Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/?ct=izsoles&fu=read&id=7010

Pašpatēriņa zvejas tiesību noma Lubāna ezerā izsole

2017.11.22 16:25

Pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Lubāna ezerā slēgtās izsoles nolikums