Jautā pašvaldībai

 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Inese Bože 17.09.2019 23:05
labdien. gribētu uzzināt kautko vairāk par domes darbinieku lidojumu uz Franciju. ar kādu mērķi brau[…]ca? ko tur pētīja izpildirektors, viņa sieva!!! un juriste? ko apmekēja un kādā valodā sarunajās biznes darīju tikšnās reizē? vai viņi iesniedz atskaiti par šo braucienu? kur mājas lapā ar to var iepazīties? par domes darbinieku vizināšanos puzdienās ar darba mašīnām- regukāri pie Azaida stāv ašvaldības mašīna ar logā uzlīmi (caurspīdīgu) ar kuru pārvietokjas ģimenīte pusdienās.kauns!!! Es vispār ieteiktu visas domes mašīnas aplīmēt ar uzlīmēm lai var saprats un atšķirt kur domes darbinieki izmanto privātās mašīnas. nau jau pirmā un vienīgā reize.
Āris Vilšķērsts Madonas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. 18.09.2019 20:57
Pamatojoties uz Kulēnas (Coulaines) pašvaldības Francijā un bijušo Madonas rajona teritoriju pārstāvošo novadu pašvaldību starpā 2011.gda 18.maijā noslēgtajā starppašvaldību sadarbības līgumā noteikto, laikā n[…]o 11.09.2019. līdz 16.09.2019. (ieskaitot laiku ceļā) notika bijušo Madonas rajona teritoriju pārstāvošo novadu (šoreiz Cesvaines, Ērgļu, Madonas un Varakļānu novada) kopējas delegācijas, kā arī Kulēnas – Madonas draudzības biedrības ielūgto personu brauciens uz Kulēnas pašvaldību Francijā. Šādi braucieni tiek organizēti katru otro gadu, tāpat kā franču puses braucieni uz Madonu un apkārtējiem novadiem. Sadarbības mērķi un uzdevumi ir izklāstīti minētajā starppašvaldību sadarbības līgumā. Ar to var iepazīties pašvaldības mājas lapā sadaļā par ārzemju sadarbību. Iesaistītās pašvaldības delegācijas sastāvā iespēju robežās iekļauj tādus darbiniekus, kas vēl nav apmeklējuši Kulēnu. Kulēnas puse tiek informēta par delegācijas dalībnieku pašvaldībās ieņemamajiem amatiem, lai vizītes programmā varētu iekļaut vai nu atbilstošu objektu apmeklējumu, vai sagatavotu informāciju par attiecīgās nozares aktualitātēm un risinājumiem Kulēnas pašvaldībā. Šajā reizē tika apmeklēta jaunuzceltā skola, pārrunāti gan mācību procesa organizācijas, gan ēdināšanas un tās finansēšanas jautājumi. Tāpat bija iespēja apmeklēt ļoti plašu uzņēmējdarbības dienu izstādi. Tika arī norunāts nākamajā vizītē uzsvaru likt uz sociālo jautājumu risinājumiem, delegācijā iekļaujot šīs nozares speciālistus. Kā saziņas valoda individuālos kontaktos tiek izmantota vācu vai angļu valoda, bet pārējā laikā saziņu nodrošina delegācijas sastāvā iekļautais tulks. Par darba automašīnu izmantošanu – pašvaldības darbiniekiem, tāpat kā jebkuram strādājošajam, ir tiesības uz laiku pusdienu ieturēšanai, bet bieži vien šis laiks ir ļoti ierobežots. Līdz ar to, zaudējums no tā, ka darbinieks līdz ēdnīcai, kur var netālu un ātri paēst, aizbrauc ar darba mašīnu, noteikti ir mazāks par zaudējumu no tā, ka šis darbinieks laikus nenokļūst tajā mūsu plašā novada vietā, kur viņam ir noteiktā brīdī jābūt un jāveic savs darbs.
neizpratnes jautājums 11.09.2019 16:25
Kā tie aktīvie iedzīvotāji zināja, ka būs tāds projekts par siltumapgādes pieslēgšanu privātmājām???[…] Izskatās, ka zināja tie kam sakari ir Pašvaldībā vai Siltumtīklos. Pieslēgtas tiek pārsvarā tiem iedzīvotājiem kas strādā Pašvaldībā vai tās uzņēmumos un to tuvākajiem kaimiņiem. Tātad ir izredzētie!!! Šeit darbs būtu "Bez Tabu"
Uldis Lielvalodis SIA "Madonas Siltums" valdes loceklis 17.09.2019 15:47
2016. un 2017.gadā grupa aktīvu Madonas iedzīvotāju apvienojās un vērsās Madonas novada pašvaldībā ar iniciatīvu par savu māju pieslēgšanu pie pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Ne Madonas novada pa[…]švaldība, ne arī SIA “Madonas Siltums” aptauju par potenciālajiem klientiem, kuri vēlētos pieslēgties apkurei, neveica. Tā bija tikai pašu iedzīvotāju iniciatīva. Protams, katrā no ielām vismaz viens mājas īpašnieks uzņēmās iniciatīvu aptaujāt savus kaimiņus. Iedzīvotāju iniciatīva tika uzsākta ar mērķi lūgt vismaz daļēju Madonas novada pašvaldības finansējumu siltumtrases atzaru izbūvei, pārējos izdevumus apņēmās segt paši iedzīvotāji. Taču finansējuma trūkuma dēļ, šī iniciatīva netika tālāk virzīta. 2018.gadā ar Madonas novada pašvaldības domes akceptu šie jau iesniegtie Madonas iedzīvotāju iesniegumi tika izmantoti ES līdzfinansētā projekta izstrādē. Laikā, kad tika sniegti pirmie iesniegumi un šāda iniciatīva vispār uzsākta, nekas nebija zināms par iespējamu ES līdzfinansētu projektu. SIA “Madonas Siltums” regulāri piesakās kādas privātmājas īpašnieks, par kura finanšu līdzekļiem tiek arī izbūvēts siltumtrases atzars un siltummezgls, ja vien tas ir tehniski iespējams. Cerēsim, ka nākamajā plānošanas periodā ES projekti turpināsies. Šis bija pirmais šāda veida projekts. Sekosim līdzi ES projektu uzsaukumiem.
dace gunate 07.09.2019 17:33
labdien,sakiet ludzu kapec madonas domes darbinieki izmanto savus darba auto privatizbraucieniem? un[…] kapec nav sava darba laika uz vietas
Ilze Riekstiņa sabiedrisko attiecību speciāliste 10.09.2019 09:38
Labdien! Jūsu jautājums ir vispārināts. Ja iespējams, miniet precīzus darbiniekus, savus pierādījumus un aizdomas, lai mēs varētu sagatavot konkrētu atbildi. Žēl, ka Jūsu norādītais e-pasts nav patiess, neizd[…]evās ar Jums sazināties. Varat rakstīt personīgi man uz e-pastu: ilze.riekstina@madona.lv
Jānis Liepiņš 02.09.2019 21:21
Jautājums Kalsnavas pārvaldniekam-Vai tiešām Kalsnavā beidzot likvidēti krutku un cigarešu tirgoņi k[…]a policistam vairs katru dienu nav jāsēž pagastā???Cik tika dzirdēts tad pirms gada pīpējošie simtnieki pie viena Jāņa centrā gāja "iepirkties",vai TIEŠĀM šogad ir gājis uz labo pusi???
Artis Mūrmanis Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 09.09.2019 11:27
Labdien! Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju Kalsnavas pagasta teritorijā ir iesaistīta Valsts policija, kas ar šo jautājumu jau nodarbojas.
Jautātāja! Jautātāja 30.08.2019 08:59
Pēc kādiem kritērijiem tika atlasītas ielas, kuru iedzīvotāji kļuva par izredzētajiem, lai pieslēgto[…]s pilsētas siltumtrasei. Saprotama ir Valmieras ieal, bet Ziedu, Lazdu, u.t.t.
Uldis Lielvalodis SIA "Madonas Siltums" valdes loceklis 02.09.2019 12:25
2016. un 2017.gadā grupa aktīvu Madonas iedzīvotāju apvienojās un vērsās Madonas novada pašvaldībā ar iniciatīvu par savu māju pieslēgšanu pie pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Ne Madonas novada pa[…]švaldība, ne arī SIA “Madonas Siltums" aptauju par potenciālajiem klientiem, kuri vēlētos pieslēgties apkurei, neveica. Tā bija tikai pašu iedzīvotāju iniciatīva. Taču finansējuma trūkuma dēļ, šī iniciatīva netika tālāk virzīta. 2018.gadā ar Madonas novada pašvaldības domes akceptu šie jau iesniegtie Madonas iedzīvotāju iesniegumi tika izmantoti ES līdzfinansēta projekta izstrādē. Tā ka šajā projektā ar īpašu atlasi vai izredzētību nav nekāda sakara, tie, kas pirmie pieteicās un gaidīja 3 gadus, arī ir iekļauti projektā.
BAIBA A. 28.08.2019 19:53
Labdien! Sakiet lūdzu vai esiet informēti, ka pilsētas vidusskolā ir prusaki. Vai tiek, kas darīts? […]Tūlīt sākusies skolas gaitas un mani kā vecākam tas rada negatīvās emocijas... Gaidīšu atbildi.
Inese Strode Madonas pilsētas vidusskolas direktore 04.09.2019 12:08
Labdien! Vēlot veiksmīgu mācību gadu, informēju, ka skolas telpu uzkopšana tiek veikta atbilstoši higiēnas prasībām izglītības iestādēm. Skolas vasaras brīvlaikā notika apjomīga inventāra un mēbeļu pārvietošan[…]a starp ēkām, tāpēc 30.augustā sertificēts darbinieks veica skolas telpu dezinsekciju.
Ginta Ginta 27.08.2019 13:58
Labdien, vēlos zināt, kāpēc vides objekts Praulienas pagastā Vēja stabules ir nepabeigts, nesakopts […]un visu aizmirsts, kāpēc vajadzēja piešķirt pašvaldības budžeta līdzekļus ceļa sakārtošanai uz šo objektu, ja tas nav skatāms?
Inga Arāja Kultūras nodaļas kultūras darba organizatore 06.09.2019 16:04
Labdien! Mēs lepojamies ar novada kultūrvēsturisko mantojumu un pašvaldība iespēju robežās rūpējas par tā saglabāšanu. Arī Jūsu rūpe par vides objektu “Skaņu stabules” ir saprotama un tuva arī pašvaldībai un t[…]ās darbiniekiem. Arī mūs iedvesmo un priecē sakopta un pieejama kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums. Šobrīd “Skaņu stabules” gaida savu “atdzimšanu”, lai jau nākamgad priecētu mūs, novada iedzīvotājus un novada viesus atjaunotā veidolā.
Viens no Mārcienas 27.08.2019 11:46
Sveiki! Vēlējos jautāt vai šogad ir plānots greiderēt ceļa posmu Mārciena-Brāži? Jo greideris šogad […]ir braucis vienu reizi, un ne pēc enduro sacensībām, ne pēc lietavām kas izskaloja ceļu vairs nav braucis greideris,ceļš ir šausmīgs. Un, vai tiks zāģēti zari ceļa malās, jo ceļš jau ir kļuvis nepārredzams. Mārcienas pašvaldība neliekas ne zinis.
Edgars Lācis Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājs 30.08.2019 15:44
Labdien! Līdz šim greiderēšana netika veikta sausā laika dēļ, tuvāko dienu laikā minētais ceļa posms tiks greiderēts. Ceļa malās esošo zaru zāģēšana varētu tikt uzsākta oktobra mēnesī.
Vestienietis Vītoliņš 26.08.2019 22:01
Sveiki šoreiz jautājums Agrim Lungevičam. Kapēc Vestienas pagasta pārvaldei jāmeklē finansējums no […]iekšējiem resursiem,lai veiktu kosmētisko remontu Vestienas sporta zālei???? Jūs Stāvējāt Vestienas pagasta tautas namā,un solījāt visiem Vestēniešiem,ka Jūs atradīsiet Resursus ,un Madonas dome piešķirs naudu Vestienas pagasta sporta zāles kosmētiskajam remontam .. Vai arī tie bija tikai solijumi????
Agris Lungevičs Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 10.09.2019 14:38
Paldies par jautājumu! Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka Madonas novadam ir viens kopīgs budžets, kurš tiek sadalīts pagastu pārvaldēm, iestādēm un struktūrvienībām. Lai arī pagastu pārvaldes veic savas funkcijas ter[…]itoriāli piešķirtā budžeta līdzekļu ietvaros, tā tomēr ir daļa no viena kopēja budžeta. Līdz ar to, arī dažādas aktivitātes un investīciju projekti tiek realizēta kopējā budžeta un iespēju kontekstā. Vestienas pagastā pirms gada ir realizēts viens liels projekts “Apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana Vestienas muižas ēkā” - 83 546,79 EUR, kura ietvaros šobrīd skolā ir centrālapkure. Šajā projektā tika ieguldīti gan pašvaldības, gan ES Struktūrfondu līdzekļi. 2018.g. realizēts projekts “Zandartu mazuļu ielaišana Madonas novada Vestienas pagasta Kālezerā”- 3 375 EUR. 2017. gadā īstenots projekts “Rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana Vestienas pamatskolā”- 11 797 EUR. Turpinājumā tiek realizēts vēl viens liels projekts, kurš sevī ietver centrālās apkures katlu mājas izbūvi un siltumtrašu ierīkošanu pašvaldības iestādēm Vestienā. Plānotās projekta izmaksas 540 000 EUR. Projekta būvniecības fāze plānota nākamajā vasarā. Vestienas pagasta pārvaldes rīcībā esošie finanšu līdzekļi nespēj nodrošināt tik lielu projektu realizāciju. Mazāku projektu realizāciju, kā, piemēram, “kosmētiskais remonts sporta zālē” pagasta pārvalde var nofinansēt un šim projektam nav nepieciešams domes līdzfinansējums. Līdz ar to, tas tiks finansēts no pagasta pārvaldes līdzekļiem.
Vestienietis Vītoliņš 26.08.2019 21:51
Sveiki! Izlasot Vestienas pagasta pārvaldes atbildi,esmu mazliet šokēts! Kad tik izsludināts konku[…]rs,kad sāks remontēt sporta zāli??? Vai ir prātīgi remontu sākt ,skolas laikā? kapēc to visu nevarēja ātrāk darīt? ņemot vērā to ka tūdaļ sākas skola un skolēniem ir nepieciešama sporta zāle... Sporta skolotājs teica,ka sporta zāle būs pieejama oktobra sākumā,kā jūs domājat visu paspēt ,ja vēl Augusta sākumā ,nebija izsludināts konkurs ...
Marika Veiba Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja 03.09.2019 11:29
Labdien! Pašvaldības noteikumi nosaka,ka konkurss nepieciešams Pakalpojumu un piegādes sniegšanai virs EUR 10 000,00 bez PVN, bet būvdarbiem virs EUR 20 000,00 bez PVN, pārējos gadījumos ir piedāvāto cenu apta[…]uja, kur izvēlās zemākās cenas piedāvājumu, finansējuma piešķiršana notiek saskaņā ar Madonas novada pašvaldību, plānojot gada budžetu.
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »