Pašpatēriņa zvejas tiesību noma Lubāna ezerā izsole

iesūtīts: 2017.11.22 16:25

Pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Lubāna ezerā slēgtās izsoles nolikums