Jautā pašvaldībai

 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Jautājums ???? 12.07.2017 11:54
Madonā Priežu ielā 11 katra mēn. 25. datumos pa dzīvokļiem staigā divas mājas iedzīvotājas ar zābaki[…]em un bauda ūdens skaitītājus. Vai viņām pašām kāds ir pārbaudījis ūdens skaitītājus? Vai par skaitītāju baudīšanu viņas saņem kādu atlīdzību?
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 17.07.2017 16:51
Skaitītāju nolasīšanu neveic pašvaldība, ar šo jautājumu griežaties pie savas mājas apsaimniekotāju vai A/S Madonas ūdens.
ANITA Ziemele 08.07.2017 15:20
Labdien! Uz Rūpniecības ielas braucamās daļas pretī mājai Nr.18a 2 kontrolakas(viena vairāk, otra m[…]azāk) ir iegrimušas un rada problēmas autovadītājiem. Vajadzētu šo problēmu novērst.
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 17.07.2017 16:50
Paldies par vērību. Konkrētā vieta ir fiksēta un uzdota būvniekiem līdz 1. augustam novērst defektu.
Anita Madona 08.07.2017 11:34
Jautāju atkārtoti,jo atbilde netika sniegta. Kad paredzēts sakārtot gājēju ietves Valmieras ielā?
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 17.07.2017 16:48
Atbilde ir vairākkārt sniegta. Izstrādājot siltumtrases projektu vienlaicīgi tiks sakārtots gājēju celiņš un ielu apgaismojums Valmieras ielā.
Anita Ziemele 06.07.2017 14:19
Labdien! Jautājums par Liseskalna kapiem.Nezinu, kam pieder zeme dārziņu rajonā, bet kapiem vajadzēt[…]iu būt pilsētas pārziņā.Šogad blakus kapiem pamestajos dārzos tika izcirsti koki. Smagā tehnika pārvietojās arī pa kapu teritoriju, proti pirms kapu vales. Riteņu sliedes iet arī vismaz pāri vienai kapu kopiņai. Gribu jautāt, cik šāda rīcība ir ētiskai!! Vai darbu veicējs ir saņēmis atļauju kapu teritorijā pārvietoties ar smago tehniku un, ja ir, tad , kas to izdevis. Visbeidzot - kā tiks teritorija sakārtota pēc darbu beigšanas? Kas to nokontrolēs?
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 17.07.2017 16:46
Paldies par informāciju. Nodosim ziņu attiecīgajām personām, kas atbildīgi par šiem jautājumiem (kārtībniekiem un būvvaldei).
vendija dāve 04.07.2017 17:20
Labdien! Madonā, Augu ielā pretī Ābeļu ielai kautkad pavasarī remontēja ūdensvadu un tika sabojāts a[…]sfalts- izgriezts paliels laukums asfaltā. Tad to berdri aizraka un uzbēra pa virsu akmeņus. Akmeņi laika gaitā, mašīnām braucot, ripo no kalna un ir izdangāti, no tiem nav jēgas. Kādu dienu akmeņi bija sagrābti atpakaļ. Uz vienu dienu tie bij vietā, vairs atkal nav! Visi cenšas bedri apbraukt pa ceļa otru pusi. Kad tiks salabota šī bedre? Vismaz akmeņus savāciet!!
Guntis ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 17.07.2017 16:44
Remontdarbus veica A/S Madonas ūdens un pašvaldība viņiem ir noteikusi termiņu līdz 1. augustam salabot un veikt ikdienas uzturēšanas darbus (piebērt šķembu un sakopt).
Ilma Silasproģe 30.06.2017 12:09
Kad un kas tiks darīts, lai likvidētu izveidojušos atkritumu izgāztuvi garāzu bloka Rūpniecības ielā[…] 28 zemes īpašnieces Mudītes Kasperavičas pārstāves J.Saidas izlauztajās garāžās Nr.135 un Nr.155 . (Garāžu lietotāju iesniegums no 21.10.2016, bet nekas nav mainījies).
Guntis Ķeveris pilsētas pārvaldnieks 04.07.2017 09:11
Paldies, vieta ir apsekota. Situāciju ir konstatējuši un novērtējuši gan Valsts vides dienests, gan Madonas pilsētas kārtībnieki, gan Valsts policija. Ir atklāti atkritumu radītāji. Tomēr nepieciešams laiks, la[…]i situāciju labotu.
Jānis Madonā 30.06.2017 11:59
Paldies, par atbildi. Bet vai pilsēta ielas sarkanās līnijas robežās nevar šos krūmus apgriezt, vai […]arī saistošo noteikumu ietvaros uzlikt par pienākumu īpašniekam to izdarīt. Jo tā nav normāla situācija, ja uz pilsētas ielas, neskrāpējot mašīnu gar krūmiem, nevar samainīties divas automašīnas.
Guntis Ķeveris pilsētas pārvaldnieks 04.07.2017 09:06
Situāciju izvērtējot, minētā vieta ir sakopta.
Madonietis Madonietis 29.06.2017 21:30
Labdien kad tiek plānots rekonstruēt Zābera ielu
Edgars Gailums ceļu būvinženieris - projektu vadītājs 10.07.2017 16:14
Zābera iela ir 1,4 km gara. Šīs ielas asfaltbetona segums ir sliktā stāvoklī, un ielai būtu nepieciešama pārbūve. Lai veiktu Zābera ielas pārbūvi, nepieciešams liels finansiāls ieguldījums. Tik liels finansēju[…]ms Zābera ielas pārbūvei pašvaldībai nav pieejams. Šobrīd šīs ielas pārbūvei arī nav iespējams piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības fondiem. Līdz būs pieejams pietiekams finansējums Zābera ielas pārbūvei, Madonas novada pašvaldība iespēju robežās veiks šīs ielas ikdienas uzturēšanas darbus.
Jekaterina Ļitvina 29.06.2017 16:42
Labdien, vai uz pilsētas un Lisaskalna kapiem ir plānots atvest smiltis un melnzemi? Tas ir ļoti nep[…]ieciešamas, lai savestu kapu vietas kārtībā.
Guntis Ķeveris pilsētas pārvaldnieks 30.06.2017 09:13
Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, smiltis (ne melnzemi) tiek plānotas piegādāt kapos vien nedēļu pirms Kapusvētkiem.
madoniete madoniete 28.06.2017 14:46
biju bērēs Liseskalna kapos,nelaiķi veda no Rīgas lai guldītu dzimtas kapos. man kā madonietei bija[…] liels kauns ,jo - stāvlaukuma nav.tualetes nav,kapu vārti pēdējo reizi krāsu redzējuši ļoti sen.par to ,ka kapu teritorija nav nekādi iezīmēta ,neviens nezin kur tie sākas un kur jau ir mežš ,jo kapus ierobežojošais valnis sen vairs neeksistē .vai tiešām ir tik dārgi nolikt vienkāršu koka tualeti., uzvest pārs kravas grants? tagad nogriezti visi koki bijušajās,, dačās'',vai tad dome ,kas tik dāsni atalgos jaunos vietniekus,nevar nopirkt pārs simtus kvadrātmetru zemes stāvlaukumam... cienijamie deputāti ,tā taču būtu cieņas izrādīšana saviem bijušajiem un esošajiem vēlētājiem. ... lūdzu atbildi pēc būtības ,nevis formālu atrakstīšanos. varbūt deputātiem vajadzētu apsekot visus pilsētas īpašumus? ar cienu madoniete
Gita Lutce pilsētas labiekārtošanas darbu speciāliste 04.07.2017 09:08
Labdien! Paldies par Jūsu ieteikumiem Liseskalna kapu labiekārtošanā. Diemžēl ne visus ieteikumus ir iespējams realizēt- nav paredzēts izbūvēt lielāku stāvlaukumu, kā arī atjaunot kapu nožogojumu. Tuvākajā laik[…]ā ir plānots uzstādīt jaunas tualetes gan Madonas pilsētas, gan Liseskalna kapos. Līdz kapusvētkiem veiksim kapu vārtu krāsošanu.
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »