā vēlēšanu komisija. Aicinām uzzināt vairāk mājaslapā: www.cvk.lv, tieši par Madonas novadu šeit: http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/Location?id=kTJNYJq%2B5wlU%2BVS1HNwhzw%3D%3D
Samulsusi mamma 09.05.2017 13:06
Labdien! Vēlējos apskatīt informāciju par bērnu iespējām sportot konkrētos sporta veidos. No Madona[…]s mājaslapas meklētājs tiek novirzīts uz saitu www.madonassports.lv kurš diemžēl ir tukšs. Nav informācijas par konkrētu sporta veidu apmācībām un grupām. Hmm ..... Citur šādu informāciju nevarēju atrast. Interesētu konkrēti ar kādiem sporta veidiem un kādās grupās varētu darboties 5gadīgs puika. Paldies! :)
Jānis Irbe Madonas BJSS direktora vietnieks 13.05.2017 08:28
Madonas BJSS mājaspa pašlaik ir izstrādes stadijā un tiek papildināta. Madonas BJSS uzņem jaunus audzēkņus 2x gadā - septembrī un janvārī. Uzņemam no 7 gadu vecuma. Nepieciešamie dokumenti pieejami www.madon[…]assports.lv sporta skolas sadaļā pie dokumentiem. Ja ir interese par kādu konkrētu sporta veidu, interesēties pie sporta veidu treneriem (kontakti pieejami www.madonassports.lv) vai sporta skolā. Arī par sporta veidiem, kas nav sporta skolas piedāvājumā, mēģināsim meklēt Jums un Jūsu bērnam labāko piedāvājumu.
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »